рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

VІ. План та організаційна структура заняття.

VІ. План та організаційна структура заняття. - раздел Демография, ТЕМА: Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності № Основні Етапи Заняття, Їх Функції Та...

Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навча льні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розпо діл ча су (у хвили нах)
    1.   2.   3. Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація Контроль вихідного рівня знань: 1.Порядок реєстрації смертності немовлят. 2.Основні групи чинників, що впливають на формування рівнів смертності немовлят 3.Методика визначення показни ків загальної, неонатальної, постнеонатальної смертності немовлят.   ІІ Лекційний метод   Самостійна робота з літературою   Індивідуальне усне опитування теоретично го матеріалу П.1.„Актуальність теми” П.2. „Навчальні цілі”   Теоретичні питання   Структурно - логічні схеми   Таблиці          
    1.   2. 3. Основний етап Оволодіти практичними навичка ми щодо заповнення облікової та звітної документації по смерт ності дітей 1-го року життя. Розрахувати показники рівнів та структури смертності немовлят урізні вікові періоди. Вміти аналізувати показники смертності немовлят. ІІІ Практичний тренінг при вирішенні індивідуальних завдань для студентів. “Лікарське свідо цтво про перина тальну смерть” “Лікарське свідо цтво про смерть” “Звіт про медич ну допомогу дітям” (ф.31-здоров)
    1.   2.   3. Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь Підведення підсумків практичного заняття Домашнє завдання   ІІІ 1.Контроль результатів вирішених ситуаційних завдань. 2.Аналіз опрацьованих висновків. 3.Тестовий контроль ІІІ рівня Тести ІІІ рівня Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою    

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ТЕМА: Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності

Цілі розвитку особистості... сформувати у студентів соціально медичне розуміння смертності немовлят та... Показники смертності немовлят Спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: VІ. План та організаційна структура заняття.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методична розробка № _10_ для студентів _4_ курсу _медичного_ ф-ту
ТЕМА: Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) с

V. Міждисциплінарна інтеграція
№ Дисципліни Знати Вміти 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни: 1. Пропедевтика дитячих хвор

V. Зміст теми заняття.
Смертність немовлят – один із вікових показників смертності. Він характеризує частоту смерті дітей на першому році життя. Смертність немовлят виділяють із проблеми смертності внаслідок її

Спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим періодам від 22 тижнів вагітності до 1 року
· Смертність немовлят – від народженя до 1 року (від 0 до 1 року). · Антенатальна смертність – від 22 тижнів вагітності до пологів.

Структура смертності немовлят
  Місце Причини смерті Показник в % Перше Стани, що виникли в перинатальному періоді

Типи смертності немовлят
Тип А на першому місяці життя помирає 50% і більше від загального числа дітей, померлих на 1-му році. Тип В на першому місяці помирає від 30 до 49

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття. ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 4. Порядок реєстрації смертності немовлят. 5. Методика ви

О с н о в н а
1. 1. Під ред.Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров‘я, - Тернопіль, “Укрмедкнига” 2000р., с.123-133. 2. В.З.Кучеренко (под. ред.) – Организация и

Д о д а т к о в а
1. Под ред. Ю.П. Лисицина – Социальная гигиена и организация здравоохранения. – Учебное руководство, Казань., 2000 г., с. 2. Яковлева Л.В. и соавторы Основы организации здравоохранения и с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги