рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення

Демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення - раздел Демография, Кафедра Соціальної Медицини, Еко...

Кафедра соціальної медицини,

Економіки та організації охорони здоров’я

Методична розробка № для студентів IV курсу медичного ф-ту

ТЕМА: Показники здоров'я населення. Демографічна ситуація і демографічні показники. Порядок обліку народжуваності, розрахунок і якісна оцінка загальних і спеціальних показників народжуваності.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:навчальна кімната кафедри.

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН:2 години.

I.Актуальність теми:

демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення.

Демографічні дані широко використовують у практиці охорони здоров’я:

• для планування мережі закладів охорони здоров’я (їхньої кількості, профілю та розміщення),

• забезпечення населення медичними кадрами, лікарняними ліжками;

• оцінки діяльності лікувально-профілактичних закладів (беруть до уваги дані про чисельність та віковий склад населення, рівень і структуру захворюваності, смертності, інвалідності населення тощо).

Народжуваність та смертність населення певною мірою зумовлені роботою медичних закладів, отже, можуть бути оцінені і як показники їхньої діяльності.

Знання питань демографічної статистики, уміння обчислювати та аналізувати відповідні показники постійно використовуються в практичній діяльності лікарів і у роботі медичних закладів в цілому.

Набуті знання та уміння сприятимуть також формуванню розуміння взаємозумовленості демографічних і соціально-економічних процесів на певному етапі розвитку та трансформації суспільства. Вивчення закономірностей і тенденцій відтворення населення, динамічних змін у його чисельності та складі є основою майбутнього розвитку кожної країни, регіону.

II. Навчальні цілі заняття:

Студент повинензнати: (α=II)

-визначення демографії, її складових частин та існуючих демографічних показників, поняття статики та динаміки населення. Трактувати причини і фактори формування демографічної ситуації, її особливості в різні історичні періоди розвитку України. Аналізувати закономірності сучасних проблем народонаселення, виявлення шляхів їх успішного вирішення. Розуміти суть різних видів демографічної ситуації та відповідної побудови системи охорони здоров’я.

Пояснювати значення для органів та закладів системи охорони здоров’я особливостей демографічних процесів та демографічних показників.

Студент повинен вміти: (α=II)

- заповнювати облікові документи для визначення народжуваності,

- розраховувати загальні та спеціальні демографічні показники.

III.Цілі розвитку особистості

Пізнання законів та закономірностей народонаселення на різних ступенях людської історії, аналіз сучасних проблем народонаселення, виявлення шляхів їх вирішення та значимість вивчення демографічних процесів для системи охорони здоров’я.

IV. Міждисциплінарна інтеграція

V.ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.

1.характеристика населення на певний момент часу (чисельність, склад, особливості розселення)- статика, 2.характеристика процесів зміни чисельності населення –динаміка чи рух… Склад населення визначається за наступними основними ознаками: стать, вік, соціальні групи, професія, сімейний стан,…

Табл. 5 Загальні та спеціальні показники народжуваності в Україні та зарубіжних країнах за 2006 р.

Країни Загальний показник народжуваності Сумарний показник плідності
Україна 9,8 1,3
Німеччина 1,3
Англія 1,7
Франція 1,8
Канада 1,5
США 2,1
Японія 1,3

Табл.6 .Коефіцієнти народжуваності за віковими групами:(на 1000 жін.)

Жінки 15-49 років 2006 р.
37,5
Молодші за 20 років 29,5
20-24 92,2
25-29 79,4
30-34 42,7
35-39 15,5
40-44 2,5
45-49 0,1

За останні 5 років загальний і спеціальні показники плідності мають тенденцію до зростання в Україні ( табл.. 7).

 

 

Табл.7 Показники народжуваності в Україні (‰ ).

Роки Загальний показник народжуваності Загальний показник плідності Сумарний показник плідності
13,3 55,8 1,93
12,7 53,3 1,84
12,1 51,3 1,77
11,4 43,8 1,66
10,7 44,4 1,55
41,2 1,45
9,6 38,7 1,37
9,1 36,6 1,31
8,7 34,6 1,25
8,3 32,8 1,18
7,8 30,5 1,10
8,3 37,5 1,3

 

Статистика природного руху населення в нашій країні базується на обов’язковій біжучій реєстрації народжень, випадків смерті, шлюбів та розлучень. В медичних закладах видається свідоцтво про народження Ф-103/0-95.

Батьки на основі медичного свідоцтва про народження, які видаються у пологових відділеннях лікарень та у пологових будинках, зобов’язані зареєструвати народження дитини на протязі одного місяця з дня народження. Правильність оформлення медичної документації, своєчасність реєстрації народження дитини батьками забезпечує повноту і якість статистики народжуваності, яка є важливим соціальним критерієм.

VІ. План та організаційна структура заняття

VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

1. Поняття про демографічну статистику. 2. Основні демографічні показники і їх значення для охорони здоров’я та… 3. Чисельність і склад населення. Переписи населення, їх значення і методика проведення.

О с н о в н а

1. Ю.В. Вороненко, В.Ф. Москаленко (під ред.) – Соц. медицина та організація охорони здоров’я. Тернопіль, “Укрмедкнига”. 2000 р., с. 101-122.

2. Під ред. Ю.В.Вороненка, В.В.Рудень - Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Посібник до практичних занять. Львів, „Новий світ”, 2004р., с. 6-36.

3. Ю.В. Вороненко – Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Київ, “Здоров’я”, 2002 р., с. 94-102.

Д о д а т к о в а

Под ред. Лисицина Ю.П. - Руководство к практическим занятиям по соци­альной гигиене и организации здравоохранения, 1985 г., с.111 -125.   Автор: ас. Василик В.С. Затверджено на засіданні кафедри “__” ____ 2010р. Протокол № ___

– Конец работы –

Используемые теги: Демографічні, показники, поряд, показниками, захворюваності, інвалідності, важливими, критеріями, оцінки, рівня, здоров, населення0.16

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Яка чисельність населення україни? Яке місце за кількістю населення в Європі займає Україна
Яка чисельність населення україни Яке місце за кількістю населення в Європі займає Україна... Станом на р населення України становить млн осіб Займає... Назвіть причини депопуляції населення...

Лекція 1 Класифікація сучасних методів та приладів контролю рівня. Рідинних середовищ. Контактні методи та прилади контролю рівня рідинних
Рідинних середовищ... Контактні методи та прилади контролю рівня... Середовищ Широке розповсюдження отримали рівнеміри та засоби контролю які відносяться до контактних методів контролю...

Загальні показники чисельності і структури населення та їх коефіцієнт
Абсолютна чисельність населення... Відносні показники динаміки чисельності населення... Структури населення...

ТЕМА: Смертність немовлят як ключовий показник здоровя населення. Розрахунок загальних і віково-статевих показників (рівнів і структури) смертності
Цілі розвитку особистості... сформувати у студентів соціально медичне розуміння смертності немовлят та... Показники смертності немовлят Спеціальні показники смертності немовлят згідно повіковим...

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.МЕТОДИКА I ТЕХHIКА ЕHДОСКОПIЧHОГО ОБСТЕЖЕHHЯ ЛОР-ОРГАHIВ
Організація робочого місця Методика користування лобним рефлектором Після закріплення лобного рефлекторав... Спочаткуоглядають зовнішній ніс і присінок носа піднявши кінчик носа догори... Спочаткуоглядають зовнішній ніс і присінок носа піднявши кінчик носа догори великим пальцем правої руки Потім лівою...

Порядок обліку та аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
Економіки та організації охорони здоров я... Методична розробка для студентів I Y курсу медичного ф ту...

За якими критеріями та в який спосіб стр. грош. ринок
Критеріями структурування грошового ринку є... види інструментів що опосередковують переміщення грошей від продавців до... інституційні ознаки грошових потоків...

Лекція №1. Моніторинг та розвиток виникнення надзвичайних ситуацій. Лекція №2. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухі. Лекція №3. Оцінка обстановки надзвичайної ситуації
Житомирський державний університет імені Івана Франка... Фiзико математичний факультет Кафедра охорони... ЗМІСТ Вступ Лекція Моніторинг та розвиток виникнення надзвичайних ситуацій...

Прогнозування, оцінка наслідків і збитків при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА... Прогнозування оцінка наслідків і збитків при аваріях на хімічно небезпечних об єктах та проведення захисних заходів...

0.046
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам