рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття - раздел Демография, Демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення Vіі.1. Матеріали Контролю Для Підготовчого Етапу Заняття. 1. ...

VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

1. Поняття про демографічну статистику.

2. Основні демографічні показники і їх значення для охорони здоров’я та економіки.

3. Чисельність і склад населення. Переписи населення, їх значення і методика проведення.

4. Механічний рух населення, медико-соціальне значення.

5. Віково-статевий склад населення України, значення.

6. Народжуваність, її облік. Методика розрахунку показників народжуваності і фертильності.

7. Регіональні особливості народжуваності в Україні і у сучасному світі, причини та наслідки.

8. Які чинники впливають на зниження народжуваності?

9. Розрахунок коефіцієнта природного приросту.

10. Які тенденції характерні для сучасної демографічної ситуації в Україні?

11. З якою метою використовуються демографічні дані у практиці охорони здоров’я?

VІІ.2.Матеріали для самоконтролю :

А Завдання для самоконтролю

Тестові завдання (α=ІІ):

Тести з множинним вибором:

Основні закономірності демографічних процесів в Україні:

А)-постаріння населення

Б) –підвищення показників загальної смертності;

В) –швидка депопуляція;

Г) –зростання народжуваності;

Д)-зниження показників народжуваності;

Є)-урбанізація;

Ж)-вирівнювання статевої диспропорції;

З) –збільшення відсотку дітей.

Еталон відповіді: А, Б,В, Д,Є,Ж.

2.Який з демографічних показників найбільш швидко реагує на зміни соціального благополуччя населення і якість надання медичної допомоги?

А)рівень народжуваності, Б)сумарний показник плідності, В) природній приріст, Г)нетто-коефіцієнт, Д) загальний показник плідності.

Еталон відповіді: Д.

VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу:

Тестові завдання (α=ІІІ)

1. Дайте характеристику рівня народжуваності в запропонованих країнах:

  Низький рівень Середній рівень Високий рівень
УКРАЇНА + - -
ІНДІЯ - - +
ПАКИСТАН - - +
НІМЕЧЧИНА + - -
РОСІЯ - + -
НІГЕРІЯ - - +

VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою

Навчальні завдання   Вказівки до завдання  
Оволодіти: - необхідними основними знаннями за темою: «Загальні та спеціальні показники народжуваності. Порядок обліку народжуваності». Вивчити: поняття статика і динаміка населення, живонародження і мертвонародження. Загальні показники народжуваності, спеціальні показники фертильності. Порядок реєстрації народжуваності в Україні. Значення міграції, урбанізації. - Охарактеризувати особливості міграційних процесів, статику населення в Україні і в Світі. Демографічні прогнози. Охарактеризувати демографічну ситуацію в Україні.  

 


 

 

VІІІ. ЛІТЕРАТУРА:

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Демографічні показники поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення

Економіки та організації охорони здоров я... Методична розробка для студентів IV курсу медичного ф ту... ТЕМА Показники здоров я населення Демографічна ситуація і демографічні показники Порядок обліку народжуваності...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

IV. Міждисциплінарна інтеграція
№ Дисципліни Знати Вміти Попередні (забезпечуючі) Соціологія Загальна гігієна

V.ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ.
Демографія- це наука про народонаселення в його суспільному розвитку. Медична демографія вивчає вплив демографічних процесів на здоров’я населення. Статистичне вивчення населення проводиться за 2 н

VІ. План та організаційна структура заняття
№ Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали мет

Д о д а т к о в а
Под ред. Ю.П. Лисицина – Социальная гигиена и организация здравоохранения. – Учебное руководство, Казань., 2000 г., с. 253-257. Под ред. Лисицина Ю.П. - Руководство к практическим занятиям

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги