Лекція № 7

ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС

Хімізація господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у різних галузях і сферах господарства, у впровадженні хімічних технологій у промисловість, сприянні інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат суспільної праці.

У промисловому комплексі України частка хімічної промисловості ще не значна (близько 6,6% вартості валової продукції).

До хімічного комплексу входять близько 300 підприємств. У структурі хімічної і нафтохімічної галузей виділяють наступні підгалузі:

– гірничо-хімічна;

– основна хімія (виробництво мінеральних добрив, кислот, лугів, соди);

­– хімія органічного синтезу;

– галузі виробництва полімерних матеріалів;

– хімія тонкого органічного синтезу (лаки, фарби, фотохімічні товари);

– побутова хімія.