Лекція № 8

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних мате­ріа­лів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські і дослід­ницькі роботи у галузі будівництва.

Частка будівельного комплексу в господарстві є значною. На галузь припадає 8% ВВП України. Комплекс охоплює близько 10% усіх зайнятих у господарстві.

Будівельний комплекс тісно зв'язаний із усіма галузями господарства. Будівництво є споживачем 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів, споживає виробу хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси), паливо і воду. Транспортні витрати в собівартості будівництва складають близько 25%.