ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Основна частина продукції, що виробляється в сільському господарстві, надходить для переробки на підприємства смакохарчової (близько 45%), м'ясної і молочної промисловості (більш 30%).

Найважливішими факторами розміщення галузей харчової промисловості є:

– джерела сировини: цукрова, консервна, крохмало-паточна, масляна;

– на місця споживання готової продукції: молочна, кондитерська, хлібопекарська;

– одночасно орієнтуються і на сировину, і на споживача: м'ясна, мукомельно-круп'яна.

У 2005 р. харчова промисловість нараховувала 2 922 підприємства, що складалися на самостійному балансі і близько 5 000 малих підприємств. У структурі промислового комплексу країни за обсягами продукції вона займала друге місце (18,9%) після чорної металургії (22,1%).

Виробничий профіль харчової промисловості визначають такі галузі, як: м'ясна (17% від загального обсягу продукції), хлібопекарська (14,7%), маслоробна й молочна (11,1%), цукрова (11%), мукомельно-круп'яна (11,6%), кондитерська (5,8%), олійно-жирова (3,8%).

М'ясна промисловість. Є однією з основних у харчовій індустрії. На розміщення м'ясо­ком­бінатів головний вплив має сировинна база, а фактором розміщення м`ясопереробних заводів і ковбасних фабрик є наявність споживача. Розміщення м'ясного виробництва характеризується концентрацією його в індустріальних районах і в районах потужної сировинної бази.

У м'ясній промисловості України функціонує 211 підприємств. Найбільші підприємства – у Харкові, Полтаві, Одесі, Києві, Вінниці, Дніпропетровську, містах Донбасу. Потужності м`ясо­пе­реробні галузі використовуються в середньому на 29%. Ковбасних виробів – 290 тис. т. (23% від 1990 р.).

Молочна промисловість.Розвита у всіх областях; найбільша територіальна концентрація – у великих і великих містах, а також у приміських районах. У цих же районах розвивається і маслосироробна промисловість.

Нині виробництво молока росте переважно за рахунок приватного сектора (близько 85%).