ТРУДОВІ РЕСУРСИ. БЕЗРОБІТТЯ

Трудові ресурси – це працездатне населення (чоловіка від 16 до 59 років, жінки – від 16 до 54 років), а також працюючі пенсіонери і підлітки. До складу трудових ресурсів не входять інваліди й обличчя, що вийшли на пенсію по пільгових умовах.

Кількість трудоактивного населення – 22,6 млн. осіб.

У промисловості –32%, сільському господарстві –24%, сфері послуг –44%.

Менш 6% зайнято в торгівлі і суспільному харчуванні, 6% – на транспорті, 7% – у будівництві, 11% – утворенні, науці, культурі і т.д.

Велике значення для трудових ресурсів має порожня-вікова структура. На роботах, що вимагають значних витрат фізичної сили, чоловіча праця є більш ефективним, чим жіночий. Більшість трудових ресурсів, зайнятих у невиробничій сфері – жінки. Вони домінують у сферах обслуговування, утворення, торгівлі, охорони здоров'я, культури. Близько 90% зайнятих у господарстві мають вище і середнє утворення.

Рівень утворення трудових ресурсів. Рівень утворення в Україні є одним з найвищих серед країн Східної Європи. Більш утвореним є міське населення, що значною мірою поповнюється за рахунок навчальної і післяучбової міграції сільської молоді. Так, питома вага людей з вищим утворенням серед міського населення складає 37,9% (у 1989 р. – 34,5%), а серед сільського – 17,7% (у 1989 р. – 13,3%).

Частка людей, що не мають навіть повного середнього утворення серед міського населення складає 26,7%, а серед сільського – 47,3%.

Трудові ресурси нерівномірно розподілені по території країни. Найвищий рівень забезпечення трудовими ресурсами мають західні області, де висока щільність сільського населення. У південних і східних областях цей показник нижче.

Безробіття. За даними Держкомстату в 2007 р. у Державній службі зайнятості було зареєстровано 0,956 млн. безробітних, чи 3,4% трудоактивного населення.

Найвищий рівень безробіття зафіксований у:

– Тернопільської обл. (6,4%);

– Рівненської обл. (6%);

– Черкаської обл. (5,3%).

Щонайнижчий рівень безробіття зафіксований у:

– Києві (0,4%);

– Севастополеві (0,8%);

– Одеської обл. (2,1%).

На 2005 р. в Україні офіційно було 187 тис. вакансій.