рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (Згідно З Дбн В.2.5-20-2001) ...

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП, ГРПБ по горизонталі до, м
будинків і споруд залізничних і трамвайних колій автомобільних доріг повітряних ліній електропередачі
До 0,6 МПа Не менше 1,5 висоти опори
Понад 0,6 до 1,2 МПа Те саме
Відстані у просвіті від ШРП, установлених на опорах, до
До 0,3 МПа Не менше 1,5 висоти опори
Понад 0,3 до 0,6 МПа Те саме
Понад 0,6 до 1,2 МПа Те саме

 

ГРП із вхідним тиском газу не більше 0,6 МПа можуть прибудовуватися до виробничих будинків не нижче І і II ступенів вогнестійкості з приміщеннями категорій Г і Д, а також до окремо розташованих будинків, котелень, пралень тощо.

ГРП з вхідним тиском понад 0,6 МПа допускається прибудовувати до виробничих будинків, у тому числі до котелень не нижче І і II ступеня вогнестійкості з приміщеннями категорій Г і Д, в яких використання газу необхідне за умовами технології.

Прибудови повинні примикати до будинків зі сторони глухої протипожежної газонепроникної стіни І ступеня вогнестійкості, при цьому повинна бути забезпечена газонепроникність швів примикання. Відстані від стін прибудованих ГРП до найближчого отвору в стіні повинні бути не менше 3 м.

При розміщенні окремо розташованих, прибудованих і вбудованих ГРП повинні бути забезпечені вільні проїзди до них всіх видів транспорту.

Прибудовані ГРП повинні розташовуватись з урахуванням ефективної роботи вентиляції.

Вбудовані ГРП дозволяється передбачати з вхідним тиском до 0,6 МПа і слід розміщувати в будинках не нижче II ступеня вогнестійкості. Приміщення вбудованих ГРП повинні мати протипожежні газонепроникні захисні конструкції І ступеня вогнестійкості і самостійний вихід назовні.

Окремо розташовані будинки ГРП і ГРПБ повинні бути одноповерховими І, II та III ступенів вогнестійкості із суміщеною покрівлею, при цьому конструкція швів сполучення стін, покриття та фундаментів усіх приміщень повинна забезпечувати газонепроникність. Стіни і перегородки, покриття ГРП і ГРПБ слід передбачати протипожежними і газонепроникними. Покриття підлог у приміщеннях ГРП повинно бути безіскровим згідно з СНиП 2.03.13-88. Допоміжні приміщення повинні мати самостійний вихід назовні. Двері слід передбачати із негорючих матеріалів І ступеня вогнестійкості, які відкриваються назовні.

Приміщення, в яких розташовані вузли редукування, повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* та СНиП 2.01.02-85* для приміщень, що відносяться за вибухопожеж-ною небезпекою до категорії А.

ГРП і ГРПБ слід оснащувати первинними засобами пожежогасіння:

- порошковими вогнегасниками;

- покривалом пожежним 2x1,5 м;

- ящиком із піском;

- совковими лопатами.

Приміщення окремо розташованих і прибудованих ГРП і ГРПБ повинні мати природне та штучне освітлення.

Необхідність опалення приміщень ГРП та ГРПБ визначається залежно від кліматичних умов, вологості газу, вимог заводів-виробників технологічного обладнання та контрольно-вимірювальних приладів. Максимальна температура теплоносія не повинна перевищувати 130 °С.

При улаштуванні в ГРП і ГРПБ місцевого опалення опалювальні установки слід розміщувати в ізольованих приміщеннях, що мають самостійний вихід і відокремлені від інших приміщень глухими газонепроникними і протипожежними стінами з межею вогнестійкості не менше 2,5 год.

В усіх приміщеннях ГРП і ГРПБ слід передбачати природну постійно діючу вентиляцію, яка забезпечує не менше, ніж триразовий повітрообмін за годину.

 

Шафові регуляторні пункти та комбіновані будинкові

регулятори тиску

ШРП із вхідним тиском газу до 0,6 МПа дозволяється установлювати на зовнішніх стінах газифікованих будинків не нижче III ступеня вогнестійкості промислових та сільськогосподарських виробництв, котелень, на зовнішніх стінах діючих ГРП, а також на окремо розташованих опорах. ШРП із вхідним тиском понад 0,6 МПа установлювати на зовнішніх стінах будинків не дозволяється.

Установку ШРП з вхідним тиском до 0,3 МПа дозволяється передбачати:

- на зовнішніх стінах житлових, громадських та побутових будинків при витраті газу до 50 м3/год;

- на зовнішніх стінах будинків будь-якого призначення, крім будинків з виробництвами категорій А, Б та В не нижче III ступеня вогнестійкості при витраті газу понад 50 м3 /год.

При установлюванні ШРП з тиском газу на вході до 0,3 МПа на зовнішніх стінах житлових і громадських будинків відстань від вікон, дверей та інших відкритих отворів повинна бути в просвіті не менше 1 м.


Шафові ГРП слід розміщувати на висоті, зручній для обслуговування та ремонту обладнання.

Необхідність обігріву шафового ГРП визначається паспортом заводу-виробника. Шафи ШРП виробляються із негорючих матеріалів і мають у верхній та нижній частинах отвори для вентиляції.

ШРП з КБРТ пропускною здатністю до 10 м3/год слід установлювати на опорах із негорючих матеріалів або на зовнішніх стінах житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості. Вхідний тиск при цьому не повинен перевищувати 0,3 МПа.

Комбіновані будинкові регулятори тиску на стінах житлових будинків слід установлювати на висоті не більше 2,2 м. Відстань по горизонталі від шафи з КБРТ, який установлюється на стіні житлового будинку, до віконних, дверних та інших отворів по горизонталі слід приймати не менше 1 м.

При установлюванні ШРП з КБРТ на окремо розташованих опорах відстань від будинків не нормується. При цьому слід врахувати, що розміщення ШРП не повинно бути в межах площі віконних і дверних отворів, відстань від них повинна становити не менше 1 м.

Відстань від ШРП з КБРТ від повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ повинна бути по горизонталі не менше 5 м. Висота установки ШРП з КБРТ повинна бути не менше 1 м від низу шафи до рівня землі.

 

Газорегуляторні установки

Газорегуляторні установки слід розміщувати у вільних для доступу обслуговуючого персоналу місцях із природним чи штучним освітленням. Основний прохід між огорожею та виступаючими частинами ГРУ повинен бути не менше 1 м.

При розміщенні ГРУ на площадках, розташованих вище рівня підлоги більше, ніж на 1,5 м, на площадці повинен бути забезпечений доступ із двох боків по окремих східцях.

Розміщення ГРУ під сходовими маршами не допускається.

ГРУ з вхідним тиском газу до 0,6 МПа допускається розміщувати в газифікованих приміщеннях, що відносяться за пожежною небезпекою до категорій Г та Д будинків, в яких розташовані газовикористувальні прилади, або в суміжних приміщеннях тих самих категорій, з'єднаних з ними відкритими проходами.

Кількість ГРУ, що розміщені в одному приміщенні котельні, цеху тощо не обмежується. Одна ГРУ не повинна мати більше двох ниток редукування.

Дозволяється розміщення ГРУ безпосередньо біля кожного теплового агрегату.

Дозволяється подача газу від ГРУ, розміщених у приміщеннях категорій Г та Д, до агрегатів, розташованих в інших приміщеннях цього будинку за умови, що ці агрегати працюють в однакових режимах тиску газу. У приміщеннях, де знаходяться агрегати та ГРУ, забезпечений цілодобовий доступ персоналу, відповідального за безпечну експлуатацію газового устаткування.

На промислових підприємствах за наявності в них власних газових служб дозволяється подача газу однакового тиску від ГРУ, розташованого в одному будинку, до інших окремо розташованих будинків за умови цілодобового чергування осіб, відповідальних за газове господарство.

 

Нормативні вимоги до обладнання

газорегуляторних об'єктів

Газорегуляторні об'єкти повинні мати три ступеня захисту споживача від підвищення тиску газу:

- регулятор тиску;

- запобіжний скидний клапан (далі ЗСК);

- запобіжний запірний клапан (далі ЗЗК);

та два ступеня захисту від зниження тиску газ:

- регулятор тиску;

- запобіжний запірний клапан.

У газорегуляторних пунктах всіх типів: ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ слід передбачати установлювання: фільтра, ЗЗК, регуляторів тиску газу, ЗСК, запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів (далі КВП), приладів обліку витрати газу (за необхідності), а також улаштування обвідного газопроводу (байпасу).

Установлювання лічильників для обліку витрати газу слід виконувати згідно з паспортами заводів-виробників.

При застосуванні комбінованих регуляторів тиску, у конструкції яких передбачені ЗСК і ЗЗК, установка додаткових захисних пристроїв не потрібна.

Для ГРП і ГРПБ із вхідним тиском понад 0,6 МПа та пропускною здатністю понад 5000 м3/год замість байпасу необхідно передбачати улаштування додаткової резервної нитки редукування.

На обвідному газопроводі необхідно передбачити установлення послідовно двох запірних пристроїв, а після них за рухом газу - установку манометра. Діаметр обвідного газопроводу повинен бути не менше діаметра сідла клапана регулятора тиску газу.

ШРП, які призначені для живлення систем газопостачання населених пунктів, повинні мати дві нитки редукування - робочу і резервну. У ШРП, призначених для постачання газом підприємств та котельних, установки яких обладнані системами автоматики безпеки, допускається передбачати одну лінію редукування газу з байпасом. У шафових ГРП з КБРТ влаштування байпасу не передбачається.

Для редукування газу можуть бути застосовані такі пристрої:

- регулятори тиску з односідловим клапаном;

- регулятори тиску з двосідловим клапаном;

- поворотні заслінки з електронним регулятором та виконавчим механізмом.

Конструкція запобіжного запірного клапана повинна виключати самовільне відкриття запірного органу без втручання обслуговуючого персоналу. Запобіжні скидні клапани можуть бути мембранними та пружинними. Пружинні ЗСК повинні бути забезпечені пристроєм для їх примусового відкриття.

Фільтри, що використовуються на газорегуляторних пунктах, повинні мати штуцери для приєднання пристроїв для визначення перепаду тиску на фільтрі, який характеризує ступінь забруднення касети.

При виборі обладнання газорегуляторних об'єктів необхідно враховувати:

- розрахунковий та фактичний тиск газу в газопроводах, до яких підключаються споживачі;

- фізико-хімічні властивості природного газу;

- втрати тиску на тертя в газопроводі від місць підключень до входу в ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ;

- температурні умови експлуатації обладнання та КВП.

Вибір пропускної здатності регуляторів тиску слід здійснювати за максимальними розрахунковими витратами газу споживачами та фактичним тиском газу на вході в ГРП або ГРУ. Пропускну здатність регуляторів тиску слід приймати на 15-20 % більшу від максимальної розрахункової витрати газу. Вибраний регулятор тиску газу необхідно перевірити на стійкість його роботи при мінімальній розрахунковій витраті газу.

Пропускна здатність фільтра повинна визначатися, виходячи з максимального допустимого перепаду тиску на його касеті, зазначеного у паспорті.

Вибір типу ЗЗК здійснюється з врахуванням таких параметрів: максимального тиску газу на вході в регулятор, тиску газу на виході з регулятора та діаметра вхідного патрубка регулятора тиску.

Кількість ЗСК та їх пропускна здатність визначається у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.085-82.

Кількість газу (м3/год за нормальних умов), що підлягає скиданню ЗСК, слід визначати:

за наявності перед регуляторами тиску ЗЗК за формулою

Q ≥ 0,0005Qр (10.1)

де Q - розрахункова пропускна здатність регулятора тиску,

м3 /год за нормальних умов;

за відсутності перед регулятором тиску ЗЗК:

для регуляторів тиску з золотниковими клапанами

Q ≥ 0,01Qр (10.2)

для регулювальних заслінок з електронними регуляторами

Q ≥ 0,02Qр (10.3)

За необхідності установлення паралельно декількох регуляторів тиску кількість газу, що підлягає скиданню ЗСК, слід визначати за формулою

3 /год за нормальних умов)

Qс ≥ Q · n (10.4)

 

де Q - кількість газу, що підлягає скиданню ЗСК впродовж години для кожного регулятора; п - кількість регуляторів тиску.

Пропускну здатність ЗСК можна визначати за даними заводу-виробника або розрахунковим методом. Установку ЗСК необхідно передбачати за регуляторами тиску, а за наявності приладу обліку витрати газу - після нього. Перед ЗСК треба передбачати запірні пристрої, які повинні бути у відкритому положенні та запломбовані.

У газорегуляторних пунктах слід передбачати установку показуючих та реєструючих приладів для вимірювання вхідного та вихідного тисків газу, а також його температури. У шафових ГРП можна застосовувати переносні вимірювальні та реєструючі прилади.

У газорегуляторних пунктах передбачаються системи продувних та скидних трубопроводів, що забезпечують видалення повітря з газопроводів, а також очищення їх внутрішньої порожнини. Продувні трубопроводи розміщуються:

- на вхідному газопроводі після першого запірного пристрою;

- на обвідному газопроводі між двома запірними пристроями;

- на ділянках газопроводу з устаткуванням, що вимикається, для виконання огляду та ремонту.

Умовний діаметр продувного трубопроводу має бути не менше 20 мм. Допускається об'єднувати продувні трубопроводи однакового тиску в загальний продувний трубопровід.

Умовний діаметр скидного трубопроводу, який відводить газ від ЗСК, повинен дорівнювати умовному діаметру вихідного патрубка клапана, але не менше 20 мм.

Продувні та скидні трубопроводи слід виводити назовні у місця, що забезпечують безпечні умови для розсіювання газу, але не менше, ніж на 1 м вище карниза даху або парапету будинку. Зазначені трубопроводи повинні мати мінімальну кількість поворотів. На кінцях необхідно передбачати пристрої, що виключають потрапляння атмосферних опадів у порожнину трубопроводів.

Трубопроводи, що відводять газ від ЗСК у ШРП, установлені на опорах, необхідно піднімати на висоту не менше 4 м від рівня землі, а при розміщенні ШРП на стіні будинку - на 1 м вище карниза або парапету будинку.

Трубопроводи для відведення газу від ЗСК ШРП з КБРТ слід виводити:

для установлених на стінах житлових будинків - на висоту 1 м вище карниза або парапету будинку;

для установлених на опорі - на висоту не менше 3 м від рівня землі.

Допускається вивід скидного трубопроводу від КБРТ, установленого на опорі, за стінку шафи.

Умовний діаметр скидного трубопроводу повинен дорівнювати діаметру вихідного патрубка ЗСК, але не менше 15 мм. Для ШРП пропускною здатністю до 500 м3/год допускається здійснювати продування вхідного газопроводу та скидання тиску газу за регулятором через шланг, що приєднаний до штуцера запірним пристроєм та виведений в безпечне місце. Електрообладнання та електроосвітлення ГРП і ГРПБ повинні відповідати вимогам ПУЕ. За надійністю електропостачання ГРП населених пунктів відносяться до III категорії, а ГРП і ГРПБ промислових підприємств - до категорії основного виробництва.

КВП з електричним вихідним сигналом та електрообладнання, що розміщується в приміщеннях ГРП і ГРПБ з вибухонебезпечними зонами, слід передбачати у вибухозахищеному виконанні. КВП з електричним вихідним сигналом у нормальному виконанні слід розміщувати зовні поза пожежонебезпечною зоною у шафі, яка замикається, виготовленій з негорючих матеріалів, або у відособленому приміщенні ГРП або ГРПБ, прибудованому до протипожежної газонепроникної стіни.

У місцях проходу імпульсних газопроводів через стіну, що відокремлює приміщення КВП від приміщення регуляторів тиску, слід передбачити ущільнення, яке виключає можливість проникнення газу через стінку.

Принципова технологічна схема ГРП

Газорегуляторні пункти можуть бути виконані за типовими або індивідуальними проектами. Вони можуть бути розміщені в окремих будівлях, у прибудовах до будівель, металевих контейнерах, металевих шафах тощо.

Незалежно від типу газорегуляторного пункту, способу його будівництва та місця розміщення принципова технологічна схема ГРП має такий вигляд (див. рисунок 10.1).


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги