рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПУНКТІВ

ПУНКТІВ - раздел Демография, Загальна характеристика систем газопостачання населених пунктів Нижче Узагальнені Основні Вимоги До Технічного Обслуговування Газорегуляторни...

Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Технічна експлуатація систем газопостачання України" (перша редакція).

На кожні ГРП (ГРУ), ШРП підприємство газового господарства (експлуатаційна організація) повинно мати експлуатаційний паспорт.

У кожному ГРП (ГРУ) на видному місці повинні вивішуватись схеми обладнання, попереджувальні написи та інструкції з експлуатації, протипожежної безпеки і охорони праці. Режим роботи ГРП і ГРУ встановлюється у відповідності з проектом і фіксується в затверджених режимних картках.

Вихідний робочий тиск газу з ГРП (ГРУ) і комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ) повинен регулюватися згідно з встановленими режимами тиску в газовій системі споживача.

Параметри настроювання обладнання ГРП і ГРУ промислових та сільськогосподарських підприємств, котелень та інших організацій, де установлюється газовикористовувальне обладнання, повинні визначатися проектом і уточнюватися при пусконалагоджувальних роботах.

Максимальний робочий тиск газу після регулятора тиску, який подає газ побутовим газовим приладам, установлюється залежно від номінального перед приладами, але не більше 3000 Па. Не допускається коливання тиску газу після регуляторів, яке перевищує 10 % робочого тиску.

У системах газопостачання запобіжно-скидні клапани (ЗСК) ГРП, ШРП і ГРУ повинні спрацьовувати раніше, ніж спрацюють запобіжно-запірні клапани (ЗЗК).

ЗСК, у тому числі вмонтовані в регулятори тиску, повинні забезпечувати скидання газу при перевищенні максимального робочого тиску газу після регулятора не більше, ніж на 15 %, а верхня межа спрацювання ЗЗК не повинна перевищувати максимальний робочий тиск газу після регулятора не більше, ніж на 25 %.

Для систем газопостачання низького тиску до 3000 Па нижня межа спрацювання ЗЗК встановлюється спеціалізованим підприємством із газопостачання та газифікації, але не менше, ніж 700 Па у найбільш віддаленого споживача.

Перевірка і настроювання запобіжних пристроїв і регуляторів тиску повинно виконуватись із забезпеченням безпечного газопостачання.

Несправності регуляторів, які викликають підвищення або зниження робочого тиску, неполадки в роботі запобіжних клапанів, а також витоки газу необхідно ліквідовувати в аварійному порядку.

Включення в роботу регуляторів тиску проводиться після встановлення причин спрацювання ЗЗК та їх усунення.

Запірні пристрої на обвідній лінії (байпасі) повинні бути у закритому положенні (перед ЗСК - у відкритому) і опломбовані. Газ по обвідній лінії допускається подавати тільки протягом часу, що необхідний для ремонту обладнання і арматури, а також у період зниження тиску газу перед ГРП або ГРУ до величини, яка не забезпечує надійної роботи регулятора тиску. При цьому на весь період подачі газу по байпасу повинен бути забезпечений постійний контроль за вихідним тиском газу.

Використання в ГРП (ШРП) обвідної лінії (байпасу) допускається тільки тимчасово на час, що необхідний для поточного ремонту регуляторів чи арматури. При цьому на весь час роботи обвідної лінії в ГРП (ШРП) повинна бути забезпечена присутність чергового для ручного регулювання тиску газу на виході з ГРП (ШРП). В інший час засувки на байпасі повинні бути закриті та опломбовані.

Використання в ГРП (ШРП) обвідної лінії (байпасу) як транзитного газопроводу без присутності чергового персоналу допускається у випадку, якщо тиск газу у газопроводі до ГРП (ШРП) не перевищує тиску після ГРП (ШРП). У цьому випадку спеціалізованим підприємством з газопостачання та газифікації повинен бути виданий відповідний наказ, а постачальник повинен бути повідомлений письмово. Дане положення стосується тільки газопроводів високого та середнього тисків перед і після ГРП (ШРП).

Температура повітря в приміщеннях ГРП, де розміщені обладнання і контрольно-вимірювальні прилади, повинна бути не нижче за передбачену в паспортах заводів-виробників.

Під час експлуатації ГРП і ГРУ повинні виконуватися технічний огляд, регулювання обладнання, технічне обслуговування, поточний ремонт (ревізія) і капітальний ремонт.

Згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98 технічний огляд здійснюється на:

ГРП з регулювальними клапанами "ВО" і "ВЗ" - щоденним оглядом;

інших ГРП (ГРУ) - не рідше одного разу на сім днів;

ГРП з телемеханікою - не рідше одного разу на десять днів;

регулювання обладнання ГРП (ГРУ) і перевірка параметрів спрацювання ЗСК і ЗЗК - не рідше одного разу на три місяці, а також після ремонту обладнання.

Згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98 технічне обслуговування здійснюється не рідше одного разу на шість місяців. Поточний ремонт здійснюється не рідше одного разу на 12 місяців, якщо завод-виробник регуляторів тиску, запобіжних клапанів, телемеханічних пристроїв не вимагає проведення ремонту в інші терміни.

Капітальний ремонт здійснюється при заміні обладнання, засобів вимірювань, ремонту будівлі, системи опалення, вентиляції, освітлення - на підставі дефектних відомостей, складених за результатами обстежень.

Під час технічного обслуговування ГРП (ШРП) повинні виконуватись такі роботи:

огляд технологічного обладнання, будівлі (шафи), захисту від блискавки, продувних свічок тощо;

перевірка тиску газу перед і після регуляторів;

контроль за правильністю положення молоточка зачеплення важелів ЗЗК;

перевірка справності КВП і А;

перевірка герметичності зварних з'єднань;

зміна картограм реєструючих приладів, заливка чорнила, заведення годинникових механізмів;

зняття показників вимірювальних приладів та перевірка їх на нуль;

перевірка вентиляції, справності освітлення, телефону;

очищення приміщення від пилу, бруду та сторонніх предметів;

перевірка температури повітря в приміщенні та справності системи опалення;

візуальне виявлення тріщин та нещільностей стін, які розділяють основне і допоміжне приміщення;

перевірка засувок і запобіжних клапанів;

змащення частин механізмів, які труться один об другий;

визначення герметичності і чутливості мембран регуляторів тиску і керування;

продування імпульсних трубок до регуляторів тиску, ЗЗК, вимірювальних приладів.

Покази приладів та результати огляду повинні бути занесені до журналу обслуговування ГРП. Усунення несправностей обладнання ГРП (ШРП) повинно проводитись персоналом під керівництвом майстра чи бригадира. Витоки газу, а також непередбачене підвищення чи зниження вихідного тиску повинні усуватись робітниками аварійних бригад негайно після отримання заявки від слюсарів.

Після перевірки та налагодження обладнання слід перевірити герметичність всіх з'єднань. В міру необхідності виконується ремонт будівлі ГРП. Перевірка та прочищення димоходів, ремонт систем опалення, включаючи опалювальну установку, повинна проводитись один раз на рік перед опалювальним сезоном.

Під час виконання поточного ремонту в приміщенні ГРП повинен бути організований нагляд знадвору через відчинені двері. Для цього із складу бригади ремонтних робітників повинен призначатися черговий, в обов'язки якого входить:

невідлучно перебувати біля входу в приміщення ГРП, підтримувати зв'язок з працюючими в приміщенні та спостерігати за їх станом;

не допускати куріння та відкритого вогню біля ГРП;

бути готовим до надання допомоги робітникам, в разі потреби викликати швидку допомогу, міліцію та доповісти адміністрації газового господарства про те, що скоїлось;

стежити, щоб при роботі у протигазах шланги не мали переломів, а відкриті кінці їх були розташовані за межами будівлі з навітряного боку на відстані не менш, ніж 5 м від ГРП та закріплені.

У випадку, коли виявляється наявність газу в повітрі приміщення, необхідно вжити заходи щодо його провітрювання чи вентиляції. В цих умовах вхід в приміщення дозволяється тільки в шланговому або ізолювальному протигазі.

При підтягуванні болтів фланців, сальників чи різьбових з'єднань на газопроводах середнього та високого тиску на ділянках газопроводів, що ремонтуються, необхідно попередньо знизити тиск згідно з виробничою інструкцією, але до значення більшого, ніж 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Забороняється паління та розведення вогню в приміщенні ГРП. На видних місцях зовні приміщення ГРП повинні бути нанесені попереджувальні написи „ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО!", „НЕ РОЗВОДИТИ ВОГОНЬ!", „НЕ ПАЛИТИ!"

Роботи з ремонту електрообладнання ГРП та заміни перегорілих електроламп необхідно проводити при відключеній напрузі. У приміщенні ГРП повинна знаходитись аптечка з медикаментами та перев'язочними матеріалами. Приміщення ГРП повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння (згідно з додатком 2 ДНАОП 0.00-1.20-98).

Зберігання обтиральних горючих матеріалів та інших матеріалів в основному приміщенні ГРП не дозволяється.

Установлювання та використання комбінованих будинкових регуляторів тиску газу здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001. Згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98 технічне обслуговування комбінованих будинкових регуляторів тиску повинно проводитись не рідше одного разу на три роки або за заявкою власника. При цьому регулятор повинен пройти дефекацію, ремонт і налагодження згідно з технічними умовами у майстернях спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації. Замість знятого спеціалізоване підприємство з газопостачання та газифікації установлює справний регулятор.

Під час експлуатації телемеханізованих ГРП необхідно проводити:

технічний огляд - один раз на тиждень;

технічне обслуговування - один раз на місяць;

технічне обслуговування сигналізаторів загазованості -один раз на 45 днів;

технічне обслуговування давана спрацювання ЗЗК, а також кабельних ліній від них - один раз на півроку;

держповірку сигналізаторів загазованості - один раз на півроку;

держповірку всіх приладів - один раз на рік.

Всі роботи повинні виконуватись згідно із затвердженим графіком.

При технічному огляді передбачається виконання таких робіт:

провітрювання приміщення ГРП;

перевірка його на загазованість;

перевірка імпульсної лінії арматури;

ліквідація виявлених витоків газу на обладнанні телемеханізації;

зменшення тиску газу для перевірки "0" на апаратурі, відновлення робочого тиску;

перевірка ліній зв'язку та електроживлення;

перевірка роботи контрольного пункту (КП) і відповідність виміряних параметрів і параметрів на ГРП;

встановлення зв'язку з іншими ГРП за допомогою приладу;

видалення пилу з апаратури;

доповісти в центральну диспетчерську (ЦД) про виконану роботу;

зробити запис у журналі, який знаходиться в ГРП, про виконану роботу.

Технічне обслуговування ГРП передбачає такі роботи:

провітрювання приміщення;

перевірка на загазованість приміщення;

перевірка ліній зв'язку та живлення;

відключення живлення на ТМ і давача телемеханізації;

перекриття запірних пристроїв по середньому та низькому тисках;

випуск газу, ліквідація витоків газу; провітрювання приміщення;

перевірка роботи давачів на рівні "0", за необхідністю проведення коригування;

включення живлення;

підключення давачів до імпульсних ліній, а також подання тиску середнього і низького;

ліквідація витоків газу; перекриття тиску середнього і низького; розбирання контрольного пункту і прочищення його за допомогою пилососа та щітки;

промивання контактів спиртом; збирання контрольного пункту;

відновлення тиску, ліквідація витоків газу;

включення живлення контрольного пункту;

перевірка ліній зв'язку за допомогою приладу;

видалення пилу, прибирання приміщення.

Про виконану роботу необхідно доповісти в центральну диспетчерську та зробити відповідний запис у журналі, що знаходиться в ГРП.

При технічному обслуговуванні сигналізаторів загазованості необхідно:

провітрити приміщення ГРП;

подати тиск компресором через шланг на давач;

провести компенсацію початкового небалансу;

відключити компресор, подати з балона газову суміш на давач;

перевірити наявність сигналу та за необхідності відкоригувати сигналізатор "Щит-2" за максимальним тиском;

провітрити приміщення ГРП і зробити запис у журналі;

доповісти в ЦД про виконану роботу.

При технічному обслуговуванні давачів відкривання дверей та давачів спрацювання ЗЗК необхідно:

провітрити приміщення, перевірити на загазованість приміщення;

відключити живлення на контрольному пункті;

прив'язати молоточок ЗЗК;

відкрутити кришку давача, перевірити приєднання до контактів;

тестером перевірити давачі на спрацювання; закрутити кришку давача;

перевірити щупами зазор між кришкою та давачем, а також місця ущільнення вводу кабеля;

розв'язати молоточок, розкрутити кришку давача дверей;

перевірити контакти;

перевірити тестером на спрацювання та закрутити кришку;

перевірити щупами зазор між кришкою та давачем, а також місця ущільнення кабелю;

візуально перевірити кабель від давача ЗЗК до контрольного пункту, а також від давача дверей до контрольного пункту;

доповісти в ЦД про виконану роботу.

При держповірці приладів необхідно:

провітрити приміщення; перевірити на загазованість приміщення; відключити живлення;

перекрити запірні пристрої на середньому і низькому тиску;

перевірити на наявність витоків газу, якщо вони є - то терміново їх усунути;

відключити проводи та кабелі від усіх давачів;

демонтувати їх, на їх місцях установити заглушки; ще раз перевірити витоки газу;

зробити запис у журналі та доповісти в ЦД;

відвезти давачі в орган держповірки.

За наявності заяви абонента про відхилення тиску газу від номінального слід перевірити його величину на виході регулятора. Тиск газу перевіряється також на приладі абонента, від якого надійшла заява, при відсутності відбору газу.

Для покращання якості експлуатації газорозподільних систем та підвищення їх техніко-економічних показників спеціалізовані підприємства з газопостачання та газифікації повинні забезпечувати виконання такого комплексу робіт:

виявляти та усувати спричинені різними причинами конструктивні недоліки у системах газопостачання, які негативно впливають на режими розподілу газу;

виявляти наявні резерви пропускної здатності існуючих газопроводів, використовувати їх при розширенні систем газопостачання, скорочуючи таким чином додаткові капітальні вкладення на підключення нових споживачів газу;

визначати коло споживачів газу, черговість та графік переводу їх на інший вид палива з врахуванням технології виробництва, розташування відносно джерела газу та інших місцевих особливостей для повного усунення чи зниження до мінімуму виробничих втрат, спричинених зменшенням подачі газу;

вивчати режими роботи газових мереж при зниженні тиску газу на виході з ГРС та виконувати заходи, що забезпечують безперебійну подачу газу населенню та комунально-побутовим підприємствам в необхідній кількості та з тиском, достатнім для ефективної роботи газових приладів;

вирішувати диспетчерські завдання із керування системами газопостачання, включаючи «програвання» можливих аварійних ситуацій.

Зазначені роботи повинні проводитись систематично силами спеціалізованих підприємств з газопостачання та газифікації із залученням організацій, які розробили проект системи газопостачання за відповідними договорами.

Для можливості виконання наведених вище робіт усі спеціалізовані підприємства з газопостачання та газифікації повинні мати виконавчі схеми існуючих газових мереж низького, середнього та високого тисків, які містять:

а) довжину та діаметри труб усіх ділянок газопроводів;

б) розташування та характеристики основного обладнання
газорегуляторних пунктів, що пов'язують між собою газопро
води високого, середнього та низького тисків, із зазначенням
їх експлуатаційних номерів;

в) промислові і комунально-побутові підприємства, опа
лювальні котельні та інші споживачі газу, які підключені до
газопроводів із зазначенням погодинних витрат газу і умовних
шифрів на схемах;

г) розташування та основні характеристики (максималь
ний об'єм і тиск подачі газу) ГРС;

д) дані про всі регуляторні пристрої, установлені в місь
ких газорегуляторних пунктах;

е) перелік та розташування промислових підприємств та опалювальних котельних з даними про максимальну кількість газу, що використовується за годину.

Зазначені дані повинні постійно (не рідше, ніж один раз на рік) уточнюватись в міру розвитку систем газопостачання та підключення до них нових споживачів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика систем газопостачання населених пунктів

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального.. Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПУНКТІВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги