рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (Згідно З Дбн В.2.5-20-2001) ...

(згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

Гумотканинні рукави Призначення    
нормативний документ технічна характеристика
ГОСТ 18698 Група Б (І) Рр = 1,6 МПа Приєднання зливних та наливних пристроїв ГНС
ГОСТ 18698   ГОСТ 9356 Група Б (І) Рр = 0,6 МПа Тип І,ІІ Рр =0,6 МПа Приєднання до газопроводів низького тиску, газових приладів до балонів СВГ, приєднання до газопроводів тиском до 0,1 МПа КВП та автоматики

 

Трубопровідна арматура систем газопостачання

У поняття трубопровідної арматури входять різноманітні пристрої, призначені для керування потоками середовища (рідкого, газоподібного, газорідинного тощо), що транспортуються по трубопроводу. Арматурою називають різноманітні пристосування і пристрої, установлені на газопроводах, резервуарах, апаратах і приладах. За допомогою арматури підключають та відключають подачу робочого середовища, змінюють тиск або напрям газового чи рідинного потоків, вказують і регулюють рівні рідин, здійснюють автоматичне видалення газів і рідин.

Основні конструктивні частини арматури та класифікацію арматури за різними параметрами визначає ДСТУ 2611-94 "Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Терміни та визначення".

Згідно з ДСТУ 2611-94 трубопровідна арматура загально-промислового призначення (арматура) - це сукупність пристроїв та приладів, що установлюються на трубопроводах та місткостях і забезпечують керування потоками робочого середовища шляхом зміни прохідного перерізу.

Робоче середовище - рідина, газ, пара, пульпа, їхня суміш тощо, потоками яких керує арматура.

Арматура складається в основному із запірного чи дросельного пристрою і привода. Ці пристрої складаються із закритого кришкою корпусу, усередині якого переміщається затвор. Корпус має два чи більше приєднувальних кінців, за допомогою яких він герметично кріпиться на трубопроводі. Газ, що протікає через запірний чи дросельний пристрій, повинен бути герметично ізольований від зовнішнього середовища, тобто не повинен проникати назовні.

Переміщенням затвора усередині корпусу відносно його сідел змінюють площу проходу для газу, у результаті чого змінюється гідравлічний опір пристрою. Сідлом називають частину внутрішньої поверхні корпусу або спеціальну деталь, з якими контактує затвор при закритому проході. Пристрій залежно від призначення називається запірним, якщо він призначений для герметичного роз'єднання однієї частини трубопроводу чи апарата від іншої, і дросельним, якщо його основне призначення полягає в точному регулюванні площі проходу, тобто гідравлічного опору.

У запірних пристроях поверхні затвора і сідла, що стикаються під час відключення частин трубопроводу, називають ущільнювальними; у дросельних пристроях поверхні затвора і сідла, що утворюють регулювальний орган, називаються дросельними.

 

Основні конструктивні елементи арматури

ДСТУ 2611-94 дає такі визначення основним конструктивним елементам арматури:

елемент перекривальний - частина затвора арматури, як правило, рухома та пов'язана з приводом, яка дає змогу у взаємодії із сідлом здійснювати керування потоком робочого середовища шляхом зміни прохідного перерізу;

елемент регулювальний - частина затвора арматури, як правило, рухома та пов'язана з приводом, яка дозволяє у взаємодії із сідлом здійснювати керування параметрами потоку робочого середовища шляхом зміни прохідного перерізу;

сильфон - тонкостінна одно- чи багатошарова гофрована трубка або камера;

сідло - частина затвора арматури, що міститься у корпусі, охоплює потік робочого середовища та дає змогу у взаємодії із перекривальним (регулювальним) елементом повністю чи частково перекрити потік робочого середовища крізь арматуру або забезпечити потрібну характеристику потоку;

шпиндель - деталь арматури, яка здійснює передачу зусилля та руху від привода обертової дії до перекривального (регулювального) елемента за допомогою сполученої з нею різьбової деталі;

шток - деталь арматури, що здійснює передачу зусилля та руху від привода поступальної дії до перекривального (регулювального) елемента;

Привод арматури – пристрій для переміщення перекривального (регулювального) елемента, а також для створення у разі необхідності зусилля, що забезпечує потрібну герметичність затвора. Залежно від виду споживаної енергії привод може бути електричним (із використанням електродвигуна), електромагнітним (із використанням електромагніта), гідравлічним і пневматичним;

довжина будівельна – довжина ділянки трубопроводу, що її заміщує арматура, мм.

 

Класифікація арматури

Згідно з ДСТУ 2611-94 за призначенням трубопровідна арматура ділиться на такі види:

арматура автоматично діюча – в якій керування здійснюється безпосередньо дією робочого сереродвища на затвор або чутливий елемент;

арматура перекривальна (раніше запірна) – для перекривання потоку робочого середовища;

арматура запобіжна – для аавтоматичного захисту системи від підвищення тиску за межу робочого шляхом скидання надлишку робочого середовища, а також для припинення скидання в разі відновлення робочого тиску;

арматура захисна – для автоматичного захисту системи від неприпустимих змін параметрів чи напрямку потокеук робочого середовища та припинення потоку;

арматура зворотна – для автоматичного запобігання зміні напрямку потоку робочого середовища на протилежний;

арматура регулювальна – для регулювання параметрів робочого середовища шляхом зміни прохідного перерізу;

арматура розподільно-змішувальна – для розподілу потоку робочого середовища у визначених напрямках або для змішування потоків;

арматура фазорозділювальна - для автоматичного розділення робочих середовищ, які перебувають у різних фазових станах.

Згідно з ДСТУ 2611-94, за конструктивними особливостями трубопровідна арматура ділиться на такі види:

арматура з покриттям - в якої з метою підвищення її корозійної стійкості поверхні деталей, що стикаються з робочим середовищем, мають полімерні чи композиційні покриття;

арматура з приводом - керування якою здійснюється приводом (електро-, пневмо-, гідро-, електромагнітним приводом) за участю або без участі оператора;

арматура кутова - в якій потік робочого середовища змінює напрямок на виході порівняно з напрямком на вході;

арматура мембранна - безсальникова арматура, в якій мембрана використовується як чутливий елемент - підсилювач чи перекривальний елемент, а також як елемент герметизації місць з'єднання корпусних деталей, шпинделя (штока) відносно зовнішнього середовища;

арматура прохідна - в якій потік робочого середовища не змінює напрямку на виході порівняно з напрямком на вході;

арматура сальникова - в якій герметизація шпинделя (штока) відносно зовнішнього середовища здійснюється ущільнювальним неметалевим елементом (сальником), що перебуває в контакті під навантаженням із рухомим шпинделем (штоком), що виключає протікання робочого середовища;

арматура сильфонна - безсальникова арматура, в якій си-льфон використовується як чутливий або силовий елемент, а також як елемент герметизації шпинделя (штока) відносно зовнішнього середовища.

Згідно з ДСТУ 2611-94 введені такі види арматури за напрямком руху перекривального (регулювального) елемента, його формою та способом керування:

Засув (раніше засувка) - вид арматури, в якій перекрива-льний (регулювальний) елемент переміщується впоперек до осі потоку робочого середовища, що проходить через прохідний переріз;

засув клиновий - засув з перекривальним (регулювальним) елементом, ущільнювальні поверхні якого розміщенні під кутом одна до одної;

засув паралельний - засув з перекривальним (регулювальним) елементом, ущільнювальні поверхні якого розміщенні паралельно одна до одної;

затвор - вид арматури, в якій перекривальний (регулювальний) елемент обертається навколо осі, що не є його власною віссю, і який розташований під кутом до напрямку потоку робочого середовища, що проходить через прохідний переріз;

затвор дисковий - затвор, перекривальний (регулювальний) елемент якого має форму диска з діаметром, що приблизно дорівнює внутрішньому діаметру трубопроводу;

клапан - вид арматури, в якій перекривальний (регулювальний) елемент

зворотно-поступально переміщується паралельно до осі потоку робочого середовища, що проходить через прохідний переріз;

клапан неповоротно-перекривальний - зворотний клапан, в якому можливе примусове закриття затвора;

клапан перекривальний; клапан запобіжний;

клапан зворотний;

клапан змішувальний;

клапан регулювальний - клапан, в якому для керування регулювальним елементом використовується енергія зовнішнього джерела;

клапан-регулятор - клапан, в якому для керування регулювальним елементом використовується енергія робочого середовища;

клапан розподілювальний;

конденсатовідвідник;

конденсатовідвідник поплавковий - конденсатовідвідник, перекривальний елемент якого керується за допомогою поплавка за рахунок різниці густини водяної пари та конденсату;

конденсатовідвідник термодинамічний - конденсатовідвідник, перекривальний елемент якого керується за допомогою аеродинамічного ефекту, що виникає за рахунок різниці термодинамічних властивостей водяної пари та конденсату в процесі проходження робочого середовища крізь затвор;

конденсатовідвідник термостатичний - конденсатовідвідник, перекривальний елемент якого керується шляхом зміни розміру термостата за рахунок зміни тиску усередині останнього, спричиненого різницею температур водяної пари та конденсату в процесі проходження робочого середовища крізь затвор;

кран - вид арматури, в якої перекривальний (регулювальний) елемент, що має форму тіла обертання або частини його з отвором для пропускання потоку робочого середовища, повертається довкола власної осі, довільно розташованій відносно напрямку потоку, що проходить через прохідний переріз. Поворотові перекривального (регулювального) елемента може передувати зворотно-поступальний рух;

кран конічний - кран, перекривальний (регулювальний) елемент якого має форму конуса;

кран сферичний - кран, перекривальний (регулювальний) елемент якого має форму сфери;

кран розподілювальний;

кран циліндричний - кран, перекривальний (регулювальний) елемент якого має форму циліндра.

Згідно з ДСТУ 3543-97 арматура та з'єднувальні частини трубопроводів характеризуються номінальним тиском.

Номінальний тиск - літерно-числове позначення, що характеризує надлишковий тиск, за якого забезпечується заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводу за температури робочого середовища 293 К (20 С).

Позначення номінального тиску складається з літерного сполучення "РN" та числової частини, що є значенням тиску в кгс/см2 , на яких проведено розрахунок на міцність арматури та з'єднань трубопроводів за характеристиками міцності вибраних матеріалів, що відповідають температурі 293 К (20 °С).

Числова частина позначення номінального тиску повинна вибиратися з ряду, наведеного нижче, кгс/см2 :

0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000.

Приклад. Номінальний тиск трубопровідної арматури та з'єднань трубопроводів, розрахованих на тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2 за температури робочого середовища 293 К (20 °С), згідно з ДСТУ 3543-97 повинен позначатися так: РN 10.

Номінальний тиск відповідає допустимому для даного виробу робочому тиску при нормальній температурі експлуатації. При підвищенні температури механічні властивості конструкційних матеріалів погіршуються, що обумовлено матеріалом, з якого виготовлена трубопровідна арматура, і залежністю міцності матеріалу від температури.

Тиски, що вказуються для арматури, завжди є надлишковими. Робочою температурою вважається найвища тривала температура робочого середовища без урахування короткочасних підвищень, що допускаються технічними умовами.

Під робочим тиском розуміють найбільший надлишковий тиск, за якого забезпечується заданий термін служби арматури та з'єднань трубопроводів за температури робочого середовища, що відрізняється від 293 К (20 °С).

Робочий тиск залежно від матеріалу, конструкції та температури робочого середовища вибирають із таблиць "Робочий тиск /Температура робочого середовища", що наведені у відповідних стандартах.

Слід зазначити, що до введення у дію ДСТУ 3543-97 відповідно до ГОСТ 356-80 арматура і з'єднувальні частини трубопроводів характеризувалися умовним, випробувальним і робочим тиском. Залежно від умовного тиску арматуру ділили на три основні групи: низького тиску (Ру до 1 МПа); середнього тиску (Ру= 1,6-6,4 МПа) і високого тиску (Ру =6,4-40МПа).

Згідно з ДСТУ 2485-94, номінальний діаметр (DN) - параметр, що використовується як характеристика, загальна для всіх компонентів трубопроводу, крім таких, що характеризуються зовнішнім діаметром або діаметром різьби.

Номінальний діаметр приблизно дорівнює внутрішньому діаметру трубопроводу в мм.

Номінальний діаметр не має розмірності, не підлягає контролю, не використовується при замовленні труб та розрахунках.

Позначення номінального діаметра складається з літерного сполучення DN та числа, що вибирається з ряду, наведеного в ГОСТ 28338, яке приблизно дорівнює внутрішньому діаметру трубопроводу в мм.

Приклад. Номінальний діаметр трубопроводу з внутрішнім діаметром 125 мм повинен позначатися DN 125.

Арматура та з'єднання трубопроводів однакового номінального діаметра та однакового номінального тиску повинні мати однакові приєднувальні розміри.

Слід зазначити, що до введення у дію ДСТУ 2485-94, основним розмірним параметром арматури вважався діаметр умовного проходу Dу Діаметр умовного проходу - це номінальний внутрішній діаметр трубопроводу, на якому установлюють дану арматуру. Різні типи арматури при тому самому умовному проході можуть мати різні прохідні перерізи. Не слід також плутати умовний прохід із прохідним перерізом в арматурі. У той же час умовний прохід арматури не збігається і з фактичним прохідним діаметром трубопроводу.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги