рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

З ДНАП 0.00-1.20-98

З ДНАП 0.00-1.20-98 - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ   Газопроводи   П...

 

Газопроводи   Періодичність обходу трас
газопроводи низького тиску     газопроводи високого і середнього тиску
в забудованій частині в неза-будова-ній частині
Новозбудовані і введені в експлуатацію Безпосередньо в день пуску і наступного дня
Що експлуатуються за нормальних умов і технічний стан яких задовільний 2 рази на місяць 1 раз на тиждень Два рази на місяць
Прокладені в зоні дії джерел блукаючих струмів і не забезпечені мінімальним захисним електропотенціалом 1 раз на тиждень 2 рази на тиждень Один раз на тиждень
Що підлягають ремонту після технічного обстеження щоденно щоденно Один раз на тиждень
Що мають позитивні і знако-змінні електропотенціали щоденно щоденно Два рази на тиждень
Що мають дефекти захисних покриттів, на яких були виявлені наскрізні корозійні пошкодження і розриви зварних стиків щоденно щоденно Один раз на тиждень
Технічний стан яких незадовільний і ті, що підлягають заміні щоденно щоденно Один раз на тиждень
Що розташовані в радіусі 15 м від місця проведення будівельних робіт Щоденно до закінчення робіт у зазначеній зоні
Не закріплені берегові частини переходу через водні перешкоди і яри в період весняного паводка Щоденно до усунення загрози пошкодження

 

Слюсарям з експлуатації і ремонту газопроводів, які виконують обхід підземних газопроводів, повинні вручатися під розписку маршрутні карти, де мають бути зазначені схеми трас із прив'язками розміщення газопроводів і споруд на них (колодязів, контрольно - вимірювальних пунктів, контрольних трубок тощо), а також розташовані на відстані до 50 м від них будівлі та інші надземні споруди із зазначенням підвалів і напівпідвалів, підземних комунікацій і їх колодязів, камери і шахти, які підлягають перевірці на загазованість; маршрутні карти повинні постійно уточнюватися і коригуватися.

Перед допуском до першого обходу робітники повинні ознайомитися з трасою газопроводу на місцевості.

Результати обходу газопроводів повинні відображатися в журналі обходу трас газопроводів. У разі виявлення несправностей, порушень або самовільного ведення робіт в охоронній зоні газопроводу обхідник негайно інформує безпосереднє керівництво.

Вздовж траси підземного газопроводу, прокладеного по території промислових та інших підприємств, повинні бути виділені смуги завширшки 2 м з обох боків від осі газопроводу, в межах яких не допускаються складання матеріалів і обладнання, садіння дерев тощо. При влаштуванні стоянок автотранспорту, гаражів та інших споруд слід враховувати вимоги додатка 8.1 ДБН 360-92*.

Керівник (власник) підприємства, на території якого прокладений транзитом газопровід, повинен забезпечити доступ персоналу організації, яка експлуатує газопровід, для проведення його огляду і ремонту.

Винесення газопроводу з території підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством і за обов'язковим погодженням з власником газопроводу.

Власники суміжних підземних комунікацій, прокладених на відстані до 50 м по обидва боки від осі газопроводу, зобов'язані забезпечити своєчасне очищення кришок колодязів і камер від забруднення, снігу і льоду для перевірки їх на загазованість. Кришки колодязів і камер повинні мати отвір діаметром 15 мм.

 

Поточний ремонт газопроводів

Перелік, склад та періодичність виконання основних видів робіт при поточних ремонтах елементів систем газопостачання повинні відповідати додатку 6 "Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово - запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них".

До основних видів робіт відносяться:

усунення дрібних дефектів та витоків газу; посилення окремих зварних стиків шляхом установлення муфт;

усунення виявлених дефектів зварних з'єднань на газопроводах;

усунення провисання газопроводів, снігольодових та кристалогідратних пробок у газопроводах, коденсато-збірниках тощо;

приведення в порядок настінних знаків; фарбування надземних газопроводів, засувок, кранів, компенсаторів;

перевірка стану люків та кришок колодязів та коверів з усуненням перекосів, осідання та інших несправностей; ремонт цегляної кладки колодязів, нарощення кладки під люки, замуровування вибоїн горловин, усунення пошкодженої штукатурки, відновлення відмостки, перевірка, огляд та ремонт засувок, кранів та компенсаторів, а також усунення пошкодженої ізоляції газопроводів;

відновлення орієнтирів прокладання газопроводів;

усунення провисання газопроводів, установлювання на стиках газопроводів підсилювальних муфт; заміна ділянок газопроводів довжиною до 10 метрів, які стали непридатними для експлуатації.

Роботи з поточного ремонту повинні виконуватись за графіком, затвердженим головним інженером спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації.

При ремонті запірної арматури та компенсаторів повинні виконуватись такі роботи:

- очищення запірної арматури та компенсаторів від бруду та іржі;

- фарбування обладнання;

- розгін "черв'яка" у засувок, його змащування;

- перевірка та набивка сальників;

- перевірка щільності всіх зварних, різьбових та фланцевих з'єднань за допомогою мильної емульсії;

- заміна зношених та пошкоджених болтів та прокладок.

За результатами перевірки та ремонту арматури і компенсаторів повинні бути внесені відповідні записи в експлуатаційний паспорт газопроводу.

Для тимчасового (не більше тижня) усунення витоків газу на зовнішніх газопроводах дозволяється накладати бандаж або хомут, які забезпечують герметичність з'єднання за умови щоденного їх огляду.

У разі механічних пошкоджень сталевих підземних газопроводів та їх зміщенням одночасно з проведенням робіт із ліквідації витоків газу повинні відкриватися і перевірятися фізичним методом контролю найближчі з обох боків від місця пошкодження зварні стики.

При виявленні дефектів у суміжних стиках відкривається і перевіряється фізичними методами контролю наступний стик газопроводу.

Пошкоджені (дефектні) зварні стики, наскрізні корозійні і механічні пошкодження сталевих газопроводів, каверни глибиною понад ЗО % від товщини стінки труби повинні ремонтуватися шляхом вирізання дефектних ділянок і вварювання котушок довжиною, яка дорівнює діаметру труби, але не менше 200 мм, або шляхом установки муфт. Допускаються інші методи ремонту дефектних ділянок газопроводів, які дістали позитивну експертну оцінку спеціалізованих організацій і погоджені з органами Держнаглядохоронпраці України.

Зварні стики і зварні шви, виконані при ремонті підземних сталевих газопроводів, повинні перевірятися фізичними методами контролю. Зварні стики і зварні шви, які не задовольняють вимогам розділу 16 ДБН В.2.5-20-2001, повинні бути виправлені або вилучені.

При порушенні стиків поліетиленових газопроводів, а також при механічних пошкодженнях труб ремонт повинен виконуватися шляхом вирізання дефектних ділянок і вварювання поліетиленових котушок довжиною не менше 500 мм. При виявленні нещільностей в нероз'ємних з'єднаннях поліетиленових труб із сталевими ці з'єднання вирізаються і замінюються новими.

Якість ремонтних робіт визначається зовнішнім оглядом і перевіркою герметичності приладами, мильною емульсією або пневматичним випробуванням усієї системи;.

Перед початком ремонтних робіт на підземних газопроводах, пов'язаних із роз'єднанням газопроводу (заміна засувок, знімання і установка заглушок і прокладок, вирізання стиків), необхідно вимкнути електрохімзахист і установити на роз'єднувальних ділянках газопроводу шунтувальні перемички з кабелю площею перерізу не менше 25 мм2 (якщо немає стаціонарно установлених шунтувальних перемичок) з метою запобігання іскроутворенню від дії блукаючих струмів.

За неможливості установлення шунтувальної перемички зазначені роботи повинні виконуватись після продування газопроводу повітрям.

Про відключення газопроводів, пов'язаного з їх ремонтом, а також про час поновлення подачі газу споживачі попереджаються заздалегідь (не пізніше трьох діб).

Підприємство-власник повинно своєчасно вживати заходів щодо ремонту захисних покриттів.

Дефекти захисних покриттів на газопроводах, які розташовані в зоні дії блукаючих струмів, поблизу будівель з можливим скупченням людей, повинні ліквідовуватися в першу чергу, але не пізніше, ніж через два тижні після їх виявлення.

Виконання зварних і ізоляційних робіт при приєднанні і ремонті сталевих підземних газопроводів і контроль за їх якістю здійснюються відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001.

При локалізації аварій для ліквідації витоків газу з поліетиленових газопроводів усіх тисків як тимчасовий захід допускається застосування бандажів, хомутів та муфт з ущільненням з мастилобензостійкої гуми за ГОСТ 1388-78, а для газопроводів низького тиску можливе застосування липкої синтетичної стрічки за ТУ 102-320-86 та ТУ 102-166-88 чи глиняного пластиру. Місце розкопування газопроводу повинно бути загороджене. До заміни ушкодженої ділянки газопроводу не допускається його засипання.

При порушенні стиків поліетиленових труб, а також при значних механічних пошкодженнях трубопроводу (проколи діаметром більш, ніж 35 мм, тріщини) ремонт повинен проводитись шляхом вирізування дефектних ділянок та вварювання поліетиленових котушок довжиною не меншою, ніж 500 мм. При цьому найбільш доцільно використовувати муфти і термо-резисторне зварювання, яке потрібно виконувати згідно з відповідними нормативними документами.

Для ліквідації виникаючих під час експлуатації водяних, снігольодових, кристалогідратних, смоляних, нафталінових, грязьових та інших закупорок газопроводів і арматури можуть бути використані такі методи:

- заливання розчинника у газопровід;

- відігрівання місць льодової закупорки парою чи гарячою водою;

- прочищення газопроводу сталевим дротом чи "йоржем";

- видалення сторонніх предметів через спеціально вирізані вікна в трубах.

Після ліквідації закупорок, які спричинили необхідність розкриття газопроводу, повинно проводитись випробування газопроводу на герметичність відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20-98.

Нещільності в арматурі газопроводів повинні усуватися підтягуванням болтів фланцевих з'єднань, ущільненням сальникових пристроїв, перепакуванням різьбових з'єднань, заміною окремих деталей.

Якщо на засувах, кранах, конденсатозбірниках знайдені дефекти, які не можуть бути усунені на місці, несправна арматура та обладнання підлягають заміні.

 

Капітальний ремонт газопроводів

Перелік, склад та періодичність виконання основних видів робіт з капітального ремонту елементів систем газопостачання повинні відповідати додатку 7 "Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово - запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них".

Відбір об'єктів для капітального ремонту повинен проводитись на підставі дефектних актів.

На газопроводи, відібрані для капітального ремонту, повинна бути складена проектно-кошторисна документація.

Для об'єктів із складною технологією ремонтних робіт складаються плани виконання робіт.

Плани виконання робіт з капітального ремонту газопроводів та споруд на них повинні визначати методи та строки виконання робіт, потребу в робочій силі, матеріалах, арматурі, деталях, будівельних матеріалах, а також розташування матеріалів, тимчасових споруд, пристроїв та механізмів на території, прилеглій до об'єкта, що ремонтується.

Плани виконання робіт повинні розроблятися силами організації, що виконує роботи з капітального ремонту і затверджуються головним інженером цієї організації за погодженням з головним інженером спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації.

Капітальному ремонту підлягають всі види газопроводів, ГРП (ГРПБ), ШРП, ГРУ, вузли обліку газу, запірна арматура (клапани, засувки тощо), газове обладнання (прилади, апарати, пристрої, диспетчерські пункти тощо).

При капітальному ремонті підземних газопроводів та споруд на них необхідно виконувати такі роботи:

- заміна окремих ділянок труб, які стали непридатними. Загальна довжина таких ділянок не повинна перевищувати 20 % від довжини ремонтованого газопроводу;

- заміна непридатних для експлуатації засувок, кранів, компенсаторів, конденсатозбірників;

- заміна чи відновлення на газопроводі ізоляції, непридатної до експлуатації, на ділянках, довших за 0,5 м;

- відновлення гідроізоляції існуючих колодязів;

- відновлення пристроїв електрохімічного захисту від корозії;

- установлювання орієнтирів після заміни ділянок;

- установлювання додаткових контрольних трубок та конденсатозбірників на існуючому газопроводі.

Перед початком ремонтних робіт на підземних газопроводах повинні бути вжиті заходи щодо виключення іскріння.


При капітальному ремонті газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП) виконуються такі роботи:

- заміна непридатних до експлуатації регуляторів тиску, запобіжних клапанів, фільтрів, засувок, компенсаторів та арматури, а також заміна окремих частин (вузлів) переліченого обладнання;

- ремонт будівлі ГРП;

- заміна непридатних до експлуатації або морально-застарілих засобів вимірювання.

При капітальному ремонті диспетчерських пунктів виконується заміна обладнання елементів комутації кабелів і релейних перетворювачів телевимірювання.

При капітальному ремонті надземних газопроводів та споруд на них виконується:

- заміна непридатних до експлуатації ділянок;

- заміна засувів, кранів, фасонних частин;

- ремонт естакад та опор, на які укладено газопроводи;

- протикорозійне фарбування газопроводів ділянками довжиною понад 10 м.

Після завершення капітального ремонту елементи систем газопостачання перевіряються комісією, що призначається керівником спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації. Комісією складається акт приймання відремонтованого елемента системи газопостачання із зазначенням обсягу та якості виконаних робіт і результатів випробувань за встановленою формою з додатком виконавчо-технічної документації. За результатами робіт з капітального ремонту повинні вноситись відповідні записи в паспорт газопроводів та інших споруд.

При переукладанні ділянок газопроводів із зміною їх трасування на ці ділянки складається або коригується проектна та виконавчо-технічна документація згідно з вимогами, які пред'являються до газопроводів, що будуються.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: З ДНАП 0.00-1.20-98

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги