рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Показник Метан Етан ...

Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-тилен Ізобутилен н-Пен-тан
Хімічна формула     СН4 С2Н6 С2Н4 СзН8 СзН6 С4Н10 С4Н10 С4Н8 С4Н8 С5Н12
Молекулярна маса 16,043 30,068 28,054 44,097 42,081 58,124 58,124 56,108 56,104 72,146
Густина газової фази, кг/м3: за 0°С і 101,3 кПа за 20 °С і 101,3 кПа 0,717 0,668 1,356 1,263 1,260 1,174 2,004 1,872 1,915 1,784 2,702 2,519 2,685 2,486 2,550 2,329 2,502 2,329 3,457 3,221
Густина рідкої фази, кг/м3 при за 0°С 101,3 кПа 0,416 0,546 0,566 0,528 0,609 0,601 0,582 0,646 0,646 0,646
Відносна густина газу 0,5544 1,0487 0,9753 1,5545 1,4811 2,0995 2,0634 1,9336 1,9336 2,6736
Газова стала, Дж/(кг·К) 518,04 271,18 261,26 184,92 193,77 140,30 140,30 145,33 145,33 113,01
Температура кипіння за тиску 101,3 кПа, °С -161 -88,6 -104 -42,1 -47,7 -0,5 -11,7 -6,9 3,7 36,1
Температура критична, °С -82,5 +32,3 +9,9 +96,8 +91,9 +152,0 +135,0 +144,4 155,0 196,6
Тиск критичний, МПа 4,58 4,82 5,03 4,21 4,54 3,75 3,60 3,95 4,10 3,33
Теплота згоряння, МДж/м3: вища нижча     39,93 35,76     69,69 63,65     63,04 59,53     99,17 91,14     91,95 86,49     128,50 118,53     128,28 118,23     121,40 113,83     121,40 113,83     158,00 146,18

Продовження таблиці 1.1

Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-тилен Ізобутилен н-Пен-тан
Теплота згорання. МДж/кг: вища нижча     55,56 50,08     51,92 47,42     51,24 47,23     50,37 46,30     49,95 46,04     49,57 45,76     49,45 45,68     9,31 45,45     49,31 45,45     49,20 45,38
Число Воббе, МДж/м3: вище нижче   53,30 48,23   68,12 62,45   64,03 60,03   79,80 73,41   75,72 70,92   89,18 82,41   93,53 86,43   87,64 81,94   87,64 81,94   93,73 86,56
Питома теплоємність, кДж/(кг ºС), за 0ºС і: сталого тиску сталого об'єму   2,1714 1,6548   1,6506 1,3734   1,4658 1,1634   1,5540 1,3650   1,4322 1,2220   1,5960 1,4574   1,5960 1,4574   1,4868 1,3398   1,6044 1,4450   1,6002 1,4240
Питома теплоємність рідкої фази, кДж/(кг °С), за 0 °С і 101,3 кПа   3,46   3,01   2,42   2,23   -   2,24   2,24   -   -   2,67
Показник адіабати за 0 °С і 103,3 кПа 3,32 1,20 1,26 1,14 1,17 1,10 1,10 1,11 1,11 1,12
Прихована теплота випаровування за 101,3 кПа: кДж/кг кДж/л     512,4 -     487,2 230,2     483,0 221,8     428,4 220,1     441,0 241,1     390,6 229,7     383,2 215,0     411,6 255,4     299,0 239,4     361,2 -
Об'єм парів з 1 кг скраплених газів за нормальних умов (за 0 °С і 101,3 кПа), м3   -   0,75   0,80   0,51   0,52   0,39   0,39   0,40   0,40   0,31
Об'єм парів з 1 л скраплених газів за нормальних умов (за 0 °С і 101,3 кПа), м3   -   0,31   0,34   0,27   0,29   0,24   0,23   0,25   0,25   0,20
Динамічна в'язкість за нормальних умов: парової фази η·107, Па·с рідкої фази η·106, Па·с     103,0 66,4     84,6 162,7     94,3 -     73,6 135,2     75,0 -     62,9 210,8     73,9 188,1     76,2 -     80,0 -     69,9 284,2
Кінематична в'язкість за нормальних умов ν·106, м2   14,71   6,45   7,55   3,82   4,11   1,55   2,86   3,12   3,18   2,18

Продовження таблиці 1.1

Концентраційні межі спалахування газів у суміші з повітрям за 0 °С і 101,3 кПа, відсотки об'ємні: нижня верхня   5,0 15,0   3,0 12,5   3,0 32,0   2,0 9,5   2,0 11,0   1,7 8,5   1,7 8,5   1,7 9,0   1,7 8,9   1,4 8,0
Коефіцієнт теплопровідності за 0 °С і 101,3 кПа, Вт/(м·°С): парова фаза рідка фаза     0,032 0,306     0,019 0,189     0,016 -     0,015 0,126     - -     0,013 0,132     0,014 0,128     - -     - -     0,043 0,136
Відношення об'єму газу до об'єму рідини за температури кипіння і тиску 101,3 кПа                                        
Октанове число
Розчинність газу у воді, м33, за 0ºС 101,3 кПа 0,056 0,099 0,226 - 0,5 - - - - -
Температура спалахування, °С 545-800 530-694 510- 504-588 455-550 430-569 490-570 440-500 400-440 284-510
Об'єм продуктів згоряння, м33: СО2 Н2О N2 разом     1,0 2,0 7,52   10,52     2,0 3,0 13,16   18,16     2,0 2,0 11,28   15,28     3,0 4,0 18,8   25,8     3,0 3,0 16,92   22,92     4,0 5,0 24,44   33,44     4,0 5,0 24,44   33,44     4,0 4,4 20,68   28,68     4,0 4,4 20,68   28,68     5,0 6,0 30,08   41,08

Продовження таблиці 1.1

Показник Азот Повітря Водяний пар Двоокис вуглецю Кисень Водень Оксид вуглецю
Хімічна формула N2 - Н2О СО2 Q2 Н2 СО
Молекулярна маса 28,013 28,96 18,016 44,011 32,00 2,016 28,011
Густина газової фази, кг/м3: за 0 °С і 101,3 кПа за 20°С і 101,3 кПа   1,251 1,166   1,293 1,205   0,804 0,750   1,977 1,842   1,429 1,331   0,090 0,084   1,250 1,165
Відносна густина газу 0,9675 1,000 0,6219 1,5290 1,1050 0,0695 0,9667
Газова стала,Дж/(кг·К) 296,65 281,53 452,57 185,26 259,70 4122,2 291,1
Температура кипіння за тиску 101,3 кПа, °С -195,8 -195 +100 -78,5 -183 -253 -192
Температура критична, °С -146,8 -139,2 +374,3 +31,8 -118,4 -240,2 -140
Тиск критичний, МПа 3,35 3,84 22,56 7,53 5,01 1,28 3,45
Теплота згоряння, МДж/м3: вища нижча     - -     - -     - -     - -     - -     12,8 10,8     12,7 12,7
Теплота згоряння. МДж/к: вища нижча     - -     - -     - -     - -     - -     141,9 120,1     10,1 10,1
Число Воббе, МДж/м3: вище нижче     - -     - -     - -     - -     - -     48,5 41,0     12,9 12,9
Питома теплоємність, кДж/(кг·°С), за 0°С і: сталого тиску сталого об'єму     1,0420 0,7434     1,0080 0,7182     1,8650 1,4028     0,8190 0,6300     0,9198 0,6552     14,2380 10,0970     1,0416 0,7434
Показник адіабати за 0 °С і 101,3 кПа 1,40 1,40 1,33 1,31 1,40 1,41 1,40
Динамічна в'язкість за нормальних умов: парової фази η·107     165,9     171,8     90,4     138,1     192,7     83,4     166,0
Кінематична в'язкість за нормальних умов ν·106, м2   13,55   13,56   14,80   7,10   13,73   93,80   3,55
Концентраційні межі спалахування газів у суміші з повітрям за 0 °С і 101,3 кПа, відсотки об'ємні: Нижня верхня     - -     - -     - -     - -     - -   4,0 75,0   12,5 74,0
Коефіцієнт теплопровідності за 0º01,33 кПа,Вт/(м·°С): парова фаза   0,0243   0,0244   0,2373   0,0147   0,0247   0,1721   0,0233
Розчинність газу у воді, м33 за 0ºС 101,3 кПа   0,024   0,029   -   1,713   0,049   0,021   0,035
Температура спалахування, °С - - - - - 410-590 610-658
Об'єм продуктів згоряння, м33: СО2 Н2О Н2 разом   -   -   -   -   -   -   1,0 1,88 2,88   1,0 - 1,88 2,88

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги