рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Абсолютна чисельність населення

Абсолютна чисельність населення - раздел Демография, Загальні показники чисельності і структури населення та їх коефіцієнт Абсолютна Чисельність Населення Характеризує Загальну Величину Населен...

Абсолютна чисельність населення характеризує загальну величину населення, кількість людей, що проживають на даній території в даний момент часу.

Абсолютна чисельність населення являється моментним показником, тобто таким, який відноситься до точного моменту часу. Дані про абсолютну чисельність населення отримують або в результаті перепису населення (рахунок населення), або розрахунковим шляхом на підставі інформації про народжених, померлих ы сальдо міграції.

Абсолютний приріст – різниця між величинами чисельності населення в кінцевому і початковому моментах періоду.

На рисунку 1 приведені дані про зміну чисельності населення земної кулі на протязі останніх 12 тис. років [1].

Поточні оцінки чисельності населення на 1 січня розраховуються на підставі даних останнього перепису населення, до якого додають числа народжених і прибулих на дану територію та віднімається числа померлих і вибулих з даної території.

Поточні оцінки чисельності населення за попередні роки уточнюються на підставі підсумків чергового перепису.

Абсолютний приріст населення може бути від’ємним значенням - якщо чисельність населення зменшується .

Абсолютний приріст (спад) населення визначається по формулі:

 

, (3.1)

де - абсолютний приріст (спад) населення за період (t, 0); - чисельність населення в момент часу ; - чисельність населення в момент час .

Ріст населення є динамічним підсумком спільної дії сил, що збільшують та зменшують його чисельність: притоку в нього і спаду.

Чисельність населення країни (території) збільшується за рахунок народжень і прибуття іммігрантів та одночасно зменшується за рахунок смертей і вибуття іммігрантів.

Таким чином, величина абсолютного приросту населення залежить від чотирьох складових: чисел народжень і смертей ; чисел іммігрантів і іммігрантів.

Природний приріст населення – різниця між числом народжень і смертей за період.

Міграційний приріст – баланс між імміграцією та імміграцією.

Різниця між числом народжень і смертей за період називається природним приростом. Баланс між імміграцією та імміграцією називається міграційним приростом, або сальдо міграції.

Населення, в якому присутня зовнішня міграція – відкрите. При відсутності зовнішньої міграції, населення являється закритим.

Рівняння демографічного балансу: якщо чисельність населення в початковий момент часу , число народжених за період часу , число померлих , число прибулих і число вибулих , то розрахунок - чисельності населення в момент часу дорівнює алгебраїчній сумі:

(3.2)

Природній приріст і сальдо міграції називають компонентами зміни чисельності за період.

На рисунку 2 представлені компоненти зміни чисельності населення на прикладі Росії за 1960 -2000 р. [1].

2 Відносні показники динаміки чисельності населення

Абсолютний приріст населення є базовою характеристикою динаміки чисельності населення, але суттєво залежить від величини самої абсолютної чисельності населення і тривалості періоду спостереження: чим більше абсолютна чисельність населення і тривалість періоду, тим більше (при інших рівних умовах) і абсолютний приріст.

Таким чином, з методологічної точки зору, більш доцільним при аналітичному дослідження динаміки чисельності населення є перехід до використання відносних показників.

Коефіцієнти росту і приросту за період. Найбільш простими показниками динаміки чисельності населення являються коефіцієнти росту і приросту за період.

Коефіцієнт росту - визначається як відношення чисельності населення в кінці періоду до чисельності населення на початку періоду:

(3.3)

Коефіцієнт приросту – визначається як відношення абсолютного приросту за період до чисельності населення на початку періоду:

(3.4)

Так, наприклад, чисельність населення країни на 01.01.1960р. складало 119045,8 тис. чол.; а на 01.01.1992р. – 148704,3 тис. чол.

Розрахунковий коефіцієнт росту за 1960 -1992 р. складе:

 

Розрахунковий коефіцієнт приросту за 1960 -1992 р. складе:

 

Аналітичне дослідження коефіцієнтів росту і приросту надає можливість порівняти між собою динаміку чисельності населення різних регіонів і країн, різні історичні періоди і т.д.

Середньорічні темпи росту і приросту за період. Оцінка динаміки зміни (швидкості росту /спаду) населення впродовж періоду t визначається на підставі аналізу середньорічних коефіцієнтів темпів росту та приросту. З математичної точки зору, зміна чисельності населення являється функцією і залежить не тільки від часу, але і від самої чисельності населення. Таким чином, розрахунок коефіцієнтів середньорічних темпів росту і приросту враховує саме дані обставини.

Одним із способів визначення середньорічних коефіцієнтів темпів росту та приросту є використання методу показової функції (формули складних процентів):

(3.5)

де r – середньорічний темп приросту; (1+r ) – відповідно - середньорічний темп росту. даному рівнянні величина r визначається за допомогою логарифмування:

. (3.6)

Для вищевказаного прикладу:

 

або, приблизно 0,70%.

Щоб врахувати ефект безперервності , для розрахунку середньорічних темпів зміни чисельності використовують формулу безперервного коефіцієнта приросту, тобто показову функцію, в основі якої лежить число е – основа натуральних логарифмів. [1, стор.108].

Середньорічний безперервний коефіцієнт приросту, як правило, дещо менший коефіцієнта, розрахованого по формулі складних процентів. Різниця між їх значеннями не суттєва, проте з методичної точки зору використання безперервного коефіцієнта є більш точним, оскільки враховує безперервність зміни населення в часі.

Період подвоєння чисельності населення.Середньорічний безперервний коефіцієнт приросту використовують для розрахунку так називаного періоду подвоєння чисельності населення, тобто часу, протягом якого первинна чисельність населення зросте вдвоє.

Якщо припустити, що , то із виразу слідує, що і, відповідно, період подвоєння населення буде визначатись по формулі:

(3.7)

Оскількиln2 = 0,70, то для розрахунку періоду подвоєння населення достатньо 70 розділити на величину середньорічного коефіцієнту приросту, вираженого у відсотках. Для вище приведеного прикладу (тобто динаміки країни за 1960-1991р.) період подвоєння буде дорівнювати:

Т = 70 / 0,69. Або приблизно 101р.

В табл. 1 приведені значення показника періоду подвоєння чисельності населення окремих країн і регіонів світу на 1998р., по даним ООН.

В теперішній час чисельність окремих країн (Росія, Україна та інш.) знижується, тому можна говорити про так званий “період напіврозпаду”, тобто про час, за який чисельність населення зменшиться вдвоє.

Наприклад, якщо враховувати, що середньорічні темпи зниження чисельності Росії за 1992 -2000р. дорівнюють приблизно - 0,27%; то час, то вказана величина дорівнюватиме приблизно 259 р.

 

Таблиця 1 - Період подвоєння чисельності населення окремих країн і регіонів світу на 1998р.

 

Країна або регіон Чисельність населення, млн. чол. Період подвоєння, років
Весь світ 5,926
Розвинуті країни 1,178
Країни що розвиваються 4,748
Африка
Лівія 5,7
Нігерія 121,8
ЮАР 38,9
Північна Америка
США 270,2
Мексика 97,5
Південна Америка
Аргентина 36,1
Бразилія 162,1
Азія (без Росії) 3,604
Грузія 5,4
Ірак 21,8
Казахстан 15,6
Китай 1242,5
Японія 126,4
Росія 146,9
Швейцарія 8,9
Австрія 8,1
Албанія 3,3
Греція 10,5

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальні показники чисельності і структури населення та їх коефіцієнт

Абсолютна чисельність населення... Відносні показники динаміки чисельності населення... Структури населення...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Абсолютна чисельність населення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Структура населення
Структура населення визначається його розподілом у відповідності із значенням будь-якої ознаки. При вивченні населення переважними об'єктами інтересу прикладних наук, в т.ч. – демографічних, являют

Стать і статева структура населення
  Стать як наукова категорія. За загальним визначенням стать - це сукупність генетичних, морфологічних і фізіологічних характеристик організму. Які забезпечують статеве розмнож

Вік і вікова структура населення
Вік як універсальна незалежна змінна.Вік являється другою найважливішою демографічною характеристикою. Вік – це період від народження людини до того чи іншого моменту її життя. Суч

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги