рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Демографічне поняття народжуваності. Народжуваність і плодючість. Показники народжуваності. Репродуктивна поведінка. Проблема обліку в аналізі народжуваності поведінкових і структурних компонентів

Демографічне поняття народжуваності. Народжуваність і плодючість. Показники народжуваності. Репродуктивна поведінка. Проблема обліку в аналізі народжуваності поведінкових і структурних компонентів - раздел Демография, Питання До Теми Та Основні Терміни ...

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Демографічне поняття народжуваності

Народжуваність і плодючість

Показники народжуваності

Репродуктивна поведінка

Проблема обліку в аналізі народжуваності поведінкових і структурних компонентів

Основні терміни теми: народжуваність, плодючість, природна народжуваність, дітність, репродуктивний цикл, коефіцієнти народжуваності, середній вік матері при народженні дитини, репродуктивна поведінка, потреба в дітях, репродуктивні мотиви, багатодітність, малодітність, чинники народжуваності, демографічний перехід.

Інформаційні матеріали до теми 6

“Народжуваність і репродуктивна поведінка”

Демографічне поняття народжуваності

Під народжуваністю в демографії розуміють масовий статистичний процес дітородіння в сукупності людей, що складають покоління, або в сукупності поколінь - населенні.

Народжуваність є позитивною стороною відтворення населення, що характеризує появу в населенні нових членів, тоді як смертність є його негативною стороною, що характеризує їх зникнення, вибуття з населення.

Народжуваність є соціальним процесом, який підкоряється дії соціальних сил і закономірностей, але розгортається в певних, історично конкретних кордонах, біологічних, фізіологічних чинників, що задаються дією.

 

Народжуваність і плодючість

Плодючість як здібність до народження дітей слід відрізняти від фактичного дітородіння, яке характеризується числом народжених дітей. Поняття плодючості пов'язане з цілим рядом інших понять: бездітності,… Термін «безпліддя» означає нездатність зрілого організму чоловіка або жінки до відтворення потомства. Чоловіче…

Показники народжуваності

Показники народжуваності для умовного покоління відображають рівень народжуваності якого-небудь конкретного періоду, частіше за всього рік. Вони… Зазвичай виділяють наступні показники: • спільний коефіцієнт народжуваності (CBR);

Репродуктивна поведінка

Визначення репродуктивної поведінки і необхідність її включення у вивчення народжуваності. Під репродуктивною поведінкою розуміється система дій і… Як і всяка людська поведінка, репродуктивна поведінка обмежена певними… Соціальний контроль і репродуктивна поведінка. Поняття репродуктивної поведінки має відношення якраз до системи…

Проблема обліку в аналізі народжуваності поведінкових і структурних компонентів

Інша змінна - це репродуктивна поведінка, про яку йшла мова в попередньому параграфі і вираженням якої в демографії є середнє число дітей в сім'ї і… В демографії прийнято розрізняти два основні підходи до виміру впливу… Нормативний підхід веде своє походження від методів стандартизації демографічних коефіцієнтів, що мають на меті…

Література для самоосвіти

1. Медков В.М. Демография: Учебник.- М.ИНФРА-М, 2005. - 576 с. - (Классический университетский ученик) (стор.235 -315).

2. Муромцева Ю.І. Демографія: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006 – 300с. (стор. 118-144).

3. Кингсли Д. Социология демографического поведения // Социология сегодня.М., 1965.

4. Народонаселение: энциклопедический словарь. М., 1994.

5. http://demography.narod.ry (Демографичесикй сайт Б.П.Денисова)

6. www. demoscope. ry (Демографичесикй еженедельник Центра демографии и экологии человека “Демоскоп Weekly”)

7. www.undp.org/popin/ popin. html (Официальный демографический сайт ООН)

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

2. Що таке плодючість? 3. Яке співвідношення понять «безпліддя», «стерильність», «інфертильність»,… 4. Що таке природна народжуваність? Хто і з якою метою ввів в демографію це поняття?

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Менеджмент. Поняття та зміст менеджменту. Поняття та сутність менеджменту
з дисципліни Менеджмент... ЗМІСТ... Модуль Змістовний модуль Поняття та зміст менеджменту Поняття та сутність менеджменту Зовнішнє та внутрішнє середовище...

Основні поняття системи та моделі. Поняття моделі. Співвідношення між моделлю та системою
Людина постійно моделює оскільки моделі спрощують об єкти і явища... Величезні можливості мають комп ютери для розв язування математичних задач Числовими методами для більшості задач...

Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
Керівники починають здійснювати функцію контролю з того самого моменту, коли вони сформулювали цілі та задачі. Контроль дуже важливий для того, щоб… Важливо і те, що самі по собі цілі, плани і структура організації визначають… Багато різноманітних обставин може перешкодити тому, щоб задумане реалізувалось.Зміни законів, соціальних цінностей,…

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Документація, інвентаризація. Облікові реєстри, техніка, форми та організація обліку на підприємствах
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА... Василевська Н Є...

Проблема эрекции полового члена мужчины - это проблема женщины...
И потому за оргазм женщины, заее наслаждение в сексе, за ее подготовку к акту несет полную ответственностьмужчина. И если женщина холодна, то смешно… Одним словом, в сексе должен работать принцип мужской половойчлен это… Нет импотентов, есть плохо работающие или сексуально неумелыеженщины. Нет и фригидных женщин. Есть просто неумелые и…

Проблемы экономического роста, микро и макроэкономические проблемы Российской экономики, международное разделение труда
Сам по себе экономический рост противоречив. Так, можно добиться увеличения производства и потребления, материальных благ за счет ухудшения их… Такой рост предполагает достижение ряда сбалансированных целей увеличения… От того, какие процессы происходят в динамике и уровне развития, какие при этом происходят структурные изменения в…

Глобальные проблемы человечества и проблема ценности научно-исследовательского прогресса
НТР характеризуется, во-первых, срастанием науки с техникой в единую систему, в результате чего наука стала непосредственной производительной силой,… Все дело в том, что само развитие техногенной цивилизации подошло к… Именно отрицательные последствия и создают так называемые глобальные проблемы. Само название научно-техническая…

Воплощение вечных проблем и проблем современности в романе Чингиза Айтматова «Плаха».
III. Заключение 1. Судьба народов в ХХ веке. 2. Вечная драма мировой истории. 3. Пророческий голос Айтматова. Воплощение вечных проблем и проблем… В. С. Высоцкий Жизнь человека это постоянный выбор. Судьба его выбирать свой жизненный путь, добро или зло, те принципы, которыми потом он будет руководствоваться.Очень…

Короткий конспект лекцій/ Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1._Поняття, види, особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку Тема1. Основні поняття ЗЕД
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ... Кафедра менеджменту т міжнародного бізнесу...

0.049
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам