рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Пожежна безпека в населених пунктах

Пожежна безпека в населених пунктах - раздел Демография, Львівський Державний Університет Безпеки Життєдіяльност...

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

 

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

 

 

Методичні вказівки

 

для виконання курсової роботи з предмету «Пожежна безпека в населених пунктах» курсантами та студентами 5 курсу за спеціальністю 7.17020301 «Пожежна безпека»

 

 

Львів 2013


Методичні вказівки для виконання курсової роботи з предмету «Пожежна безпека в населених пунктах» курсантами та студентами за спеціальністю 7.17020301 «Пожежна безпека» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013 р. – 28 с.

 

Укладачі:

 

Башинський О.І. начальник кафедри к.т.н., доцент полковник служби цивільного захисту

 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри наглядово-профілактичної діяльності. Протокол № 1 від „29” серпня 2013року.


І. Мета, завдання та організація курсової роботи

У відповідності з графіком навчального процесу курсова робота з предмету «Пожежна безпека в населених пунктах» виконується курсантами та студентами…   Курсова робота має за мету систематизувати, поглибити та закріпити теоретичні знання, а також уміння самостійно…

Зміст курсової роботи та методичні вказівки по її виконанню

Курсова робота складається з пояснювальної записки обсягом 20...25

 

сторінок і графічної частини на стандартних листах формату А-3-А-4. Пояснювальна записка курсової роботи з розрахунковим та текстовим

 

змістом повинна виконуватись на аркушах формату А-4 (297 х 210 мм) білого кольору, мати титульний лист (зразок додається):

 

- рукописним - пастою фіолетового (чорного) кольору з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм міжрядковий інтервалом 10 мм.

 

Кожен лист пояснювальної записки повинен мати рамку з розмірами: зліва 20 мм, з інших сторін по 5 мм (див. додаток 2), формули та умовні знаки вписуються у друкарський текст креслярським шрифтом тільки чорними чорнилами.

 

Розділи мають бути пронумеровані арабськими цифрами у межах всієї пояснювальної записки, після кожного номера ставиться крапка.

 

Нумерація сторінок повинна бути безперервною. Першою сторінкою є титульний лист (див. додаток 1). Номера сторінок проставляють у правому нижньому куті. На першій сторінці номер не ставиться.

 

Виклад змісту пояснювальної записки має бути стислим, чітким, таким, що виключає можливість суб'єктивного тлумачення. Після закінчення кожного розділу необхідно зробити висновок за результатами проведеної експертизи.


Буквені позначення механічних, математичних та інших величин, а також мовні графічні позначення повинні відповідати встановленим стандартам. У формулах потрібно застосовувати позначення, символи, що встановленні відповідними стандартами. Значення символів і числових коефіцієнтів, які входять до формул, подаються безпосередньо після формули.

 

Умовні позначення та одиниці вимірювання в межах пояснювальної записки повинні бути однаковими.

 

Усі ілюстрації приведені в пояснювальній записці (схеми, креслення, фотографії, діаграми) є рисунками і нумеруються в межах розділу арабськими цифрами за типом "Рис. 2.1.", тобто перший рисунок другого розділу.

 

Рисунки виконуються на окремих листах того ж паперу що і вся пояснювальна записка. Кожний рисунок супроводжується підписом.

 

Систематизовані цифрові та текстові матеріали, що подаються у пояснювальній записці рекомендується оформляти у вигляді таблиць.

 

Наприкінці пояснювальної записки вказати список літератури, де необхідно включити усі використані джерела інформації, розмістивши їх в порядку посилань у тексті або за алфавітом.

 

У пояснювальній записці повинен бути проведений розрахунок і схема з чітким мотивуванням прийнятого рішення. Розрахунок і прийняте в курсовому проекті рішення повинно бути обґрунтоване діючими нормами (СНиП; ДБН; ППБ) та відповідними літературними джерелами.

 

Зміст пояснювальної записки

 

Розділ І. Пожежно-технічна характеристика об'єкта

1.1. Необхідність протипожежного захисту об'єкта.

1.2. Аналіз пожежної небезпеки об'єкта.

 

Розділ II. Розрахунок системи протидимного захисту будівлі

2.1. Вихідні дані для розрахунку.

2.2. Розрахунок системи протидимного захисту будівлі.

2.3. Обґрунтування обладнання для системи протидимного захисту

 

будівлі. Література.

 

Зміст графічної частини

І. Схема системами протидимного захисту будівлі.

 

2. Протипожежні рішення.

 

 

Оформлення пояснювальної записки курсової роботи


Розділ -1 Пожежно-технічна характеристика об'єкта

 

Необхідність протипожежного захисту об'єкта

 

Коротко викладається функціональне призначення об’єкта, його значення для тієї чи іншої галузі промисловості, соціально-культурної сфери.

 

Наводяться приклади вибухів, пожеж на даному об'єкті або на аналогічних об'єктах та їх причини. Відзначається роль державного пожежного нагляду в справі захисту об'єкта від пожеж. Обґрунтовується актуальність протипожежного захисту об'єкта, виходячи з основних положень Конституції України, Закону «Про пожежну безпеку» та інших підзаконних актів з питань пожежної безпеки.

 

Аналіз пожежної небезпеки об'єкта

1.2.1. Вивчення фізико-хімічних та вибухонебезпечних властивостей речовин та матеріалів, їх кількість та умови застосування.   1.2.2. Аналіз причин та умов утворення горючого середовища вибухонебезпечної суміші (ВНС).

РОЗДІЛ -2

  Вихідні дані вибираються згідно даних таблиці 1 методичних рекомендацій… Таблиця1

Приклад розрахунку

  Розв’язок: 1.Визначення невідомих вихідних даних:

Вимоги до оформлення графічної частини

 

Графічна частина курсової роботи рекомендується виконувати на листах формату А3-А4 олівцем або в електронному варіанті з нанесенням розмірів в міліметрах. Всі графічні зображення виконуються у масштабі з врахуванням вимог ЕСКД.

 

При цьому кожне креслення оформляється рамкою і основним написом (штампом) (див. додаток 2).

 

У основному надписі креслення, а також у таблицях і схемах рекомендується використання шрифтів розмірами 3,5-5 мм.

 

Всі будівельні креслення, що виконуються в курсовій роботі мають відповідати існуючим вимогам.


Список використаної літератури

  2. ДБН В.2.5-56-2010 «Системи протипожежного захисту»  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

 

КУРСОВА РОБОТА

  за темою: Розрахунок системи протидимного захисту будівлі

Форма основного напису на листах пояснювальної записки

Форма 1. На першому аркуші           …

ФОРМА ОСНОВНОГО НАПИСУ НА ЛИСТАХ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

  11 × 5 = 55  

– Конец работы –

Используемые теги: Пожежна, Безпека, населених, пунктах0.088

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пожежна безпека в населених пунктах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Пожежна безпека
За стан пожежної безпеки на підприємстві відповідають її керівники, начальники цехів, майстри та інші керівники. На підприємствах існує два види.. Крім того на підприємствах для посилення пожежної охорони організовуються.. Протипожежна профілактика – це комплекс організаційних і технічних заходів, які спрямовані на здійснення безпеки..

Мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності. Основи охорони та безпеки праці
Список скорочень.. розділ мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності..

Пожежна безпека
На сайте allrefs.net читайте: "пожежна безпека"

Безпека життєдіяльності
Херсонський державний університет.. кафедра трудового навчання.. храпко т а..

Конспект лекцій з навчальної дисципліни безпека життєдіяльності
З навчальної дисципліни.. безпека життєдіяльності.. для студентів денної та заочної форм навчання..

Секція безпека життєдіяльності людини
Тернопільський національний економічний університет.. факультет довузівської післядипломної та магістерської.. секція безпека життєдіяльності людини..

Основи технології та екологічної безпеки теплових та атомних електростанцій
Одеський національний політехнічний університет.. кафедра прикладної екології та гідро газодинаміки.. основи технології та екологічної безпеки теплових та атомних електростанцій для студентів очної та зачної..

До виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни безпека життєдіяльності оцінка хімічної обстановки при аваріях
Національна металургійна академія України.. методичні вказівки..

Безпека життєдіяльності
У навчальному процесі застосовані.. uuml традиційні методи словесні наочні практичні контролю і.. uuml нетрадиційні які активізують навчально пізнавальну діяльність інсценування ділові ігри аналіз конкретної..

Методичні рекомендації з дисципліни: «Соціальна та екологічна безпека»
Херсонський національний технічний університет.. кафедра переробки стандартизації і сертифікації сировини.. реєстр..

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам