рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристика основного обладнання

Характеристика основного обладнання - раздел Промышленность, Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі Список Обладнання Обладнання, Яке Встановлене У Відділенні Виробницт...

Список обладнання

Обладнання, яке встановлене у відділенні виробництва рідкого СО2

№ п.п. Назва Кількість Основні параметри
Установка УДХ-12,5 12,5 т
Електротельфер Вантажопід.-1т.
Вуглекислотна установка 2ЦМХЛ4 Потужність – 250кггод
Насос САМ-80 Потужність – 0,55кВт

12. Технохімічний та мікробіологічний контроль виробництва

Заводська лабораторія призначена для проведення контролю виробництва та пробірки показників якості сировини, проміжної продукції та вихідної продукції. Лабораторія відповідає критеріям акредитації і акредитована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Лабораторія на Немирівському спиртовому заводі поділена на сировинну та виробничу. Тобто, сировинна лабораторія проводить ряд досліджень щодо контролю якості зернової сировини. Провіряють вміст вологи, крохмалю та сміттєвих домішок. Виробнича слідкує за якістю спирту, бражки, ГФ, сивушного масла, дріжджів тощо. Заводська лабораторія веде також науково-дослідну роботу по впровадженню нових установок, задля покращення якості вироблюваної продукції. Вони роблять макет нової установки, який працює по тому самому принципу, і досліджують які зміни у виробничому процесі з’являються.

Лабораторія оснащена новим обладнанням, яке полегшує працю лаборантів. Спирт етиловий ректифікований досліджують за допомогою хроматографа, але іноді проводять досліди власноруч.

Перелік показників якості спирту етилового:

Ø Об’ємна частка етилового спирту

Ø Проба на чистоту з сірчаною кислотою

Ø Проба на окислюваність

Ø Масова концентрація альдегідів у перерахунку на оцтовий альдегід

Ø Масова концентрація сивушного масла

Ø Масова концентрація естерів, у перерахунку на оцтовий естер

 

 

Ø Об’ємна частка метилового спирту, в перерахунку на безводний спирт

Ø Масова концентрація вільних кислот (без СО2), в перерахунку на оцтову кислоту, в безводному спирті

Ø Масова концентрація органічних речовин, що омилюються, в перерахунку на оцтовий естер в безводному спирті

Ø Проба на фурфурол

Ø Масова концентрація сухого залишку

Перелік показників якості ГФ:

· Об’ємна частка етилового спирту

· Масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий

· Масова концентрація вищих спиртів (сивушного масла) в перерахунку на суміш ізоамілового та ізобутилового спиртів

· Масова концентрація складних ефірів в перерахунку на оцтово-етиловий

· Об’ємна частка метилового спирту

· Масова концентрація кислот в перерахунку на оцтову кислоту

Перелік показників якості сивушного масла:

§ Температурна границя перегонки при тиску 101,325 кПа

§ Об’ємна частка сивушного масла

§ Показник заломлення ПД -20

§ Густина при 200С

Виробнича лабораторія проводить досліди двічі на зміну. Сировинна – постійно при надходженні сировини на територію заводу.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі

Національний університет.. харчових технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристика основного обладнання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Коротка історична довідка про розвиток заводу
В 1872 році поміщик Строганов побудував Немирівську ґуральню. В роки побудови це було напівкустарне підприємство з добовою потужністю 100-150 дал. спирту із картопляної сировини. Всі операції викон

Очистка зернової сировини
Очистка зерна від механічних та мінеральних домішок проводиться з метою покращення його якості та полегшення процесу його переробки. В зерні, яке надходить на розварювання, не повинно бути металеви

Подрібнення зернової сировини
Після очистки зерно поступає на молоткові дробарки для подрібнення. Подрібнення зерна - важлива стадія його підготовки до переробки, оскільки якість і рівномірність помелу обумовлюють температурний

Приготування замісу
Подрібнена фракція із дробарок самопливом поступає в дисмембратор, де змішується з водою. Подачу води в дисмембратор регулюють так, щоб концентрація замісу була в межах 14-17% сухих речовин, в зале

Гідроферментативна обробка
Заміс із чанка замісу через проміжну ємкість подається плунжерним насосом на спіральний теплообмінник (рекуператор), де нагрівається із 40-45°С до 62-65°С за рахунок маси, яка поступає з гідроферме

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у відділенні підробки зерна, відповідають вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124

Показники якості замісу та сусла
Вимоги до сусла, що використовується для оцукрювання та зброджування   № п.п. Назва Одиниця вимірювання Номін

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до підпроцесу та технологічного обладнання
В зв'язку з тим, що виробництво спирту з крохмалевмісної сировини базується на. біохімічних процесах, які здійснюються мікроорганізмами, для ефективної реалізації технології першорядне значення має

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у дріжджевому відділенні, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-90

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у бродильному відділенні, відповідають вимо­гам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановленні в відділенні брагоректифікації, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." таГОСТ 12.2.

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановленні в спиртосховищі заводу відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124-90 &qu

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до організації процесу
1.Вимоги техніки безпеки при зберіганні і транспортуванні визначаються тим, що пара спирту і супровідних домішок, яка в тій або іншій кількості міститься в повітрі, шкідлива для обслуговуючого перс

Характеристика відходів, стічних вод і викидів
Основні напрямки діяльності Немирівського спиртового заводу – виготовлення етилового спирту із зер

Охорона та захист повітряного середовища
Інтенсивність споживання палива, токсичної сировини в енергетиці, промисловості та транспорті , а також в інших галузях еаономіки призводить до постійного збільшення викидів шкідливих речовин, що з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги