рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристика відходів, стічних вод і викидів

Характеристика відходів, стічних вод і викидів - раздел Промышленность, Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі ...

Основні напрямки діяльності Немирівського спиртового заводу – виготовлення етилового спирту із зерна

Спиртзавод згідно санітарної класифікації по СН 245-71 відноситься до 4 класу з шириною санітарно-захисної зони 100 метрів. Санітарно-захисна зона витримана.

Екологічний паспорт заводу розроблений працівниками заводу, він має 25 розділів і висвітлює всі види діяльності підприємства, характеристику всіх джерел викидів, систему вентиляції, енергоресурси, водопостачання, характеристика полів фільтрації, водозворотної системи, рециркуляцію земель, метеофактори району, транспорт, природоохоронні заходи, платежі за викиди.

Згідно тому ГДВ (гранично – допустимих викидів) на підприємстві розміщено 14 діючих джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Основні з них : Клас небезпеки :

1. Котельня – забруднюючі речовини :

двоокис азоту 4

окис вуглецю 3

2. Кислотне господарство – пари соляної кислоти. 2

3. Механічна майстерня – металевий пил. 4

кузня – окис вуглецю 3

двоокис азоту 4

сірчаний ангідрид 3

пил неорганічний 4

4. Спиртовий цех – пари етилового спирту. 4

 

 

5. Автогараж (акумуляторна станція) – пари.

сірчаної кислоти 2

6. Ремонтно-будівельна дільниця –

деревний пил. 4

Локальний том нормативів гранично – допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин в атмосферу розроблений і погоджений. Підприємство одержало дозвіл на викиди в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення. Існують ліміти викидів на кожен рік.

На Немирівському спиртовому заводі використовується 44 одиниці транспортних засобів з дизельним і карбюраторним двигунами.

Контроль токсичності відпрацьованих газів від карбюраторних двигунів ведеться газоаналізатором 102 ФА-01М.

Очистка газів після згорання природного газу в паровій котельній ТЕС не проводиться, оскільки основними компонентами продуктів згорання є водяна пара і вуглекислий газ.

Очистка стічних вод на заводі не проводиться, оскільки технічна вода використовується лише як охолоджувач. На підприємстві діє градирня за допомогою якої тепла технічна вода охолоджується і повторно використовується для охолодження. Частина води потім зливається у заводський ставок. Лабораторією спиртозаводу проводиться періодичний контроль стічних вод.

Господарчо-побутові води (після їдальні, дитсадка, пральні, бані, санпобутових приміщень, житлової зони) скидаються на поля фільтрації без очистки.

На Немирівському спиртовому заводі до основних промислових відходів відноситься післяспиртова зернова барда, яка у зимовий період використовується для відгодівлі худоби, а у літній час – майже вся відводиться на поля фільтрації. Запроектовано філтр для фільтрування післяспиртової барди, що значно зменшить її вихід.

До відходів даного підприємства відносяться :

- відходи металобрухту ;

- шлам електроліту ;

- люмінесцентні лампи.

Шлам електроліту зберігається на підприємстві в спеціальних ємностях.

На даному підприємстві розробляються та виконуються заходи щодо зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, своєчасно вносяться платежі за викиди цих речовин.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі

Національний університет.. харчових технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристика відходів, стічних вод і викидів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Коротка історична довідка про розвиток заводу
В 1872 році поміщик Строганов побудував Немирівську ґуральню. В роки побудови це було напівкустарне підприємство з добовою потужністю 100-150 дал. спирту із картопляної сировини. Всі операції викон

Очистка зернової сировини
Очистка зерна від механічних та мінеральних домішок проводиться з метою покращення його якості та полегшення процесу його переробки. В зерні, яке надходить на розварювання, не повинно бути металеви

Подрібнення зернової сировини
Після очистки зерно поступає на молоткові дробарки для подрібнення. Подрібнення зерна - важлива стадія його підготовки до переробки, оскільки якість і рівномірність помелу обумовлюють температурний

Приготування замісу
Подрібнена фракція із дробарок самопливом поступає в дисмембратор, де змішується з водою. Подачу води в дисмембратор регулюють так, щоб концентрація замісу була в межах 14-17% сухих речовин, в зале

Гідроферментативна обробка
Заміс із чанка замісу через проміжну ємкість подається плунжерним насосом на спіральний теплообмінник (рекуператор), де нагрівається із 40-45°С до 62-65°С за рахунок маси, яка поступає з гідроферме

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у відділенні підробки зерна, відповідають вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124

Показники якості замісу та сусла
Вимоги до сусла, що використовується для оцукрювання та зброджування   № п.п. Назва Одиниця вимірювання Номін

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до підпроцесу та технологічного обладнання
В зв'язку з тим, що виробництво спирту з крохмалевмісної сировини базується на. біохімічних процесах, які здійснюються мікроорганізмами, для ефективної реалізації технології першорядне значення має

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у дріжджевому відділенні, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-90

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у бродильному відділенні, відповідають вимо­гам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановленні в відділенні брагоректифікації, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." таГОСТ 12.2.

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановленні в спиртосховищі заводу відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124-90 &qu

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до організації процесу
1.Вимоги техніки безпеки при зберіганні і транспортуванні визначаються тим, що пара спирту і супровідних домішок, яка в тій або іншій кількості міститься в повітрі, шкідлива для обслуговуючого перс

Характеристика основного обладнання
Список обладнання Обладнання, яке встановлене у відділенні виробництва рідкого СО2 № п.п. Назва Кількість

Охорона та захист повітряного середовища
Інтенсивність споживання палива, токсичної сировини в енергетиці, промисловості та транспорті , а також в інших галузях еаономіки призводить до постійного збільшення викидів шкідливих речовин, що з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги