рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Характеристика основного обладнання

Характеристика основного обладнання - раздел Промышленность, Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі Обладнання Та Апаратура, Які Встановлені У Дріжджевому Відділенні, Відповідаю...

Обладнання та апаратура, які встановлені у дріжджевому відділенні, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-90 "Оборудование производственное. Общие требования." Список обладнання наведено в таблиці №2 – обладнання дріжджового відділення

Таблиця №2 - обладнання дріжджового відділення

№ п.п. Назва Кількість Основні параметри  
 
Дріжджевий чан Ємність 21,7 м³  
Ємкість для розведення дріжджів Ємність 3,0 м³  
Ємкість для розведення дріжджів Ємність 0,8 м³  
Ємкість сірчаної кислоти Ємність 0,23 м³  
Мірник сірчаної кислоти Ємність 0,015 м³  
Насос DWO - 400 Потужність 3,7 кВт  
Насос DWOHS - 200 M Потужність 1,5 кВт  
Спиртовловлювач Ємність 0,05 м³  
Міксер Потужність 2,2 кВт  

 

 


Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до організації процесу приготування виробничих дріжджів

Дріжджанки повинні бути герметичними , обладнаними верхнім та нижнім люками для обслуговування, пробовідбірниками. Під кришкою верхнього люку дріжджанок встановлюють металічні решітки, для неможливості проникнення людини через цей люк. Згідно з нормами працівники в дріжджевому відділенні повинні мати спецодяг і засоби індивідуального захисту:

ü захисні окуляри;

ü халати;

ü чоботи гумові;

ü рукавиці гумові;

ü протигази.

Працівники зобов'язані вміти надати першу (долікарняну) допомогу, дотримуватись правил особистої гігієни та вимог безпеки перед початком роботи, під час роботи, в аварійних ситуаціях та після роботи згідно з " Типовими інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт успиртовому та лікеро-горілчаному виробництвах".

Санітарно-гігієнічні вимоги до підпроцесу та технологічного обладнання:

ü дріжджанки після кожного звільнення ретельно замивають від залишків дріжджів механічною мийкою протягом 10 хв на каналізацію;

ü замиту дріжджанку миють 2% розчином каустичної соди, (температура якого 40°С) механічною мийкою протягом 10 - 15 хв., при цьому зливаючи миючий розчин у ємкість станції миючих розчинів (станції СІР);

ü звільнену від каустичного розчину дріжджанку замивають механічною мийкою чистою водою протягом 10 хв на каналізацію;

ü продуктові трубопроводи та насоси промивають водою та стерилізують після перекачки дріжджів;

ü обладнання і комунікації постійно протирають від пилу;

ü стіни, вікна, стеля в дріжджевому відділенні повинні підтримуватись в санітарному стані, який відповідає вимогам санітарних норм і правил; -підлогу, площадки, східці миють кожну зміну.


8. Зброджування сусла

Опис та технологічна схема підпроцесу зброджування сусла

Спосіб зброджування сусла - періодичний, при якому всі операції від початку до кінця проводяться в одному апараті.

Розрізняють три періоди бродіння: розброджування, головне бродіння, доброджування. При розброджуванні проходить максимальне утворення дріжджових клітин та часткове розщеплення цукрів до спирту та вуглекислоти.

При головному бродінні проходить максимальне утворення спирту і вуглекислоти та продовжується процес розмноження дріжджів.

При доброджуванні проходить завершаючий процес утворення спирту та вуглекислоти. Заповнення бродильного апарату проходить поетапно:

ü підготовка бродильного апарату (миття за допомогою механічної мийки, дезинфекція 1,5-2 % розчином каустичної соди, охолодження до t +30°С);

ü заповнення бродильного апарату розхолодженим суслом, що пройшло механіко-ферментативну обробку;

ü задача антисептика по мірі заповнення конусу бродильного апарату ;

ü задача оцукрюючого ферментного препарату в бродильний апарат одночасно з надходженням маси;

ü задача засівних термотолерантних дріжджів при ретельному перемішуванні маси міксером;

ü бродіння протягом 72 год.

Початкова температура сусла при заливі + 28 + 30°С.

 

 

Під час головного бродіння підтримують температуру не вищу 34°С.

Бродіння вважається закінченим, коли вміст незброджених цукрів у бражці досягає 0,2-0,3 г/100 см3 ( винятком являються житні бражки-вміст зброджуваних цукрів становить 0,6-0,75 г/100 см3), видимий та дійсний вміст сухих речовин не змінюється протягом останніх 2-3 год.

Бродильні апарати з'єднані комунікаціями із спиртовловлювачами для вловлювання та конденсації спиртових парів, які виносяться із газами бродіння. Найбільш ефективним способом вловлювання спирту з газів бродіння є абсорбція його водою. Спиртовловлювачі оснащені сітчатими тарілками з кільцями Рашіга. Усі уловлювачі працюють за принципом протитечії: діоксид вуглецю надходить знизу, вода - зверху .У тарілчатих спиртовловлювачах подачу води регулюють так, щоб вміст спирту у водно-спиртовій рідині, яка виходить із спиртовловлювача, був 1,5-1,7% об. При більшій міцності її спиртові пари абсорбуються не повністю. Отримана спиртоводна рідина направляється в збірник і по мірі заповнення збірника - подається насосом на перегонку.

Зрілу бражку з бродильного апарату через передаточний резервуар насосом подають у брагоректифікаційне відділення.

Зріла бражка - багатокомпонентна система, що складається з води (82-90 % мас), сухих речовин (5-7 % мас.) та етилового спирту з супровідними леткими домішками (5...9% У бражці завжди міститься деяка кількість діоксиду вуглецю. Його вміст у бражці, яка відібрана безпосередньо з бродильного апарату, складає 1... 1,5г/дм3. мас. Або 6...11об.%).

 
 

Таблиця №1 – характеристика зрілої бражки

Найменування показників Сировина, що переробляється
Пшениця Жито Кукурудза Ячмінь
Кислотність, мл 1н.NaOH на 20 мл, не більше 0,5-0,6 0,7-0,8 0,5-0,6 0,7-0,8
рН 3,4-4,0 3,4-4,0 3,4-4,0 3,4-4,0
Незброджувані вуглеводи, г/100 мл, не більше 0,45 0,45 0,45 0,45
Нерозчинний крохмаль, г/100 мл, не більше 0,1 0,1 0,1 0,1
Концентрація етанолу в бражці 8,0-11,0 7,0-9,0 8,0-11,0 7,0-9,0

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі

Національний університет.. харчових технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристика основного обладнання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Коротка історична довідка про розвиток заводу
В 1872 році поміщик Строганов побудував Немирівську ґуральню. В роки побудови це було напівкустарне підприємство з добовою потужністю 100-150 дал. спирту із картопляної сировини. Всі операції викон

Очистка зернової сировини
Очистка зерна від механічних та мінеральних домішок проводиться з метою покращення його якості та полегшення процесу його переробки. В зерні, яке надходить на розварювання, не повинно бути металеви

Подрібнення зернової сировини
Після очистки зерно поступає на молоткові дробарки для подрібнення. Подрібнення зерна - важлива стадія його підготовки до переробки, оскільки якість і рівномірність помелу обумовлюють температурний

Приготування замісу
Подрібнена фракція із дробарок самопливом поступає в дисмембратор, де змішується з водою. Подачу води в дисмембратор регулюють так, щоб концентрація замісу була в межах 14-17% сухих речовин, в зале

Гідроферментативна обробка
Заміс із чанка замісу через проміжну ємкість подається плунжерним насосом на спіральний теплообмінник (рекуператор), де нагрівається із 40-45°С до 62-65°С за рахунок маси, яка поступає з гідроферме

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у відділенні підробки зерна, відповідають вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124

Показники якості замісу та сусла
Вимоги до сусла, що використовується для оцукрювання та зброджування   № п.п. Назва Одиниця вимірювання Номін

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до підпроцесу та технологічного обладнання
В зв'язку з тим, що виробництво спирту з крохмалевмісної сировини базується на. біохімічних процесах, які здійснюються мікроорганізмами, для ефективної реалізації технології першорядне значення має

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановлені у бродильному відділенні, відповідають вимо­гам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." та ГОСТ 12.2.124-

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановленні в відділенні брагоректифікації, відповідають вимогам ГОСТ12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности." таГОСТ 12.2.

Характеристика основного обладнання
Обладнання та апаратура, які встановленні в спиртосховищі заводу відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003.74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.2.124-90 &qu

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до організації процесу
1.Вимоги техніки безпеки при зберіганні і транспортуванні визначаються тим, що пара спирту і супровідних домішок, яка в тій або іншій кількості міститься в повітрі, шкідлива для обслуговуючого перс

Характеристика основного обладнання
Список обладнання Обладнання, яке встановлене у відділенні виробництва рідкого СО2 № п.п. Назва Кількість

Характеристика відходів, стічних вод і викидів
Основні напрямки діяльності Немирівського спиртового заводу – виготовлення етилового спирту із зер

Охорона та захист повітряного середовища
Інтенсивність споживання палива, токсичної сировини в енергетиці, промисловості та транспорті , а також в інших галузях еаономіки призводить до постійного збільшення викидів шкідливих речовин, що з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги