рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області - раздел Промышленность, З М І С Т Вступ Розділ 1. Загальна Характеристика Виробницт...

З М І С Т

ВСТУП

Розділ 1. Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

 

Розділ 2. Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

 

Розділ 3. Стадії виникнення та розвитку аварій на аміачно холодильній установціприватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області

 

Розділ 4. Розрахунок сил та засобів для ліквідації надзвичайної ситуації на приватному підприємстві «Ренет» (Любарський молокозавод) смт.Любар Житомирської області

 

Розділ 5. Запропоноване технологічне рішення для покращення техногенної та пожежної безпеки приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області

Розділ 6. Техніко-економічне обґрунтування ефективності запропонованого рішення для удосконалення пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області.

Розділ 7. Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності

Висновки

Література

В С Т У П

До складу молочної промисловості входять підприємства по виробництву тваринного масла, цільномолочної продукції, молочних консервів, сухого молока,… Загальна кількість людей в країні з часом зростає; тому, щоб забезпечити їх… Найбільш активні розробки ведуться в напрямку інтенсифікації та удосконалення технологічних процесів виробництва…

Розділ 1. Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області .

Приватне підприємство «Ренет» «Молокозавод» знаходиться за адресою вулиця Леніна с.м.т. Любар Житомирської області, відноситься до підприємств харчової промисловості, займає земельну ділянку площею 1,32 га. Клімат помірно континентальний; не належить до зони землетрусів і сучасного гороутворення; вид грунту суглинки, піщаник; рельєф спокійний; переважаючі напрямки вітру- спокійні, повільні; зона рівно – середньої кількості опадів; висота стояння ґрунтових вод – на відстані 8м. від поверхні землі не знайдено; заболочення – немає; радіаційний фон відповідає середнім значенням по смт. Любар – 30мкР\г.

Територія молокозаводу межує з об’єктами великого скупчення людей: із південної сторони на відстано 45м із житловим сектором, з південо-східної та південно-західної сторони на відстані 36 м. житловий сектор, із північно західної сторони на відстані 38 м. Любарський РВ ГУ МНС України, із півнісно-східної сторони на відстані 50м. Любарський РВУМВС України, та на відстані 100 метрів від заводу проходить транспортна магістраль із північної сторони заводу.

На території заводу розташовані:

- адміністративний корпус;

- головний виробничий корпус;

- цех розливу молочних та кисло-молочних продуктів;

- цех упаковки;

- матеріальний склад;

- котельня;

- складські та інші допоміжні будівлі та споруди.

Адміністративний корпус - двохповерхова будівля ІІ ступеня вогнетривкості, стіни цегляні, бетонне перекриття, розміри 12*12м.

Головний виробничий корпус - розміри 38*12 м., складається із:

- склад, одноповерхова будівля розміром 12*18 м., стіни цегляні, перекриття бетонне, 600 тон молока;

- склад (цех розливу), 20*12 м., стіни цегляні, покрівля шиферна по дерев`яній обрешітці, трьохповерхова будівля;

- цех упаковки - 3-х поверхова будівля, стіни цегляні, перекриття бетонне.

 

Котельня - одноповерхова будівля, розміри 9,8*28 м., складається із:

- приміщення котельні в одноповерховій будівлі, розміри 9,8*16 м. стіни цегляні, бетонне покриття.

- холодильна установка (компресорна) розміщена в одноповерховій будівлі котельні 9,8*6 м., стіни цегляні, перекриття бетонне.

- Зовнішня площадка випарників (під навіс) розміри 9,8*6 м. знаходиться 1 т. NH3;

 

Складські та інші допоміжні будівлі та споруди:

- склад тари;

- склад готової продукції;

- гараж;

- мийка автоцистерн

- молокосклад

- - ГРП, КПП та інші ТП.

Освітлення здійснюється від заводських електричних мереж. Лінії напругою 10 кВ - на балансі РЕС. Лінії напругою 0,4 кВ - підстанція на території молокозаводу.

Місце відключення електричної енергії - на трансформаторній підстанції, яка знаходиться на території молокозаводу. Можна відключити електричну енергію в якомусь цеху, так і повністю по всій території молокозаводу.

Опалення - місцеве водяне є своя виробнича котельня.

Сировина, яка використовується для виробництва - молоко.

Адміністративний корпус забезпечений пожежною сигналізацією з виводом сигналу на пульт до чергового охоронця.

Водопостачання

Зовнішнє пожежегасіння здійснюється від експедиції (пожежного водоймища) ємкість 400 м3, розміщених не території заводу та артезіанської свердловини, в якій на глибині 56 метрів встановлений насос, який зможе подати 12-15 м3/год. води.

Внутрішнє пожежегасіння на території молокозаводу є ПК: в зварочному цеху, в котельні та на лінії розливу кисло-молочних діаметром 51м3.

Найближчі вододжерела розташовані:

- на території Любарського парку культури 2 ПВ об`ємом 250 м3 кожна на відстані 150-200 м. від заводу;

- ПГ-1-К-150 на відстані 25 м. по вул. Черняхівського 13;

- ПГ-2-К-150 на відстані 25 м. по вул. Черняхівського 11.

Тиск води в міській водомережі 2-3 атм. Підвищення тиску здійснюється через чергового водоканалу по вимозі КАРР та ГП.

Холодильна система ПП “Ренет” скомпонована на базi амiачних компресорiв та апаратури, що складають амiачно-холодильну установку (АХУ).

Обладнання системи охолодження, в якому в якостi холодоагенту використовується амiак, розташоване в наступних примiщеннях/майданчиках:

• апаратно-компресорна зала;

• зовнiшня площадка випарникiв;

Апаратно-компресорна зала знаходиться в пристосованому приміщенні. Примiщення зали має постiйно дiючу приточно - витяжну i аварiйну системи вентиляцii. Забезпечено входами та виходами (основний й аварiйний). На зовнiшнiй стiнi при входi i виходi з будинку встановленi вимикачi/вмикачi, що забезпечують аварiйне вiдключення холодильного устаткування, увiмкнення сирени й аварiйного освiтлення. Примiщення забезпечене пожежним сповiщувачем, первинними засобами пожежогасiння вiдповiдно до табеля оснащення. Для надання першої медичної допомоги є аптечка. Бiля основному входу в примiщення (на стiнi) розмiщена шафа для збереження iндивiдуальних засобiв захисту (протигазiв).

План місць найбільш ймовірного виникнення аварійних ситуацій, евакуаційних виходіві маршрутів, місць знаходження засобів індивідуального захисту, первинних засобів пожежегасіння, медичної допомоги та зв’язку (Рис..1.1.)

У компресорнiй залi також є:

• примiщення змiнного персоналу та КВПiА;

• шафа для зберiгання матерiалiв i iнструментiв для аварiйних робiт;

• шафи для зберiгання iндивiдуальних засобiв захисту.

Апаратно-компресорна зала має наступне обладнання вказано на плані під номерами:

1. компресор FN- 411 1 од.

2. компресор FN- 611 1 од.

компресорно-конденсаторний агрегат у складi:

3. компресор АВ-110 1 од.

4. конденсатор кожухотрубний КТГ-150 3 од.

5. ресивер лiнiйний 1,5 РД 2 од.

6. випарник кожухотрубний ИКТ-125 1 од.

7. віддільник рідини ОЖ-125 1 од.

8. насос водяний 2 од.

9. насос розсiльний 2 од.

• масловiддiльник ОМ-50 3 од.

Зовнiшня площадка випарникiв має наступне обладнання:

10. маслозбiрник МС-125 1 од.

11. випарник панельний ИП-120 1 од.

12. вiддiльник рiдини ОЖ-125 1 од.

13. ресивер прийомний 2 од.

Пристрої безпеки обладнання та технологiчнi рiшення по безпечнiй експлуатацiI АХУ.

Опис устаткування:

Компресорна зала.

Компресор FN-611 поршневий, двоцилiндровий, вертикальний, одноступiнчатий, блок-картерний, прямоточний.

Компресор АВ-110 поршневий, двоцилiндровий, вертикальний, одноступiнчатий, блок-картерний, прямоточний.

Масловiддiльник призначений для вiддiлення масла з стисненого газоподiбного амiаку, що потрапляє до холодоагенту з системи змащення комперсорiв. Робота масловiддiльника полягає в наступному:

компресором пара амiаку нагнiтається у масловiддiльник через вхiдний штуцер пiд шар зрiдженого амiаку, при цьому, пара охолоджується i вiд неї вiдокремлюється масло. На шляху до виходу через бiчний штуцер вiдбувається додаткове вiддiлення масла при проходженнi пари амiаку через гратчастi вiдбiйнi конуси. Вiддiлення рiдини з пари амiаку вiдбувається за рахунок падiння швидкостi i повороту газового потоку.

Вiддiльники являють собою зваренi цилiндричнi судини з вхiдними i вихiдними штуцерами для газоподiбного i зрiдженого амiаку.

Конденсатор кожухотрубний горизонтальний складасться iз горизонтально розмiщеного цилiндричного кожуха з привареним до нього з двох сторiн трубних решiток в якi розвальцьованi охолоджуючі водянi труби дiаметром 25х2,5. Торцевi кришки мають перегородки, що утворюють ходи руху води в апаратi вiд вхiдного штуцера до штуцера виходу. Це збiльшує швидкiсть руху води i пiдвищує ефективнiсть теплопередачi. Пара амiаку надходитъ зверху у мiж трубний простiр, а рiдкий амiак вiдводиться знизу. В верхнiй частинi кожуху встановлюєтъся запобiжний клапан, вентилi для спуску повiтря з амiачної та водяної частин.

IIiнiйний ресивер призначений для створення запасу рiдкого амiаку для забезпечення нормальної роботи холодильної установки. Ресивер встановлюється на сторонi високого тиску нижче конденсаторiв, з якими вiн з’єднанюється живильними та зрiвнювальними трубопроводами.

 

Зовнiшня площадка випарникiв.

Панельний випарник амiачний вертикально-трубний вiдкритого типу складається з бака прямокутного перетину, у якому встановленi зваренi випарнi… Вiддiльники рiдини призначений для вiддiлення газоподiбного амiаку вiд часток… Амiачне обладнання обладнане настугтними пристроями безпеки:

Розділ 2. Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області.

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі.

• виробництво холоду з використанням аміаку в якості холодильного агента; • виробництво тепла з використанням природного газу у котельні; • дезінфекція тари, обладнання та приміщень з використанням азотної кислоти, їдко­го натрію та вапна.

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки.

Технологiчний процес на АХУ вважасться небезпечним. Всi технологiчнi блоки АХУ, де обертаеться небезгiечна речовина амiак характеризуються… Визначення та оцiнка небезпеки проводиться по таким етапам: • аналiз основних причин i факторiв виникнення аварiй

Аналіз можливості виникнення джерел запалення.

При контактi небезпечноi пароповiтряно хмари з джерелом запалення вибух можливий за умов: • концентрацiя пари амiаку в повiтрi робочо зони в межах вибуховостi; • наявнiсть джерела запалення;

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі

Ймовiрним є виникнення та розвиток пожежi в наслiдок вибуху пари амiаку, але такий сценарiй є непрогнозованим та не залежить вiд наявностi… Беручи до уваги малу ймовiрнiсть виникнення та розвитку аварiї по такому… Потенцiйно небезпечнi об’єкти з небезпечними речовинами, видiлені для iдентифiкацi.

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв

Для розрахунку радiуса зони дії потенцiйно небезпечного об’єкту припускаємо, що iндивiдуальна порогова маса небезпечної речовини (G’іпм) дорiвнює… G’іпм = Gрп =1 Т  

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв.

Для перевiрки визначення класу небезпеки АХУ вимiрюється вiдстань (Rх) до найближчого об’єкта турботи та проводиться перерахунок індивідуальної… а) замiряна середня вiдстанi (Rх) мiж середнiми лiнiями мiсць скупчення амiаку… б) перерахунок порогової маси

Розділ 3. Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» .

А, Б та В. На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного… На рiвнi “Б” аварiя характеризуеться переходом за межi структурного пiдроздiлу i розвитком її в межах пiдприємства. …

Постадійний Аналіз.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження Критичних значень можуть набувати наступнi параметри: - тиск всмоктування (нижче припустимого рiвня);

Розділ 4. Розрахунок сил та засобів для ліквідації надзвичайної ситуації на приватному підприємстві «Ренет» (Любарський молокозавод) смт.Любар Житомирської області.

В практичній діяльності розрахунок сил та засобів які задіюються на локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі) здійснюється відповідно певної методики, яка відображена на Рис 4.1.

Рис.4.1.Методи розрахунку сил та засобів за видами пожеж.

 
 


Гасіння по площі
подача ВР в об`ємі зони горіння    
подача ВР в об`ємі приміщення

 

В зв’язку з тим, що на об’єкті цілодобово знаходяться працівники та охорона, приймаємо час виявлення TВ. разом з часом до повідомлення TПОВ. складає 2 хвилин. Час збору та виїзду по тривозі приймається TЗБ.1-хв. Час прямування караулу Любарського аварійно-рятувального підрозділу складає: TСЛ.= 60*L/Y = 60*4/40 = 6 хвил. Час бойового розгортання з урахуванням подачі стволів приймаємо 3 хвилини.

Таким чином час вільного розвитку пожежі складає:

TВР.= 2+1+6+3 = 12 хв.

 

Використовуючи формулу:

R = 0,5VЛ.*10+VЛ.*(TВР.-10),де

R – радіус вільного розвитку пожежі, м.

V – лінійна швидкість розповсюдження пожежі, м/хв.

( приймаємо 0,7 м/хв. В.П.Іванников “Справочник руководителя тушения пожара”.

 

Визначаємо радіус пожежі на момент введення стволів.

R = 0,5*0,7*10+0,7*(12-10) = 4.9 м.

На час введення перших стволів розвиток пожежі буде проходити по прямокутній схемі в двох напрямках.

Визначаємо площу пожежі:

SП = a * b

SП = 6 * 9.8 = 58.8 м2

При інтенсивності подачі води 0,1 л/с*м2 необхідний видаток води складає:

QПР = SП * Iде

QПР – необхідні витрати вогнегасячих речовин на гасіння;

SП – площа пожежі;

I – інтенсивність подачі вогнегасячих речовин л/с*м2;

QПР = 58.8 * 0,1 = 5.9 л/с*м2;

 

Визначаємо кількість стволів на гасіння пожежі;

NПР = QПР/QСТВ де

NПРкількість технічних засобів для подачі вогнегасних речовин;QПР – необхідні витрати вогнегасних речовин на гасіння;

QСТВвитрати вогнегасних речовин з технічних приборів що залучені до гасіння;

NПР = 5.9 / 3,5 = 2 ств “Б”

QФ = NПР* QСТВ = 2*3,5 = 7 л/с.

Визначаємо кількість особового складу.

NОС = NСТВ”Б”*2 + Nм + N(ВИС.ДРАБ).*2 + NЗВ

NОС = 2 * 2 + 1 + 2 * 2 + 1 = 10 чол.

Необхідна кількість пожежних підрозділів:

NП = NОС/4 = 10/5 = 2 відділення.

Враховуючи результати розрахунку сил та засобів, для виконання рятувальних робіт необхідно залучити спеціальну техніку Любарського аварійно рятувального підрозділу АЦ-40(130)63б.АЦ -40(131)137 та САРМ –Л

 

Сили та засоби необхідні для створення водяної завіси та осадження аміачної хмари.

1. Час випаровування розлитого аміаку

Т= (h*dж)/(k2*k4), де

h - товщина шару рідини у пролитті з урахуванням, що рідина (0,5 т) розлилася на площу приміщення.

dж - густина рідкого аміаку (0,681т/м3).

k2,k4 - коефіцієнти, відповідно 0,025 та 1.

Т = (0,005*0,681) / (0,025*1) = 0,13 год. = 7,8 хв.

2. Швидкість випаровування аміаку:

Vвип. = 0,28 * G / T = 0.28 * 0,5 / 0,13 = 1,07 (кг/с)

G = 0,5 (кг) – загальна кількість розлитого аміаку.

Т = 0,13 (год.) – час випаровування розлитого аміаку, визначаємо з урахуванням технологічного процесу.

3.Кількість потрібної для знешкодження аміаку води (визначається фізико-хімічним процесом взаємодії аміаку з водою (1,92кг води на 1кг аміаку):

Q = 1.92 * Vвип = 1,92 * 1,07 = 2,4 л/с

4.Кількість потрібних для зрошення стволів (НРТ-10):

Nств = Q / q = 2,4 / 10 = 0,24 (ств.НРТ-10)

З тактичних міркувань приймаємо 1 ствол НРТ-10.

5.Для зниження небезпечної концентрації зрідженого аміаку подаємо додатково 2 стволи НРТ-10.

6. Фактичні витрати води для осадження хмари та зниження небезпечної концентрації аміаку будуть становить:

Qф = qi * ni * ті * кз = 10,3 * 7 * 3 * 60 = 37000 (л)

qi - витрати ствола;

ті - тривалість зрошення;

кз - коефіцієнт запасу.

Організація гасіння пожежі

Об’єкт виникнення – компресорна холодильника. Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі та усунення наслідків аварії.

В результаті порушення технологічного процесу виникло загорання даху компресорної та аварія в компресорній установці по подачі аміаку в камери холодильників з викидом 0,5 тони аміаку, з можливим послідуючим горінням (горіння аміаку проходить при наявності постійного джерела вогню).

Ч1=Ч+10. Черговий підприємства при виявлені загорання даху компресорної та розлив 0,5т аміаку, повідомляє по телефону “01” повідомляє пожежну охорону, адміністрацію об"єкту, цивільну оборону служби "02", "03". Організовує евакуацію людей. Приймає міри, що до знеструмлення компресорної, забезпечує перекриття та злив аміаку в резервну ємність. Члени ДПД приймають міри що до осадження аміаку.

На пожежу прибув КГП-1 на АЦ-40(130) 63Б. зупиняється біля в’їзду на територію підприємства.

Начальник варти уточнює розміри аварії, наявність людей в небезпечній зоні, чи відключена електроенергія, які прийняті міри по зливу аміаку в резервну ємність. Отримує дозвіл на початок робіт по ліквідації аварії. Передає інформацію на ПЗЧ Любарського рятувального підрозділу. Підтверджує виклик № 2. Після оцінки обстановки надає інформацію наступним підрозділам про газову обстановку, межі загазованості і безпечний шлях до місця аварії». Так, як при аваріїгасінні виник розлив аміаку, то працювати необхідно в протихімічного споряджені для захисту органів дихання використовуєм ізолюючий протигаз; фільтруючий протигаз з коробками марок М, КД, К, а шкіри захисними костюми ОЗК, Л-1, гумові рукавички, чоботи.)

Організовую розвідку пожежі .

Ч2=Ч1+10.По зовнішнім ознакам горить дах компресорної. З інформації від представників об’єкту встановлено, що виник розлив 0,5т аміаку в компресорній.

Прибуває друге відділення на АЦ-40 (131)137. Яке встановлює автомобіль на водоймище та прокладає пожежні рукава на перекачку води до автомобіля АЦ-40(130) 63Б.

КГП віддає накази начальникам варт на бойове розгортання та зустріч і розстановку прибуваючої техніки:

- КВ-1 АЦ на подачу одного ствола «Б» на зпхист покрівлі та двох стволів „А” з насадкою НРТ-10 на розбавлення хмари аміаку і гасіння пожежі;

- КВ-2 АЦ встановити автомобіль на водоймище, прокламти рукавну лінію на перекачку води до автомобіля АЦ-40(130) 63Б, подає один ствол «Б» на гасіння покрівлі на висувній драбині.

- Адміністрації - розгорнути пункти протихімічного захисту для надання особовому складу ПО протихімічного спорядження. (Органів дихання: ізолюючий протигаз; фільтруючий протигаз з коробками марок М, КД, К. Шкіри: захисні костюми ОЗК, Л-1, гумові рукавички, чоботи.)

 

Горить дах компресорної. Виник розлив 0,5т аміаку в компресорній на площі 90 м2.

Прибуває ШПГ, Любарського РВ ГУ МНС та рятувальне відділення групи рятувальних робіт АРЧ АРЗ СП на САРМ-В на чолі з начальником частини

КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР АРЧ, наказує : - КГП 2 організувати оперативний штаб, організовує 2 бойових дільниці: - БД-1 - осадження хмари та зниження небезпечної концентрації аміаку;

Локалізація аварії та пожежі.

КАРРГП передає інформацію КГП-НШ :

"Аварія та пожежа локалізовані. Концентрація аміаку становить 0,21 мг/л".

НШ на ПЗЧ Любарського рятувального підрозділу "Працює 2 стволи "Б" по гасінню пожежі та 1 стволи з насадкою НРТ-10 по зниженню небезпечної концентрації аміаку", рятувальне відділенням ГРР АРЧ в АСП-2 та ланкою ГДЗС виконують роботи по ліквідації наслідків аварії на об’єкті з НХР, який передає цю інформацію на ПЗЧ Любарського аварійно-рятувального підрозділу.

Ліквідація аварії та пожежі.

КАРРГП передає інформацію КГП-НШ :

"Аварія та пожежа ліквідована. Концентрація аміаку становить 0,02 мг/л, організувати медогляд особового складу".

НШ на ПЗЧ Любарського аварійно-рятувального підрозділу "Аварія та пожежа ліквідована. Концентрація аміаку становить 0,02 мг/л".

НШ "Особовому складу відбій, перевірити спорядження.

Закінчення робіт.

КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП 1.Провести розвідку пожежі, оцінити обстановку, прийняти заходи до евакуації матеріальних цінностей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у небезпечних зонах. 3. Відключити електромережу на відділення роботи підрозділів ОРС. 4. Проводити інструктаж з БП особового складу, працюючого на пожежі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКУ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБ”ЄКТА

1. Дати достовірні дані КАРР та ГП про наявність та кількість працюючих на момент прибуття підрозділів ОРС.

2. Вжити необхідні заходи щодо евакуації працівників з приміщень до прибуття підрозділів ОРС.

3. Виділити КАРР та ГП людей з числа персоналу об”єкту для більш швидкої та успішної евакуації людей.

4. Разом з рятувальниками відкрити всі виходи і направити в них рівномірно людські потоки, а також спостерігати за людьми і впливати на тих, хто веде себе неспокійно.

5. Визначитись з місцем де розміщувати евакуйованих людей (взимку).

6.Призначити осіб з числа персоналу, які будуть наглядати за евакуйованими.

Розділ 5. Запропоноване технологічне рішення для покращення техногенної та пожежної безпеки приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області.

Усім відома істина, що пожежу та надзвичайну ситуацію легше попередити, ніж потім її локалізовувати є актуальною постійно. Тому забезпечення пожежної та техногенної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Якщо пожежна та техногенна безпека не забезпечується на необхідному рівні, то підвищення імовірності виникнення аварії на підприємстві можлива у будь-який момент. Тому необхідно знати хоча б основні вимоги, організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на своїх об'єктах, зокрема ті, від яких безпосередньо залежить безпека людей та власності.

Керівництвом ПП Ренет» «Любарського молокозаводу» проведено певну роботу щодо пiдвищення безпеки функцiонування АХУ.

З метою пiдвищення безпеки виробництва та функцiонування амiачно-холодильної установки реалiзовано такi органiзацiйнi та технiчнi заходи:

1. Примiщення машинно-апаратної зали обладнано 4-кратною приточно-витяжною та 8-кратною аварiйною вентиляцiею;

2. Змонтованi пожежнi гiдранти для локалiзацiї можливого викиду амiаку з технологічної системи АХУ;

З. Встановлено сигналiзатори аварiйної концентрації амiаку в компресорному вiддiленнi, що дозволяє здiйснювати постiйний контроль загазованостi;

4. Проведено дiагностичне обстеження стiнок апаратiв (ресиверiв) з метою продовження термiнiв їх експлуатацiї.

5. Усе обладнання з’днано системою трубопровiдно арматури.

6. Налагоджено функцiонування диспетчерської служби пiдприємства, розроблена уся необхiдна документацiя та органiзовано цiлодобове чергування охоронцiв та машинiстiв АХУ.

7. Встановлено сирену оповiщення, внутрiшню гучномовну систему оповiщення, влаштовано внутрiшнiй телефонний зв’язок, телефонний звязок з оперативним черговим територiального управлiння МНС.

8. Сформовано невоєнiзоване аварiйно-рятувальне формування, з особовим складом якого систематично проводяться учбовi тренування та iнструктивнi зайняття.

9. На обладнаннi АХУ здiйснено визначене нормативними технiчними вимогами обслуговування, дiагностування та освiдчення i воно визнано придатним до експлуатації.

Проте всі ці заходи не можуть забезпечити пожежну та техногенну безпеку на підприємстві, у зв’язку із застарілим обладнанням. На сьогоднішній день пропонується більшість кращих засобів щодо запобігання аварії на підприємствах та оповіщення персоналу та населення при виникнені надзвичайної ситуації. Згідно наказу № 288 від 15 червня 2006 року «Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення» пропоную комплекс системи раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення людей у разi їх виникнення (далi Комплекс) для амiачної холодильної установки ПП «Ренет» «Любарський молокозавод» який створюеться з метою:

- постiйного контролю технологiчних параметрiв складових частин амiачної холодильної установки, виявлення вiдхилень параметрiв вiд норми, якi можуть призвести до надзвичайних ситуацiй на пiдприемствi;

- забезпечення оперативного реагування вiдповiдних служб пiдприсмства на загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй та оповiщення про передаварiйну та аварiйну ситуацiї персоналу, що перебуває в зонах можяивого ураження небезпечними чинниками;

- накопичення, обробки, вiдображення та збереження даних про виявленi небезпечнi вiдхилення вiд норми технологiчних параметрiв амiачної холодильної установки;- оперативної передачi iнформацiї про виявленi вiдхилення контрольованих параметрiв на пульти монеторингу та спостереження риторiальних органiв МНС.

ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД І ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ.

1. Комплекс призначений для раннього виявлення можливих надзвичайних ситуацiй на амiачнiй холодильнiй установцi (далi АХУ) та оповiщення людей в разi їх виникнення i вирiшує наступнi завдання:

- постiйного контролю технологiчно небезпечних параметрiв АХУ та виявлення їх вiдхилень, що можуть призвести до надзвичайних ситуацiй;

- обробки та аналiзу контрольованих небезпечних параметрiв об’єкту і їх вiдхилень для визначення ступеню небезпеки виникнення надзвичайної ситуацiї, реєстрацiї, збереження та пiдготовки отриманої iнформацiї до передачi на пульти монiторингу та спостереження МНС;

- оперативного оповiщення персоналу та керiвництва об’єкту про можливiсть виникнення надзвичайних ситуацiй та ступiнь загрози;

- передачi повiдомлень та iнформацiї про можливiсть виникнення надзвичайних ситуацiй та ступiнь загрози на пульт спостереження МНС.

2. Комплекс систем раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення людей в разi їх виникнення складається з наступних частин:

- системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій (далi СРВНС);

- системи оповiщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй (далі СО);

- системи вiзуалiзацiї мiсця можливого виникнення надзвичайних ситуацій (далiСВ);

- системи обробки, аналiзу, реєстрацiї та передачi iнформацiї на пульти монiторингу та спостереження (далi СОАРПI);

3. Призначення систем комплексу.

3.1 Система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй призначена для постiйного контролю технологiчно небезпечних параметрiв амiачної холодильної установки заводу, виявлення вiдхилень контрольованих параметрiв вiд нормативних показникiв, якi вказують на перед аварiйний та аварiйний стан об’єкту i можуть призвести до надзвичайних ситуацiй.

3.2 Система оповiщення про загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї призначена для свосчасного оповiщення персоналу та керiвництва заводу про виникнення передаварiйної i аварiйної ситуацiї та управлiння евакуацiєю персоналу ПП «Ренет» Любарський молокозавод». СО забезпечує можливiсть оголошення тривоги диспетчером та автоматичної трансляції в ПЗУ мовних повiдомлень, що вiдповiдають необхiдному рiвню оповiщення (наказ МНС вiд 24.05.07р. №2370).

3.3 Система вiзуалiзацiї мiсця можливого виникнення надзвичайних ситуацiй призначена для оперативного iнформування оператора АХУ та диспечера про виникнення передаварiйної або аварiйної ситуації в роботі аміачної олодильної установки заводу, конкретизацiї обладнання на якому виникла надзвичайна ситуацiя, сигналiзацiї про збої чи несправностi, що виникли в роботi комплексу з визначенням несправного пристрою.

3.4 Система обробки, аналiзу та передачi iнформацiї на пульти монiторингу та спостереження призначена для цiлодобового спостереження за технологiчним процесом на АХУ, аналiзу отриманих даних, збереження їх енергонезалежнiй пам’ятi з можливiстю перегляду, визначення наявностi ознак передаварiйної та аварiйної ситуацiї, видачi сигналiв на систему вiзуалiзацiї та для запуску системи оповiщення чергового персоналу АХУ та персоналу, що перебуває на територiї заводу, у разi наявностi ознак надзвичайної ситуацiї, оперативної передачi iнформацiї на пульти монiторингу та спостереження

ОСНОВНI ЗАПРОПОНОВАНІ РIШЕННЯ.

1. Рішення по системi раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй. Рішенням прийнято наступнi складовi системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй:

• датчики та реле контролю параметрiв технологiчного процесу (системи захисту) амiачної холодильної установки (використовуються сигнали спрацювання вказаних датчикiв та релє), датчики тиску РС-28;

• сигналiзатор-аналiзатор випарiв амiаку ,,ДОЗОР-С-4-АММИАК-2 10 4”;

• сповiщувачi пожежні полум’я ,ПУЛЬСАР1-011ПС”;

• ручний сповiщувач RОР63Н;

• блоки узгодження пристроїв УУСК;

• блоки вводу/виводу сигналiв.

1.1. Для автоматизованого контролю технологiчного процесу АХУ, раннього виявлення можливих вiдхилень параметрiв процесу вiд нормативних значень та виникнення перед аварiйної чи аварiйної ситуацiї використані датчики контролю та сигнали вiд встановлених релє контролю технологiчного процесу.

1.2 Система раннього виявлення здiйснює контроль наступних технологiчних параметрiв АХУ:

- контроль тиску нагнiтання здiйснюється за сигналами вiд реле тиску Рн (технологiчнi реле системи захисту компресорiв типу Д220А-13), встановлених на лiнiях компресорiв i налаштованих на спрацювання при досягненнi критичних значень.;

- контроль температури нагнiтання здiйснюється за сигналами термореле Тн (технологiчнi реле системи захисту компресорiв типу Т-419), встановлених на лiнiях нагнiтання обох компресорiв;

- эменшення тиску на лiнiї всмоктування компресорiв контролюсться за допомогою реле тиску Рв (технологiчнi реле системи захисту компресорiв типу Д220А-13), встановлених на лiнiях всмоктування обох компресорiв;

- контроль тиску в системi змащування компресорiв здiйснюється за допомогою реле рiзницi тиску Рзм (технологiчнi реле системи захисту компресорiв типу РКС-1А-01);

- контроль охолодження компресорiв здiйснюється реле рiзницi тиску води Fв (технологiчнi реле системи захисту компресорiв типу ДЕМ-102-2-02), встановлених на лiнiях охолодження компресорiв;

- рiвень рiдкого амiаку в лiнiйному ресиверi контролюсться реле рiвня Lлр (технологiчне реле системи захисту холодильної установки типу ПРУ-5М);

- рiвень рiдкого амiаку в дренажному ресиверi контролюється реле рiвня Lдр (технологiчне реле системи захисту холодильнот установки типу ПРУ-5М);

- рiвень амiаку в випарниках контролюється реле рiвня Lв1, Lв2 (технологiчнi реле системи захисту холодильнот установки типу ПРУ-5М);

- рiвень наповнення двох вiддiлювачiв рiдини рiдким амiаком контролюють чотири реле рівня Lож1, Lож1, Lож2 L-ож2 (технологiчнi реле системи захисту холодильнот установки типу ПРУ-5М);

- тиск в лiнiйному ресиверi контролюсться за допомогою вимiрювального перетворювача тиску Рл,

- тиск в дренажному ресиверi контролюється за допомогою вимiрювального перетворювача тиску Рд,

1.2.1 В якостi вимiрювальних перетворювачiв тиску Рл, Рд в проектi прийнято перетворювачi РС-28/Ех/0\2,5МПа/РZ/М.

1.2.2 Ступiнь захисту вказаних перетворювачiв згiдно Г0СТ14254-80 ІР 65, що дозволяс їх використання (т.4.8 ДНАОП 0.00-1.32-01).

1.2.3 Решта наведених вище реле входять в склад системи захисту холодильної установки. Справнiсть i працездатнiсть задiяних для СРВНС релеистеми захисту холодильної установки .

1.3 Сигналiзатор-аналiзатор випарiв амiаку.

1.3.1 У якостi сигналiзатора-аналiзатора випарiв амiаку проектом прийнято встановлений на пiдприємствi газоаналiзатор ДОЗОР-С-4- АММИАК-2 10 4, призначений для:

- автоматичного неперервного контролю граничнодопустимих концентрацiй парiв амiаку в повiтрi примiщень та на вiдкритих дiлянках;

- свiтлової та звукової сигналiзацiї по кожному з вимiрювальних каналiв при перевищенi встановлених значень концентрацiй парiв амiаку (ПОРIГ 1 — 500 мг/м3, ПОРIГ 2— 1500 мг/м3);

- перетворення вимiряного значення концентрацiї парiв амiаку i стану порогових пристроїв в вихiдний сигнал струму 4 мА – 20 мА;

- видачi сигналу блокування зовнiшнiх кiл при вiдключенi живлення сигналiзатора та у випадку втрати зв’язку iз вимiрювальним перетворювачем.

1.3.2 Сигналiзатор-аналiзатор газiв ,,ДОЗОР-С-4-АММИАК-2 10 4”, включений в склад СРВНС входить в систему захисту амiачної холодильної установки заводу i використовуеться для включення витяжної вентиляції (компресорного цеху заводу. Справнiсть i працездатнiсть задiяного для СРВНС сигналiзатора-аналiзатора газiв ДОЗОР-С-4-АММИАК-2 10 4 забезпечуе Замовник.

1.3.3 Для вимiрювання концентрацій парiв амiаку використовуються вибухозахищенi вимiрювальнi перетворювачi (ВП) з термокаталiтичними чутливими елементами - ИП-NН3. Сила струму, що генерується ВП, прямо пропорцiйна концентрацiї амiаку в повiтрi.

1.3.4 Конструктивно ИП-NН3 виконанi з видами вибухозахисту “Iскробезпечне електричне коло”, “Вибухонепроникна оболонка” i можуть використовуватись у вибухонебезпечних зонах згiдно розд.4 ДНАОП 0.00- 1.32-01 “Правил побудови електроустановок. Електрообладнання спецiальних установок”.

1.4 Сповiщувачi пожежнi полум’я Пульсар 1-011 ПС.

1.4.1 Для виявлення джерел займання, що супроводжуються появою вiдкритого полум’я, в примiщеннi компресорного цеху та в мiсцi заправки системи амiаком проектом прийнято сповiщувач полум’я Пульсар 1-011 ПС, який забезпечує дальнiсть виявлення тестового джерела займання площею 0,1 кв.м. — 30 м i, згiдно Г0СТ14254-80, має ступiнь захисту оболонки: сповiщувач — ІР55, виносний оптичний елемент — IР66.

1.4.2 Вибухозахист сповiщувача забезпечується видом вибухозахисту “Iскробезпечне електричне коло” згiдно ГОСТ 22782.5-78 i виконанням його конструкцiї згiдно вимог ГОСТ 22782.0-81 за рахунок наступних конструктивних i схемотехнiчних рiшень:

• забезпечення високого ступеня механiчної мiцностi конструкції вхiдного оптичного елементу згiдно вимог ГОСТ 22782.0-81;

• забезпечення вiдповiдностi конструкцiї сповiщувача вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 22782.5-78;

• виконання ступеня захисту вхiдного оптичного елементу вiд зовнішніх впливiв IР66 згiдно вимог ГОСТ 22782.0-81;

1.5 Для попередження про виникнення аварiйної ситуацiї на технологiчному обладнаннi оператором АХУ (персоналом пiдприсмства) в ручному режимi проектом прийнято ручний сповiщувач RОР63Н.

1.6 Для отримання вiд системи захисту компресорiв контрольованих параметрiв без втручання в роботу останньої, передачi сигналiв на вiдповiднi блоки вводу/виводу сигналiв проектом прийнято блоки узгодження пристрою УУСК на базi пристроїв вiддаленого i розподiленого збору даних серiт М-7000. Склад блокiв узгодження вказано на схемi.

1.7 Для обробки контрольованих СРВНС сигналiв, отриманих вiд блокiв узгодження УУСК i БЖС пристрою ДОЗОР-С, перетворення отриманих даних у кодовi значення iнтерфейсу MODBUS та передачi отриманої iнформацiї по iнтерфейсу RS485 в СОАРПI проектом прийнято блоки вводу/виводу сигналiв на базi пристроїв вiддаленого i розподіленого эбору даних серiї М-7000.

1.8 Допускається замiна вимiрювальних перетворювачiв, блоків узгодження, блокiв вводу/виводу сигналiв, прийнятих проектом, на аналогiчнi за технiчними, характеристиками та характеристиками вибухопожежозахищеностi, якщо вони вiдповiдають вимогам до СРВНС, забезпечують виконання нормативних документiв з вибухопожежозахисту, сутєво не змiнюють електричну монтажну схему та за умови погодження змiн з проектною органiзацiею.

2. Проектнi рiшення по системi оповщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй.

2.1. В якостi системи оповiщення про загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї прийнято комплекс мовного оповiщення i управлiння евакуацiєю людей ,ВЕЛЕ3”.

2.2 Основнi технiчнi характеристики комплексу ,ВЕЛЕЗ”, прийняті проектом:

• тривалiсть записаного повідомлення 48 с

• вихідна потужнiсть комплексу 400 Вт

• вихiдна напруга 100 В

• кiлькiсть зон оповiщення 6

• захист вiд обриву або короткого замикання

• час роботи комплексу від джерела безперебiйного живлення 45 хв.

2.3. Проектом прийнято управлiння системою оповiщення може в автоматичному i ручному режимах.

В автоматичному режимi, при перевищенi одним з контрольованих параметрiв передкритичного або критичного рiвня, сигнал вiд блоку обробки управлiння СОАРПI вмикає комплекс оповiщення, який передає записаний текст оповiщення про виникненяя передаварiйної або аварiйної ситуацiї по вiдповiдним зонам.

В ручному режимi при надходженнi сигналу “Аварiя” диспетчер за допомогою пульта мiкрофонного, передає повiдомлення про надзвичайну ситуацiю та керує евакуацiею людей.

2.4 Мовне оповiщення про надэвичайну ситуацiю рішенням прийнято здiйснювати по шести зонах, в залежностi вiд розвитку аварiйної ситуацiї (два рiвнi оповiщення згiдно наказу МНС вiд 25.05.07р. № 370 та ПЛАС для амiачно-холодильної установки ПП «Ренет»»Любарський молокозавод»):

1 рівень оповiщення (рiвень аварiт А) - вихiд одного з контролюємих параметрiв на передкритичний рiвень — зона 1 — автоматичне оповщення обслуговуючого персоналу АХУ та диспетчера.

1 рiвень оповiщення (рiвень аварiї Б) - вихiд одного з контролюємих параметрiв на критичний рiвень — зона 1 та зона 2 — автоматичне оповiщення обслуговуючого персоналу та керівництва заводу в цiлому.

2 рiвень оповiщення (рiвень аварiї В) - аварiйна ситуацiя — зона 1, зона 2 та одна iз зон 3, 4, 5, 6 в залежностi вiд метеорологiчної ситуацiї — оповiщення обслуговуючого персоналу заводу в цiлому та прилеглої територiї в межах можливого хiмiчного ураження. Другий рiвень оповiщення включається диспетчером в ручному режимi (згiдно наказу МНС вiд 25.05.07р. № 370) з подальшою фiксацiєю в документах особи, що включила цей рiвень оповiщення.

2.5 Оповiщення прилеглої до заводу територiї роздiлене по чотирьом основним напрямкам можливого хiмiчного ураження (зони 3, 4, 5, 6).

2.6 для визначення необхiдного напрямку оповiщення та надання повної iнформацiї на пульти МНС щодо подальшого розвитку аварiйної ситуацiї на територiї Любарського молокозаводу необхiдно встановити метеостанцiю WS 2500 (WS 2300, WS 3600). Вказанi метеостанцiї обладнанi метрологiчними датчиками якi дають змогу в реальному часi визначати напрям, швидкiсть вiтру, температуру, вологiсть повiтря, тиск. Наявнiсть у станцiї виходу на ПК дає можливiсть передавати данi про метеорологiчну ситуацiю в районi заводу на пульти монiторингу i спостереження в реальному часi.

3. Запропоновані рiшення по системi вiзуалiзацiї мiсця можливого виникнення надзвичайних ситуацiй.

3.1 Для оперативного iнформування оператора АХУ та диспетчера про виникнення передаварiйної або аварiйної ситуацiї в роботі амiачної холодильної установки заводу, конкретизацiї обладнання на якому виникла надзвичайна ситуацiя, сигналiзацiї про збої чи несправностi, що виникли в роботi комплексу з визначенням несправного пристрою проектом прийнята система вiзуалiзацiї мiсця можливого виникнення надзвичайних ситуацiй на базі, двох iнформацiйних панелей - панелi оператора АХУ та панелi диспетчера. Функціональна структура iнформацiйних панелей. Система вiзуалiзації НС. IнформацIйна панель диспетчера(оператора).

3.2 Інформацiйнi панелi вiдображають поточний стан роботи комплексу в цiлому. Керуються блоком обробки i управлiння комплексом СОАРПI по інтерфейсу RS485.

3.3 Для привернення уваги диспетчера (оператора) при вiдхиленнi контрольованих параметрiв вiд норми i при несправностях блокiв комплексу проектом передбачено включення звукової сигналiзації та вiдповiдного сигналу на iндикаторних матрицях панелей.

3.4 Рішенням передбачено обладнання iнформацiйної панелi диспетчера модулем кнопок програмного блокування спрацьовування комплексу по окремим визначеним критичним параметрам. Введення такого блокування передбачене для виключення випадкiв хибного спрацьовування комплексу i вiдповiдно, передачi хибної iнформацiї про аварiю на об’єктi на пульти монiторингу i спостереження при виведеннi з роботи окремих складових АХУ.

3.5 Доступ до кнопок блокування необхiдно обмежити органiзацiйними заходами. Коробку, в якiй розміщена панель диспетчера необхiдно опломбовувати i дозвiл на вiдкриття отримувати у регiональному органi МНС. Вiдкриття коробки автоматично фіксується блоком обробки i керування iнформацiї, i повинно реєструватись у вiдповідному журналi.

4. Запропоновані рiшення по системi обробки, аналізу, реєстрацii та передачi iнформацiї на пульти монiторингу та спостереження.

4.1 Проектом прийнято систему обробки, аналiзу, збереження та передачi даних на пульти монiторингу та спостереження. Система обробки, аналiзу, реєстрацiї та передачi iнформацiї. Схема електрична монтажна. реалiзувати на основi промислових контролерiв серiї 1-7188 з модулями розширення в наступному складi:

- блок обробки i управлiння комплексом до скпаду якого входять промисловий контролер І-7188ЕХ-МТСР з модулем роэширення Х116, конвертер iнтерфейсв І-7520, перетворювач напруги;

- блок реєстрацiї i зв’язку до складу якого входить промисловий контролер К-ЕР модулем розширення Х601;

- VPN маршрутизатор DI-804НV з блоком живлення;

- модем DSL-2500U\BRU\D з блоком живлення;

- пристрiй автодозвону DТ - 1 з блоком живлення DPP30-12;

- блок живлення 24В DIN-КА52F;

- блок безперебiйного живлення РМ-800proW\CD

- комутуючi пристрої.

4.2 Рішенням прийнято здiйснення блоком обробки i управлiння комплексом цiлодобового контролю параметрiв, що надходять вiд системи раннього виявлення надзвичайних ситуацiй. При виходi одного з контрольованих параметрiв за встановленi межi або виявленнi несправностi одного з елементiв СРВНС блок видає вiдповiдне повiдомлення та вказує номер сповiщувача, що спрацював, на iнформацiйних панелях оператора АХУ та диспетчера. В залежностi вiд типу сигналу про вiдхилення вiд норми (передаварйна, аварiйна ситуаця, несправнiсть), вiдбувається включення відповiдного мовного повiдомлення та передача (через блок реєстрації i зв’язку) iнформацiї про ситуацiю на пульти монiторингу та спостереження. Керуючи пристроєем автодозвону DТ-1, блок обробки i управлiння передає iнформацiю про передаварiйну ситуацiю керiвнику пiдприємства, а про виникнення аварiйної ситуації в автоматичному режимi повідомляє керiвника пiдприсмства, вiдповiдального керiвника робiт та чергових органiзацiй, визначених додатком 6.6 “Технiчного завдання на проектування.. .‘‚. Вiдповiдь на виклик реєструеться системою.

4.3 Для збереження i передачi iнформацiї про стан всих контрольованих комплексом параметрiв АХУ i стан систем комплексу в режимi реального часу проектом прийнято блок реєстрацiї i зв’язку СОАРПI на базi промислового контролеру К-ЕР80W з модулем розширення Х601. Отримана вiд блоку обробки i управлiння iнформацiя зберiгається в енергонезалежнiй пам’ятi блоку реєстрацiї i зв’язку, може бути переглянута посадовими особами, якi мають право на перегляд, в будь який момент часу.

4.4 Проектом прийнято здiйснення блоком реєстрацiї i зв’язку передачi повної iнформацiї про стан об’єкту на пульти монiторингу та спостереження автоматично при отриманнi повiдомлення вiд блоку управлiння про вихiд одного з контрольованих параметрiв за встановленi межi. Передача на пульти Монiторингу припиняється тiльки пiсля встановлення нормального режиму роботи АХУ та повернення контрольованих параметрiв у межi норми.

4.5 Зв’язок з пультом монiторингу органiзовано за допомогою адресного VPN маршрутизатора та модему по телефоннiй лнiї зв’язку з використанням АDSL технологи.

СКЛАД І РОЗМIЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ КОМПЛЕКСУ.

Розмiщення складових систем комплексу, точок контролю небезпечних параметрiв, пунктiв управлiння системами показано на схемі.

1. Розмiщення основного обладнання системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй.

1.1. Розмiщення датчикiв та реле контролю параметрiв технологiчного процесу (системи захисту) амiачної холодильної установки (використовуються сигнали спрацювання вказаних датчикiв та реле), датчикiв тиску РС-28, датчики тиску РС-28 розмiщуються в мiсцях контролю тиску в лiнiйному та дренажному ресиверах на зовнiшнiй площадцi АХУ.

1.2. Газоаналiзатор ДОЗОР-С-4-АММИАК-2 10 4 складається з блоку живлення i сигналiзацiї (БЖС) та вимiрювальних перетворювачiв ИП-NH3 (ВП).

БЖС з вхiдними iскробезпечними електричними колами рiвня ‘iа’ монтується в примiщеннi оператора АХУ. Вимiрювальнi перетворювач встановлюють в зонах ймовiрного протікання та випарiв амiаку.

ВП встановленi в компресорному цеху та на зовнiшнiй площадцi АХУ в зонi розмiщення вiддiлювачiв рiдини.

1.3. Сповiщувачi полум’я Пульсарi-ОIIПС складаються з блоку сповiщувача i виносного оптичного елементу. Мiсця монтажу виносних оптичних елементiв. Сповiщувачi монтуються безпосередньо в примiщеннi компресорного цеху.

1.4. Ручний сповiщувач ROP63H встаноблюються при виходi з компресорного цеху на майданчик зовнiшнього розмiщення обладнання АХУ на висотi 1,4 0,2м. Вiдстанi вiд ручного сповiщувача до обладнання, що не мiстить небезпечних чинників - 1,5м, до обладнання АХУ — 3м.

Система РВНС. Модуль узгодженна УУСК. Схема електрична принципова). Блоки узгодження пристроїв УУСК конструктивно розмiщуються в коробках iз ступенем захисту оболонки ІР55 на стiйках пристроїв УУСК бiля компресорiв, вхiднi та вихiднi кабельнi лiнi вводяться в коробки за допомогою гермопроводiв.

1.5 Блок вводу/виводу сигналiв конструктивно розмiщується в коробцi iз ступенем захисту оболонки ІР55 в компресорному цеху, вхiднi та вихiднi кабельнi лiнiї вводяться в коробку за допомогою гермовводiв.

2. Склад i розмiщення обладнання системи оповiщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй.

2.1. Склад системи оповiщення;

2.2. Апаратний комплекс розмiщений в примiщеннi прохiдної заводу (штаб реагування при виникненнi надзвичайних ситуацiй). Керування системою оповiщення проводиться диспетчером з примiщення прохiдної заводу.

2.3. Акустичнi системи 1/ЗАС100ПН, ЗАС100ПН, розмiщуються на стiнах в примiщеннях головноТїбудiвлi заводу та прохiдної.

2.4. Гучномовцi вибухозахищенi 6ГРВ30 розмiщуються в компресорному цеху та в зонi оповiщення зовнi обладнання АХУ. Гучномовцi 30ГР001 розмiщуються на територiї маслозаводу так, щоб забезпечити мiнiмальний звуковий тиск на рiвнi не менше 85 дБ

2.5. Акустичнi системи, що встановлюються в примiщеннях пiдключаються до мережi без роз’ємних пристроїв.

2.6. Вибiр мiсць розташування акустичних систем та гучномовцiв проведено з врахуванням архiтектурних особливостей заводу, конфiгурацiї примiщень та технiчних характеристик акустичних систем.

2.7. Акустичнi системи за допомогою трансляцiйних лiнiй об’єднуються у вiдповiднi зони оповiщення та пiд’єднуються до комутацiйного обладнання апаратного комплексу. Розмiщення акустичних систем, гучномовцiв та кабельних мереж.

2.8. Кабельна мережа виконується кабелями NНХН FЕ 180/Е30 для акустичних систем, КВВГнг 4х1,5 для електроживлення, прокладається окремо вiд iнших кабелiв в гофрованiй трубi.

3. Система вiзуалiзацiї мiсця можливого виникнення надзвичайних ситуацiй складається з iнформацiйної панелi оператора АХУ, розмiщеної в примiщеннi компресорного цеху та iнформацiйної панелi диспетчера, розмiщеної в приміщеннi прохiдної пiдприсмства .

4. Склад системи обробки, аналiзу та передачi iнформацiї СОАРПI монтусться в боксi монтажному БМ70Г i розмiщусться в примiщеннi прохiдної пiдприємства.

ПРИНЦИП РОБОТИ КОМПЛЕКСУ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ.

Завданням комплексу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення людей у разi їх виникнення є оперативне вiдстеження потенцiйно небезпечних параметрiв технологiчного процесу АХУ в часi та своечасне iнформування посадових осiб заводу i оперативного чергового органу МНС з метою якiсної оцiнки обстановки в цiлому, прийняття правильних рiшень, превентивних заходiв, органiзацiї оповiщення по категорiях, прогнозування ситуацiї, органiзацiї евакуацiї людей та майна тощо.

Розмiщення складових систем комплексу, точок контролю небезпечних параметрiв, пунктiв управлiння системами показано на схемі.

Система обробки, аналiзу, реєстрацiї, эбереження та передачi iнформацiї в цiлодобовому режимi отримує iнформацiю вiд датчикiв системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй, виконує її обробку, програмний аналiз щодо наявностi ознак передаварiйної та аварiйної ситуацiї, архiвування та збереження отриманих даних.

При виявленнi докритичних вiдхилень значень контрольованих технологiчних параметрiв датчикiв системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй блок обробки i управлiння СОАРПI включає оповiщення 1 зони системи оповiщення (в межах виробничої дiлянки). Система оповiщення забезпечує автоматичну передачу мовного сигналу - “Увага! Порушення технологiчного процесу. Черговому забезпечити вiдновлення нормальйої роботи холодпльної установки.” Мiсце та характер виявлених вiдхилень значень контрольованих технологiчних параметрiв за сигналами блоку обробки i управлiння вiзуалiзується на iнформацiйних панелях диспетчера та оператора АХУ включенням вiдповiдних iндикторiв “передаварiйна ситуацiя” та подачею звукового сигналу.

При виявленнi критичних вiдхилень значень контрольованих технологiчних параметрів датчикiв системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй блок обробки i управлiння СОАРПI включає оповiщення першої i другої зон системи оповiщення (в межах підприємства), iнiцiює передачу вiдповiдного повiдомлення керiвництву пiдприємства i на пульт спостереження оперативного чергового регiонального органу МНС. Система оповiщення забезпечує автоматичну передачу мовного сигналу - “Увага! Надзвпчайна ситуація на амiачнiй холодпльнiй установці. Працiвнпкам підприємства залишити терпторiю заводу згідно плану евакуацiї”. Мiсце та характер виявлених вiдхилень значень контрольованих технологiчних параметрiв за сигналами блоку обробки i управлiння вiзуалiзується на iнформацiйних панелях диспетчера та оператора АХУ включенням вiдповiдних iндикаторiв “аварiйна ситуацiя” та подачею звукового сигналу.

Крiм автоматичного, СО дозволяє працювати в ручному режимi передачi повiдомлень диспетчером через мiкрофонний пульт. При виникненнi аварiї, розповсюдження якої загрожує прилеглiй до пiдприємства територiї, диспетчера, за вказiвкою керiвника пiдприсмства або вiдповiдального керiвника в ручному режимi (згiдно наказу МНС вiд 25.05.07р. № 370) включає оповiщення однiєї з трьох зон прилеглого оповiщення (в залежностi вiд метеорологiчної ситуацiї, отриманої ним з метеостанцiї WS2500). Передача повiдомлень системою оповiщення повторюється до зняття блоком обробки i управлiння СОАРПI сигналу запуску або ручного виключення СО диспетчером.

Виявлення несправностi датчикiв, пошкодження лiнiй вiд датчикiв СРВНС до блокiв вводу iнформацiї, несправностi блокiв вводу iнформацiї фiксується СОАРПІ з включенням вiдповiдних iндикаторiв “несправнсть” на панелях диспетчера та оператора АХУ та передачею повiдомлення на пульт спостереження оперативного чергового регiонального органу МНС про несправнiсть блокiв комплексу. Несправнiсть комплексу в цiлому автоматично виявляється пультом монiторингу за вiдсутнiстю вiдклику від комплексу протягом встановленого часу.

В залежностi вiд запрограмованих функцiй, за запитом з пульта спостереження оперативного чергового регiонального органу МНС, система обробки, аналiзу, реєстрацiї та передачi iнформацiї передає на пульт спостереження оперативного чергового значення контрольованих технологiчних параметрiв АХУ.

В повсякденному режимi комплекс забезпечує оператора АХУ та диспетчера поточною iнформацiєю щодо всiх контрольованих параметрiв технологiчного процесу АХУ, контролює стан датчикiв та блокiв складових систем, стан живлення систем, а також забезпечує архiвування збереження iнформацiї для подальшого використання.

За умови роботи АХУ в режимi нормованих параметрiв, запис збереження iнформації, отриманої вiд систем комплексу для подальшого зберiгання вiдбувається 1 раз на 15 с, що давби змогу зберiгати iнформацiю про стан контрольованих параметрiв АХУ та працездатнiсть комплексу (для перегляду i контролю) протягом 30 останнiх дiб. При виходi контрольованих параметрiв на передкритичний чи критичний рiвень iнформацiя записується в енергонезалежну пам’ять щосекундно, що дає можливiсть зберiгати для подальшого аналiзу iнформацiю за двi доби. Щосекундний запис iнформацiї переходить в режим п’ятнадцятисекундного автоматично через двi години пiсля повернення параметрiв до нормованих меж. Можливiсть перепрограмування комплексу (блокiв системи обробки, аналiзу, реєстрацiї та передачi iнформацiї) захищена системою паролiв. Принципи роботи систем, що входять до складу комплексу систем раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповіщення людей у разi їх виникнення розглянутi в 4 розділi запропонованого рішення, принципи роботи обладнання, що входить в склад систем комплексу викладенi в технiчнiй документацiї заводiв-виробникiв прийнятого проектом обладнання.

Розділ 6. Техніко-економічне обґрунтування ефективності запропонованого рішення для удосконалення пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області.

Розрахунок техніко-економічної ефективності запропонованого технічного рішення, що знижує збиток від аварій та базується, на впровадженні протипожежних заходів.

За базовим варіантом на аміачно-холодильній установці при експлуатації можливі аварії які призводять до викиду аміаку. За новим варіантом з метою зменшення вибухопожежонебезпеки технологічного процесу, забезпечення вимог екологічної безпеки запропонована систем раннього виявлення на аміачно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод».

Введемо загальні поняття і цифрові величини, необхідні для подальших розрахунків.

1) Основними розрахунковими показниками забезпечення вибухопожежозахисту технологічного процесу при використанні методики оцінки за базовим і запропонованим варіантами, є:

K1, K2 - капітальні витрати (за варіантами), грн.;

С1, С2 - експлуатаційні витрати (за варіантами), грн.;

У1, У2 - збиток від пожежі (за варіантами), грн.

2) Ймовірність виникнення пожежі (аварії) по галузі складає 0,1 пожеж у рік -1 за даними ГУМНС України зі статистики пожеж на хімічно небезпечних підприємствах (1 пожежа (аварія) на 9 років).

3) Балансова вартість основних виробничих фондів ПП «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області складає 20,20 млн. грн.

Капітальні витрати на впровадження систем протипожежного захисту складають – 85540,0 грн., куди входять вартість розробки проектної документації, закупка обладнання та монтаж.

Річні поточні витрати на впровадження систем протипожежного захисту складають – 15500 грн.

Річні приведені затрати до впровадження протипожежного та аварійного заходу і після його реалізації (по варіантах) визначається за формулою:

Зіін . Кіі

де: Сі - річні поточні витрати, пов’язані з експлуатацією установки (по варіантах);

Ен- нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ен=0,15);

Кі- капітальні затрати на впровадження установки (за варіантами);

Уі – величина ймовірного збитку від пожеж (за варіантами);

4) Економічна ефективність запропонованого технічного рішення пожежного та аварійного захисту визначається як різниця між величиною річних приведених затрат і ймовірних збитків від пожежі до реалізації цього протипожежного та аварійного заходу і після його впровадження за формулою:

Єеф12

де: З1 – величина річних приведених затрат до впровадження протипожежного заходу;

З2 – величина річних приведених затрат після впровадження запропонованих протипожежних рішень;

Враховуючи величину ймовірності виникнення пожеж по галузі, річний збиток без запропонованого рішення може бути визначений за формулою:

У1 . Р1 = 20200000 . 0,1=2020000 грн.

 

Де: Ц- балансова вартість об’єкту;

Р1- ймовірність виникнення пожеж по галузі.

Сума річних приведених затрат до впровадження системи раннього виявлення буде дорівнювати величині збитку від пожежі чи аварії без обліку запропонованого рішення. Річні поточні витрати та капітальні затрати до впровадження запропонованого рішення будуть дорівнювати нулю.

Отже:

З11=2020000 грн.

5) За даними моніторингу технічного відділу підприємства після впровадження технічного рішення ймовірність виникнення аварії на аміачній холодильній установці по даному підприємству зменшиться і складе 0,08 пожеж (аварій) у рік -1 (одна пожежа (аварія) на 124 років). Отже величина ймовірного збитку від пожежі з врахуванням запропонованого рішення (У2) визначається за формулою:

У2=20200000 . 0,08=1616000 грн.

Величина річних приведених витрат після впровадження запропонованого рішення визначається за формулою:

 

З2=15500+(0,15 . 85540)+1616000=1644331 грн.

В умовах діючого виробництва величина річного економічного ефекту від впровадження розробки по вдосконаленню протиаварійного захисту визначається за формулою:

 

Єеф12

Знаючи очікувану кількість зменшення ймовірних середньорічних втрат від пожеж та аварій; розраховуємо річний економічний ефект від впровадження розробки для вдосконалення протиаварійного захисту:

 

Єеф = 2020000 - 1644331= 375669 грн.

Розрахункові показники варіантної оцінки економічної ефективності запропонованих технічних рішень зведені в табл. 6.1

Показники варіантної оцінки розрахунку економічної ефективності установки системи раннього виявлення аварії (Табл.6.1.).

Показники Варіант 1 Варіант 2
1. Вартість основних виробничих фондів ПП «Ренет» «Любарський молокозавод», грн.   20200000,0   20200000,0
2.Капітальні витрати на протиаварійний захист, грн.   -   85540,0
3. Річні поточні витрати на протиаварійний захист, грн.   -  
4. Річний збиток від аварії, грн.    
5. Ймовірність виникнення пожежі (аварії), %.   0,1   0,08
6. Величина річних приведених витрат, грн.    
7. Річний економічний ефект від впровадження, грн. -  

Висновок:в результаті проведених розрахунків річнийекономічний ефект від впровадженняустановки системи раннього виявлення аварії на аміачно-холодильній установці ПП «Ренет» «Любарський молокозавод» складає 375669 грн.

 

Розділ 7. Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності.

Охорона навколишнього середовища i екологiчна безпека полягають у здiйсненнi функцiй планування, дослiдження, спостереження, прогнозування,… Раціональне використання землі, атмосфери і водних ресурсів в Україні… Контроль за викидами забруднюючих речовин, за дотриманням природокористування на ПП «Ренет» Любарського молокозаводу…

ВИСНОВКИ.

Приватне підприємство «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області проводить діяльність по переробці та зберіганню молочних продуктів. У своєму складі має об’єкти потенційної небезпеки – аміачну холодильну станцію. Холодильна система скомпонована на базі аміачних компресорів та апаратури, що складають аміачно-холодильну установку (АХУ). У процесі проаналізовано вибухонебезпечні властивості речовин, що обертається в технологічному процесі, розрахунок кількісних показників небезпеки, можливості виникнення джерел запалення, шляхи розповсюдження пожежі, розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечного об’кту. Потенційно небезпечний об’єкт АХУ, індифікований як об’єкт підвищеної небезпеки 2-го класу. Розраховані радiус Rз = 70,71 м зони об’єкт “турботи”, замiряна середня вiдстанi (Rх) мiж середнiми лiнiями мiсць скупчення амiаку становить 38 М. На підставі викладеного потенційно небезпечний об’єкт – АХУ , проведеним дослідженнями ступенями небезпеки й оцінки рівня ризику, мають достатню повноту, проваджене рішення щодо зменшення рівня ризику, готовності персоналу до дій по локалізації та ліквідації наслідків аварії на об’єкті підвищеної небезпеки – АХУ в цілому відповідають вимогам законодавства України про об’єкти підвищеної небезпеки.

Після проведення аналізу, розглянуто ценарії виникнення і розвитку аварії . Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв: А, Б та В. у сценаріях розглянуто найменування стадії розвитку, аналіз умов виникнення та розповсюдження, способи та засоби запобігання аварії.

Для ліквідації надзвичайної ситуації проведено розрахунок сил та засобів, на гасіння ймовірної пожежі визначено 2 ствола «Б», залучено два відділення на автомобілях АЦ-40 (130) 63Б та АЦ-40 (131)137, 10 ччоловік о\с. На локалізацію хмари аміаку подано 2 ствола НРТ "Аварія та пожежа ліквідована до концентрації аміаку 0,02 мг/л, організовано медогляд особового складу".

Для покращення стану пожежної та техногенної безпеки на заводі, запропоновано та розглянуте технологічне рішення для покращення стану пожежної та техногенної безпеки, обладнати системою раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення людей у разi їх виникнення для амiачної холодильної установки, після чого проведено розрахунок техніко-економічної ефективності запропонованого технічного рішення, що знижує збиток від аварій та базується, на впровадженні протипожежних заходів. В результаті проведених розрахунків річний економічний ефект від впровадження установки системи раннього виявлення аварії на аміачно-холодильній установці ПП «Ренет» «Любарський молокозавод» складає 375669 грн.

Здійснено аналіз стану, що стосується охорони навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності даного об’єкта, можна засвідчити те, що даний об’єкт відповідає вимогам безпеки життєдіяльності.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28червня 1996 року.

2. Закон України від 18 січня 2001 року №2245-111. «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

3. Закон України "Про охорону праці". Прийнятий Верховною Радою Ураїни 14 жовтня 1992 року.

4. Закон України "Про пожежну безпеку". Прийнятий Верховною Радою України 17 грудня 1993 року.

5. Закон України від 08.06.2000-III «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного характеру».

6. Закон України від 03.02.93 р. № 2974 «Про цивільну борону».

7. Закон України від 08.06.2000 р. № 1809 „ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ”

8. Закон України від24.06.04 р. № 1859 „ Про правові засади цивільного захисту ”.

9. Постанова КМУ №956 від 11 липня 2002 р. «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів під­вищеної небезпеки».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами».

11. Постанова КМУ від 19.08.2002 року № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту".

12. Наказ № 59 від 6 лютого 2006 року «Про затвердження інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду».

13. Наказ МНС України №833 від 03.12.2007 року «Про затвердження норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

14. Наказ МНС України від 15.05.2006 року № 288 „ Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення ”.

15. Наказ МНС України19.10.2004 № 126 «Правила пожежної безпеки в Україні».

16. Додаток до наказу МНС від 07.02.2008 р. № 96 «Тимчасовий статут дій у надзвичайних ситуаціях». Частина ІІ (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту).

17. Тимчасової інструкції з перевірки оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об'єктів господарювання, затвердженої наказом МНС від 05.02.1999 року № 39, зареєстрованого

18. Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, яка затверджена наказом МНС від 16.12.2002 року № 330 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 04.03.2003 року № 179/7500.

19. ДБН В.1.1-7-2002 року «Пожежна безпека об`єктів будівництва».

20. ДНАОП 0.00-4.33-99 «Положення по розробці планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.ДСТУ 3273 - 95 Безопасность промышленных предприятий. Общие положения и требования».

21. ДНАОП 1.3.00-1.01-88 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

22. НАПБ Б 03.002-2007 «Норми визначення категорії приміщень, будинків і зовнішніх установок за вибухопожеженебезпекою та пожеженебезпекою»

23. НАОП 1.30-8.02-93 «Методичні вказівки проведення робіт по оцінці залишкової робото спроможності технологічного обладнання».

24. СНиП 2.09.02.85 «Производственные здания».

25. СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

26. СНіП 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція, кондиціонування».

27. Генплан району розміщення підприємства ПП «Ренет».

28. План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на АХУ ПП «Ренет».

29. Збірник інформаційно-довідникового матеріалу з питань пожежної безпеки.

30. Збірник технічного процесу молочної промисловості.

 

– Конец работы –

Используемые теги: загальна, характеристика, виробництва, отис, технологічного, процесу, ватного, під, ємства, Ренет, Любарський, молокозавод, Любар, Житомирської, області0.186

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу.. Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб.. Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для..

Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План.. послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних.. критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"
Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема.. основи організації.. фінансів підприємств..

Характеристика бази практики. Історична довідка та коротка характеристика бази практики. Схема управління підприємством
Вступ.. Характеристика бази практики.. Історична довідка та коротка характеристика бази практики..

Під перехідним динамічним, нестаціонарним процесом або режимом в електричних колах розуміється процес переходу кола з одного усталеного стану режиму в інший
Вступ.. під перехідним динамічним нестаціонарним процесом або режимом в електричних.. перехідні процеси виникають при будь яких змінах режиму електричного кола при підключенні й відключенні кола при..

Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства
Варіант яку категорію ілюструє перелік відповідний рівень освіти та професійної підготовки досвід.. варіант..

Характеристика підприємства та наявність попереднього досвіду у сфері автомобільного дизелебудування
Зведення про проходження практики.. характеристика підприємства та наявність попереднього досвіду у сфері.. опис підприємства технічного забезпечення кп харківське конструкторське бюро з двигунобудування..

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності
Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства
Кар єра сутність види етапи.. управління кар єрою персоналу..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам