рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі - раздел Промышленность, Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області Розповсюдження Характеризується Глибиною Зон (Порогової Та Смертельної) Токси...

Розповсюдження характеризується глибиною зон (порогової та смертельної) токсичного забруднення парою амiаку. Глибина розповсюдження залежить вiд продуктивностi джерела викиду та умов, в яких викид вiдбувасться (примiщення, зовнi примiщень, погоднi умови). Зовнi примiщень розповсюдження токсичноi хмари вiдбувається за напрямом вiтру у сигароподiбнiй формi. В примiщеннях розповсюдження хмари обмежусться обсягом примiщення, де стався викид.

Ймовiрним є виникнення та розвиток пожежi в наслiдок вибуху пари амiаку, але такий сценарiй є непрогнозованим та не залежить вiд наявностi небезпечно речовини на об’єктi.

Беручи до уваги малу ймовiрнiсть виникнення та розвитку аварiї по такому сценарiю, пожежа-розливу рiдкого амiаку не розглядається.

Потенцiйно небезпечнi об’єкти з небезпечними речовинами, видiлені для iдентифiкацi.

Аналiз структури АХУ ПП «Ренет» вказує, що вiдповiдно до ,,Порядку iдентифiкацiї і облiку об’єктiв пiдвищеної небезпеки” у складi АХУ, як потенцiйно небезпечнi виробничi об’єкти по адмiнiстративнiй (територiальнiй) ознацi можуть бути визначенi:

• компресорна зала;

• зовнішня площадка випарників (під навіс)

 

Iнших об’єктiв з наявнiстю небезпечних речовин, що пiдлягають iдентифiкацiї на територiї не виявлено.

Оскiльки вiдстань мiж дiльницями менш 500 м, територiя, на якiй вони розташованi, повинна розглядатися, як один об’єкт.

Перелiк об’єктiв пiдприсмства, що належать до об’єктiв пiдвищеної небезпеки наведенi в табл.2.6.

Таблиця 2.6.

Найменування потенцiйно небезпечного об’єкта, видiленого для iдентифiкацiї, його склад Мiсце розмiщення потенцiйно небезпечного обекта Найменування, маса, категорiя небезпечної чи речовини групи небезпечних речовин, що зберiгаються чи вiдпускаються на об’єктi Чи найменування категорiя небезпечної чи речовини групи небезпечних речовин, по яких проводилася iдентифiкацiя об’єкта Результати iдентифiкацiї (належить до обєктiв пiдвищеної небезпеки вiдповiдного класу, не належить до об’єктiв пiдвищеної небезпеки)
АХУ ПП «Ренет» (компресорна зала, площадка випарникiв) Житомирська обл., смт. Любар, нул. Ленiна 67 Амiак 1 т Амiак 1-я категорiя (горючi гази), 8-я категорiя (токсичнi речовини) Належить до об’сктiв пiдвищенсй небезпеки зультат iдентифiкацй наведений у п.2.4.)

Iнших потенцiйно небезпечних об’єктiв i об’єктiв пiдвищеноi небезпеки, крiм зазначених у табл.1, не встановлено.

Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенцiйно небезпечних обєктах, данi для розрахунку:

Категорiя небезпечної речовини.

- горючi (займистi) гази - 1 категорiя; - токсичнi речовини - 8 категорiя.

Норматив порогової маси (Снпм, т) для амiаку встановлений iндивiдуально:

- 1 клас 500 т; - 2клас 50т.

При розрахунках приймалося:

- щiльнiсть рiдкого амiаку 0,68 т/м3; - щiльнiсть пари амiаку 0,012 т/м3.

Розрахунок маси небезпечних речовин по технологічних стадіях ( табл..2.7.)

Примiтки: а) при розрахунках приймається щiльнiсть рiдкого амiаку 0,68 т/м?, газоподiбного 0,012 т/м? б) позастадiйне обладнання не розглядасться.

Кількість небезпечних речовин по дільницях АХУ та категоріях (табл..2.8.)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Аналіз шляхів розповсюдження пожежі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В С Т У П
На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня. До складу моло

Зовнiшня площадка випарникiв
Прийомний ресивер призначений для зберiгання запасу амiаку, зливу амiаку з системи (при аварiях чи ремонтi). Також до прийомного ресивера виконуеться заправлення системи рiдким амiаком.

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі
До переліку основних технологічних процесів, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на підприємстві «Ренет» відносяться: • виробництво холоду з використанням аміаку в якості холоди

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки
На підприємстві «Ренет» найбільш небезпечний технологічний процес, де ймовірне утворення горючого середовища, у приміщені апаратно-компресорної зали та зовнішній площадці випарників де знаходиться

Аналіз можливості виникнення джерел запалення
До джерел запалювання, які ініціюють горіння належать: відкрите полум`я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів т

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв
Для оцiнки впливу потенцiйно-небезпечного об’єкта проводимо розрахунок радiусу зони небезпечного впливу для речовини 1-ї (горючi (займистi) гази) та 8-ї категорi (токсичнi речовини) з встановленими

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв
Розглядаючи нанесену на ситуацiйний план зону дiї потенцiйно-небезпечного об’екту радiусом Rз = 70,71 м видно, що в цю зону попадає об’єкт так звано “турботи”: транспортна магiстраль — вул. Фрунзе.

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»
Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв: А, Б та В. На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного виробництва (цеху, вiддiлення, в

Постадійний Аналіз
Найменування стадії розвиткуА-1.1.0.Вихiд параметрiв за критичнi значення. Аналіз умов виникнення та розповсюдження Критичних значень можуть набува

Прибуває шпг, любарського рв гу мнс та рятувальне відділення групи рятувальних робіт арч арз сп на сарм-в на чолі з начальником частини
КГП доповідає про обстановку інформацію аварії, про обставини пожежі та введені сили і засоби начальнику АРЧ - КАРРГП КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР

Закінчення робіт
Звернути сили та засоби". ”ВІДБІЙ” КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП 1.Провести розвідку

Рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці
1. Роботу у задимлених приміщеннях проводити тільки в ізолюючих протигазах, організувати та забезпечити роботу постів безпеки. 2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у

Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Усе необхідне людині вона одержує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколиш

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги