рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу - Дипломный Проект, раздел Производство, Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи Найбільш Розповсюдженими Технологічними Заходами Дипломних Проектів, Виконува...

Найбільш розповсюдженими технологічними заходами дипломних проектів, виконуваних за даними підприємств, є заходи, що спрямовані:

а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виробів та забезпечення послуг, окремих операцій механічної обробки деталей;

б) на модернізацію, удосконалення конструкції використовуваного технологічного оснащення (пристроїв, різальних інструментів, контрольно-вимірювальних пристроїв, транспортних засобів);

в) на поліпшення організації виробничого процесу;

г) на розробку, обґрунтування завантажувальних, розвантажувальних, транспортних механізмів автоматичної лінії, верстатів.

Удосконалювання технології виготовлення виробів, механічної обробки деталей включає застосування продуктивних методів обробки, наприклад, введення багато різцевої обробки, переведення на автоматичні, напівавтоматичні верстати, використання багатошпиндельного свердління, застосування спеціальних верстатів, замість універсальних, більш продуктивних пристроїв, вибір вигідних режимів різання.

Якщо технологічні заходи пов'язані з розробкою або удосконаленням верстатних пристроїв, контрольно-вимірювальних пристроїв, ріжучого інструмента, то обов'язково приводять характеристику конструкцій зазначених пристроїв, інструмента.

При розробці нового або удосконаленні діючого верстатних пристроїв потрібно усвідомити зміст операції, для якої призначений пристрій. Указують мету операції, порядок установлення бази виробу, положення деталей при обробці, тип верстата, застосовуваний інструмент. Вивчаються літературні джерела, у яких розібрані подібні пристрої, далі створюють ескіз, а потім виконують загальний вид пристрою.

В описі пристроїв також повинні бути зазначені призначення, з яких елементів складається, принцип роботи пристроїв, сутність проведеного удосконалення, матеріал основних деталей пристроїв. При необхідності можуть бути дані розрахунки точності базування, зусиль затиску деталей.

Опис технологічного заходу, присвяченого розробці інструмента, що ріже, повинен містити мету застосування інструмента, пристрій і режим роботи інструмента. Обґрунтовують вибір матеріалу для що ріже й інших частин інструмента. У розрахунковій частині опису заходу приводять розрахунок інструмента з указівкою геометричних і конструктивних параметрів інструмента.

При виготовленні різального інструменту технологічні заходи можуть бути зв'язані з термічною обробкою й іншими видами немеханічної обробки поверхонь цих виробів. Термічна обробка, термохімічна обробка, електролітичне хромування, оксидування використовуються для поліпшення поверхневого шару виробів. З інших видів немеханічної обробки можуть бути використані зварювання, пайка, наплавлення.

В описі таких заходів вказують призначення, сутність методу, технологію проведення обробки виробів. Складають карту обробки і розраховують ефективність технологічного заходу.

У процесі розробки, вибору контрольно-вимірювального пристрою, інструмента необхідно описати конструкцію, принцип роботи виробу, порядок регулювання, настроювання, перевірки точності, а також правила користування ними. Обґрунтовують вибір матеріалу для основних деталей контрольно-вимірювальних пристроїв чи інструмента. Приводять розрахунок виконавчих розмірів і допусків на ці розміри. Схематично показують взаємне розташування полів допусків вимірюваного розміру деталі і контрольно-вимірювального пристрою, інструмента. Приводять креслення загального виду таких виробів.

Технологічний захід може бути спрямований на розробку, обґрунтування завантажувальних, розвантажувальних, транспортуючих, орієнтуючих механізмів автоматичної лінії. В цьому випадку описують конструкцію цих механізмів, указують схему і привід для здійснення руху (електричний, механічний, гідравлічний). Обґрунтовують заходи, завдяки яким підвищується надійність, довговічність механізмів.

Технологічні заходи, спрямовані на поліпшення організації виробничого процесу, можуть відноситися до:

а) постачання робочих місць заготовками;

б) постачання робочих місць спеціальними інструментами, пристроями;

г) використання підйомно-транспортних засобів.

Правильна організація виробничого процесу сприяє максимальному скороченню невиробничих рухів працівників, створенню зручностей для виконання робіт, економії виробничих площадок, зручності обслуговування робочих місць.

 

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт,

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін... Робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
Питання, що виникають в процесі розробки технологічної частини проекту вирішуються разом з консультантом кафедри техніки і технології. Після одержанні завдання на виконання технологічної ч

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
Структура технологічної частини дипломних робіт Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу ц

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
  У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну трудомісткість; характеристику деталей

Норми часу на обробку
№   Найменування деталей, що виготовляються Норми часу в хв. за видами обробки Усього, хв. токарська

Річна трудомісткість
№ Найменування деталей, що виготовляються Річна програма, шт. Трудові затрати за видами обробки Усього річний обсяг робіт, год.

Запас деталей
Розмір деталей Одиниця виміру Число днів запасу деталей на складі (h) Великі деталі Дні 2–3

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
Вивчений під час переддипломної практики діючий технологічний процес механічної обробки заготовок і деталей дипломник має як вихідний матеріал у виді креслень деталей, програми їх випуску, маршрутн

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі
№ операц. Найменування і короткий зміст операцій Тип і модель верстата пристрої, різальний інструмент Норма часу на одну деталь, х

Обґрунтування заготовок для одержання деталей
Насамперед дають характеристику конфігурації деталі, вказують масу деталі, матеріал, масштаб виробництва, розміри, точність і якість поверхонь деталі. При обґрунтуванні заготовок необхідно

Визначення припусків на механічну обробку
Розміри заготовки назначають по таблицям ГОСТ [1]. Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режи

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
При виборі верстатів керуються техніко-економічними міркуваннями. Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програм

Технічне нормування операцій технологічного процесу
Визначення норм часу ведуть розрахунково-аналітичним методом [8]. При цьому враховують оптимальні режими різання, своєчасне постачання робочого місця всім необхідним. Розрахунок технічних

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
№ п/п Найменування Операцій За технологічним заходом Штучно-калькуляційний час підприємства, Тш.к., пред. хв..

Річний обсяг часу за видами робіт
№ п/п. Найменування деталей Види робіт Усього Токарські Фрезерні Норми часу на 1

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
Для розрахунку кількості устаткування необхідно мати фонд часу роботи устаткування. Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу уст

Розрахунок потрібної кількості устаткування
№ п/п. Види робіт Річний обсяг робіт, год. Дійсний річний фонд часу устаткування, г. Кількість обладнання Примітка

Оцінка ефективності технологічних заходів
Якщо технологічний захід пов'язаний з розробкою всього технологічного процесу або його окремих операцій, то проводять оцінку впроваджуваного процесу. Показником, що визначає ефективність т

При роботі на автоматичних лініях
Спочатку в технологічній частині дається обґрунтування необхідності застосування автоматичної лінії для виробництва товару. Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску дета

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
Технологічна частина проектів і робіт по вихідних даних металургійних, хімічних, будівельних виробництв, а також організацій по забезпеченню послугами фізичних і юридичних осіб повинна включати нас

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів
Важливим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим набувають важливого значення технологічні заходи, що сприяють формуванню енергозберігаючих технологій. Серед так

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт
Графічна частина є обов'язковою частиною дипломних робіт. Її матеріали повинні бути безпосередньо пов'язані з технологічним розділом роботи і наочно характеризувати сутність технологічних процесів

Перелік устаткування
Назн. Найменування Кількість Примітка        

Специфікація устаткування
Поз. Наймену- вання Кількість,шт. Маса 1 шт. Найменування і марка матеріалу Примітка  

Режими роботи верстата
№ інструмента Найменування інструмента Матеріал частини різального інструмента Режим обробки N,кВт  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги