рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Специфікація устаткування

Специфікація устаткування - Дипломный Проект, раздел Производство, Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи Поз. Наймену- Вання Кількість,шт. ...

Поз. Наймену- вання Кількість,шт. Маса 1 шт. Найменування і марка матеріалу Примітка
           

 

Специфікація виконується на окремому аркуші формату А4. Графічна частина дипломних проектів, виконуваних за даними технічної документації підприємств, літературних джерел може містити:

а) креслення деталі, існуючої та запропонованої заготовки (Додаток З);

б) схеми налагоджень (Додаток И);

в) креслення пристроїв для закріплення заготовок і інструменту;

г) креслення спеціальних ріжучих та вимірювальних інструментів, контрольних приладів;

д) креслення вузлів, механізмів, а також загального виду спеціальних верстатів, пресів, технологічних ліній, автоматизованих верстатних систем і іншого устаткування.

Штампи креслять за такою формою:

          Дипломний проект на тему: «назва теми»
         
          Назва схеми, або виробу, спеціального інструменту, пристрою, обладнання Лит Маса Масшт
Изм Лист №докум Подп Дата          
Разраб.      
Провер.      
Т.контр.       Аркуш Аркушів
Руков.         ХНЕУ, «назва випускаючої кафедри»
Н.контр.      
Утв.      
                       

 

Усі графічні матеріали виконують у визначеному масштабі. Масштаби збільшення: 2:1; 2,5:1; 5:1; 1O:1. Масштаби зменшення: 1:2; 1:2,5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 1:50. Натуральна величина: 1:1.

На кресленнях заготовок повинні бути зазначені технічні вимоги з їх виготовлення, марка матеріалу, маса заготовок. Приводять також схему припусків, допусків на одну, дві оброблювані поверхні.

При виконанні креслень пристроїв дотримуються наступних вимог:

а) кількість проекцій, перетинів, розрізів повинна бути такою, щоб вони давали повне уявлення про пристрій, його роботу;

б) на основних з’єднаннях деталей бажано привести характер посадки.

На кресленнях пристроїв указують габаритні розміри, під установку деталі, контрольні розміри, що характеризують точність пристроїв розміри, що погоджують пристрої з настановними місцями верстатів.

Схеми налагоджень повинні відображати заготовку (деталь), оброблювану на верстаті в робочому положенні (вид збоку, або в плані), а також базування та кріплення її у пристроях, а ріжучий інструмент на кресленні відображають у робочому положенні в момент виходу із зони обробки.

На схемах налагоджень (Додаток З) указують назву і номер операції, установи і позиції, найменування, тип і модель верстата. Поверхні, оброблювані на даній операції, обводять товстою лінією, чи червоним олівцем із указівкою необхідної шорсткості і розмірів з допуском на їх відхилення. Напрямок подачі і частоти обертів вказують стрілками. Режими роботи верстата для кожного інструменту зводять у табл. 11.

Таблиця 11

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін.. робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Специфікація устаткування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
Питання, що виникають в процесі розробки технологічної частини проекту вирішуються разом з консультантом кафедри техніки і технології. Після одержанні завдання на виконання технологічної ч

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
Структура технологічної частини дипломних робіт Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу ц

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
  У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну трудомісткість; характеристику деталей

Норми часу на обробку
№   Найменування деталей, що виготовляються Норми часу в хв. за видами обробки Усього, хв. токарська

Річна трудомісткість
№ Найменування деталей, що виготовляються Річна програма, шт. Трудові затрати за видами обробки Усього річний обсяг робіт, год.

Запас деталей
Розмір деталей Одиниця виміру Число днів запасу деталей на складі (h) Великі деталі Дні 2–3

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
Вивчений під час переддипломної практики діючий технологічний процес механічної обробки заготовок і деталей дипломник має як вихідний матеріал у виді креслень деталей, програми їх випуску, маршрутн

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі
№ операц. Найменування і короткий зміст операцій Тип і модель верстата пристрої, різальний інструмент Норма часу на одну деталь, х

Обґрунтування заготовок для одержання деталей
Насамперед дають характеристику конфігурації деталі, вказують масу деталі, матеріал, масштаб виробництва, розміри, точність і якість поверхонь деталі. При обґрунтуванні заготовок необхідно

Визначення припусків на механічну обробку
Розміри заготовки назначають по таблицям ГОСТ [1]. Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режи

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
При виборі верстатів керуються техніко-економічними міркуваннями. Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програм

Технічне нормування операцій технологічного процесу
Визначення норм часу ведуть розрахунково-аналітичним методом [8]. При цьому враховують оптимальні режими різання, своєчасне постачання робочого місця всім необхідним. Розрахунок технічних

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
№ п/п Найменування Операцій За технологічним заходом Штучно-калькуляційний час підприємства, Тш.к., пред. хв..

Річний обсяг часу за видами робіт
№ п/п. Найменування деталей Види робіт Усього Токарські Фрезерні Норми часу на 1

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
Для розрахунку кількості устаткування необхідно мати фонд часу роботи устаткування. Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу уст

Розрахунок потрібної кількості устаткування
№ п/п. Види робіт Річний обсяг робіт, год. Дійсний річний фонд часу устаткування, г. Кількість обладнання Примітка

Оцінка ефективності технологічних заходів
Якщо технологічний захід пов'язаний з розробкою всього технологічного процесу або його окремих операцій, то проводять оцінку впроваджуваного процесу. Показником, що визначає ефективність т

При роботі на автоматичних лініях
Спочатку в технологічній частині дається обґрунтування необхідності застосування автоматичної лінії для виробництва товару. Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску дета

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу
Найбільш розповсюдженими технологічними заходами дипломних проектів, виконуваних за даними підприємств, є заходи, що спрямовані: а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виро

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
Технологічна частина проектів і робіт по вихідних даних металургійних, хімічних, будівельних виробництв, а також організацій по забезпеченню послугами фізичних і юридичних осіб повинна включати нас

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів
Важливим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим набувають важливого значення технологічні заходи, що сприяють формуванню енергозберігаючих технологій. Серед так

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт
Графічна частина є обов'язковою частиною дипломних робіт. Її матеріали повинні бути безпосередньо пов'язані з технологічним розділом роботи і наочно характеризувати сутність технологічних процесів

Перелік устаткування
Назн. Найменування Кількість Примітка        

Режими роботи верстата
№ інструмента Найменування інструмента Матеріал частини різального інструмента Режим обробки N,кВт  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги