рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Найважливіші фізико-хімічні властивості нафти.

Найважливіші фізико-хімічні властивості нафти. - раздел Производство, Технологія переробки нафтопродуктів   Нафта Являє Собою Грузлу Маслянисту Рідину З Характерним Запа...

 

Нафта являє собою грузлу маслянисту рідину з характерним запахом. Колір залежить від розчинених у ній смол – від чорного, буро-зеленого, жовто-зеленого до безбарвного. Багато видів нафти флуоресцирують (легкі нафти освітяться блакитним, важкі – бурим і жовто-бурим кольором).

У Н2О нафта практично не розчинна, але іноді утворить з нею стійкі емульсії.

Щільність r = 730 ¸ 1060 кг/м3

якщо r < 900 кг/м3 – нафта «легка» (чи бензинова),

якщо r > 900 кг/м3 – нафта важка.

Щільність суміші декількох чи фракцій нафтопродуктів, що містяться у нафті може бути підрахована за правилом змішшування, якщо зневажити незначними змінами обсягу суміші в порівнянні із сумою обсягів компонентів.

.

При зменшенні температури щільність нафтопродукту збільшується за законом, знайденому Д.І. Менделєєвим:

,

де a - температурне виправлення.

.

Для легкої нафти a = 0.000515, для важкої – a = 1.000.

Температура кипіння в залежності від сполуки нафти характеризується не постійною температурою, а межами. Однак у деяких випадках властивість даної нафтової фракції прирівнюється до властивостей індивідуального вуглеводню, зміст якого в нафті більше і називається середня температура:

.

 

Розрізняють:

tср вагова

;

tcp молекулярна

,

де n – число моль.

Молекулярна вага залежить від хімічного складу:

– формула Б. Войнова.

Для нафтопродуктів різної хімічної природи можна користатися наступною формулою Б. Войнова:

,

де К = 10 ¸ 13 – фактор, що враховує хімічну природу нафтопродукту;

К мінімально для ароматичних нафтопродуктів; максимально – для алканов.

Мср нафти – 220 ¸ 240;

бензину – 100 ¸ 120;

гасу – 185 ¸ 200;

газойля – 210 ¸ 240;

малов'язкого мастила - 300 ¸ 360;

високов'язкого мастила – 370 ¸ 500;

мазуту – 370 ¸ 400.

Пружність паривизначає летючістю і температурою їх кипіння. Зі зменшенням температури нафтових фракцій пружність кожного з них зростає.

 

Пружність
 

 

В'язкістьнафтизалежить від сполуки:

.

– коефіцієнт в'язкості.

n – кінематична в'язкість при температурі 0°, 50° і 100°.

– індекс в'язкості.

– в'язкістно-вагова константа (чим менше ВВК, тим краще в'язкостні якості).

Температура замерзання – контролюється для світлих моторних палив – максимальна температура, при якій у паливі при його охолодженні виявляються неозброєним оком кристалики льоду.

Температура помутніння – максимальна температура, при якій світле і прозоре паливо починає каламутніти унаслідок виділення крапельок Н2О, кристалів чи льоду кристалів вуглеводню.

Температура застигання (12 ¸ 80°С) – температура втрати рухливості рідини; залежить від змісту в нафті твердих речовин.

Температура плавлення – температура, при якій нафтопродукт переходить, у строго стандартних умовах, із твердого стану в рідке.

Температура краплепадіння – визначається тільки для консистентних змащень, вазеліну й ін.

Температура розм'якшення – визначається тільки для нафти та бітуму.

Температура спалаху – температура, при якій суміш повітря і пар нафтопродукту, що нагріваються у визначених умовах, при піднесенні вогню, спалахує.

Температура самозапалювання– це температура, коли нафтопродукт, нагрітий до визначеної температури загоряється в атмосфері повітря.

бензин tспал = 498 ¸ 548 К

дизельне паливо tспал = 513 ¸518 К

гаси = 533 ¸ 538 К

У залежності від температури самозапалювання встановлено 5 груп вибухонебезпечних сумішей:

Т1$723 К;

Т2= 573 - 723 К

Т3= 473 - 573 К

Т4= 408 - 473 К

Т5= 373 – 408 К

Вибухонебезпечністьнафтопродукту залежить відспіввідношення суміші його пару з повітрям. Пари легко займистих рідин відносяться до вибухонебезпечних якщо температура запалення 318 К и нижче.

Пари легко займистих і пальних рідин з температурою запалення більш 318 К відносяться до пожежоопасним.

Розрізняють нижню і верхню межі вибухонебезпечності пари нафтопродуктів при температурі 293 К (% пара у повітрі).

 

  Нижня межа Верхня межа
Бензин 0.76
Газ 1.4 7.5
Лігроін 1.4
уайт-спіріт 1.4

Токсичність - властивість нафти і нафтопродуктів робити отруйна дія на організм людини. Особливо токсичні пари сірчистих нафтей і нафтопродуктів, а також этилованих бензинів. Отруєння парами нафтопродуктів може здійснюватися від їхнього вдихання.

Гранично-допустимі концентрації мг/л шкідливих пар нафтопродуктів у повітрі робочих зон нафтових баз і насосних станцій магістральних нафтопроводів:

 

бензин-розчинник 0,3
Бензин 0,1
Газ 0,3
Н2S 0,01
тетраэтилсвинець (З2Н5)4Рb – присадка, що додається до сполуки бензину 5×10-6

 

 

Склад нафти:

 

I. Груповий алкани (парафіни) – до 70% циклани (циклопарафіни; нафтени) – до 75% ароматичні вуглеводні – до 35% домішки, алкени, алкадієни
II. Елементарний vЗ = 83 ¸ 87 % vН = 12 ¸ 14 % vN = 0.01 ¸ 3 % vПРО = 0.1 ¸ 2 % vS = 0.03 ¸ 1.7 %

III. Фракційний. Фракція нафти – частка, що википає у визначений інтервал часу. він визначається поділом нафти по різній температурі кипіння його складових частин.

IV. По хімічній природі. Нафту розділяють у залежності від сполуки вуглеводної частини:

1) алкано-цикланові чи парафіно-нафтенові;

2) циклано-алканові чи нафтено-парафінові;

3) циклано-ароматичні;

4) алкано-циклано-ароматичні.

 

1) містить до 20 % і більш бензинових фракцій;

2) 10 – 20 % бензинових фракцій;

3) 0 – 10 % бензинових фракцій;

4) бензинових фракцій практично немає, 30 – 70 % смолистих речовин.

Неуглеводна частина нафти – це кисневі сполуки, куди входять:

1) смолисто-асфальтні речовини;

2) нафтові смоли;

3) м'які асфальти;

4) тверді асфальти (асфальтени);

5) карбени вуглеподобні речовини з дуже низьким вмістом Н2
6) карбоіди

7) нафтенові компоненти (R = 7 ( 30):

R – C = O

|

COOH

8) сірчисті сполуки

Н2S; RSH – тіоспирти; R-S-R – тіоефири; дисульфіди R-S-R; елемент S.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія переробки нафтопродуктів

Одеський національний політехнічний університет.. Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Найважливіші фізико-хімічні властивості нафти.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Класифікація нафти.
1) По вмісту сіри: I - малосерниста vS = 0,5 %; II - сірчиста vS = 0,51 ¸ 2 %; III - високосірчиста vS > 2 %. 2) У зале

Теплові властивості нафти.
Теплове розширення і теплоємність – властивість нафтопродуктів при їхньому нагріванні й охолодженні. При нагріванні нафтопродукту збільшується його обсяг – теплове розширення, яких необхідно врахов

Методи видобутку нафти.
I. Фонтанний – нафта природно фонтанує через шпару, витісняючи з покладу пластовим тиском. II. Механічний: a)компресорний – підйом нафти енергією стиснутого газу (газліфтний підйо

Витрати паливної енергії на злив нафтопродуктів.
При зливанні нафтопродуктів теплова енергія, затрачувана на розігрів нафтопродуктів у залізничних цистернах, у зливальних колекторах, у резервуарах, підогрів оліє- і мазутопроводів і т.д.

План лекції
2.1.Властивості та асортимент моторних палив 2.2.Класифікація,характеристики і методи оцінки мастил 2.3.Характеристика реактивного палива 2.4.Характеристика дизельного па

Сполука, властивості й асортимент моторних палив.
Моторні палива – це світлі нафтопродукти, застосовувані для спалювання в двигунах. Загальним для усіх є висока теплота згоряння. Підрозділяються на: · карбюраторні · дизе

Класифікація, характеристики і методи оцінки мастил.
Мастильні матеріали, що знаходяться при звичайній температурі в рідкому стані називаються оліями. Існують наступні групи: по призначенню: 1) індустріальн

Первинна перегонка нафти.
До первинної перегонки належать процеси: · атмосферна перегонка нафти; · вакуумна перегонка мазуту. Їхнє призначення складається в поділі нафти на фракції, для наступної

Перегонка з дефлегмацією
Заснована на частковій конденсації пар, що утворилися при перегонці, і поверненні конденсату (флегми) назустріч потоку пари. Завдяки цьому однократному й однобічний массообмінну між зустрічними пот

Продукти первинної перегонки нафти.
· Вуглеводний газ – С3Н8+С4Н10 (виходить як у рідкому, так і в газоподібному стані). Використовують як сировину газофракціонірующих уста

Вибір технологічної схеми і режиму.
Вибір технологічної схеми і режиму перегонки залежить від якості нафти. · Перегонку нафти з невеликою кількістю розчинених газів (0,5 ¸ 1,2 % по бутан включно), відносно невисоким зм

Термічний крекінг. Висбрекинг.
Термокрекинг і коксування – процес перетворення нафтової сировини під дією високих температур у газоподібні, рідкі і тверді продукти. Кількісна і якісна сполука кінцевих продуктів визначається влас

Коксування
Коксування, це один з різновидів термічних процесів, йому характерні ті ж хімічні перетворення, що відбуваються при термічному крекінгу. Важливе місце здобувають питання одержання коксу з заданими

Перегонка однократним (рівноважним) випаром
  Вихідну рідку суміш подають у кип'ятильник 2, де вона нагрівається до визначеної кінцевої температури при фіксован

Перегонка з водяною парою й у вакуумі
Нафтові суміші термічно нестійкі. Серед вхідних у їхню сполуку компонентів менш стійки до нагрівання сірчисті й асфальтосмолисті сполуки. Парафінові вуглеводні термічно менш стійкі, чим нафтени. Ос

Основні апарати процесів первинної перегонки нафти
План лекції 6.1.Ректифікаційні колони 6.2.Теплообмінні апарати 6.3.Трубчасті печі 6.4.Апарати, що зменшують тиск   Устаткування першої гру

Термокаталітичні процеси.
1. Каталітичний крекінг – процес каталітичного деструктивного перетворення різноманітних нафтових фракцій у моторні палива, сировину для нафтохімії й алкіліровання, виробництва тех

Коксування
Коксування, це один з різновидів термічних процесів, йому характерні ті ж хімічні перетворення, що відбуваються при термічному крекінгу. Важливе місце здобувають питання одержання коксу з заданими

Особливості апаратного оформлення типових термічних та термокаталітичних процесів
План лекції 9.1.Загальні принципи устаткування реакторів 9.2.Основні параметри роботи термокаталітичних реакторів та резервуарів 9.3.Погонорозподільна апаратура

Характеристика каталізаторів процесу
Алюмосилікатні каталізатори ( як природні так і синтетичні) є високо пористими речовинами із питомою поверхнею від 100 до 600м2/г. Спочатку у якості каталізаторів використовували природн

Регенерація каталізатора
Із збільшенням часу контакту сировини із каталізатором активність каталізатора зменшується , тому що його поверхня покривається смолою та коксовими відкладеннями. Склад відкладень коксу при углубле

Основи механізму, хімізму та кінетики каталітичного крекінгу
Хімічний склад продуктів каталітичного крекінгу має характерні особливості: - бензин містить багато ізопарафінів та ароматичних вуглеводнів; - газ виходить «важкий», із високою ко

Каталітичний риформінг
План лекції 11.1.Загальна характеристика процесу 11.2.Каталізатори процесу та їх регенерація 11.3.Гідроочищення дистилятних фракцій 11.4.Апаратне оформлення проц

Гідроочищення дистиллятних фракцій
Призначення: поліпшення якості дистилятів шляхом видалення S, N2, Н2О, смолистих сполук, неоранічних вуглеводнів у середовищі Н2 на каталізаторі.

Каталітичний крекінг та каталітична ізомеризація легких н—парафінів
План лекції 12.1.Загальна характеристика процесу каталітичного крекінгу 12.2.Загальна характеристика процесу каталітичної ізомеризації 12.3.Апаратне оформлення процесів к

Деасфальтизація пропаном.
Призначення процесу: деасфальтизація залишкової сировини (гудрону) призначена для видалення асфальтсмолистих речовин і поліциклічних ароматичних вуглеводнів з метою підготовки сировини до очищення

Загальна характеристика термічних процесів переробки нафти
План лекції 13.1.Основні умови проведення процесу 13.2.Процес термічного крекінгу під тиском 13.3.Коксування важкої нафтової сировини 13.4.Піроліз нафтової сиров

Технологічний опис і режим роботи установки
  У промисловій практиці застосовують наступні різновиди термічного крекінгу : глибокий крекінг дистилятної сировини, легкий крекінг гудронів і мазуту (висбрекінг), термічний риформін

Вісбрекінг.
  Вісбрекінг проводять за менш тяжких умов, чим термокрекінг, унаслідок того, що по - перше, перероблять важче, отже, сировина, що легше крекінгується; по - друге, глибина крекінгу, щ

Термічний риформінг
  Термічний риформінг є особливим виглядом крекінг-процесу, у котрого є метою перетворення низькооктанового лігроїну на високооктанові бензини. Підвищуючи октанове число бензинів, цей

Піроліз
  Піроліз - перетворення органічних сполук в результаті деструкції їх під дією високої температури. Зазвичай термін використовують у вужчому сенсі і визначають піроліз як високотемпер

Коксування.
  Коксування нафтової сировини - його глибокий термічний крекінг, при 450-540 °С з метою здобуття нафтового коксу, а також вуглеводневих газів, бензинів і керосино-газойлевых фракцій.

Реакційне обладнання термічного крекінгу
План лекції 14.1.Реакційні змійовики та камери установок термічного крекінгу під тиском 14.2.Реакційні апарати установок коксування важких нафтових залишків 14.3.Печі та

Фізико-хімічні основи процесу
Напрямок термічного крекінгу залежить від природи вуглеводневої сировини, її молекулярної маси та умов проведення процесу. Термічний крекінг протікає в основному по радикально-ланцюговому механізму

Термічний крекінг
Термічний крекінг для виробництва бензину може бути визначений як ряд реакцій розкладу і конденсації, які мають місце при високих температурах. Реакції розкладу є звичайно ендотермічними, а реакції

Залежність крекінг - процесу від температури
Подібно до того, як було спростовано уявлення про вплив фазового стану на крекінг - процес, при подальшій роботі було вияснено, що й інші параметри, ніби-то незалежні, є скоріше інтенсивними, ніж е

Хакактеристика продуктів термічного крекінг - процесу
Взагалі в процесах крекінгу, що відбуваються при високому тиску ( від 14 до 70 ати ), утворюються доволі насичені бензини з низьким вмістом диолефінів, здатні легко піддаватись обробці, даючи товар

Загальнозаводське господарство
- сировинні, товарні і проміжні резервуари; - пристрій для прийому сировини і наливу товарних продуктів; - система технологічних трубопроводів з н

Товарна продукція.
Товарна продукція НПЗ являє собою до десятка найменувань нафтопродуктів. Асортимент залежить від схеми переробки нафти і глибини переробки. Найбільш традиційними продуктами , одержуваними на НПЗ є:

Охорона навколишнього середовища
План лекції 17.1.Нормування атмосферних забруднень та вмісту шкідливих речовин у зовнішньому середовищі 17.2.Запобігання забруднення повітря сполуками сірки 17.3.Устаткув

Відходи НПЗ
1. Викиди в атмосферне повітря. Самим великим джерелом забруднення атмосферного повітря є заводські резервуари для нафти і нафтопродуктів. Викид здійснюється через спеціальні дихаль

Очищення технологічних потоків НПЗ
План лекції 18.1.Споруди очищення стичної води НПЗ 18.2.Сушіння заводських газів 18.3.Абсорбенти та їх регенерація   На сучасних НПЗ Н2О

Методи очищення Н2О
1) коагуляція, відстоювання у відстійниках, фільтрація в напірних відкритих піщаних фільтрах; 2) хлорування, озонування; 3) підкислення, подщелачивание, фосфатування (підтримуванн

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги