рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сполука, властивості й асортимент моторних палив.

Сполука, властивості й асортимент моторних палив. - раздел Производство, Технологія переробки нафтопродуктів Моторні Палива – Це Світлі Нафтопродукти, Застосовувані Для Спалювання В Двиг...

Моторні палива – це світлі нафтопродукти, застосовувані для спалювання в двигунах. Загальним для усіх є висока теплота згоряння.

Підрозділяються на:

· карбюраторні

· дизельні

· реактивні

I. Карбюраторні– застосовуються для карбюраторних двигунів літаків, автомобілів і тракторів. Бензин різних марок і сортів.

Бензин, випаровуючи і змішуючи з повітрям у карбюраторі, подається в камеру згоряння і воспламеняється від електричної іскри.

Здатність бензинів протистояти вибухонебезпечному горінню називається детонаційною стійкістю. Вона оцінюється октановим числом, рівним процентному вмісту ізооктану (октанове число 100) у суміші його з нормальним гептаном (октанове число 0).

Октанове число автомобільних бензиніввизначається двома методами:

· моторним (октанове число визначається на установці ИТ9-2М6 методом порівняння детонаційної стійкості досліджуваного бензину й еталонного палива, що складає з ізооктану і гептану).

· дослідницьким (октанове число визначається на установці ИТ9-6. Іспиту проводять у режимі роботи легкового автомобіля при його русі в умовах міста: обмежені потужності, часті зупинки, знижений тепловий режим).

Октанове число обумовлене по другому методі на 7-10 одиниць більше, ніж по першому методі. Чим менше ця різниця для бензину однієї марки, тим краще його експлуатаційні властивості.

Для оцінки детонаційної стійкості авіаційних бензинів, метанове число яких 100 і більше, розробляється метод шкала сортності. Октанове число обумовлене по цьому методі, указує на збільшення потужності двигуна при роботі на даному паливі в порівнянні з його роботою на ізооктані. Відомий також температурний метод, що дозволяє оцінити детонаційну стійкість авіабензинів з октановим числом від 90 до 115.

Для підвищення октанового числа бензинів у їхню сполуку додають антидетонатори (тетраетілсвинець (С2Н5)4Pb – важка масляниста безбарвна і дуже отрутна рідина). Етілірованним бензином називається бензин з додаванням у нього (С2Н5)4Pb. Для попередження про отруйність його штучно офарблюють у червоний, зелений чи синій кольори.

Крім названих властивостей бензини повинні мати високу корозійну стійкість, хімічну стабільність, низьку температуру замерзання. Стандартами також встановлюються обмеження по змісту води, механічних домішок, водорозчинних компонентів, лугів, сірки, смолистих сполук.

Відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 2084-77, автомобільний бензин випускається наступних марок: А-72; А-76; АИ-93; АИ-98; «Екстра». (А – автомобільний, И – дослідницький метод, 93 – октанове число).

· А-72 – неетілірованний. Використовується для двигунів автомобілів ГАЗ-52-01; ГАЗ-69; ЗМЗ-21; ЗМЗ-451; ЗМЗ-977, а також у тракторних пускових і мотоциклетних двигунах.

· А-76 – етілірованний (жовтий колір). Застосовується для двигунів вантажних автомобілів (ГАЗ-53; ГАЗ-66; ЗИЛ-130; ЗИЛ-131; ЗИЛ-138) і легкових (ЗАЗ-966) і ін.

· АИ-93 – етілірованний бензин (оранжево-червоного кольору). Застосовується для експлуатації високофорсированних двигунів легкових автомобілів.

· Октанове число «Екстра» – не менш 95.

Усі бензини крім АИ-98 поділяються на зимові і літні.

 

Авіаційні бензини – мають марки Б-70; Б-91/115; Б-95/130; Б-100/130.

Усі бензини, крім Б-70, етілірованни і пофарбовані в зелений, жовтий і жовтогарячий кольори.

II. Дизельні палива – використовуються як на пересувних, так і на стаціонарних установках з дизельним двигуном, що відрізняється від карбюраторного більш високою економічністю, надійністю, довговічністю, меншою пожежонебезпекою. У його якості використовуються нафтові фракції з температурою кипіння 170 ¸ 360 °С – це рідину від жовтого до темного кольору, легше води й у ній не розчиняється.

Робочий процес: паливо подається в камеру згоряння через форсунки в краплинно-рідкому стані, змішується з повітрям і воспламеняється від стиску.

Основна властивість: швидко воспламеняєтися і плавно згоряти.

Займистість характеризується цетановим числом – процентний уміст (по обсязі) цетана (цетанове число = 100) і штучне приготовленої суміші з альфа-метілнафтеном (цетанове число = 0). Для підвищення цетанового числа, особливо для палив, використовуваних при низьких температурах, до них додаються спеціальні присадки – ізопропіл – нітрати. При їхньому змісті до 1 % цетанове число зростає на 10 – 12 одиниць.

Дизельні палива виробляються двох видів:

· легкі (малов'язкі) – для швидкохідних дизелів з частотою обертання вала більш 1000 об/хв;

· важкі – для середньо- і малооборотних дизелів з частотою обертання вала 200 – 1000 об/хв.

Легкедизельнепаливовипускається:

· з малосернистих нафт чотирьох марок (S ¸ 0,2 %): ДЛ – літнє; ДЗ – зимове; ТАК – арктичне; ДС – спеціальне;

· із сірчистої нафти: літнє Л; зимове З; північне ЗС; арктичне А; спеціальне С.

Випускається також легке дизельне паливо для тепловозів і судов марок ТЗ – зимове; ТЛ – літнє.

Важкідизельні палива випускаються марок:

· ДТ – для двигунів, не обладнаних засобами попередньої підготовки палива;

· ДМ – мазут для двигунів, у яких мається пристосування з підігрівом до 60 ¸ 70 °С и фільтрації.

III. Реактивні палива – продукти прямої перегонки нафти.

· для двигунів з дозвукової швидкістю польоту марка Т-1; ТС-1; Т-2.

· для надзвукових Т-5; Т-6; Т-8.

Це паливо повинне добре прокачуватись по топливоподающої системі при високих і низьких температурах, цілком випаровуватися в камерах згоряння і запалення в широких межах сполуки паливної суміші з невеликим періодом затримки запалення, полно і з високою швидкістю згоряти при великому надлишку повітря без утворення нагару, мати високу теплоту згоряння, не коррозіровати з деталями паливної системи.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія переробки нафтопродуктів

Одеський національний політехнічний університет.. Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сполука, властивості й асортимент моторних палив.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Найважливіші фізико-хімічні властивості нафти.
  Нафта являє собою грузлу маслянисту рідину з характерним запахом. Колір залежить від розчинених у ній смол – від чорного, буро-зеленого, жовто-зеленого до безбарвного. Багато видів

Класифікація нафти.
1) По вмісту сіри: I - малосерниста vS = 0,5 %; II - сірчиста vS = 0,51 ¸ 2 %; III - високосірчиста vS > 2 %. 2) У зале

Теплові властивості нафти.
Теплове розширення і теплоємність – властивість нафтопродуктів при їхньому нагріванні й охолодженні. При нагріванні нафтопродукту збільшується його обсяг – теплове розширення, яких необхідно врахов

Методи видобутку нафти.
I. Фонтанний – нафта природно фонтанує через шпару, витісняючи з покладу пластовим тиском. II. Механічний: a)компресорний – підйом нафти енергією стиснутого газу (газліфтний підйо

Витрати паливної енергії на злив нафтопродуктів.
При зливанні нафтопродуктів теплова енергія, затрачувана на розігрів нафтопродуктів у залізничних цистернах, у зливальних колекторах, у резервуарах, підогрів оліє- і мазутопроводів і т.д.

План лекції
2.1.Властивості та асортимент моторних палив 2.2.Класифікація,характеристики і методи оцінки мастил 2.3.Характеристика реактивного палива 2.4.Характеристика дизельного па

Класифікація, характеристики і методи оцінки мастил.
Мастильні матеріали, що знаходяться при звичайній температурі в рідкому стані називаються оліями. Існують наступні групи: по призначенню: 1) індустріальн

Первинна перегонка нафти.
До первинної перегонки належать процеси: · атмосферна перегонка нафти; · вакуумна перегонка мазуту. Їхнє призначення складається в поділі нафти на фракції, для наступної

Перегонка з дефлегмацією
Заснована на частковій конденсації пар, що утворилися при перегонці, і поверненні конденсату (флегми) назустріч потоку пари. Завдяки цьому однократному й однобічний массообмінну між зустрічними пот

Продукти первинної перегонки нафти.
· Вуглеводний газ – С3Н8+С4Н10 (виходить як у рідкому, так і в газоподібному стані). Використовують як сировину газофракціонірующих уста

Вибір технологічної схеми і режиму.
Вибір технологічної схеми і режиму перегонки залежить від якості нафти. · Перегонку нафти з невеликою кількістю розчинених газів (0,5 ¸ 1,2 % по бутан включно), відносно невисоким зм

Термічний крекінг. Висбрекинг.
Термокрекинг і коксування – процес перетворення нафтової сировини під дією високих температур у газоподібні, рідкі і тверді продукти. Кількісна і якісна сполука кінцевих продуктів визначається влас

Коксування
Коксування, це один з різновидів термічних процесів, йому характерні ті ж хімічні перетворення, що відбуваються при термічному крекінгу. Важливе місце здобувають питання одержання коксу з заданими

Перегонка однократним (рівноважним) випаром
  Вихідну рідку суміш подають у кип'ятильник 2, де вона нагрівається до визначеної кінцевої температури при фіксован

Перегонка з водяною парою й у вакуумі
Нафтові суміші термічно нестійкі. Серед вхідних у їхню сполуку компонентів менш стійки до нагрівання сірчисті й асфальтосмолисті сполуки. Парафінові вуглеводні термічно менш стійкі, чим нафтени. Ос

Основні апарати процесів первинної перегонки нафти
План лекції 6.1.Ректифікаційні колони 6.2.Теплообмінні апарати 6.3.Трубчасті печі 6.4.Апарати, що зменшують тиск   Устаткування першої гру

Термокаталітичні процеси.
1. Каталітичний крекінг – процес каталітичного деструктивного перетворення різноманітних нафтових фракцій у моторні палива, сировину для нафтохімії й алкіліровання, виробництва тех

Коксування
Коксування, це один з різновидів термічних процесів, йому характерні ті ж хімічні перетворення, що відбуваються при термічному крекінгу. Важливе місце здобувають питання одержання коксу з заданими

Особливості апаратного оформлення типових термічних та термокаталітичних процесів
План лекції 9.1.Загальні принципи устаткування реакторів 9.2.Основні параметри роботи термокаталітичних реакторів та резервуарів 9.3.Погонорозподільна апаратура

Характеристика каталізаторів процесу
Алюмосилікатні каталізатори ( як природні так і синтетичні) є високо пористими речовинами із питомою поверхнею від 100 до 600м2/г. Спочатку у якості каталізаторів використовували природн

Регенерація каталізатора
Із збільшенням часу контакту сировини із каталізатором активність каталізатора зменшується , тому що його поверхня покривається смолою та коксовими відкладеннями. Склад відкладень коксу при углубле

Основи механізму, хімізму та кінетики каталітичного крекінгу
Хімічний склад продуктів каталітичного крекінгу має характерні особливості: - бензин містить багато ізопарафінів та ароматичних вуглеводнів; - газ виходить «важкий», із високою ко

Каталітичний риформінг
План лекції 11.1.Загальна характеристика процесу 11.2.Каталізатори процесу та їх регенерація 11.3.Гідроочищення дистилятних фракцій 11.4.Апаратне оформлення проц

Гідроочищення дистиллятних фракцій
Призначення: поліпшення якості дистилятів шляхом видалення S, N2, Н2О, смолистих сполук, неоранічних вуглеводнів у середовищі Н2 на каталізаторі.

Каталітичний крекінг та каталітична ізомеризація легких н—парафінів
План лекції 12.1.Загальна характеристика процесу каталітичного крекінгу 12.2.Загальна характеристика процесу каталітичної ізомеризації 12.3.Апаратне оформлення процесів к

Деасфальтизація пропаном.
Призначення процесу: деасфальтизація залишкової сировини (гудрону) призначена для видалення асфальтсмолистих речовин і поліциклічних ароматичних вуглеводнів з метою підготовки сировини до очищення

Загальна характеристика термічних процесів переробки нафти
План лекції 13.1.Основні умови проведення процесу 13.2.Процес термічного крекінгу під тиском 13.3.Коксування важкої нафтової сировини 13.4.Піроліз нафтової сиров

Технологічний опис і режим роботи установки
  У промисловій практиці застосовують наступні різновиди термічного крекінгу : глибокий крекінг дистилятної сировини, легкий крекінг гудронів і мазуту (висбрекінг), термічний риформін

Вісбрекінг.
  Вісбрекінг проводять за менш тяжких умов, чим термокрекінг, унаслідок того, що по - перше, перероблять важче, отже, сировина, що легше крекінгується; по - друге, глибина крекінгу, щ

Термічний риформінг
  Термічний риформінг є особливим виглядом крекінг-процесу, у котрого є метою перетворення низькооктанового лігроїну на високооктанові бензини. Підвищуючи октанове число бензинів, цей

Піроліз
  Піроліз - перетворення органічних сполук в результаті деструкції їх під дією високої температури. Зазвичай термін використовують у вужчому сенсі і визначають піроліз як високотемпер

Коксування.
  Коксування нафтової сировини - його глибокий термічний крекінг, при 450-540 °С з метою здобуття нафтового коксу, а також вуглеводневих газів, бензинів і керосино-газойлевых фракцій.

Реакційне обладнання термічного крекінгу
План лекції 14.1.Реакційні змійовики та камери установок термічного крекінгу під тиском 14.2.Реакційні апарати установок коксування важких нафтових залишків 14.3.Печі та

Фізико-хімічні основи процесу
Напрямок термічного крекінгу залежить від природи вуглеводневої сировини, її молекулярної маси та умов проведення процесу. Термічний крекінг протікає в основному по радикально-ланцюговому механізму

Термічний крекінг
Термічний крекінг для виробництва бензину може бути визначений як ряд реакцій розкладу і конденсації, які мають місце при високих температурах. Реакції розкладу є звичайно ендотермічними, а реакції

Залежність крекінг - процесу від температури
Подібно до того, як було спростовано уявлення про вплив фазового стану на крекінг - процес, при подальшій роботі було вияснено, що й інші параметри, ніби-то незалежні, є скоріше інтенсивними, ніж е

Хакактеристика продуктів термічного крекінг - процесу
Взагалі в процесах крекінгу, що відбуваються при високому тиску ( від 14 до 70 ати ), утворюються доволі насичені бензини з низьким вмістом диолефінів, здатні легко піддаватись обробці, даючи товар

Загальнозаводське господарство
- сировинні, товарні і проміжні резервуари; - пристрій для прийому сировини і наливу товарних продуктів; - система технологічних трубопроводів з н

Товарна продукція.
Товарна продукція НПЗ являє собою до десятка найменувань нафтопродуктів. Асортимент залежить від схеми переробки нафти і глибини переробки. Найбільш традиційними продуктами , одержуваними на НПЗ є:

Охорона навколишнього середовища
План лекції 17.1.Нормування атмосферних забруднень та вмісту шкідливих речовин у зовнішньому середовищі 17.2.Запобігання забруднення повітря сполуками сірки 17.3.Устаткув

Відходи НПЗ
1. Викиди в атмосферне повітря. Самим великим джерелом забруднення атмосферного повітря є заводські резервуари для нафти і нафтопродуктів. Викид здійснюється через спеціальні дихаль

Очищення технологічних потоків НПЗ
План лекції 18.1.Споруди очищення стичної води НПЗ 18.2.Сушіння заводських газів 18.3.Абсорбенти та їх регенерація   На сучасних НПЗ Н2О

Методи очищення Н2О
1) коагуляція, відстоювання у відстійниках, фільтрація в напірних відкритих піщаних фільтрах; 2) хлорування, озонування; 3) підкислення, подщелачивание, фосфатування (підтримуванн

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги