рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Садово-паркове мистецтво Франції, Англії, Німеччини

Садово-паркове мистецтво Франції, Англії, Німеччини - раздел Строительство, Основи зеленого будівництва в містах Садова Архітектура Німеччини, Англії, Франції, Росії Багато В Чому Зазнала Іт...

Садова архітектура Німеччини, Англії, Франції, Росії багато в чому зазнала італійський вплив.

Садово-паркове мистецтво Франції асоціюється з ім’ям ландшафтного архітектора XVII ст. Л. Ленотра (1613-1700 рр.) (Версаль та ін.).

Основними положеннями творчості Ленотра є:

- в основі рішення лежить підпорядкування деталей цілому;

- застосовуються довгі й широкі перспективи (на відміну від корот

ких перспектив у садах італійського Відродження);

- будуються невисокі сходи з широкими сходами й парапетами;

- декоративні водойми вирішуються головним чином гладкими по

верхнями (без гучних водойм італійського бароко);

- широко застосовуються рослини в діжках.

Наприкінці XVIII ст. регулярні прийоми планування садів почали зазнавати критики в зв’язку із значним зміненням природного середовища. У цей період у садово-парковому мистецтві з’являється пейзажний стиль.

Об'єкти садово-паркового мистецтва Франції XVI—ХVІІст. були в основному двох типів: великі парки мисливських замків і палаців та невеликі сади біля будинків. Регулярна планувальна композиція парків створювалась за такими принципами: пропорційність, чіткість, композиції , сувора ієрархія головного і другорядного. Будівничі парків цього періоду намагались максимально розкрити простір, що було передумовою створення великих рівнинних парків. До характерних прийомів композиції також відносять порушення симетрії у внутрішніх деталях партерів і боскетів, застосування суцільних масивів рослинності, боскетів, великих узорчастих партерів, лабіринтів, обводнення парків за допомогою каналів. Скульптура як елемент композиції використовувалася мало. Високого рівня досягли топіарне і трельяжне мистецтво (рис. 25-27.).

Основоположником ландшафтних (пейзажних) парків Англії був В. Кент. Основою пейзажного парку стає наслідування натуральній природі. На зміну лінійним посадкам приходять групові, з’являються галявини, галявини вільних обрисів, водойми в звивистих берегах, криволінійні доріжки. У той же час у парках розміщуються павільйони, альтанки, трельяжі, іноді влаштовують фонтани.

Значний вплив на паркове будівництво Англії цього періоду зробив Х. Рентон (1752-1817 рр.). Характерною рисою його парків є великі простори, відведені під газони, з одиничними розкиданими деревами. Характерною рисою англійського ландшафтного парку і тепер залишаються смарагдові газони і пишно розкинуті липи, дуби і в’язи.

Творчість англійських архітекторів вплинула на розвиток паркового ландшафту багатьох європейських країн, особливо Німеччини.

Англійський вплив зазнала і Франція. Приклади тому Малий Тріанон у Версалі, парк Монсо і сад Богатель в районі Булонського лісу в Парижі.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи зеленого будівництва в містах

І змістовий модуль основи зеленого будівництва в містах.. тема вступ значення курсу та його особливості.. тема історичний огляд садово паркового мистецтва..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Садово-паркове мистецтво Франції, Англії, Німеччини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Значення курсу та його особливості
  Навколишнє середовище дуже впливає на організм людини. Поліпшення його є однією з актуальних проблем сучасної науки і практики. У системі заходів щодо поліпшення навколишнього серед

Садово-паркове мистецтво Давнього Світу
Єгипет – одна з перших країн, де виникло мистецтво створення садів і парків. У Давньому Єгипті влаштовували терасні сади, поряд із садами розводили виноградники. Найбільш

Давнього Риму, раннього Середньовіччя
В Європі перші сади з’явилися в Древній Греції (Х-ХІІІ ст. до н.е.). Слід зазначити, що на садово-паркове мистецтво Греції великий вплив зробила Азія. Спочатку сади мали т

Сади епохи Відродження
Тип садів Італії епохи Відродженняодержав назву Медицейського за ім’ям родини Медичі, в якій були найбагатші банкіри й великі землевласники. До цього типу відносилися сади, що влаш

Російське та Українське садово-паркове мистецтво
Садово-паркове мистецтво на Русі зароджувалося понад чотири тисячі років тому (яблуневий сад Києво-Печерського монастиря, 1051 р. та ін.). У цих садах в основному вирощували плодові дерева, розводи

Архітектурно-художня роль зелених насаджень
Рослини, що застосовуються в декоративному садівництві, мають різні декоративні особливості: красиві квіти, з яскравим фарбуванням, листя різної форми (різного фарбування в різний період року), пло

Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень
Характер мікроклімату озелененої території залежить від розмірів площі під зеленими насадженнями, ступеня затінення території, віку й порід рослин, стану околиці та інших умов. Знаючи ступінь і хар

Визначення ландшафту і пейзажу
Ландшафт – це місцевість, обмежена природними рубежами і взаємозв’язана в єдиний однорідний комплекс природних, антропогенних і естетичних показників, що характеризуються за умовам

Елементи, компоненти ландшафту
Існує п’ять компонентів ландшафту: земна кора, повітря, вода, рослинність, тваринний світ. Під елементами ландшафту розуміють характерні для даного ландшафту складові, які беруть у

Класифікація садово-паркового ландшафту
При класифікації садово-паркового ландшафту за основу слід брати склад і структуру рослин, геоморфологічну структуру території, участь людини в його влаштуванні. З урахуванням цього садово-паркові

Визначення ландшафтної архітектури
Ландшафтна архітектура – це галузь архітектури, складний вид мистецтва, що займається організацією навколишнього середовища; обов’язковий елемент містобудування, що включає вирішен

Принципи ландшафтної архітектури
Логічність і простота рішень Планувальне рішення територій, що озеленяються, повинно бути логічним і простим, добре пов’язаним з рельєфом місцевості, розташовуваною на ній ро

Деревинно-чагарникових рослин
У розпорядженні фахівців є багатий вибір листяних і хвойних порід дерев та чагарників, що пристосовувані до різноманітних умов і розрізняються за висотою, формою, щільністю крони, характером облист

Композиційні елементи зелених насаджень
Зелені насадження складаються з таких видів: 1. Гаї– однопородні за складом і віком насадження на площі від 0,25 до 0,5 га. У паркові гаї висаджують по 10

Основні принципи квіткового оформлення
Основними принципами, що забезпечують високий художній рівень квіткового оформлення, є: єдність композиції, пропорційність, масштабність, контрастність, ритмічність, декоративність. Квітко

Принципи формування системи зелених насаджень
Фахівці виділяють три періоди формування системи озеленення, які принципово розділяються підходом до вирішення цього завдання. Перший з них почався з появою міст, а закінчився в ХІХ

Класифікація зелених насаджень
Великі міста відрізняються складною функціональною структурою озеленених територій. Зелені насадження класифікують за територіальною (міські (селищні), заміські (позаселищні), насадження в

Зелені насадження загального користування
Парки Парк – це велика територія (від 10 га), на якій існуючі природні умови (насадження, водойми, рельєф) реконструйовані із застосуванням різних прийомів ландшафт

Зелені насадження обмеженого користування
Насадження при адміністративних і громадських будинках – це озеленені ділянки, що є місцем короткочасного відпочинку і чекання, а також важливим елементом архітектурного ріш

Насадження спеціального призначення
Захисні зони при промислових підприємствах – посадки на території між підприємством і житловою забудовою, що зменшує несприятливий вплив данного виробництва на прилягаючі райони на

Малі архітектурні форми
Малі архітектурні форми садово-паркової архітектури – це елементи благоустрою території парків та інших об’єктів озеленення. Їх об’єднує єдиний стиль, вони служать для комфортного

Природні й штучні водойми
Водойми в сполученні з зеленими насадженнями – один з найважливіших елементів благоустрою міської території. При планувальному вирішенні міст, розташованих на берегах великих водойм, прагн

Декоративні водойми
У парках, садах, на території міста влаштовують декоративні водойми (басейни, фонтани, каскади, канали та ін.). Вони мають невелику глибину, тому при їхньому створенні приділяється увага оформленню

Водні парки
Основними видами озеленення в містах є парки різних видів (в тому числі лісо-, луго- и гідропарки). Водне середовище може бути використовуване людиною з метою лікування, для занять водними видами с

Створення і догляд за квітниками
В умовах міста слід приділяти увагу первинній підготовці території і створенню повноцінного поживного шару ґрунту, якщо є потреба в необхідності заміни місцевого ґрунту, який забруднений будівельни

Процес проектування об’єктів озеленення
Склад проектних матеріалів Проектування здійснюється в декілька етапів і стадій, на яких розробляють питання проекту планування і забудови, благоустрою і озеленення.

Перелік рекомендованих джерел
1. Белкин А. Н. Городской ландшафт. - М. Высшая школа, 1987. - 112 с. 2. Вергунов А. Н. Архитектурное проектирование садов и парков. - М.: Стройиздат, 1980. - 250 с. 3. В

Партеру та фонтанів
Рисунок 27 - Версаль. Вигляд на палац     Рисунок 28 - Парк Софіївка в Умані. Україна. Приклад пейзажного планування.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги