рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Будівельні матеріали та вироби

Будівельні матеріали та вироби - раздел Строительство,     Міністерство Освіти І Наук...

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

 

 

Харків 2006


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

для студентів санітарно-технічного факультету

спеціальностей 6.092100 (ВВ) та 6.092600 (ТВ)

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Будівельних матеріалів та виробів, Протокол № 1 від 21.09.05

 

 

Харків 2006

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт дисципліни «Будівельні матеріали та вироби» для студентів санітарно-технічного факультету

спеціальностей 6.092100 (ВВ) та 6.092600 (ТВ). /Укладачі: В.І. Бабушкін, І.Е. Казімагомедов, Т.О. Костюк, О.Б. Деденьова, Т.А. Ліпко О.В., Рачковський.

– Харків: ХДТУБА, 2006. – 50 с.

 

 

Кафедра будівельних матеріалів та виробів

 

 

Рецензент В.П. Сопов

 

Рецензовані методичні вказівки призначені для ознайомлення студентів з властивостями, стандартними методами випробувань та використанням вивчених методів при дослідженні будівельних матеріалів на відповідність ДСТУ (ГОСТ). Дані методичні вказівки розроблено у відповідальності з діючою в Україні нормативно-технічною документацією на випробування будівельних матеріалів з наведенням прикладів для матеріалів різного походження, що вивчаються у рамках навчальної дисципліни «Будівельні матеріали та вироби», а також згідно сучасним науковим уявленням.

Враховуючи викладене, методичні вказівки з дисципліни «Будівельні матеріали та вироби» для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.092100 і 6.092600 рекомендувати до публікації.

 


Лабораторна робота № 1

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Будівельні матеріали містять комплекс фізичних властивостей які являють здатність матеріалів реагувати на вплив фізичних факторів – гравітаційних, тобто заснованих на законі земного тяжіння, теплових, водного середовища, акустичних, електричних тощо. Числові показники фізичних властивостей визначаються за допомогою методів та приладів. Нижче розглянемо деякі фізичні властивості матеріалів.

Визначення істинної густини будівельних матеріалів

  , (1.1)

Таблиця 1.1

Матеріал: пісок кварцовий (абсолютно щільний, сипкий)   Показники Розмірність Результати …

Визначення густини рідини

Для проведення випробувань потрібне наступне обладнання: скляний циліндр, набір ареометрів.

Густина рідини визначається за допомогою ареометра. Рідину, що випробовується, вливають в скляний циліндр. Потім у неї занурюють ареометр, який залежно від густини рідини встановлюється на певному рівні (рис.1.2), за шкалою ареометра беруть відлік, який виражає величину густини рідини (г/см3; кг/м3).

Слід мати на увазі, що відлік за шкалою беруть зверху вниз. Потрібно слідкувати за тим, щоб ареометр вільно плавав у рідині.

Результат випробування заноситься до лабораторного журналу (табл.1.2).

Таблиця 1.2

Визначення густини рідкого матеріалу

Найменування рідини Розмірність Показники приладу (густина)
Вода питна г/см3 (кг/м3)  
Розчин кухонної солі г/см3 (кг/м3)  
Мастило машинне г/см3 (кг/м3)  

Визначення середньої густини зразка правильної геометричної форми

, (1.3) де ρ0 – середня густина, г/см3, кг/м3; m – маса зразка, г, кг;

Визначення середньої густини зразків щільних матеріалів неправильної форми

- технічні ваги з важками; - посудина з водою; - зразок із щільного матеріалу неправильної форми.

Визначення середньої (насипної) густини зразка сипких (пухких) матеріалів

Для здійснення випробування необхідне наступне обладнання : - стандартна лійка для сипких матеріалів; - мірна посудина об‘ємом 1 л;

Таблиця 1. 5

Визначення пористості (порожнистості) матеріалів

(1.6) де П – пористість (порожнистість) , % ; ρі – істинна густина, г/см3, кг/м3;

Лабораторна робота № 2

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Визначення механічних властивостей будівельних матеріалів дозволяє обрати раціональну галузь їх застосування в конструкціях. До механічних властивостей відносять деформаційні властивості, які включають в… У даній лабораторній роботі визначається міцність будівельних матеріалів. Залежно від навантажень, що сприймає…

Визначення границі міцності на стиск

Границю міцності на стиск визначають на зразках правильної геометричної форми у вигляді кубів, циліндрів (рис. 2.1). Зразки циліндричної форми виготовляють з бурового керна: їхній діаметр… Для проведення дослідження на стиск застосовують спеціальні машини, що працюють згідно з принципом гідравлічного…

Визначення границі міцності на стиск

 

Визначення границі міцності на розтяг

У даній лабораторній роботі границю міцності на розтяг визначають на важільному приладі Михаеліса зі співвідношенням важелів 1:50. Границю міцності на розтяг будівельного матеріалу визначають за формулою… (2.2)

Визначення границі міцності на поперечний вигин

  , (2.3) деРруйн -руйнівне навантаження, кгс;

Визначення опору удару

Будівельні матеріали випробують на копрах, наприклад, копрі Педжа (рис.2.4). Міцність матеріалу характеризується роботою удару, що руйнує матеріал, чи… ; , (2.4)

ЦЕГЛА КЕРАМічна

Цегла керамічна – найбільш розповсюджений керамічний будівельний матеріал являє собою штучний камінь встановленої форми і розміру, виготовлений шляхом формування і випалу з глини з виснаженими добавками або без них (рис. 3.1).

Цеглу застосовують для мурування зовнішніх і внутрішніх стін та інших елементів будинків і споруд, а також для виготовлення стінових панелей і блоків.

До програми лабораторних випробувань внесені наступні властивості.

Визначення середньої густини (об’ємної маси) цегли

Висушена до постійної маси цегла керамічна повинна мати середню густину понад 1600 кг/м3. Для її визначення цеглу зважують з похибкою до 1 г. Штангенциркулем вимірюють (у см) довжину, ширину і товщину цегли по серединах його граней. Об'єм цегли знаходять за допомогою множення раніше отриманих показників між собою. Знаючи масу й об'єм цегли, обчислюють її середню густину, кг/м3.

, [г/см3; кг/м3], (3.1)

де т - маса сухої цегли, г;

V - об'єм цегли, см3.

Прилади та обладнання: цегла керамічна, терези, штангенциркуль.

Отримані результати заносять до лабораторного журналу (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Визначення середньої густини (об'ємної маси)

№ зразка Розміри, см Об'єм, см3 Маса зразка, г Середня густина зразка, г/см3, (кг/м3) Середнє значення середньої густини, г/см3, (кг/м3)
довжина ширина висота
             
           
           

Визначення водопоглинення цегли

Водопоглинення цегли, висушеної до постійної маси, повинне бути не менше 8%. Для визначення водопоглинення зразки цегли висушують за температури 105-110 ºС до постійної маси. Висушені зразки встановлюють вертикально на дно посудини, після чого посудину наповняють водою настільки, щоб її рівень відповідав 1/3 висоти цегли. У такому стані зразки витримують протягом 12 год., після чого додають у посудину води до рівня, що відповідає 1/2 висоти цегли, і знову витримують у воді 12 год. Потім посудину наповняють водою до повного занурення зразків і в такому положенні витримують їх протягом 24 год. (рис. 3.2), після чого виймають, дають стекти воді, обтирають вологою тканиною і зважують з похибкою до 1 г.

Штангенциркулем або металевою лінійкою вимірюють по серединах граней довжину, ширину і товщину цеглин. За отриманими даними обчислюють об’єм цегли.

Водопоглинення цегли, %, обчислюють за формулами (за масою Вм і об’ємом Во):

(3.2)

За масою

За об’ємом (3.3)

 

де mн – маса насиченої водою цегли, г;

mс – маса сухої цегли, г;

V – об’єм цегли, см3.

Знаючи водопоглинення за масою і середню густину, обчислюють (для перевірки) водопоглинення цегли за об'ємом:

, (3.4.)

де ρ0 середня густина цегли, г/см3.

Результати випробувань заносять до лабораторного журналу (табл. 3.2).

 

Таблиця 3.2

Визначення водопоглинення за масою та об’ємом

Визначення границі міцності на стиск цегли

Границю міцності на стиск цегли, кгс/см2 (МПа), визначають за формулою: (3.5)  

Визначення границі міцності на стиск цегли керамічної

Номер зразка Розміри поперечного перерізу, см Площа поперечного перерізу, см2 Руйнівне навантаження, кг/см2 (МПа) Середнє значення, кг/см2 (МПа)
a b
         
       
       
       
       

Визначення границі міцності на вигин цегли

  в 5 тс (5000 кг). Випробування здійснюють при плавній подачі навантаження до… Границю міцності на вигин цегли, кгс/см2 (МПа), визначають за формулою (3.6):

Визначення границі міцності на вигин цегли керамічної

Визначення марки цегли

ДСТУ встановив наступні марки цегли керамічної: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 кгс/см2. Для визначення марки цегли необхідно знати такі показники: середня границя міцності на стиск цегли для п'яти зразків; найменша границя міцності на вигин для окремого зразка; середня границя міцності на вигин п'яти зразків цегли; найменша границя міцності на вигин цегли для окремого зразка.

При визначенні марки цегли слід керуватися нормативними вимогами ДСТ 530-80, представленими в табл. 3.5.

Результати визначення марки цегли заносять до журналу лабораторних робіт.

 

 

Таблиця 3.5

Визначення марки цегли

Результати визначення марки цегли заносять до журналу лабораторних робіт. Лабораторна робота № 4 ВИПРОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ГІПСУ

Визначення тонкості помелу

Для визначення тонкості помелу гіпсового зв’язувального потрібно таке обладнання: порцелянова чашка, ложка, технічні ваги, сито з кришкою і денцем,… Тонкість помелу гіпсу визначають у такий спосіб: 50 г гіпсу, попередньо висушеного в сушильній шафі протягом 1 год. За температури 50±5 °С, зважують з точністю до 0,1…

Визначення стандартної консистенції (нормальної густини) гіпсового тіста

Кількість води в гіпсовому тісті впливає на властивості свіжозамішеного гіпсового тіста і затверділого гіпсу. Тому для одержання порівняних… Стандартну консистенцію виражають процентним вмістом води, необхідним для… Стандартну консистенцію (нормальну густину) гіпсового тіста, найчастіше визначають за допомогою віскозиметра Суттарда,…

Визначення стандартної консистенції (нормальної густини) гіпсового тіста

Визначення термінів тужавіння

Порошок будівельного гіпсу, замішений водою, втрачає пластичність, поступово загустіває (це відповідає початку тужавіння) і згодом остаточно… Визначають терміни схоплювання гіпсового тіста за допомогою стандартного… Під голкою розміщена скляна пластинка розміром 10×10 см, на яку встановлюють ебонітове або латунне кільце 5…

Виготовлення зразків для визначення міцності гіпсу на стиск, вигин

Для проведення випробувань потрібно мати не менше трьох зразків-балочок розміром 40×40×160 мм, для виготовлення яких беруть пробу… Міцність зразків визначають через 2 години після контакту гіпсової…

Визначення границі міцності на вигин

Границя міцності на вигин обчислюється як середнє арифметичне результатів трьох випробувань. Дані, отримані при випробуванні, заносять до… Таблиця 4.4 Визначення границі міцності на вигин Показники Розмірність Результати …

Визначення границі міцності на стиск

Зразок разом із пластинами піддають стиску на пресі (рис. 4.4). Середня швидкість наростання навантаження при випробуванні повинна бути 10±5… Границю міцності на стиск одного зразка обчислюють як частку від розділу величини руйнівного навантаження (у Н чи кгс)…

Визначення границі міцності на стиск

Лабораторна робота № 5

ВАПНО БУДІВЕЛЬНЕ

Залежно від умов твердіння будівельне вапно поділяється на повітряне (яке забезпечує твердіння будівельних розчинів і бетонів та збереження ними… Повітряне вапно за видом основного окислу, що міститься в ньому, поділяється… Гідравлічне вапно за гідравлічними властивостями поділяється на слабо гідравлічне і сильно гідравлічне.

Визначення сумарного складу активних оксидів кальцію і магнію в кальцієвому вапні

Титрування необхідно проводити повільно, додаючи кислоту по краплях (рис. 5.1). Склад активних оксидів кальцію і магнію (А) у відсотках для негашеного вапна…

Визначення вмісту негашених зерен

(5.2)   деm - залишок на ситі після висушування, г.

Таблиця 5.3

Визначення складу негашених зерен у вапні

Визначення температури і часу гасіння вапна

Маса наважки вапна визначається за формулою (5.3), г.: , (5.3) де А - склад активних оксидів кальцію і магнію у вапні, %.

ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ

Методи фізичних і механічних випробувань портландцементу, пуцоланового портландцементу, шлакопортландцементу, глиноземистого цементу і деяких інших видів гідравлічних зв’язувальних речовин встановлені ДСТУ.

Найбільш широко в будівництві застосовуються портландцемент, пуцолановий портландцемент і шлакопортландцемент.

Для оцінки якості цементу визначають його фізичні і механічні властивості.

Постачання цементу одного найменування поділяється на партії по 500 т кожна. Для проведення випробувань цементу від кожної партії відбирається проба в 20 кг. Перед випробуванням пробу цементу просівають через сито N 09 (розмір вічок у світлі 0,9×0,9 мм).

Перед випробуванням усі матеріали (цемент, пісок, вода) витримують до прийняття ними температури повітря лабораторії, що повинна бути 20±5 °С.

Визначення нормальної густини цементного тіста

Нормальна густина цементного тіста - це така його консистенція, при якій товкачик приладу Віка не доходить до денця конічного кільця на 5-7 мм.… Прилад Віка з товкачиком складається з металевої станини, у втулці якої вільно… У нижній кінець стержня приладу закріплюють металевий циліндр діаметром 10 мм, довжиною 50 мм.

Таблиця 6.1

Визначення нормальної густини цементного тіста

Номер досліду Спробна кількість Показання приладу Віка
цементу води Товкачик Тетмайера не доходить до дна (мм)
г г %
     
     
     

Висновок про нормальну густину цементного тіста:

Нормальна густина тіста ______% (від маси цементу).

 

Визначення термінів тужавіння цементного тіста

Для визначення термінів тужавіння цементу потрібне обладнання, зазначене в попередній роботі, але в прилад Віка, замість товкачика, у стержень… У сферичній металевій чашці готують цементне тісто нормальної густини: 400 г… Після кожного занурення голку потрібно витирати ганчірочкою.

Таблиця 6.2

Визначення термінів тужавіння

Показники Розмірність Результати
Наважка цементу г      
Кількість води для тіста нормальної густини   г      
Переріз голки мм    
Початок замішування год.  
Час перемішування год.  

Норма ДСТУ

а) початок тужавіння не раніше ____ хв.

б) кінець тужавіння не пізніше ____ год.

Визначення рівномірності зміни об’єму цементу під час твердіння

Рівномірність зміни об’єму цементу визначається в наступному порядку. З тіста нормальної густини вручну роблять чотири кульки (діаметром близько 5 …  

Лабораторна робота № 7

ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ. ДСТУ Б В 2.7-46-96

Для оцінки якості цементу необхідно знати активність і марку цементу, визначені за механічними властивостями при визначенні границі міцності на вигин і стиск зразків. Міцність цементу визначають шляхом випробування зразків-балочок на вигин, а потім половинок балочок на стиск. Зразки для випробування виготовляють з цементного розчину, тобто із суміші цементу, піску і води. Розчин повинний мати пластичну консистенцію.

Розчин готують із суміші цементу і кварцового піску у співвідношенні 1:3 (одна вагова частина цементу і три частини піску) при водоцементному співвідношенні не менше 0,4 і консистенції розчину, що характеризується розпливом конуса на струшувальному столику в межах 106-115 мм.

Пісок беруть стандартний "нормальний" (Вольського родовища), крупністю зерен від 0,50 до 0,85 мм

Визначення консистенції цементно - піщаного розчину

Внутрішня поверхня конуса і диск столика перед проведенням випробувань повинні бути злегка зволожені. Розчин ущільнюють металевим стержнем: нижній шар - 15 штикуваннями, верхній -… Після ущільнення верхнього шару розчину надлишок його зрізують ножем врівень із краями конуса; далі конус повільно…

Виготовлення зразків-балочок

Форми наповнюють приблизно на 1 см розчином і включають вібраційну площадку, а потім протягом 2 хв. вібрації всі три гнізда форми рівномірно,… Випробують зразки в 28-добовому віці. Перед випробуванням вони повинні бути… Отримані результати заносять до лабораторного журналу (табл. 7.2).

Визначення границі міцності на вигин

Границю міцності на вигин цементного розчину обчислюють як середнє арифметичне значення з двох найбільших результатів випробування трьох зразків.… Таблиця 7.3 Визначення границі міцності на вигин Номер зразка Вік зразка, діб Відстань між опорами, …

Визначення границі міцності на стиск

Границя міцності на стиск окремого зразка обчислюється як частка від розподілу величини руйнівного навантаження, (у Н чи кгс) на робочу площу… Границю міцності на стиск зразків обчислюють як середнє арифметичне чотирьох… Таблиця 7.4

Визначення активності і марки цементу

Активність цементу є фактично взята за безпосередніми випробуваннями з точністю до 1 кгс/см границя міцності на стиск зразків, виготовлених,… Марку цементу встановлюють за границею міцності на вигин зразків балочок… Залежно від міцності цемент поділяють на такі види:

ВИПРОБУВАННЯ ДРІБНОГО ЗАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ВАЖКИХ

БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ

Як дрібний заповнювач звичайно у важких бетонах і розчинах використовується кварцовий пісок. За походженням піски бувають: річкові, морські, гірські… Залежно від зернового складу піски підрозділяються на групи: крупний,…

Таблиця 8.1

Поділ піску на групи

Група піску Модуль крупності, Мк Повний залишок на ситі 0,63, по масі, % Галузь застосування
Підвищеної крупності Понад 3.0 до 3.5 Понад 65 до75 Заповнювач для бетонів
Крупний 2.5 до 3.0 45 до 65 Заповнювач для бетонів і будівельних розчинів
Середній 2.0 до 2.5 30 до 45 Заповнювач для бетонів і будівельних розчинів
Дрібний 1.5 до 2.0 10 до 30 Заповнювач для бетонів і будівельних розчинів
Дуже дрібний 1.0 до 1.5 До 10 Заповнювач для будівельних розчинів

Визначення насипної густини

Підготовлений у такий спосіб пісок висипають з висоти 10 см (для цього зручно скористатися стандартною лійкою) у попередньо зважену мірну посудину…   (8.1)

Визначення вологості піску

Наважку піску масою 1000 г насипають на лист і відразу ж зважують, а потім висушують у сушильній шафі за температури 105 – 110°С до постійної маси… (8.2)  

Таблиця 8.4

8.4 Визначення наявності в піску органічних домішок Наявність органічних домішок (гумусових речовин) визначають порівнянням… Випробуванню піддають пісок у стані природної вологості, яким заповнюють мензурку або мірний циліндр місткістю 250 см3…

Таблиця 8.5

Визначення зернового складу і модуля крупності піску

Сита з вічками 10 і 5 мм служать для виявлення засміченості піску зернами гравію чи щебеню. Пробу піску масою 2 кг висушують у сушильній шафі за температури 105-110° С до… Суху пробу піску просівають крізь сита з круглими отворами діаметром 10 і 5 мм. Залишки на ситах зважують і обчислюють…

Підготовлено та надруковано РВВ

Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

 

– Конец работы –

Используемые теги: Будівельні, матеріали, вироби0.073

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Будівельні матеріали та вироби

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З дисципліни будівельні матеріали та вироби
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.. спеціальності..

Методичні вказівки з дисципліни «Будівельні матеріали»
Українська державна академія залізничного транспорту.. кафедра будівельні матеріали конструкції та споруди..

Методичний матеріал з курсу медицина надзвичайних ситуацій
Медицина надзвичайних ситуацій тема організація захисту населення і територій за умов надзвичайних.. основні заходи захисту населення і територій..

Методичні матеріали з вивчення анатомії людини
Івано франківський національний медчний університет.. кафедра анатомії людини..

Навчально-методичні матеріали для студентів 5-к-н курсу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямком підготовки «право»
Навчально науковий інститут заочного навчання.. юридично психологічний факультет..

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни міграційне право
Харківський національний університет внутрішніх справ.. кафедра адміністративного права та процесу..

Лекційний матеріал з цивільного захисту
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. вінницький національний технічний університет.. кафедра мбцо..

Державні будівельні норми України
Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Товарознавство м’яса. Ковбасні вироби
Залежно від сировини, ковбаси поділяють на: -м’ясні; -кров’яні; -субпродуктові; -комбіновані. Залежно від виду використанного м’яса ковбаси бувають:.. Залежно від виду, ковбаси мають слідуючий хімічний склад: Таблиця 1 Види.. Останнім часом у зв’язку з скороченням поголыв’я худоби, до основноъ сировини стала выдноситись і курятина.

Мова українських видань. Заголовний комплекс сучасного періодичного видання
Мова українських видань вивчається в таких формах: 1. Лекції – виклад матеріалу викладачем в аудиторії з метою розкрити основні положення навчальної програми. Вступ.. Зміст посібника відповідає навчальній програмі з модуля Мова українських.. Необхідність такого видання для фахівців видавничо поліграфічної галузі незаперечна адже саме від них залежить..

0.033
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам