рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України - раздел Строительство,  ...

 

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Конструкції будинків і споруд

  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ  

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

  Чинні від  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

1.2 При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструкцій, треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій… 1.3 При проектуванні нових будинків та реконструкції існуючих, шари з… 1.4 При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку з використанням термічно неоднорідних огороджувальних…

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ за ТЕПЛОВИТРАТами будинкУ НА ОПАЛЕННЯ

  qбуд ≤ Emax. (7)  

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ

- теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій: (8) - теплостійкості в зимовий період року температури приміщень:

ВИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ

Rg ≥ Rg н, (12)   де Rg – опір повітропроникності огороджувальної конструкції, м2·год Па/кг;

ОЦІНКА ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ

Δw £ Δwд, (16) де Δw збільшення вологості матеріалу у товщі шару конструкції, в якому… Δwд - допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу, в шарі якого може…

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ

7.2 Енергетичний паспорт заповнюється під час розроблення проектів будинків та споруд у разі нового будівництва, реконструкції чи капітального… Для житлових багатоквартирних будинків з нежилими приміщеннями, розташованими… Енергетичні паспорти квартир у будинках з поквартирним регулюванням подавання теплоносія можуть бути складені на базі…

ДОДАТОК А

  ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва ДБН …

ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - система…  

ДОДАТОК В

(обов’язковий)

 

КАРТА-СХЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ

кількість градусо-діб опалювального періоду, Dd І зона більше 3501 градусо-діб ІІ зона від 3001 до 3500 градусо-діб ІІІ зона від 2501 до 3000 градусо-діб ІV зона менше 2500 градусо-діб


ДОДАТОК Г

(обов’язковий)

 

ТЕПЛОВОЛОГІСНИЙ РЕЖИМ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКІВ І СПОРУД В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при температурі…   Таблиця Г.2 – Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень Призначення будинку …

ДОДАТОК Д

(довідковий)

 

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО НЕ ОПАЛЮЮТЬСЯ

Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія,… (Д.1) де L11, L22,…- довжина теплопровідних включень, м, які межують з об'ємом, що опалюється з температурою повітря tв1; …

ДОДАТОК Е

(обов’язковий)

 

РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОВІДДАЧІ ВНУТРІШНЬОЇ,αв, ТА ЗОВНІШНЬОЇ,αз, ПОВЕРХОНЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

ДОДАТОК Ж

(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВІ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ (ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ТЕПЛОПРОВІДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ТА ТЕПЛОСТІЙКОСТІ)

 

  Температурна зона   I   II   III   IV  
  Розрахункова температура зовнішнього повітря, 0С     мінус 22     мінус 20     мінус 18     мінус 12  

 

 

 

ДОДАТОК И

(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

. (И.1) де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої… Ri – термічний опір i-го шару конструкції, м2 .К/Вт;

ДОДАТОК К

(обов’язковий)

 

ВологіснІ умовИ експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях

  Вологісний режим приміщень за додатком Г (табл.Г1)   Умови експлуатації  
  Сухий   А  
  Нормальний   Б  
  Вологий   Б  
  Мокрий   Б  
Примітки: 1. Матеріали внутрішніх конструкцій будинків із нормальним режимом експлуатації розраховуються для умов експлуатації А.    

ДОДАТОК Л

(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Таблиця Л.1. Значення розрахункових теплофізичних характеристик

  Для будівельних матеріалів, що не зазначені у таблиці Л.1,розрахункові… Л.2.1. Теплопровідність матеріалу у сухому та зволоженому стані визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-105 (ГОСТ 7076).

ДОДАТОК М

(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТУ СКЛІННЯ

М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою:

(М.1)

де RΣ cп – приведений опір теплопередачі світлопрозорої ділянки, що приймається залежно від характеристик скління (склопакетів) - відстані між шарами скла, виду газонаповнення та ступеня чорноти поверхні скла згідно з табл.М.1, Fсп площа світлопрозорої частини, м2;

RΣi, Fі – опір теплопередачі та площа і-го непрозорого елементу;

n- кількість непрозорих елементів конструкції з визначеним значеннями RΣi, Fі

kj – лінійній коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м . К), j-го конструктивного непрозорого елементу світлопрозорої конструкції, що визначаються за И.4 на підставі розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів;

Lj, - лінійній розмір, м, j-го конструктивного непрозорого елементу світлопрозорої конструкції;

m – кількість непрозорих елементів конструкції, для яких необхідно визначати kj

 

Табл.М1 ПРИВЕДЕНИЙ ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СКЛОПАКЕТІВ

Кількість камер у склопакеті   Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі, м2 К/Вт
Повітря Криптон Аргон
1-8-4М1     0,28
1-10-4М1     0,29
1-12-4М1     0,30
1-16-4М1     0,32
1-8-4M1     0,30
1-10-4M1     0,31
1-12-4M1     0,32
1-16-4M1     0,34
1-16-4М1     0,38
1-8-4К     0,47
1-10-4К     0,49
1-12-4К     0,51
1-16-4К     0,53
1-8-4K     0,53
1-10-4K     0,55
1-12-4K     0,57
1-16-4K     0,59
1-16-4K     0,62
4К-16-4К     0,67
Продовження табл.М1
1-8-4і     0,51
1-10-4і     0,53
1-12-4і     0,56
4М1-16-4і     0,59
1-8-4і     0,57
1-10-4і     0,60
1-12-4і     0,63
1-16-4і     0,66
1-16-4і     0,75
1-16-4і   0,72
1-16-4і   0,70
1-16-4і   0,67
1-6-4М1-6-4М1     0,42
1-8-4М1-8-4М1     0,45
1-10-4М1-10-4М1     0,47
1-12-4М1-12-4М1     0,49
4М1-16-4М1-16-4М1     0,52
1-6-4M1-6-4M1     0,44
1-8-4M1-8-4M1     0,47
1-8-4M1-8-4M1     0,51
1-10-4M1-10-4M1     0,49
1-12-4M1-12-4M1     0,52
1-16-4M1-16-4M1     0,55
1-6-4М1-6-4К     0,53
1-8-4М1-8-4К     0,55
1-10-4М1-10-4К     0,59
1-12-4М1-12-4К     0,61
1-16-4М1-16-4К     0,65
1-6-4M1-6-4K     0,60
1-8-4M1-8-4K     0,62
1-10-4M1-10-4K     0,65
1-12-4M1-12-4K     0,68
1-16-4M1-16-4K     0,72
1-10-4М1-10-4К     0,85
1-10-4М1-10-4К   0,82
1-10-4М1-10-4К   0,80
1-10-4М1-10-4К   0,78
4К-10-4М1-10-4К     0,73
1-10-4К-10-4К     1,28
4К-10-4М1-10-4К     1,32
1-8-4М1-8-4і     0,61
1-10-4М1-10-4і     0,64
1-12-4М1-12-4і     0,68
1-16-4М1-16-4і     0,72
1- 6-4М1-6-4і     0,64
1- 8-4М1-8-4і     0,67
1-10-4М1-10-4і     0,71
1- 12- 4М1-12-4і     0,75
1 -16-4М1-16-4і     0,80
1-10-4М1-10-4і     0,94
Кінець табл.М1
1-10-4М1-10-4і   0,90
1-10-4М1-10-4і   0,85
1-10-4М1-10-4і   0,78
4і-10-4М1-10-4і     0,93
4і-10-4М1-10-4і     1,35
4і-10-4М1-10-4і   1,28
4і-10-4М1-10-4і   1,18
4і-10-4М1-10-4і   1,14
* Примітка. Порядок скління - від зовнішньої поверхні Позначення скла: М1 – листове стандартне, К - енергозберігаюче з твердим покриттям, і – енергозберігаюче з м’яким покриттям
             

 

М2. Температурний перепад, Δtпр, для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління не більше ніж 0,18 при визначенні щодо виконання умови за формулою (2) розраховується тільки для непрозорої частини огородження за формулою:

Δtпр = tв, (М.2)

де τв пр – приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, термічно неоднорідної непрозорої конструкції, що розраховується при розрахунковому значенні температури внутрішнього повітря, tв, прийнятому залежно від призначення будинку за додатком Г, і розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, tз, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації будинку за додатком Ж, за формулою:

. (М.3)

 

М.3 Для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління 0,18 і більше температурний перепад Δtпр при визначенні виконання умови за формулою (2) розраховується за формулою:

. (М.4)

де , Fн - приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, непрозорої частини огороджувальної конструкції;

Fсп – площа світлопрозорої частини, м2;

- приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, світлопрозорої частини огороджувальної конструкції, що розраховується за формулою:

, (М.5)

де τсп Fcп середня температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, склопакету чи скла;

τj, Fj – середня температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, j-го конструктивного непрозорого елементу (імпосту, стулок, рами, дистанційних рамок склопакету, ригелів, стійок тощо) світлопрозорої конструкції, відповідно.

ДОДАТОК Н

(довідковий)

 

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКУ

Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2 або кВт . год/м3, визначається за…   qбуд = Qрік / Fh або qбуд = Qрік / Vh (Н.1)

ДОДАТОК П

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД…   П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій, , 0С, виконується за…

ДОДАТОК Р

(довідковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

  = . (Р.1)  

ДОДАТОК С

(довідковий)

 

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ ПОВЕРХНЕЮ ПІДЛОГИ

а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D1 = R1s1 ≥ 0,5, показник теплозасвоєння поверхнею підлоги… YП = 2s1. (С.1)

ДОДАТОК Т

(обов’язковий)

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОВІТРОПОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Dр = (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v2βv (Т.1) де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної… hi – висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної конструкції і-го поверху, для якого…

ДОДАТОК Ф

(обов’язковий)

ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ БУДИНКУ

 

Таблиця ­Ф1 - Загальна інформація

Дата заповнення ( рік, місяць, число)  
Адреса будинку  
Розробник проекту  
Адреса і телефон розробника  
Шифр проекту будинку  
Рік будівництва  

 

Таблиця Ф2 - Розрахункові параметри

Кінець табл. Ф3   Енергетичні показники Розрахункові питомі…   Таблиця Ф4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю Класи енергетичної ефективності …

ДОДАТОК Ц

(довідковий)

РОЗРАХУНКОВИЙ ПОКАЗНИК КОМПАКТНОСТІ БУДИНКІВ

Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою   Λк буд =FΣ/Vh.(Ц.1)

Код УКНД 91.120.10

Ключові слова: теплоізоляція, проектування, теплоізоляційна оболонка, будинки, питомі тепловитрати на опалення, огороджувальні конструкції, опір теплопередачі, температура, теплопровідність, паропроникність, повітропроникність, теплостійкість, вологісний режим, розрахункові значення теплофізичних характеристик, енергетичний паспорт.

– Конец работы –

Используемые теги: державні, Будівельні, норми, України0.071

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Державні будівельні норми України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Державні будівельні норми України
Державні будівельні норми України..

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006
Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Понятие норм морали. Общие черты и отличия норм права и норм морали. Реализация права, формы и стадии реализации
Народная мудрость гласит: мораль начинается там, где один человек позаботится о другом. Мораль созидательна: она строит мир, соединяет людей. В.. Он сформулировал великий принцип моралипринцип гуманизма.Начало нашей эры.. Человечество сформулировало огромное количество правил поведения, регулирующих самые разнообразные отношения, и..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Нормы права. Структура норм права
Для правоприменения и других форм реализации права первостепенное значение имеет понятие о праве как о системе норм. Правовой нормой называется.. Общий характер правовой нормы, состоит в том, что она регулирует определенный.. Норма это правило должного, обращенное в будущее. От других социальных норм правовые нормы отличаются неразрывной..

Самостійна роботи з історії України. Давня історія України
Частина Робота з контурними картами.. Давня історія України..

Государственные строительные нормы Украины ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
Ресурсные элементные сметные нормы.. на ремонтно Строительные работы.. Сборник Лепные работы..

Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности
Непосредственно на уровне предприятий общественно необходимое время выступает как необходимое время рабочее время требуемое для изготовления единицы.. Соответственно будут различными и фактические затраты. Нормирование труда это.. Норма времени является наиболее распространенной формой выражения нормированных затрат труда. Затраты времени..

Тематика курсу лекцій історія України. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція.. план..

0.04
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам