рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги - раздел Строительство, Державні будівельні норми України Показник Теплозасвоєння Поверхнею Підлоги YП, Вт/(М...

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 ·К), визначають:

а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D1 = R1s1 ≥ 0,5, показник теплозасвоєння поверхнею підлоги визначають за формулою:

YП = 2s1. (С.1)

 

б) якщо перші n шарів конструкції підлоги (n≥1) мають теплову інерцію D1+D2+…+Dn<0,5, але теплова інерція n+1 шарів D1+D2+…+Dn+1≥0,5, показник теплозасвоєння підлоги Yп визначається послідовним розрахунком показників теплозасвоєння поверхнями шарів конструкції, починаючи з n-го до 1-го за формулами:

 

– для n-го шару – за формулою:

 

(С.2)

 

– для i-го шару ( i = n-1; n-2;...; 1) – за формулою:

 

(С.3)

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП приймається рівним показнику теплозасвоєння поверхні 1-го шару Y1.

У формулах (С.1) – (С.3) та нерівностях:

D1, D2 ,..., Dn , Dn+1 – теплова інерція відповідно 1-го,2-го,..., п,( n+1)-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (4);

Ri, Rn – термічні опори, м2·ºС/Вт, i-го й n-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (5);

s1, s2, …, sn, sn+1 – розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу 1-го, 2-го,...,п,(n+1)-го шарів конструкції підлоги, Вт/(м2·К), що приймаються згідно з табл.Л1 додатку Л для умов експлуатації А;

Yi+1 – показник теплозасвоєння поверхні (i+1)-го шару конструкції підлоги, Вт/(м2 ·К).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конструкції будинків і споруд
  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ     ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України ДБН
  Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79  

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, щ

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові   qбуд ≤ Emax. (7)  

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних установ обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних кон

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови: Rg ≥ Rg н, (12)

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови: Δw £ Δwд, (16)

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документу

ДОДАТОК А
(довідковий)   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі.

Терміни та визначення понять
  Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - си

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період
  Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються
  Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,αв, та зовнішньої,αз, поверхонь огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) αв αз

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

Значення розрахункових теплофізичних характеристик
  Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
  Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2

ДОДАТОК П
(довідковий) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

Розрахункове визначення амплітутуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:  

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою: Dр = (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v

Розрахункові параметри
Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина Розрахункова тем

Розрахунковий показник компактності будинків
Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою   Λк буд =

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги