рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій - раздел Строительство, Державні будівельні норми України Т.1 Розрахункова Різниця Тисків, ΔP, Па, Визначається За Формулою...

Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою:

= (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v2βv (Т.1)

де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної шахти), м;

hi – висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної конструкції і-го поверху, для якого проводиться розрахунок, м;

gз, gв – питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, Н/м3, що розраховується за формулами:

gз = 3463 / (273+tз), gв = 3463 / (273+tв). (Т.2)

де tз – розрахункове значення температури зовнішнього повітря, oС, що приймається залежно від температурної зони за додатком Ж;

tв - розрахункове значення температури внутрішнього повітря, oС, що приймається залежно від призначення будинку згідно з додатком Г2;

v- максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами за січень, м/с, повторюваність яких складає 16 % та більше, прийнята згідно зі СНиП 2.01.01;

βv – коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою будівлі, який приймається згідно з табл. Т.1

Таблиця Т.1 КОЕФІЦІЄНТ УРАХУВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИСОТИ БУДІВЛІ

Висота будівлі, hi, м Коефіцієнт βv залежно від характеристики місцевості
А В С
≤ 5 0,75 0,50 0,40
1,00 0,65 0,40
1,25 0,85 0,55
1,50 1,10 0,80
1,70 1,30 1,00
1,85 1,45 1,15
2,00 1,60 1,25
2,25 1,90 1,55
2,45 2,10 1,80
2,65 2,30 2,00
2,75 2,50 2,20
2,75 2,75 2,35
Примітка 1. А – відкрите узбережжя моря, озера, водосховища, поле В –територія, лісовий масив тощо з рівномірно розташованими перешкодами висотою більше 10 м. С – місцевість з розташованими будинками висотою більше 25 м. Примітка 2. Споруда вважається розташованою на місцевості даного типу, якщо ця місцевість є незмінною з навітряного боку споруди на відстань до 30h – при висоті споруди до 60 м та 2 км – при більшій висоті будівлі.

 

Т.2 Опір повітропроникності непрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою:

Rg нк =. (Т.3)

де - опір повітропроникності i-го шару конструкції, м2 год Па/кг, що приймається згідно з табл.Т.2;

N – кількість шарів у конструкції.

Табл.Т.2 ЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

  Матеріали та конструкції Товщи-на шару, мм Опір повітропроникності, Rg, м2 год Па/кг
Бетон суцільний (без швів)
Газо- та пінозолобетон суцільний (без швів)
Вапняк-черепашник
Картон будівельний (без швів) 1,3
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в половину цегли
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в одну цеглу та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині товщиною в половину цегли
Цегляне мурування з керамічної пустотілої цегли на цементно-піщаному розчині товщиною в 1/2 цегли -
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-піщаному розчині
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-шлаковому розчині
Листи азбестоцементні із закладенням швів
Обшивка з обрізаних дощок, які з'єднані впритул у чверть або шпунт 20-25 1,5
Обшиття з гіпсової сухої штукатурки із закладанням швів
Ніздрюватий бетон автоклавний
Ніздрюватий бетон неавтоклавний
Пінополістирол 50-100
Піноскло суцільне (без швів) Повітронепроникне
Плити мінераловатні жорсткі
Руберойд 1,5 Повітронепроникне
Плити фанерні клеєні (без швів) 3-4
Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам’яному або цегляному муруванню
Штукатурка вапняна по кам’яному або цегляному муруванню
Повітряні прошарки, мати та плити м’які з мінеральної вати та пухких матеріалів, засипки з керамзиту, піску та ін. незале-жно

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конструкції будинків і споруд
  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ     ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України ДБН
  Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79  

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, щ

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові   qбуд ≤ Emax. (7)  

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних установ обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних кон

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови: Rg ≥ Rg н, (12)

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови: Δw £ Δwд, (16)

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документу

ДОДАТОК А
(довідковий)   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі.

Терміни та визначення понять
  Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - си

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період
  Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються
  Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,αв, та зовнішньої,αз, поверхонь огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) αв αз

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

Значення розрахункових теплофізичних характеристик
  Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
  Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2

ДОДАТОК П
(довідковий) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

Розрахункове визначення амплітутуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:  

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 ·К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункові параметри
Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина Розрахункова тем

Розрахунковий показник компактності будинків
Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою   Λк буд =

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги