рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахункові параметри

Розрахункові параметри - раздел Строительство, Державні будівельні норми України Найменування Розрахункових Параметрів ...

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина
Розрахункова температура внутрішнього повітря tв oC  
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз oC  
Розрахункова температура теплого горища tвг oC  
Розрахункова температура техпідпілля tц oC  
Тривалість опалювального періоду zoп доба  
Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період toп з oC  
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd oC×доба  
Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку
Призначення  
Розміщення в забудові  
Типовий проект, індивідуальний  
Конструктивне рішення  
  Таблиця Ф3 – Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники
Показник Позначе- ння і розмір-ність показника Норма- тивне значення показника Розрахун-кове (проектне) значення показника Фактичне значення показника
Геометричні показники
Загальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку FΣ, м2 --    
  В тому числі:        
  - стін Fнп, м2 --    
  - вікон і балконних дверей Fсп, м2 --    
  - вітражів Fсп, м2 --    
  - ліхтарів Fсп, м2 --    
  - покриття (суміщених) Fд, м2 --    
                 

Продовження табл. Ф3

 
  - горищних перекриттів (холодного горища) Fд, м2 --    
  - перекриттів теплих горищ Fд, м2 --    
  - перекриттів над техпідпіллями Fц1, м2 --    
  - перекриттів над неопалюваними підвалами і підпіллями Fц2, м2 --    
  - перекриттів над проїздами і під еркерами Fц3, м2 --    
  - підлоги по ґрунту Fц, м2 --    
Площа опалюваних приміщень Fh, м2 --    
Корисна площа (для громадських будинків) Fl, м2 --    
Площа житлових приміщень і кухонь Fl, м2 --    
Розрахункова площа (для громадських будинків) Fl, м2 --    
Опалюваний об’єм Vh, м3 --    
Коефіцієнт скління фасадів будинку F --    
Показник компактності будинку kк буд --    
Теплотехнічні та енергетичні показники
Теплотехнічні показники
    Приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджень R∑пр , м2× К /Вт      
  - стін R∑пр ст      
  - вікон і балконних дверей R∑пр в      
  - вітражів R∑ пр вт      
  - ліхтарів R∑ пр л      
  - вхідних дверей, воріт R∑пр вд      
  - покриттів (суміщених) R∑пр п      
  - горищних перекриттів (холодних горищ) R∑пр г      
  - перекриттів теплих горищ (включаючи покриття) R∑пр пг      
  - перекриттів над техпідпіллями R∑пр пт      
  - перекриттів над неопалюваними підвалами або підпіллями R∑пр пн      
  - перекриттів над проїздами й під еркерами R∑пр пп      
  - підлоги по грунту   R∑пр пд      

Кінець табл. Ф3

 
Енергетичні показники  
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд , кВт . год/м2, [кВт . год/м3]        
Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку Emax , кВт . год/м2, [кВт . год/м3]        
Клас енергетичної ефективності          
Термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки та її елементів          
Відповідність проекту будинку нормативним вимогам          
Необхідність доопрацювання проекту будинку          
                     

 

Таблиця Ф4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю

Класи енергетичної ефективності будинку Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, від максимально допустимого значення, Еmax, [(qбуд- Еmax)/ Еmax,].100%     Рекомендації
А мінус 50 та менше  
B від мінус 49 до мінус 10  
C від мінус 9 до плюс 5  
D від плюс 6 до плюс 25  
E від плюс 26 до плюс 75  
F плюс 76 та більше  

 

Таблиця Ф5 - Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку
  Рекомендовано: ­ ­

 

  Паспорт заповнений:
  Організація  
  Адреса и телефон  
  Відповідальний виконавець  

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахункові параметри

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конструкції будинків і споруд
  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ     ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України ДБН
  Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79  

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, щ

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові   qбуд ≤ Emax. (7)  

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних установ обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних кон

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови: Rg ≥ Rg н, (12)

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови: Δw £ Δwд, (16)

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документу

ДОДАТОК А
(довідковий)   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі.

Терміни та визначення понять
  Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - си

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період
  Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються
  Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,αв, та зовнішньої,αз, поверхонь огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) αв αз

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

Значення розрахункових теплофізичних характеристик
  Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
  Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2

ДОДАТОК П
(довідковий) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

Розрахункове визначення амплітутуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:  

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 ·К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою: Dр = (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v

Розрахунковий показник компактності будинків
Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою   Λк буд =

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги