рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунковий показник компактності будинків

Розрахунковий показник компактності будинків - раздел Строительство, Державні будівельні норми України Ц.1Розрахунковий Показник Компактності Будинку, ...

Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою

 

Λк буд =FΣ/Vh.(Ц.1)

 

де FΣ – загальна площа внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій, включаючи покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття (підлоги) нижнього опалювального приміщення, м2;

Vh опалюваний об’єм будівлі, рівний об’єму, обмеженому внутрішніми поверхнями зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, м3.

Ц.2 Рекомендовані значення щодо показника компактності, які слідвиконувати при проектуванні житлових будинків, Λк буд, не більше:

- 0,25-для 16-поверхових будівель і вище;

- 0,29-для будівель від 10 до 15 поверхів включно;

- 0,32-для будівель від 6 до 9 поверхів включно;

- 0,36-для 5-поверхових будівель;

- 0,43-для 4-поверхових будівель;

- 0,54-для 3-поверхових будівель;

- 0,61; 0,54; 0,46-для дво-, три- і чотириповерхових блокувальних і секційних будівель відповідно;

- 0,9-для дво – і одноповерхових будівель з мансардою;

- 1,1-для одноповерхових будівель.


 

Зміст

 

    С.
Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів ...............………….....  
Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів …………………................................................  
Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення ..............................................................................…  
Визначення показників теплостійкості ……………………………….........
Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій ………..
Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій.......................
Енергетичний паспорт будинку ………………………………………….....
ДОДАТОК А Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах…………
ДОДАТОК Б Терміни та визначення понять............................................................…....…
ДОДАТОК В Карта-схема температурних зон України ………………...……………......
ДОДАТОК Г Тепловологісний режимприміщень будинків і споруд в опалювальний період ………………………………………………......  
ДОДАТОК Д Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються ..
ДОДАТОК Е Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої, αв, та зовнішньої, αз, поверхні огороджувальних конструкцій ………....  
ДОДАТОК Ж Розрахункові температури зовнішнього повітря (для оцінки температурного режиму теплопровідних включень огороджувальних конструкцій, повітропроникності та теплостійкості) ..……………………    
ДОДАТОК И Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій .........................…………………………....  
ДОДАТОК К Вологісні умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях ...................................................................................................
ДОДАТОК Л Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів ......
ДОДАТОК М Розрахунковевизначення приведеного опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій та температурного перепаду конструкцій в залежності від коефіцієнту скління ..................................……………....    
ДОДАТОК Н Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку ..........................................................……………..............................  
ДОДАТОК П Розрахункове визначення амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні при оцінці теплостійкості огороджувальних конструкцій у літній період року .............……….………………….…......    
ДОДАТОК Р Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період ........................  
ДОДАТОК С Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги ............................................................................................................  
ДОДАТОК Т Розрахункове визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій .....................................................................  
ДОДАТОК Ф Форма енергетичного паспорту будинку .....................................................
ДОДАТОК Ц Розрахунковий показник компактності будинків ...........………………....
     

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунковий показник компактності будинків

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конструкції будинків і споруд
  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ     ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України ДБН
  Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79  

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, щ

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові   qбуд ≤ Emax. (7)  

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних установ обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних кон

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови: Rg ≥ Rg н, (12)

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови: Δw £ Δwд, (16)

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документу

ДОДАТОК А
(довідковий)   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі.

Терміни та визначення понять
  Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - си

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період
  Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються
  Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,αв, та зовнішньої,αз, поверхонь огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) αв αз

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

Значення розрахункових теплофізичних характеристик
  Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
  Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2

ДОДАТОК П
(довідковий) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

Розрахункове визначення амплітутуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:  

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 ·К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою: Dр = (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v

Розрахункові параметри
Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина Розрахункова тем

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги