рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій - раздел Строительство, Державні будівельні норми України 5.1 Для Огороджувальних Конструкцій Опалюваних Будинків Обов...

5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови:

Rg ≥ Rg н, (12)

 

де Rg – опір повітропроникності огороджувальної конструкції, м2·год Па/кг;

Rg н – необхідний опір повітропроникності, м2 год Па/кг.

5.2 Для непрозорих огороджувальних конструкцій необхідний опір повітропроникності на i-му поверсі, для якого виконується розрахунок, визначається за формулою:

Rg н =. (13)

де Δp – розрахункова різниця тисків, Па, визначається за додатком Т;

Gн – допустима повітропроникність огороджувальної конструкції, що встановлюється згідно з табл. 7 залежно від виду огороджувальної конструкції.

5.3 Для світлопрозорих огороджувальних конструкцій необхідний опір повітропроникності визначається за формулою:

Rg н =. (14)

де Δр0 = 10 Па – різниця тисків, за якою визначається масова повітропроникність світлопрозорої конструкції під час випробувань за ДСТУ Б В.2.6-18.

 

Таблиця 7 – Допустимі значення повітропроникності огороджувальних конструкцій, Gн

Вид огороджувальної конструкції Значення Gн
Зовнішні непрозорі конструкції житлових і громадських будинків 0,5 кг/(м2 год)
Зовнішні непрозорі конструкції промислових будинків 1,0 кг/(м2 год)
Стики між елементами (панелями) непрозорих конструкцій житлових і громадських будинків   0,5 кг/(м год)
Стики між елементами (панелями) непрозорих конструкцій промислових будинків 1,0 кг/(м год)
Світлопрозорі конструкції житлових та громадських будинків, виробничих будинків із кондиціонуванням приміщень   6,0 кг/(м2 год)  
Світлопрозорі конструкції промислових будинків 10,0 кг/(м2 год)
Вхідні двері до квартир 1,5 кг/(м2 год)

 

5.4 Виконання умови (13) для непрозорих огороджувальних конструкцій перевіряється за результатами випробувань, проведених акредитованими лабораторіями за ГОСТ 25891 або за результатами розрахунків. Опір повітропроникності непрозорих огороджувальних конструкцій, Rgнк, розраховується за додатком Т.

5.5 Виконання умови (13) для світлопрозорих огороджувальних конструкцій перевіряється за результатами випробувань, проведених акредитованими лабораторіями за ДСТУ Б В.2.6-18.

Опір повітропроникності світлопрозорих огороджувальних конструкцій, Rgск, визначається за формулою:

Rg ск =. (15)

де n – показник режиму фільтрації світлопрозорої конструкції, отриманий за результатами випробувань, проведених за ДСТУ Б В.2.6-18;

Gск - повітропроникність світлопрозорої конструкції, кг/(м2 год), при Dро = 10 Па, отримана за результатами випробувань акредитованими лабораторіями.

5.6 У разі, якщо Rg ск Rg н в п'ять і більше разів обов’язково виконання вимог 5.23 ДБН В.2.2-15.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Конструкції будинків і споруд
  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ     ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України ДБН
  Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6- 31 :2006 На заміну СНиП ІІ-3-79  

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням з замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, щ

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові   qбуд ≤ Emax. (7)  

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних установ обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних кон

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків, що опалюються, обов'язкове виконання умови: Δw £ Δwд, (16)

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документу

ДОДАТОК А
(довідковий)   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ   ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі.

Терміни та визначення понять
  Нижче подано терміни, вжиті в цих нормах, та визначення позначених ними понять.   Теплоізоляційна оболонка будинку - си

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалювальний період
  Таблиця Г.1 – Градація вологісного режиму приміщень Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря,φв, %, при

Розрахункове визначення температури приміщень, що не опалюються
  Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої,αв, та зовнішньої,αз, поверхонь огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) αв αз

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

Значення розрахункових теплофізичних характеристик
  Назва матеріалу Характеристика в сухому стані Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації w, %

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
  Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд, кВт . год/м2

ДОДАТОК П
(довідковий) РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ

Розрахункове визначення амплітутуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:  

Розрахункове визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП, Вт/(м2 ·К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків, Δp, Па, визначається за формулою: Dр = (H-hi) (gз - gв) + 0,03 gз v

Розрахункові параметри
Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниці вимірювання Величина Розрахункова тем

Розрахунковий показник компактності будинків
Ц.1Розрахунковий показник компактності будинку, Λк буд , визначається за формулою   Λк буд =

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги