рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення виробничого складу бетону

Визначення виробничого складу бетону - раздел Строительство, З дисципліни будівельні матеріали та вироби У Виробничих Умовах Заповнювачі, Що Використовуються Для Бетону (Пісок, Щебін...

У виробничих умовах заповнювачі, що використовуються для бетону (пісок, щебінь), знаходяться у вологому стані. Волога, що міститься у заповнювачах, може істотно змінити величину водоцементного відношення та склад бетону, а отже й вплинути на важливі якості бетону ( наприклад, на щільність). Тому окрім визначення номінального складу бетону, потрібно визначити його виробничий склад, який враховує вологість заповнювачів.

Для визначення виробничого складу бетону діють наступним чином. Розраховують витрати заповнювачів на 1 м3 бетону з урахуванням їх природної вологості за формулами (10.24 и 10.25):

П1 = П ( 1 + 0,01Wп ); (10.24)

Щ1 = Щ ( 1+ 0,01Wщ ), (10.25)

де П1 – кількість піску природної вологості, витраченого на 1 м3 бетону;

Щ1 – кількість щебеню природної вологості, витраченого на 1 м3 бетону;

П – витрати сухого піску на 1 м3 бетону;

Щ – витрати сухого щебеню на 1 м3 бетону (П та Щ – величини, визначені у відповідності до вказівок попереднього розділу);

Wп та Wщ – відповідно природна вологість піску та щебеню, % (за завданням).

Кількість води, що містять у собі пісок та щебінь, можна визначити за формулами:

Вп = П1 - П; (10.26)

Вщ = Щ1 - Щ, (10.27)

де Вп - кількість води, що міститься у піску;

Вщ - кількість води, що міститься у щебені.

Інші показники ті ж самі, що наведені вище.

Тоді витрати води на 1 м3 бетону з урахуванням вологості заповнювачів можна визначити за формулою

В1 = В – (Вп + Вщ), (10.28)

де В – витрати води на 1 м3 бетону при використанні сухих заповнювачів (з попереднього параграфа),

або за формулою

В1 = В – (П1 – П) + (Щ1 - Щ) (10.29)

(позначення ті ж самі).

Витрати цементу на 1 м3 бетону залишаються без змін, оскільки цемент використовують тільки сухим, уникаючи зниження його активності.

Після визначення витрат матеріалів на 1 м3 бетону з урахуванням вологості заповнювачів П1, Щ1, В1, та В, визначають виробничий склад бетону. Для цього записують відношення між складовими бетону:

Ц : П1 : Щ1 : В/Ц, (10.30)

яке призводять після до загальноприйнятного вигляду, ділячи кожний член відношення на Ц.

Позначаючи П1/Ц – x1, а Щ1/Ц – y1, одержують виробничий склад бетону у вигляді 1: x1: y1, де x1 та y1 підраховують з точністю до 0,01.

Виробничий склад бетону визначає кількість вагових частин піску (x1) та кількість вагових частин щебеню (y1), яке приходиться на одну вагову частину цементу з урахуванням вологості заповнювачів.

10.6 Визначення коефіцієнта виходу бетону та розрахунок дозування матеріалів на заміс бетонозмішувача

Коефіцієнт виходу бетону – це відношення об’єму свіже виготовленої бетонної суміші до суми об’ємів його складових. Цей коефіцієнт розраховується за формулою 10.31.

, (10.31)

де Vц, Vп, Vщ – відповідно об’єми цементу, піску та щебеню, витрачені на 1 м3 бетону;

Vб – об’єм 1 м3 бетонної суміші, що дорівнює 1000 л.

Оскільки важкий бетон – матеріал вельми щільний, його об’єм завжди менше суми об’ємів його компонентів, а тому коефіцієнт завжди менше одиниці.

Паспортна місткість бетонозмішувача визначається сумою об’ємів складових, які завантажені на один заміс бетонозмішувача. Отже, об’єм бетону, добутого за результатом одного замісу,

 

VБ= Vк × b, (10.32)

 

де Vк – об’єм ковша бетонозмішувача (паспортний об’єм).

Кількість компонентів на один заміс бетонозмішувача (кілограми) розраховують за наступними формулами:

Цк = Ц × Vб ;

Цк = (10.33)

Пк = або Пк = Цк × X1. (10.34)

 

або ; (10.35)

, (10.36)

де Цк, Пк, Щк, Вк – відповідно кількість цементу, піску, щебеню, води на заміс;

Ц – витрати цементу на 1 м3 бетону;

П1, Щ1, В1 – відповідно витрати піску, щебеню, води на 1 м3 бетону з урахуванням вологості заповнювачів;

x1, y1 – відповідно кількість вагових частин піску, щебеню, що приходяться на одну вагову частину цементу з урахуванням вологості заповнювачів (з виробничого складу бетону).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З дисципліни будівельні матеріали та вироби

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.. спеціальності..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення виробничого складу бетону

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Визначення насипної густини щебеню
Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення насипної густини щебеню та практичне його виконання. Прилади: металевий мірний ц

Визначення істинної густини зерен щебеню
Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення істинної густини зерен щебеню та практичне його виконання. Прилади: металевій

Визначення зернового складу нефракційованого щебеню
Мета роботи: ознайомлення зі стандартною методикою визначення зернового складу нефракційованого щебеню та практичне виконання роботи за подальшим визначенням виду щебеню графіч

Загальні поняття про бетон
Бетон – це штучний конгломерат, який утворюється внаслідок затвердіння раціонально добраної суміші зі зв’язуючої речовини, води, дрібного, крупного заповнювачів та домішок. До того, як суміш стане

Порядок добору складу бетону
Добір складу бетону за розрахунково-експериментальним методом Б.Г. Скрамтаєва – Ю.М. Баженова з деякими спрощеннями, запровадженими кафедрою будівельних матеріалів ХДТУБА, виконується наступним чин

Випробування контрольних зразків для визначення міцності бетону до стиснення
Випробування зразків-кубів бетону на стиск проводяться відповідно до ГОСТу 10180-90 у віці 28 діб. Перед випробуванням ретельно оглядають зразок, вимірюють грані з точністю до 1 мм. При ви

Основні положення
Будівельні розчини – це штучні кам’яні матеріали, що одержують в результаті твердіння раціонально підібраних сумішей з неорганічних в’яжучих, дрібного заповнювача (піску) та води. Часто до розчинів

Завдання для розрахунку складу розчину
Потрібно розрахувати та лабораторним шляхом добрати склад будівельного цементно-піщаного розчину, призначеного для виробництва цегляного мурування. При цьому розчин має задовольняти наступним умова

Розрахунок складу розчину
Міцність розчину, укладеного на пористу основу (керамічна цегла), визначають в залежності від витрат в’яжучої речовини (оскільки після відсосу води основою у розчині залишається приблизно однакова

Пробний заміс розчину
Досвід свідчить, що для визначення рухомості розчинної суміші та виготовлення контрольних зразків достатньо взяти сухих матеріалів (цементу та піску в сумі) не менш 3000 г (можна брати матеріалів і

Визначення границі міцності при стиску розчину
Згідно з ГОСТом 5802-86 границю міцності під час стискання розчину визначають на зразках-кубах розмірами 7,07×7,07×7,07 см. На кожний термін випробувань виготовляють три зразки.

Прилади та обладнання: скляні бюкси з кришками, терези технічні, сушильна шафа, ексикатор
Вологістю деревини називають відношення маси вологи, що знаходиться в даному об’ємі деревини, до маси абсолютно сухої деревини, яке виражається у відсотках. Вологість впливає на міцність, о

Визначення вологості деревини
Показники Од. вимір. Формула Результати І ІІ ІІІ Маса зраз

Механічні властивості
Найважливіші механічні властивості деревини: міцність під час стискання вздовж волокон, поперечний вигин, міцність на розтяг вздовж волокон, на сколювання та статична твердість. Про міцніс

Визначення границі міцності під час стискання деревини вздовж волокон
Номер зразка Розміри поперечного перерізу, см Площа поперечного перерізу, см2 Руйнівне навантаження Р, кгс В

Визначення границі міцності під час вигинання деревини
Номер зразка Розміри поперечного перерізу, см Відстань між опорами см Руйнів-не наванта-ження Р, кгс Вологість, %

Визначення властивостей зв’язуючих речовин
Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення густини та в’язкості в’яжучих речовин (на прикладі оліфи) та практичне їх виконання. Прилади та обладнання: аре

Визначення властивостей пігментів
Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення лугостійкості, олієємності та покривності пігментів і практичне їх визначення. Прилади та обладна

Визначення олієємності пігменту
Показники Розм. Результат І ІІ ІІІ Пігмент Наважка пігменту Густина

Випробування нафтових бітумів
Нафтові бітуми при нормальній температурі являють собою тверді або напівтверді речовини чорного або темно-коричневого кольору, які застосовуються як органічні в’яжучі та гідроізоляційні матеріали.

Визначення розтяжності (дуктильності) бітумів
Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення розтяжності бітумів та практичне його виконання. Прилади та обладнання: дуктилометр, б

Визначення температури розм’якшення бітумів
Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення температури розм’якшення бітумів та його практичне виконання. Прилади та обладнання: п

Випробування вуглецевих сталей
Сталь вуглецеву звичайної якості підрозділяють на три групи: А, Б, В. У сталі групи А гарантуються її механічні властивості, групи Б – хімічний склад, а групи В – хімічний склад та механічні власти

Випробування вуглецевої сталі на твердість
Мета роботи: ознайомлення з методами визначення твердості вуглецевої сталі за способом Роквелла та способом Роквелла і практичне його виконання. Прилади та обл

Випробування вуглецевої сталі на ударну в’язкість
Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення ударної в’язкості сталі ті його практичне виконання. Прилади та обладнання: маятникови

Метод визначення міцності молотком Фізделя
Мета роботи: ознайомлення з неруйнучим методом визначення міцності за допомогою молотка Фізделя та практичне його виконання. Прилади та обладнання

Метод визначення міцності еталонним молотком Кашкарова
Мета роботи: ознайомлення з не руйнуючим методом контролю міцності еталонним молотком Кашкарова та практичне його виконання. Прилади та обладнання

Метод визначення міцності за відскоком та пластичною деформацією
Метод заснований на визначенні міцності важкого бетону (в межах 50-500 кгс/см2) за величиною відскоку бойка від його поверхні та пластичною деформацією під час випробування приладами пру

Метод визначення міцності відриванням
Метод заснований на визначенні міцності важкого бетону за величиною умовного напруження, яке необхідне для його руйнування під час відривання сталевого диска, приклеєного до його поверхні.

Метод визначення міцності сколюванням ребра конструкції
Метод заснований на визначенні міцності важкого бетону на стиснення за величиною зусилля, необхідного для сколювання ділянки бетону на ребрі конструкції. Метод застосовується для визначенн

Радіаційний метод визначення міцності
Радіаційний метод заснований на проникненні через конструкції іонізуючих електромагнітних та корпускулярних випромінювань та їх реєстрації. Під час радіаційного контролю використовуються р

Тепловий метод
Тепловий неруйнуючий контроль якості будівельного матеріалу або виробу заснований на реєстрації теплових полів, температури та перепаду теплових характеристик. Методи теплового контролю по

Оптичний метод
Оптичний неруйнуючий контроль заснований на взаємодії світлового випромінювання з будівельним матеріалом або виробом та реєстрації результатів. Його поділяють на наступні методи: - візу

Акустичний метод визначення міцності
Електронно-акустичний метод заснований на використанні зв’язку між міцністю та пружньо-пластичними властивостями матеріалу, з одного боку, та його акустичними характеристиками – з іншого.

Ультразвуковий метод контролю твердіння бетону
Ультразвуковий імпульсний метод контролю твердіння бетону застосовується для збірних та монолітних бетонів, залізобетонів під час твердіння в природних умовах процесу термовологої обробки.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги