рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Залізобетонні несучі конструкції

Залізобетонні несучі конструкції - раздел Строительство, Архітектура будівель і споруд Конструкції Фу...

Конструкції фундаментів (збірні чи монолітні) представляють собою окремо

 

Рис.ІУ.2 – Конструкції фундаментів:

1 – типи фундаментів: а – монолітний;б – збірний складений; в – те ж, з порожнинами; г - пальовий; 2 – фундаментні балки; 3 – спирання фундаментних балок: а – через збірний стовпчик; б – арматурними випусками; в – по зовнішньому ряду колон; 1 – стовпчик; 2 - фундамент колони; 3 – фундаментна балка; 4 – на бетонка; 5 – зовнішня стіна; 6 – відмостка; 7 – підсипка піском або шлаком

стоячі опори – башмаки ступінчастої форми з гніздом («стаканом») у верхній частині для

встановлення залізобетонних колон (рис.ІУ.2).

Рис.ІУ.3 – Збірні залізобетонні колони:

а – колони суцільного перетину для будівель без мостових кранів; б – двогільчасті колони безкранових будівель; в – колони суцільного перетину для будівель із мостовими кранами; г – двогільчасті колони для будівель того ж типу; д – розміщення закладних елементів і анкерних болтів колони; е і ж – заробка колон прямокутного і наскрізного перетину в фундаментах; 1 – монолітний бетон; 2 – підколінник; 3 – наскрізний отвір у розпірці

При слабких і нерівномірно деформуючих ґрунтах основи фундаменти колон проектують пальовими із залізобетонних забивних або висячих паль. Відмітка верха фундаменту – 0,150 м Несучі зовнішні і внутрішні стіни будівлі передають навантаження на фундаменти колон через спеціальні фундаментні балки. Фундаментні балки проектують збірними залізобетонними таврового або трапецієвидного перетину висотою від 0,3 до 0,6 м з попередньо напруженим армуванням.

Збірні колони формують із важкого бетону класу В15…В35. Номенклатура уніфікованих виробів передбачає для безкранових будівель колони суцільного і постійного за висотою перерізу з консолями зверху для спирання кроквяних конструкцій і колони із наскрізним двогільчастим перерізом в нижній частині. Колони кранових будівель мають більш тонку верхню частину (надколонник), що сприймає навантаження від покриття, власної ваги і інших навантажень і впливів. Надколонники мають суцільний переріз, а нижня зона колони – суцільне або наскрізне (двогільчасте). Для спирання підкранових балок в колонах передбачають консолі або уступи (рис.ІУ.3).

В залежності від розташування в плані будівлі розрізняють середні і крайні колони, що примикають до зовнішніх стін. Крайні колони відрізняються від середніх одностороннім розташуванням консолей (або уступів) для підкранових балок і конструкцій покриття.

Залізобетонні несучі конструкції покриття проектують із стержневих елементів (ферм, балок, арок або рам) в поєднанні з плоскими (панелями або настилами) або просторовими у вигляді монолітних або збірних оболонок, склепінь, куполів і ін. Найбільш поширеними конструкціями індустріального виготовлення є стержневі і площинні. Стержневі - кроквяні і підкроквяні балки і ферми - проектують переважно попередньо напруженими із бетонів класів В25 – В45 (рис.ІУ.4, ІУ.5 ).

 

 

Рис.ІУ.4 – Збірні залізобетонні балки:

а – типи балок; б – деталь кріплення балки до колони; 1 – балка; 2 –колона; 3 - анкерний болт; 4 – опорний лист балки

 

Уніфіковані конструкції балок використовують для покриттів з прогонами 6, 9, 12 і 18 м і їх виконують одно похилими (односкатними), двопохилими (двоскатними) або з паралельними поясами. Балки прогоном 6 і 9 м мають тавровий, а 12 і 18 м - двотавровий суцільний перетин. Ферми полігональні, сегментні, з паралельними поясами і трикутні служать для перекриття прогонів у 18, 24, рідше 30 м.

Підкрокв’яні балки і ферми використовують при кроці колон 12 або 18 м, що перевищує крок крокв’яних конструкцій (рис.ІУ.6).

Залізобетонні попередньо напружені підкранові балки використовують при легкому і середньому режимі роботи кранів та їх вантажопідйомності не більше 30 т. Балки уніфіковані: вони мають тавровий переріз висотою 0,8 і 1 м при кроці колон 6 м і двотавровий висотою 1,4; 1,6 і 2 м при кроці 12 м (рис.ІУ.7).

Площинні елементи покриття(ребристі панелі) прогоном 6 і 12 м при ширині 1,5 і 3,0 м виконуються, як правило, попередньо напруженими із бетону класів В20 – В45 (рис.ІУ.8).

В’язі. Просторова стійкість і жорсткість каркасу будівлі при горизонтальних вітрових і кранових впливах забезпечуються конструкціями покриття (якщо воно виконано із залізобетону),підкрановими і підкроквяними балками, а у випадку необхідності додатково спеціальними горизонтальними і вертикальними в’язями, розташованими між колонами і в покритті.

 

Рис.ІУ.5 – Крокв’яні залізобетонні ферми:

а – сегментна ферма; б – те ж, безрозкісна; в - те ж, для похилої або горизонтальної покрівлі; г – з паралельними поясами

 

Вертикальні в’язі поздовжньої стійкості каркасу влаштовують у кожному поздовжньому ряду колон в середині температурного блоку (рис.ІУ.9). В’язі являють собою хрестову або портальну стальну конструкцію.

Вертикальні в’язі між балками або фермами покриття необхідні при висоті останніх на опорі більше 900 мм, а також при відсутності підкроквяних конструкцій. Ці в’язі являють собою стальні розкісні ферми з паралельними поясами висотою, рівною висоті кроквяної конструкції в опорній зоні; вони влаштовуються по поздовжніх рядах

 

Рис.ІУ.6 – Підкрокв’яні балки і ферми в з’єднанні з крокв’яними конструкціями:

1 – підкрокв’яна балка; 2 – підкрокв’яна ферма; 3 - крокв’яна балка; 4 – крокв’яна ферма; 5 - колона

Рис.ІУ.7 – Залізобетонні підкранові балки:

а – для прогону 6 м; б – для прогону 12 м; в – кріплення рейки до балки; г – кріплення балки до колони; 1 – рейка; 2 – балка; 3 – гумова прокладка; 4 – стальні лапки-притискувачі; 5 – болт; 6 – стальна планка; 7 – опорний стальний лист; 8 - колона

несучих конструкцій в крайніх прогонах температурного блоку (рис.ІУ.10). Горизонтальні в’язі у покритті влаштовують при наявності в будівлі кранів з важким режимом роботи. Ці в’язі влаштовують по нижньому і верхньому поясах кроквяних конструкцій, а при наявності залізобетонного панельного покриття – тільки по нижньому поясу. Горизонтальні в’язі виконують у вигляді стальної ферми з паралельними поясами і розкісною або хрестовою решіткою.

 

 

Рис.ІУ.8 – Залізобетонні плити покриття:

І – для прогону 6 м; а – залізобетонна; б – армогазобетонна; в – легко бетонна;

ІІ – для прогону 12 м; а – ребриста; б – склепінчаста типу КЗЗ; в – двоконсольна типу 2Т; ІІІ – для прогонів 18 і 24 м; а – коробчастий настил; б - настил-повітропровід;

в – комплексний утеплений настил 2Т; г – не утеплений настил 2Т; д – настил КЗЗ; ІУ – кріплення панелей покриття до крокв’яної конструкції; 1 – крокв’яна балка; 2 – настил покриття; 3 – закладна деталь плити покриття; 4 – закладна деталь крокв’яної балки

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура будівель і споруд

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Залізобетонні несучі конструкції

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

І СПОРУД
    Навчальний посібник для студентів, що навчаються за напрямом 6.060101 – «Будівництво» &

Види будівель і вимоги до них
І.1.1 Класифікація будівель за призначенням. За призначенням розрізняють три основні типи будівель: - житлові будівлі для постійного чи тимчасово

Загальні відомості про конструкції будівель
  Кожна будівля складається із сукупності взаємопов'язаних конструктивних елементів, що виконують в ньому різні функції: фундаменти, стіни, каркаси, перекриття, дах, перегород

Вимоги до будівель
Будівлі любого типу повинні максимально відповідати функціональним, технічним, економічним та художнім вимогам. Для досягнення цього необхідна узгоджена і цілеспрямована робота колективу

Уніфікація і єдина модульна система
Уніфікація – науково обґрунтоване скорочення числа загальних параметрів будівель і їх елементів шляхом усунення функціонально невиправданих відхилень між ними. Уніфікація забезпечує приведен

Стандартизація
Типове проектування – це система розробки будівельних проектів, що базується на типізації будівель або їх фрагментів з метою багаторазової повторюваності в будівництві. Воно використовується особли

Об’ємно-планувальні рішення будівель
Об'ємно-планувальним рішенням будівлі називається об'єднання головних і другорядних (допоміжних) приміщень вибраних розмірів і форми в єдину композицію. За ознакою розташування приміщень розрізн

Несучі конструкції будівель
  Основні типи несучих конструкцій такі: стійко-балочні, арочно-склепінчасті, стінові, оболонки одинарної або подвійної кривини, складки, висячі, перехресно-стержневі (структури) і пн

ІМетоди проектування і техніко-економічної оцінки проектних рішень
Проект будівлі або споруди являє собою комплекс креслень, розрахунків і пояснювальної записки, необхідних для зведення будівлі та обґрунтування прийнятих рішень. Проект супроводжується ко

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
  Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд обов’язковим є виконання наступної умови R ≥ Rq mіn ,

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
Під впливом різниці загальних тисків по обидві сторони огорожі, викликаної тепловим тиском або вітром, через огороджувальні конструкції відбувається фільтрація повітря. Для забезпечення комфортного

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
Підвищення вологовмісту матеріалу огорож знижує теплозахисні властивості конструкцій і їх довговічність у зв’язку з руйнуванням перезволоженого матеріалу при багатьох циклах заморожування та відтаю

Елементи будівельної світлотехніки
Освітлення приміщень в денний час проектують природнім, штучним, або суміщеним (інтегральним). Рис.І.4 – Природ

Класифікація житлових будинків
Житлові будинки розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: за при значенням, за поверховістю та за конструктивним вирішенням. За призначенням розрізняють:

Квартирні житлові будинки
Квартира є основним елементом житлового будинку. Її планувальне рішення повинно відповідати багатофункціональному призначенню в зв’язку з різнохарактерними життєвими процесами, що протікають в ї

Планувальні рішення багатоквартирних будинків
У багатоквартирних житлових будинках квартири можуть бути зв’язані одна з одною загальними комунікаційними приміщеннями або не мати таких зв’язків, бути ізольованими. Ізоляція квартир від загаль

Класифікація громадських будівель
Громадські будівлі розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: функціональному призначенню, повторюваності (унікальні і масові), містобудівній ролі (загальноміські, районні, мікрорайонні),

Громадських будівель
Специфічними особливостями громадських будівель є: - різнорідність функцій будівель та їх окремих елементів; - одночасна концентрація в будівлях великої кількості людей;

Об’ємно-планувальні рішення
Громадські будівлі мають три групи приміщень: робочі, обслуговуючі та допоміжні.. Робочі приміщення (класи, аудиторії, палати і ін.) призначені для основного функціонального процесу; о

Будівельні системи будівель та області їх використання
Будівельна система будівлі визначається матеріалом, конструкцією і технологією зведення несучих елементів будівлі. В залежності від матеріалу вертикальних несучих конструкцій розрізняють будівлі із

Конструктивні системи будівель
Конструктивна система являє собою сукупність взаємопов’язаних конструктивних елементів будівлі, що забезпечують її міцність, жорсткість, стійкість і необхідний рівень експлуатаційний якостей. В кон

Конструктивні схеми
Конструктивна схема являє собою варіант конструктивної системи за ознакою взаємного розміщення (поздовжнього, поперечного або перехресного) в просторі вертикальних несучих конструкцій будівл

Принципи проектування конструкцій будівель
  Кожна будівля складається із сукупності конструктивних елементів, причому робота кожного із них визначена його розташуванням у будівлі, заданим температурно-вологісним режимом будів

Основи і фундаменти
Основи та їх властивості відіграють велику роль у збереженні будівель, їх деформативності. Проектування і будівництво передують інженерно-геологічні вишукування (і гідрогеологічні). Вони

Каркас
Каркас проектують, як правило, збірним залізобетонним, Розрізка рам залізобетонного каркасу на збірні елементи здійснюється у відповідності з розрахунковою схемою. Для рамного каркасу використовуют

Зовнішні стіни та їх елементи
Зовнішні стіни – найбільш складна конструкція будівлі. Вони піддаються багаточисельним і різнотипним силовим і несиловим впливам. Несучі стіни сприймають власну вагу та тимчасові навантаження ві

Внутрішні вертикальні несучі та огороджувальні конструкції
Вертикальні внутрішні огорожі утворюються несучими стінами, вентиляційними та димо-вентиляційними блоками і шахтами, перегородками, стінами ліфтових шахт та санітарно-технічних кабін. В

Перекриття
Перекриття – це один з найважливіших і найбільш трудомістких конструктивних елементів будівлі: затрати праці на їх влаштування досягають 25%, вартість – 20%, а витрати сталі від 25 до 35%

Покриття
Покриття – зовнішня несуча і огороджувальна конструкція, що піддається силовим впливам власної ваги, снігу, вітру, короткочасних експлуатаційних навантажень і несиловим впливам атмосферни

Сходи
Конструкції основних евакуаційних сходів проектують негорючими, розміщують в середині об’єму, утвореного негорючими стінами і перекриттям, тобто в сходовій клітині, освітленій переважно б

Класифікація промислових будівель
  Промисловими називають такі будівлі, що розраховані для розміщення промислових виробництв. В таких будівлях, оснащених необхідним обладнанням, перероблювана сировина перетвор

Промислових будівель
Специфічними при проектуванні промислових будівель любого призначення є: - оптимальна організація технологічного процесу в комплексі з необхідним підйомно-транспортним обладнанням;

Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель
Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель пов’язані з необхідністю забезпечення нормативних мікрокліматичних і санітарних параметрів повітряного середовища, необхідної освітленості

Одноповерхові будівлі
Переваги одноповерхових будівель: - простота організації технологічного процесу та можливість передачі великих (і динамічних) навантажень від обладнання безпосередньо на грунт;

Багатоповерхові будівлі
Їх широко використовують для розміщення підприємств легкої, харчової, хімічної промисловості, приладобудування. Вони вигідно відрізняються від малоповерхових меншою площею забудови та протяжніст

Допоміжні будівлі та приміщення промислових підприємств
До допоміжних приміщень відносять приміщення побутового (санітарно-технічного), медичного та культурно-масового обслуговування, громадського харчування, апарату управління, громадських організац

Несучі конструкції одноповерхових будівель
Каркасні несучі конструкції одноповерхових промислових будівель складаються із поперечних рам і поздовжніх в’язів між ними. Поперечні рами частіше всього

Стальні несучі конструкції
  Універсальним рішенням стальних несучих конструкцій одноповерхових будівель є каркас поперечних рам, об’єднаних в’язами в єдину просторову стійку систему. Коло

Несучі конструкції багатоповерхових будівель
Багатоповерхові будівлі проектують, як правило, в каркасній конструктивній системі з повним каркасом. Комбінована система з неповним каркасом і несучими зовнішніми стінами використовується рідко.

Зовнішні стіни та їх елементи
Вертикальні зовнішні огорожі промислових будівель компонують із глухих і світлопрозорих конструкцій, воріт, дверей, сонцезахисних пристроїв і вентиляційних решіток. Конструкції зовнішніх с

Покриття та їх елементи
Покриття включають в себе глуху частину огорожі, конструкції, ліхтарів та елементи організації водовідведення – парапети, карнизи, єндови, лотки, водоприймальні воронки і ін. покриття складають 20

Підлоги в промислових будівлях
Підлоги є одним із найбільших трудомістких і дорогих конструктивних елементів промислової будівлі (рис.ІУ.15, ІУ.16). В одноповерхових будівлях їх вартість досягає 15 – 20% загальної вартост

Література
1.ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. - 75 с. 2. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К.:

Завдання
студенту (ці) групи БД – – 1 ______________________________________________________________________ на виконання курсового проекту «Двоповерховий житловий будинок»

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги