рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Покриття та їх елементи

Покриття та їх елементи - раздел Строительство, Архітектура будівель і споруд Покриття Включають В Себе Глуху Частину Огорожі, Конструкції, Ліхтарів Та Еле...

Покриття включають в себе глуху частину огорожі, конструкції, ліхтарів та елементи організації водовідведення – парапети, карнизи, єндови, лотки, водоприймальні воронки і ін. покриття складають 20 – 25% вартості одноповерхової будівлі, тобто стільки, скільки всі несучі конструкції (колони, ферми, в’язі і ін.).

 

Рис.ІУ.13 – Конструктивні типи утеплених покриттів:

а – по залізобетонних панелях; б – по панелях із легкого і ніздрюватого бетону; в – по профільованому стальному настилу; г – із азбестоцементних панелей; 1 – залізобетонна панель; 2 – панель із легкого або ніздрюватого бетону; 3 – азбестоцементна панель; 4 – профільований стальний настил; 5 – пароізоляція; 6 – теплоізоляція; 7 – стяжка; 8 - гідроізоляція; 9 - гравій

 

Рис.ІУ.14 – Утепленні покриття по профільованому стальному настилу:

а – панелі з одинарною металевою обшивкою; б – те ж ,із подвійною обшивкою; в - тришарові панелі типу «сендвич»; г – двошарова панель; 1 – профільований настил; 2 - алюмінієвий настил; 3 – утеплювач; 4 – пароізоляція; 5 – рулонний килим; 6 – монтажно-транспортний жорсткісний елемент; 7 – комбіновані заклепки; 8 – алюмінієвий кутик

 

Покриття проектують утепленими (для опалювальних будівель) або не утепленими (для неопалюваних цехів або для будівель з надлишковим теплом). Неутеплені конструкції повинні відповідати вимогам міцності, довговічності та гідроізоляції; утеплені, крім того, – вимогам тепло- та пароізоляції. Люба із використовуваних конструкцій покриття повинна задовольняти вимогам економіки та індустріалізації.

Утепленні покриття проектують, як правило, суміщеними (вентильованими чи невентильованими) (рис.ІУ.13).

Несучі функції покриттів виконують залізобетонні панелі прогоном 6, 12 чи 18 м, сперті на верхні пояси крокв’яних конструкцій.

Покриття складається із залізобетонної панелі, пароізоляційного шару із руберойду чи мастики по шару цементного розчину, утеплюючого шару, основи під гідроізоляцію (монолітна стяжка) із асфальту чи цементного розчину та гідроізоляційного шару (багатошаровий рулонний килим або безосновна мастика). Довговічність гідроізоляційного шару підвищують присипкою 10-20 мм гравію світлих тонів, втоплених у мастику.

Утеплене покриття може виконуватись і в інших варіантах: азбестоцементні панелі та профільовані листи.

Неутеплені покриття виконують із залізобетонних панелей із рулонною або мастичною гідроізоляцією або із хвилястих азбестоцементних листів підсиленого профілю. В останньому випадку азбестоцементні листи суміщають несучі та гідро ізолюючі функції (рис.ІУ.14).

Світлопрозорі і аераційні елементи в покриттях являють собою ліхтарні надбудови на покритті або світло прозорі панелі, розташовані в його площині.

Ці елементи призначені для освітлення або аерації виробничого приміщення або суміщують ці функції. Світлові ліхтарі - прямокутні, трапецієподібні, шедові та зенітні - повинні по можливості використовуватися і як аераційні з забезпеченням регульованого відкривання.

Поздовжні ліхтарі складаються із несучих і огороджуючи елементів. Несучим є стальний каркас ліхтаря, огороджуючими - покриття, стіни і світлопрозорі елементи. Каркас утворюють поперечні рами і поздовжні в’язеві елементи.

Зенітні ліхтарі мають у 2 – 2,5 рази вищу світло активність і при дво-, тришарових світлопропускаючих елементах – більш високу теплозахисну здатність.

Світло прозорі панелі складаються із склопакетів у стальній обв’язці або із стеклоблоків і залізобетонній рамі.

Покрівля та водовідведення із покриття. В промислових будівлях передбачають зовнішнє або внутрішнє водовідведення. Конструктивно обумовлено використання зовнішнього водовідведення при влаштуванні покрівель із хвилястих азбестоцементних або стальних листів, тому що ці матеріали дозволяють надійно вирішувати найбільш відповідальні конструктивні вузли в покриттях із внутрішнім водовідведенням (примикання до парапетів і ін.).

Для покриттів із внутрішнім водовідведенням найбільш доцільними є малопохилі (з ухилом 1,5 – 2,5%) покриття. Гідроізоляція малопохилих покриттів із внутрішнім водовідведенням забезпечується використанням рулонних матеріалів і мастик.

Гідроізоляційний килим влаштовують із біостійких рулонних матеріалів – руберойду на антисептованій основі, гіроізола, ізола, бітумірованої склотканини та інших матеріалів. Бітумні рулонні матеріали пошарово наклеюють по гарячій бітумній мастиці на основі із взаємним перекриттям стиків полотнищ. На малопохилих покриттях рулонний килим наклеюють в чотири шари, на покриттях із ухилом 2,5 – 10% - в три шари.

Безосновну гідроізоляцію покрівель влаштовують із синтетичних мастик або емульсій із армуванням скло матеріалами. Перевагою скло матеріалів (скло сітки, бавовна, рубаний скложгут) є їх біостійкість та відсутність набухання при зволоженні.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура будівель і споруд

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Покриття та їх елементи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

І СПОРУД
    Навчальний посібник для студентів, що навчаються за напрямом 6.060101 – «Будівництво» &

Види будівель і вимоги до них
І.1.1 Класифікація будівель за призначенням. За призначенням розрізняють три основні типи будівель: - житлові будівлі для постійного чи тимчасово

Загальні відомості про конструкції будівель
  Кожна будівля складається із сукупності взаємопов'язаних конструктивних елементів, що виконують в ньому різні функції: фундаменти, стіни, каркаси, перекриття, дах, перегород

Вимоги до будівель
Будівлі любого типу повинні максимально відповідати функціональним, технічним, економічним та художнім вимогам. Для досягнення цього необхідна узгоджена і цілеспрямована робота колективу

Уніфікація і єдина модульна система
Уніфікація – науково обґрунтоване скорочення числа загальних параметрів будівель і їх елементів шляхом усунення функціонально невиправданих відхилень між ними. Уніфікація забезпечує приведен

Стандартизація
Типове проектування – це система розробки будівельних проектів, що базується на типізації будівель або їх фрагментів з метою багаторазової повторюваності в будівництві. Воно використовується особли

Об’ємно-планувальні рішення будівель
Об'ємно-планувальним рішенням будівлі називається об'єднання головних і другорядних (допоміжних) приміщень вибраних розмірів і форми в єдину композицію. За ознакою розташування приміщень розрізн

Несучі конструкції будівель
  Основні типи несучих конструкцій такі: стійко-балочні, арочно-склепінчасті, стінові, оболонки одинарної або подвійної кривини, складки, висячі, перехресно-стержневі (структури) і пн

ІМетоди проектування і техніко-економічної оцінки проектних рішень
Проект будівлі або споруди являє собою комплекс креслень, розрахунків і пояснювальної записки, необхідних для зведення будівлі та обґрунтування прийнятих рішень. Проект супроводжується ко

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
  Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд обов’язковим є виконання наступної умови R ≥ Rq mіn ,

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
Під впливом різниці загальних тисків по обидві сторони огорожі, викликаної тепловим тиском або вітром, через огороджувальні конструкції відбувається фільтрація повітря. Для забезпечення комфортного

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
Підвищення вологовмісту матеріалу огорож знижує теплозахисні властивості конструкцій і їх довговічність у зв’язку з руйнуванням перезволоженого матеріалу при багатьох циклах заморожування та відтаю

Елементи будівельної світлотехніки
Освітлення приміщень в денний час проектують природнім, штучним, або суміщеним (інтегральним). Рис.І.4 – Природ

Класифікація житлових будинків
Житлові будинки розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: за при значенням, за поверховістю та за конструктивним вирішенням. За призначенням розрізняють:

Квартирні житлові будинки
Квартира є основним елементом житлового будинку. Її планувальне рішення повинно відповідати багатофункціональному призначенню в зв’язку з різнохарактерними життєвими процесами, що протікають в ї

Планувальні рішення багатоквартирних будинків
У багатоквартирних житлових будинках квартири можуть бути зв’язані одна з одною загальними комунікаційними приміщеннями або не мати таких зв’язків, бути ізольованими. Ізоляція квартир від загаль

Класифікація громадських будівель
Громадські будівлі розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: функціональному призначенню, повторюваності (унікальні і масові), містобудівній ролі (загальноміські, районні, мікрорайонні),

Громадських будівель
Специфічними особливостями громадських будівель є: - різнорідність функцій будівель та їх окремих елементів; - одночасна концентрація в будівлях великої кількості людей;

Об’ємно-планувальні рішення
Громадські будівлі мають три групи приміщень: робочі, обслуговуючі та допоміжні.. Робочі приміщення (класи, аудиторії, палати і ін.) призначені для основного функціонального процесу; о

Будівельні системи будівель та області їх використання
Будівельна система будівлі визначається матеріалом, конструкцією і технологією зведення несучих елементів будівлі. В залежності від матеріалу вертикальних несучих конструкцій розрізняють будівлі із

Конструктивні системи будівель
Конструктивна система являє собою сукупність взаємопов’язаних конструктивних елементів будівлі, що забезпечують її міцність, жорсткість, стійкість і необхідний рівень експлуатаційний якостей. В кон

Конструктивні схеми
Конструктивна схема являє собою варіант конструктивної системи за ознакою взаємного розміщення (поздовжнього, поперечного або перехресного) в просторі вертикальних несучих конструкцій будівл

Принципи проектування конструкцій будівель
  Кожна будівля складається із сукупності конструктивних елементів, причому робота кожного із них визначена його розташуванням у будівлі, заданим температурно-вологісним режимом будів

Основи і фундаменти
Основи та їх властивості відіграють велику роль у збереженні будівель, їх деформативності. Проектування і будівництво передують інженерно-геологічні вишукування (і гідрогеологічні). Вони

Каркас
Каркас проектують, як правило, збірним залізобетонним, Розрізка рам залізобетонного каркасу на збірні елементи здійснюється у відповідності з розрахунковою схемою. Для рамного каркасу використовуют

Зовнішні стіни та їх елементи
Зовнішні стіни – найбільш складна конструкція будівлі. Вони піддаються багаточисельним і різнотипним силовим і несиловим впливам. Несучі стіни сприймають власну вагу та тимчасові навантаження ві

Внутрішні вертикальні несучі та огороджувальні конструкції
Вертикальні внутрішні огорожі утворюються несучими стінами, вентиляційними та димо-вентиляційними блоками і шахтами, перегородками, стінами ліфтових шахт та санітарно-технічних кабін. В

Перекриття
Перекриття – це один з найважливіших і найбільш трудомістких конструктивних елементів будівлі: затрати праці на їх влаштування досягають 25%, вартість – 20%, а витрати сталі від 25 до 35%

Покриття
Покриття – зовнішня несуча і огороджувальна конструкція, що піддається силовим впливам власної ваги, снігу, вітру, короткочасних експлуатаційних навантажень і несиловим впливам атмосферни

Сходи
Конструкції основних евакуаційних сходів проектують негорючими, розміщують в середині об’єму, утвореного негорючими стінами і перекриттям, тобто в сходовій клітині, освітленій переважно б

Класифікація промислових будівель
  Промисловими називають такі будівлі, що розраховані для розміщення промислових виробництв. В таких будівлях, оснащених необхідним обладнанням, перероблювана сировина перетвор

Промислових будівель
Специфічними при проектуванні промислових будівель любого призначення є: - оптимальна організація технологічного процесу в комплексі з необхідним підйомно-транспортним обладнанням;

Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель
Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель пов’язані з необхідністю забезпечення нормативних мікрокліматичних і санітарних параметрів повітряного середовища, необхідної освітленості

Одноповерхові будівлі
Переваги одноповерхових будівель: - простота організації технологічного процесу та можливість передачі великих (і динамічних) навантажень від обладнання безпосередньо на грунт;

Багатоповерхові будівлі
Їх широко використовують для розміщення підприємств легкої, харчової, хімічної промисловості, приладобудування. Вони вигідно відрізняються від малоповерхових меншою площею забудови та протяжніст

Допоміжні будівлі та приміщення промислових підприємств
До допоміжних приміщень відносять приміщення побутового (санітарно-технічного), медичного та культурно-масового обслуговування, громадського харчування, апарату управління, громадських організац

Несучі конструкції одноповерхових будівель
Каркасні несучі конструкції одноповерхових промислових будівель складаються із поперечних рам і поздовжніх в’язів між ними. Поперечні рами частіше всього

Залізобетонні несучі конструкції
Конструкції фундаментів (збірні чи монолітні) представляють собою окремо   Рис.ІУ.2 – Конструкції фундам

Стальні несучі конструкції
  Універсальним рішенням стальних несучих конструкцій одноповерхових будівель є каркас поперечних рам, об’єднаних в’язами в єдину просторову стійку систему. Коло

Несучі конструкції багатоповерхових будівель
Багатоповерхові будівлі проектують, як правило, в каркасній конструктивній системі з повним каркасом. Комбінована система з неповним каркасом і несучими зовнішніми стінами використовується рідко.

Зовнішні стіни та їх елементи
Вертикальні зовнішні огорожі промислових будівель компонують із глухих і світлопрозорих конструкцій, воріт, дверей, сонцезахисних пристроїв і вентиляційних решіток. Конструкції зовнішніх с

Підлоги в промислових будівлях
Підлоги є одним із найбільших трудомістких і дорогих конструктивних елементів промислової будівлі (рис.ІУ.15, ІУ.16). В одноповерхових будівлях їх вартість досягає 15 – 20% загальної вартост

Література
1.ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. - 75 с. 2. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К.:

Завдання
студенту (ці) групи БД – – 1 ______________________________________________________________________ на виконання курсового проекту «Двоповерховий житловий будинок»

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги