рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій - раздел Строительство, Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006 И.1 Опір Теплопередачі Термічно Однорідної Непрозорої Огороджувальної Констру...

И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою

RΣ = , (И.1)

де αв, αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 · К), які приймаються згідно з додатком Е;

Rі - термічний опір і-го шару конструкції, м2 · К/Вт;

λip - теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К);

И.2 Приведений опір теплопередачі термічно неоднорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

RΣпр = , (И.2)

де Rj - термічний опір термічно однорідної зони, що визначається експериментально або на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля й розраховується за формулою

Rj = , (И.3)

де , - середні температури внутрішньої і зовнішньої поверхонь термічно однорідної зони, °С відповідно;

qj - густина теплового потоку через термічно однорідну зону, Вт/м2;

Fj - площа j-ї термічно однорідної зони, м2;

FΣ - площа огороджувальної конструкції, м2.

Для замкнутих повітряних прошарків Rj визначається згідно з таблицями И.1, И.2.

И.3 Для конструкцій з визначеними значеннями лінійного коефіцієнта теплопередачі тепло провідних включень kj , Вт/(м · К), відповідно до таблиці И.3 приведений опір теплопередачі розраховується за формулою

Rпр = , (И.4)

де kj - лінійний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м · К), j-го теплопровідного включення для конструкцій, що не включені в таблицю И.3, значення цього показника визначаються за результатами розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів згідно з И.5;

Lj - лінійний розмір, м, j-го теплопровідного включення за внутрішньою поверхнею термічне неоднорідної огороджувальної конструкції.


Таблиця И.1 - Термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2 · К/Вт, залежно від розміщення в конструкції

 

 

 

 

Товщина повітряного прошарку, м Розміщення прошарку
горизонтальне при потоці тепла знизу вгору та вертикальне горизонтальне при потоці тепла згори донизу
середня температура повітря у прошарку
≥0°С < 0°с ≥0°С < 0 °с
0,01 0,13 0,15 0,14 0,15
0,02 0,14 0,15 0,15 0,19
0,03 0,14 0,16 0,16 0,21
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22
0,1 0,15 0,18 0,18 0,23
0,15 0,15 0,18 0,19 0,24
0,2-0,3 0,15 0,19 0,19 0,24

 

Таблиця И.2 - Термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2· К/Вт, при встановленні відбивної ізоляції

 

 

 

 

 

Кількість прошарків (завтовшки від 3 мм до 10 мм) Середня температура повітря прошарку Тип відбивної ізоляції, товщина спіненого шару, мм
А (одностороння)* Б (двостороння)
≥0°С 0,34 0,48 0,84      
< 0°С 0,3 0,4 0,79      
≥ 0°С 0,79 1,0 1,3 0,85 1,39 1,49
< 0°С 0,64 0,79 1,2 0,82 1,25 1,4
Примітка:* - Встановлення ізоляції відбивним шаром у бік приміщення.

 

Таблиця И.3 - Значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі k вузлів сполучення огороджувальних конструкцій

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
1. Вузол сполучення балконної плити та зовнішніх стінових панелей
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - цементно-піщаний (далі - ЦП) розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок k балкон = 0,44

 

 


Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
2. Вузол сполучення цокольної стінової панелі з рядовою зовнішньою панеллю та з плитою перекриття над підвалом
  1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k підвал = 0,16
3. Вузол кутового сполучення стінових панелей
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3   k кута = 0,23
4. Вузол горизонтального стику стінових панелей у рівні міжповерхового перекриття
    1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k перекр = 0,34

 


Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
5. Вузол сполучення парапетної стінової панелі з рядовою та з плитою перекриття верхнього поверху
    1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - гіпсова плита, ρ = 1200 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k парапет = 0,39
6. Вузол вертикального стику зовнішніх стінових панелей з внутрішніми стіновими панелями
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 2 - залізобетон, ρ = 2500 кг/м3 3 - ЦП розчин, ρ = 1800 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 k верт. стик = 0,32
7. Вузол сполучення віконного блока зі стіновою панеллю
1 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м 2 - дерево, ρ = 500 кг/м3 3 - скло, ρ = 2500 кг/м3 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 5 - опоряджувальний шар, ρ = 1800 кг/м3 6 - герметик, ρ = 1800 кг/м3 7 - повітряний прошарок   k вікно = 0,29

Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
8. Вузол сполучення плити перекриття з зовнішньою стіною з цегли
  1 - цегляна стіна, ρ = 1800 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3 3 - залізобетонна плита перекриття, ρ = 2500 кг/м3 4 - паркетні дошки, ρ = 500 кг/м3 5 - лаги з дощок на звукоізоляційних прокладках, ρ = 500 кг/м3 k перекр = 0,44
9. Вузол кутового сполучення зовнішніх стін з цегли
1 - цегляна стіна, ρ = 1800 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3   k кута = 0,31
10. Вузол сполучення зовнішньої та внутрішньої стін з цегли
  1 - цегляна стіна, ρ =1800 кг/м 2 - ЦП штукатурка, ρ =1800 кг/м3 3 - внутрішня стіна з цегли, ρ =1800 кг/м3   kперегородки = 0,49

Продовження таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
11. Вузол сполучення залізобетонної балконної плити та цегляної стіни
        1 - залізобетонна панель перекриття, ρ = 2500 кг/м3 2 - балконна плита, ρ = 2500 кг/м3 3 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 4 - залізобетонні перемички, ρ = 2500 кг/м3 5 - анкер, ρ = 7850 кг/м3 6 - ЦП розчин, ρ = 1600 кг/м3   k балкона = 0,58
12. Вузол сполучення верха вікна з цегляною стіною
1 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 2 - залізобетонні перемички, ρ = 2500 кг/м3 3 - віконна коробка з дерева, ρ = 500 кг/м3 4 - герметик, ρ = 1800 кг/м3 5 - рама дерев'яна, ρ = 500 кг/м3 6 - скло, ρ = 2500 кг/м3   kверха вікна = 1,19
13. Вузол сполучення низу вікна з цегляною стіною
    1 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 2 - металевий підсилювач, ρ = 7850 кг/м3 3 - злив з оцинкованої сталі, ρ = 7850 кг/м3 4 - віконна коробка, ρ = 500 кг/м3 5 - скло, ρ = 2500 кг/м3 6 - рама дерев'яна, ρ = 500 кг/м3 7 - підвіконна дошка, ρ = 500 кг/м3 8 - руберойд, ρ = 600 кг/м3 9 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3   kнизу вікна = 0,55

Закінчення таблиці И.3

Тип вузла Конструктивні елементи вузла k вузла, Вт/(м · К)
14. Вузол сполучення зовнішньої стіни з цегли зі сумісною покрівлею
  1 - цегляне мурування, ρ = 1800 кг/м3 2 - покриття з руберойду та гравію, утопленого в бітум, ρ = 1800 кг/м3 3 - керамзитобетон, ρ = 1200 кг/м3 4 - залізобетонна плита покриття, ρ = 2500 кг/м3 5 - ЦП штукатурка, ρ = 1600 кг/м3   k покрівлі = 0,48
15. Вузол вертикального стику внутрішніх стінових панелей
1 - залізобетонні плити, ρ =2500 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ =1600 кг/м3   kвн.стін.пан. = 0,69
16. Вузол вертикального стику внутрішніх стін з цегли
  1 - внутрішні стіни з цегли, ρ =1800 кг/м3 2 - ЦП штукатурка, ρ =1600 кг/м3   kвн.цегл.стіна = 0,42

И.4 Порядок визначення лінійного коефіцієнта теплопередачі k, Вт/(м · К)

И.4.1 Визначається кількість теплоти Q1 і Q2, яка проходить через кожний вузол (стик) конструкції огорожі, утворений перетином суміжних термічно однорідних конструкцій протяжністю L (м) з відомими теплотехнічними характеристиками (рисунок И.1).


 


 

а - температурне поле вузла;

б - епюра густини теплового потоку вузла;

в - модель визначення густини теплового потоку вузла;

г - густина теплового потоку з використанням поняття лінійного коефіцієнта теплопередачі.

 

Рисунок И. 1 - Принципи моделювання при визначенні лінійного коефіцієнта теплопередачі.


И.4.2 Загальна кількість теплоти, що про­ходить через огороджувальну конструкцію з те­плопровідним включенням Qзаг, визначається на підставі результатів розрахунків двомірного (тримірного) температурного поля. Кількість теплоти, яка проходить через теплопровідне включення (вузол, стик) Qтв визначається за формулою

Qтв = Qзаг - (Q1 + Q2). (И.5)

Лінійний коефіцієнт теплопередачі визна­чається за формулою

k = Qтв /L(tв - tз), (И.6)

де L - довжина розглянутого фрагмента кон­струкції огорожі з теплопровідним включенням або вузлом (стиком), м;

tв, t3 - відповідно внутрішня та зовнішня температури повітря, °С.

И.5 Загальні втрати тепла через огороджу­вальну конструкцію з теплопровідним вклю­ченням визначаються за формулою

, (И.7)

 

де RΣj, Fj - опір теплопередачі та площа j-го фрагмента основного поля конструкції.– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теплова ізоляція будівель На заміну СНиП ІІ-3-79
Чинні від 2007-04-01 Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку ї

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих Норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням із замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, що проектується,

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
2.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 °С та більше, обов'язко

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові qбуд ≤ Emax , (6) де qбуд - розрахункові або фак

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови Rg ≥ Rg н, (12) де Rg - опір повітропро

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови Δw ≤ Δwд , (16) де Δw - збільшен

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документа. 7.2 Ен

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах
ДБН В.1.1 -7-2002 ДБН В.1.4-0.01-97 ДБН В.1.4-0.02-97 ДБН В.1.4-1.01-97 ДБН В.1.4-2.01-97 ДБН В.2.2-9-1999 ДБН В.2.2-15-2005 ДБН В.2.5-24-2003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (

Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять. Теплоізоляційна оболонка будинку- система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечу

В опалювальний період
Таблиця Г.1 - Градація вологісного режиму приміщень   Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря φв , %, за темпер

Розрахункове визначення температури неопалюваних приміщень
Розрахункова температура, °С, у неопалюваному приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою

Огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 · К)   αв α

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів
Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № з/п   Назва матеріалу Характеристика в сухому

Порядок визначення розрахункових теплофізичних характеристик будівельних матеріалів
Для будівельних матеріалів, що не зазначені у таблиці Л.1, розрахункові значення теплофізичних характеристик визначають на підставі експериментальних випробувань з виконанням наступних процедур.

Конструкцій в залежності від коефіцієнта скління
М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою , (М.1) де

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд , кВт · год/м2 або кВт · год/м3, визначається за формулою

При оцінці їх теплостійкості у літній період
П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій , °С, виконується за формулою

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення , °С, розраховується за формулою

Поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП , Вт/(м2 ∙К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків Δp , Па, визначається за формулою Δp=(H-hi)(γз - γв)+0,03γз_

Форма енергетичного паспорта будинку
Таблиця Ф1 - Загальна інформація   Дата заповнення ( рік, місяць, число)   Адреса будинку &nb

Розрахунковий показник компактності будинків
Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку Λк буд , визначається за формулою Λк буд =FΣIVh , (Ц.1)

ДБН В.2.6-31:2006
"Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 (витяги) З метою вдосконалення нормативно-правової бази Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги