рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Форма енергетичного паспорта будинку

Форма енергетичного паспорта будинку - раздел Строительство, Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006 Таблиця Ф1 - Загальна Інформація   ...

Таблиця Ф1 - Загальна інформація

 

Дата заповнення ( рік, місяць, число)  
Адреса будинку  
Розробник проекту  
Адреса і телефон розробника  
Шифр проекту будинку  
Рік будівництва  

Таблиця Ф2 - Розрахункові параметри

 

Найменування розрахункових параметрів Позначення Одиниця виміру Величина
Розрахункова температура внутрішнього повітря tв °С  
Розрахункова температура зовнішнього повітря tз °С  
Розрахункова температура теплого горища' tвг °С  
Розрахункова температура техпідпілля tц °С  
Тривалість опалювального періоду zоп доба  
Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період t °С  
Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd °С доба  
Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будинку
Призначення  
Розміщення в забудові  
Типовий проект, індивідуальний  
Конструктивне рішення  

Таблиця Ф3 - Геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники

 

Показники Позначення і розмірність показника Нормативне значення показника Розрахункове (проектне) значення показника Фактичне значення показника
Геометричні показники
Загальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку FΣ, м2 -    
В тому числі: - стін - вікон і балконних дверей - вітражів - ліхтарів - покриттів (суміщених) - горищних перекриттів (холодного горища) Fнп, м2 Fспв, м2 Fсп вт, м2 Fсп л, м2 Fпк , м2 Fпк хг2   - - - - - -    

Закінчення таблиці Ф3

 

Показники Позначення і розмірність показника Нормативне значення показника Розрахункове (проектне) значення показника Фактичне значення показника
- перекриттів теплих горищ - перекриттів надтехпідпіллями - перекриттів над неопалюваними підвалами і підпіллями - перекриттів над проїздами і під еркерами - підлоги по грунту Fпк тг, м2 Fц1, м2 Fц2, м2 Fц3, м2 Fц, м2   - - - - -      
Площа опалюваних приміщень Fh, м2 -    
Корисна площа (для громадських будинків) Fl к, м2 -    
Площа житлових приміщень і кухонь Fl ж, м2 -    
Розрахункова площа (для громадських будинків) Fl р, м2 -    
Опалюваний об'єм Vh, м3 -    
Коефіцієнт скління фасадів будинку mск -    
Показник компактності будинку Λк буд -    
Теплотехнічні та енергетичні показники
Теплотехнічні показники
Приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій: - стін - вікон і балконних дверей - вітражів - ліхтарів - вхідних дверей, воріт - покриттів (суміщених) - горищних перекриттів (холодних горищ) - перекриттів теплих горищ (включаючи покриття) - перекриттів надтехпідпіллями - перекриттів над неопалюваними підвалами або підпіллями - перекриттів над проїздами й під еркерами - підлоги по грунту RΣ пр, м2∙К/Вт   RΣ пр нп RΣ пр сп в RΣ пр сп вт RΣ пр сп л RΣ пр д RΣ пр пк RΣ пр г RΣ пр тг RΣ пр ц1 RΣ пр ц2 RΣ пр ц3 RΣ пр ц          
Енергетичні показники
Розрахункові питомі тепловитрати qбуд, кВт ∙ год/м2, (кВт ∙ год/м3)      
Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку Emax , кВт · год/м2. (кВт · год/м3)      
Клас енергетичної ефективності        
Термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки та її елементів        
Відповідність проекту будинку нормативним вимогам        
Необхідність доопрацювання проекту будинку        

Таблиця Ф4 - Класифікація будинків за енергетичною ефективністю

 

Класи енергетичної ефективності будинку Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат qбуд , від максимально допустимого значення Еmах , [(qбуд - Еmах) / Еmах ] ∙ 100% Рекомендації
А Мінус 50 та менше  
В Від мінус 49 до мінус 10  
С Від мінус 9 до плюс 5  
D Від плюс 6 до плюс 25  
Ε Від плюс 26 до плюс 75  
F Плюс 76 та більше  

Таблиця Ф5 - Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів будинку

Вказівки щодо підвищення енергетичної ефективності будинку
Рекомендовано: - -

 

 

Паспорт заповнений:
Організація Адреса і телефон Відповідальний виконавець  

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Форма енергетичного паспорта будинку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теплова ізоляція будівель На заміну СНиП ІІ-3-79
Чинні від 2007-04-01 Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку ї

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих Норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням із замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, що проектується,

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
2.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 °С та більше, обов'язко

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові qбуд ≤ Emax , (6) де qбуд - розрахункові або фак

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови Rg ≥ Rg н, (12) де Rg - опір повітропро

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови Δw ≤ Δwд , (16) де Δw - збільшен

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документа. 7.2 Ен

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах
ДБН В.1.1 -7-2002 ДБН В.1.4-0.01-97 ДБН В.1.4-0.02-97 ДБН В.1.4-1.01-97 ДБН В.1.4-2.01-97 ДБН В.2.2-9-1999 ДБН В.2.2-15-2005 ДБН В.2.5-24-2003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (

Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять. Теплоізоляційна оболонка будинку- система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечу

В опалювальний період
Таблиця Г.1 - Градація вологісного режиму приміщень   Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря φв , %, за темпер

Розрахункове визначення температури неопалюваних приміщень
Розрахункова температура, °С, у неопалюваному приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою

Огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 · К)   αв α

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою RΣ =

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів
Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № з/п   Назва матеріалу Характеристика в сухому

Порядок визначення розрахункових теплофізичних характеристик будівельних матеріалів
Для будівельних матеріалів, що не зазначені у таблиці Л.1, розрахункові значення теплофізичних характеристик визначають на підставі експериментальних випробувань з виконанням наступних процедур.

Конструкцій в залежності від коефіцієнта скління
М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою , (М.1) де

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд , кВт · год/м2 або кВт · год/м3, визначається за формулою

При оцінці їх теплостійкості у літній період
П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій , °С, виконується за формулою

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення , °С, розраховується за формулою

Поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП , Вт/(м2 ∙К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків Δp , Па, визначається за формулою Δp=(H-hi)(γз - γв)+0,03γз_

Розрахунковий показник компактності будинків
Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку Λк буд , визначається за формулою Λк буд =FΣIVh , (Ц.1)

ДБН В.2.6-31:2006
"Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 (витяги) З метою вдосконалення нормативно-правової бази Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги