рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок”

Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок” - раздел Строительство, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет

Імені Івана Пулюя

 

Кафедра будівельної механіки

 

 

Методичні вказівки

До виконання курсового проекту з курсу

“Архітектура будівель і споруд (спецкурс)”

На тему

“Багатоповерховий житловий будинок”

Для студентів бакалаврату 6.060101

“Будівництво”

 

 

Тернопіль

    Автор: В.Б. Гладьо

ВСТУП

 

У масовому житловому будівництві в містах значне місце (40...55 % від загального об'єму) займають повнозбірні великопанельні житлові будинки. В даний час житлові будівлі, що будуються по модифікованих типових проектах, поєднують переваги індустріального житлового будівництва (заводський контроль якості виробів, швидкість зведення, менша маса конструкцій, менші витрати праці) з властивими індивідуальному будівництву архітектурною різноманітністю планувань, функціональністю, виразністю фасадних рішень. Масове будівництво соціального, муніципального і комерційного житла у великих і середніх містах ведеться переважно з використанням 9-поверхових багатосекційних будинків, що обумовлене їх оптимальними економічними показниками в порівнянні з будинками більшої або меншої поверховості: витратами на інженерне устаткування, інженерні мережі і впорядкування території.

Курсовий проект по дисципліні «Архітектура будівель і споруд (спецкурс)» передбачає розробку архітектурно-конструктивних вирішень 9-поверхового двосекційного житлового будинку з великорозмірних елементів.

Метою курсового проектування є навчання студентів навикам архітектурно-будівельного проектування повнозбірних цивільних будівель масового будівництва. В процесі виконання проекту студент повинен освоїти принципи розробки об’ємно-планувальної структури і конструктивних вирішень багатоповерхових будівель з уніфікованих збірних елементів з використанням спеціальної технічної літератури, типових проектів, серій, нормативних і довідкових матеріалів; показати навики самостійної роботи при вирішенні конкретних інженерних завдань; закріпити навики графічного оформлення креслень за допомогою спеціалізованої системи проектування «ArchiCAD» і складання пояснювальної записки.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

У курсовому проекті розробляється проект дев'ятиповерхового житлового будинку. Початкові дані наводяться в табл. 1 - 3. По табл. 1 приймається варіант,… Клас проектованої будівлі - другий. У будинку є підвал. Будівля повинна бути обладнана центральним опалюванням,…

СКЛАД І ОБ'ЄМ ПРОЕКТУ

Курсовий проект складається з графічної частини і пояснювальної записки. Графічна частина виконується на двох листах формату А1 і включає наступні… 1) суміщений план першого і типового поверхів (М 1:100);

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

 

Робота над курсовим проектом проводиться в три етапи. На першому етапі вивчається завдання на проектування, збираються початкові дані, вивчаються нормативні джерела, виконуються ескізи основних креслень (планів, розрізів, фасадів). На другому етапі виконується підбір конструкцій відповідно до ухваленого об'ємно-планувального рішення, детальне опрацьовування креслень, підготовка розрахунків і описів для записки пояснення. На третьому етапі виконується остаточне доопрацювання креслень і оформлення записки пояснення.

Приступати до кожного етапу проектування слід тільки після узгодження матеріалів, розроблених на попередній стадії, з керівником проекту.

 

ЗБІР ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ

 

Збір початкових даних проводиться перед початком ескізного проектування, використовуючи нормативно-технічну літературу [1-24]. Початкові матеріали включають: природно-кліматичні характеристики району будівництва; опис функціонального процесу, взаємозв'язки приміщень, складу і площ приміщень; необхідні характеристики окремих конструкцій і будівлі в цілому (протипожежні, санітарно-гігієнічні, теплотехнічні, містобудівні).

 

ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ БУДІВЛІ

При проектуванні об'ємно-планувального вирішення будівлі в першу чергу слід керуватися функціональними вимогами до індивідуальних квартир у складі… Для збільшення площі і оптимізації пропорцій приміщень, поліпшення їх… Вибір прийомів розміщення вікон і їх розмірів визначається функціональним призначенням приміщень і композицією їх…

КОНСТРУКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ БУДІВЛІ

Основною конструктивною системою для будівництва дев'ятиповерхових великопанельних будівель є стінова з наступними конструктивними схемами: з… - з малим кроком - 2,4...4,5 м; - з великим кроком - 4,5...6,6 м;

ГЕНПЛАН ДІЛЯНКИ ЗАБУДОВИ

Розробка генерального плану ділянки забудови мікрорайону на стадії учбового проекту припускає вирішення ряду завдань, пов'язаних з плануванням,… При розташуванні житлової групи необхідно прагнути до забезпечення комфортних… До санітарно-технічних вимог до забудови відносяться забезпечення необхідної тривалості інсоляції будівель і…

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

У пояснювальній записці в короткій і ясній формі, технічно грамотною мовою описуються і обгрунтовуються всі ухвалені рішення, при необхідності… Вимоги, що пред'являються до будівлі, представляються в табличній формі і… Таблиця, що містить санітарно-гігієнічні вимоги, повинна містити наступні характеристики: розрахункову температуру…

ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ

Конструктивні креслення викреслюються на двох листах формату А1. Листи повинні мати рамку і штамп у відповідності з вимогами ДСТУ [13, 20, 21,… Креслення повинні розміщуватися з рівномірною щільністю з урахуванням… На кресленнях планів необхідно указувати три лінії розмірів на кожній стороні. На першій, розташованій на відстані 10…

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

2. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель : ДБН В.2.6-31:2006. – [Чинні від 2007-04-01]. – К.: Мінбуд України, 2006. – 66 с. –… 3. Конструкцiї будинкiв i споруд. Покриття будинкiв i споруд : ДБН… 4. ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

– Конец работы –

Используемые теги: Архітектура, будівель, споруд, спецкурс, тему, Багатоповерховий, житловий, будинок0.115

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок”

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

До курсового проекту Житловий квартал Архітектура будівель і споруд
Український державний університет водного.. господарства та природокористування.. Кафедра архітектури..

Види мистецтва. Архітектура – мистецтво зведення споруд
План.. Видова структура мистецтва.. Архітектура мистецтво створення споруд Загальні положення Мова архітектури..

Архітектура будівель і споруд
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського..

Архітектура будівель і споруд
Міністерство освіти і науки України.. київський національний університет будівництва і архітектури.. в з ткаленко..

Архітектура будівель та споруд
Київський національний університет будівництва і архітектури.. Архітектура будівель та споруд..

Теоретический раздел - курс лекций. Информация и информатика. Понятие информации
Сигналы и данные данные и методы понятие об информации кодирование данных двоичным кодом единицы представления данных понятия о.. теоретический раздел курс лекций раздел..

Курс лекцій з дисципліни основи реконструкції будівель і споруд
Національний університет львівська політехніка.. курс лекцій з дисципліни..

Тема 1. Предмет курса Система государственного и муниципального управления Цели и задачи изучения темы
Цели и задачи изучения темы.. Формирование представления о содержании курса Система государственного и.. Вопросы для повторения..

0.062
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам