рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Зміст пояснювальної записки

Зміст пояснювальної записки - раздел Строительство, Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок”   У Пояснювальній Записці В Короткій І Ясній Формі, Технічно Гр...

 

У пояснювальній записці в короткій і ясній формі, технічно грамотною мовою описуються і обгрунтовуються всі ухвалені рішення, при необхідності приводяться схеми, малюнки, вузли, розрахунки. Пояснювальна записка до проекту представляється разом з графічною частиною. У вступі в стислій формі обгрунтовується актуальність проектування будівель з великорозмірних елементів; указуються переваги і недоліки великопанельних будівель; наводяться дані про об'єм графічної частини і пояснювальної записки; указуються нормативні документи, на підставі яких розроблений проект. Природно-кліматичні характеристики району будівництва приймаються по [4, 16] і приводяться в табличній формі. До них відносяться наступні дані: кліматичний район і підрайон; середня температура і тривалість опалювального періоду; зона вологості; температура зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиденки; повторюваності і швидкості вітру в січні і липні; грунти основи; нормативна глибина промерзання грунтів.

Вимоги, що пред'являються до будівлі, представляються в табличній формі і включають наступні дані: клас будівлі; ступені довговічності і вогнестійкості; межі вогнестійкості будівельних конструкцій; клас конструктивної пожежної небезпеки; класи пожежної небезпеки будівельних конструкцій; клас будівлі по функціональній пожежній небезпеці; необхідну морозостійкість матеріалу фундаменту [6, 8].

Таблиця, що містить санітарно-гігієнічні вимоги, повинна містити наступні характеристики: розрахункову температуру внутрішнього повітря в холодний період; відносну вологість внутрішнього повітря; кратність повітрообміну основних приміщень; допустиму орієнтацію приміщень; вимоги до природного освітлення; нормативні індекси ізоляції повітряного шуму перегородок і перекриттів; нормативний індекс приведеного рівня ударного шуму під перекриттям [2, 7, 9, 14, 15].

Протипожежні вимоги до будівлі і окремих конструкцій представляються в табличній формі і містять наступні дані: найбільшу допустиму площу поверху пожежного відсіку; найбільшу допустиму висоту будівлі; пристрій протипожежних стін; кількість евакуаційних виходів; пристрій дверей на шляхах евакуації; найменшу ширину і найбільший ухил маршів сходів, ведучих на житлові і в підвальні поверхи [1, 6].

При описі функціонального процесу слід надати взаємозв'язки приміщень в квартирах і зв'язку квартир з вертикальними комунікаціями і виходами назовні.

При характеристиці об'ємно-планувального вирішення будівлі указуються поверховість, розташування і склад квартир на поверсі, наявність підвалу, горища, розміри будівлі в плані, загальна висота будівлі, висоти поверху і приміщень, наявність інженерного устаткування (ліфта, сміттєпроводу), питання евакуації (розташування виходів, параметри основних і аварійних сходів). У цьому розділі наводяться також техніко-економічні показники об'ємно-планувального рішення: житлова площа будівлі Sж, м2; підсобна площа будівлі, м2; площа літніх приміщень, м2; площа комунікацій, м2; загальна площа Sзаг., м2; периметр зовнішніх стін Pзов.ст, м; площа забудови Sз (зокрема надземної і підземної частин), м2; будівельний об'єм Vбуд. (зокрема надземної і підземної частин), м2; коефіцієнти К1 = Sж/Sзаг; К2 = Vбуд/ Sз; К3 = Pзов.ст./ Sзаг; К4 = Vбуд/Sзаг.

Опис об'ємно-планувального вирішення будівлі повинен супроводжуватися посиланнями на графічну частину проекту з вказівкою листів з планами, розрізами і тому подібне.

При описі конструктивного вирішення будівлі приводяться відомості про конструктивну систему і схему будівлі, забезпечення жорсткості і стійкості, потім дається короткий опис конструктивних елементів будівлі з вказівкою їх марок, розмірів, характеристик матеріалів, а також конструкцій сполучення з іншими елементами. Для вживаних типових конструкцій приводяться посилання на відповідні альбоми типових виробів, каталоги, ДСТУ. Опис конструктивного рішення повинен супроводжуватися посиланнями на графічну частину проекту з вказівкою листів, на яких приводяться конкретні рішення.

При описі санітарно-технічного і інженерного устаткування будівлі стисло даються зведення про системи опалювання, вентиляції, водопроводу, каналізації, енергопостачання, слабкострумових мереж, будівельні елементи ліфта і сміттєпроводу.

При описі архітектурно-художнього вирішення будівлі указуються композиційні засоби, вживані для вирішення фасадів (ритм, контраст, нюанс, симетрія, асиметрія, масштаб), а також вживані засоби великої, середньої і дрібної пластики (еркери, ризаліти, форма і угрупування літніх приміщень, способи розрізання панелей, колірна і фактурна обробка панелей, деталі обрамлення отворів і ін.). Крім того, описуються види обробки приміщень.

При обгрунтуванні вибору захисних конструкцій приводяться розрахунки, вказані в змісті. Виконувати розрахунки рекомендується, використовуючи нормативну літературу [2, 5, 7, 14, 15].

При описі генерального плану ділянки забудови указуються основні принципи розташування житлової групи і елементів впорядкування; наводяться техніко-економічні показники генплану: площа ділянки Sділ, м2; площа забудови Sз, м2; площа покриттів Sп, м2; площа озеленення Sоз, м2; коефіцієнт забудови Kз = Sз/Sділ; коефіцієнт використання території Kв = (Sз + Sп)/Sділ; коефіцієнт озеленення Коз = Sоз/ Sділ.

До списку літератури вноситься література, використовувана при проектуванні і розрахунках.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок”

Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Зміст пояснювальної записки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тернопіль
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Архітектура будівель і споруд (спецкурс)” на тему “Багатоповерховий житловий будинок” для студентів бакалаврату 6.060101 “Будівництво

Завдання на проектування
  У курсовому проекті розробляється проект дев'ятиповерхового житлового будинку. Початкові дані наводяться в табл. 1 - 3. По табл. 1 приймається варіант, співпадаючий з перед

Завдання на проектування
  У курсовому проекті розробляється проект дев'ятиповерхового житлового будинку. Початкові дані наводяться в табл. 1 - 3. По табл. 1 приймається варіант, співпадаючий з перед

Завдання на проектування
  У курсовому проекті розробляється проект дев'ятиповерхового житлового будинку. Початкові дані наводяться в табл. 1 - 3. По табл. 1 приймається варіант, співпадаючий з перед

Конструктивне вирішення будівлі
  Основною конструктивною системою для будівництва дев'ятиповерхових великопанельних будівель є стінова з наступними конструктивними схемами: з перехресними, подовжніми і поперечними

Генплан ділянки забудови
  Розробка генерального плану ділянки забудови мікрорайону на стадії учбового проекту припускає вирішення ряду завдань, пов'язаних з плануванням, впорядкуванням і озелененням ділянки

Графічне оформлення креслень
  Конструктивні креслення викреслюються на двох листах формату А1. Листи повинні мати рамку і штамп у відповідності з вимогами ДСТУ [13, 20, 21, 23]. Креслення повинні розміщ

Використана література
1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення : ДБН В.2.2-15-2005. – [Чинні від 2006-01-01]. – К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2005. – 25 с. – (Державні будів

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги