рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами

На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами - Дипломный Проект, раздел Строительство,     По...

 

 

Пояснювальна записка до дипломного проекту

 

На тему: «Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетиленових труб в розтруб»

 

 


Загальна частина

Вступ

 

За сучасних умов паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) значною мірою забезпечує функціонування всіх галузей економіки України і ступінь добробуту населення. Фактично він посів місце фундаменту як в економіці, так і в державі загалом. Саме від стану справ у ПЕК залежить розвиток промисловості, сільського господарства, сфери послуг, комунального господарства і, врешті-решт, рівень розвитку всього суспільства та якість життя.

Оскільки ПЕК має таке велике значення у житті країни, привертають увагу перспективи його розвитку. І особливо це стосується нафтогазової галузі-найважливішої складової вітчизняного ПЕК. Адже її частка у наповненні державного бюджету перевищує четверту частину, а природний газ становить 45% всіх енергоносіїв, що споживаються в Україні.

Зокрема, у 2000 р. загальний видобуток природного газу в нашій державі становив 18,1 млрд. м3, у 2001 р. – 18,4, а в 2002 р. – вже 18,8 млрд. м3. У першому кварталі 2003 р. видобуток газу склав 4,38 млрд. м3 (100,7% від планових показників), тоді як за аналогічний період минулого року – 4,33 млрд. м3. Сьогодні є шанси вже до 2007 р. вийти на рівень видобутку, передбачений Національною програмою « Нафта і газ України до 2010 р.», – 19–20 млрд. м3 газу на рік. Наша держава має другу за величиною у Європі систему магістральних газопроводів, а за обсягами надання транзитних послуг посідає перше місце на світовому ринку транспортування газу. Обсяг транзиту природного газу територією України був таким: у 2000 р. – 120,6 млрд. м3, у 2001 р. – 123,4, у 2002 р. – 121,4 млрд. м3. За перший квартал цього року про транспортовано загалом 61,6 млрд. м3 газу, що на 12% більше за показник аналогічного періоду минулого року. Загальна довжина газопроводів перевищує 37 тис. км, у тому числі 14 тис. – це магістральні газопроводи діаметром 1020–1420 мм. Пропускна здатність системи на вході до України становить 290, а на виході – 175 млрд. м3 на рік. Ця система забезпечує як подачу газу внутрішнім споживачам, так і до 90% експортних поставок російського газу до країн СНД, Європи та Туреччини.

Надійність газопостачання підтримується розвиненою мережею газосховищ. Загальна активна місткість 13 існуючих підземних сховищ газу становить 34,5 млрд. м і є найбільшою в Європі після Росії. До того ж більшість сховищ розташовано поблизу транзитних газопроводів біля західного кордону України. Крім того, тривають роботи з подальшого розширення сховищ. На Пролетарському підземному сховищі газу після введення у дію другої черги активна потужність підвищиться з 1 до 4,1 млрд. м.

На черзі перспективне завдання з перетворення деяких газосховищ України на євро сховища, оскільки послуги із зберігання газу є одним із шляхів збільшення надходжень від використання нашої газової інфраструктури.

Тому використання газового палива дозволяє підвищити інтенсифікації виробництва завдяки поліпшенню умов праці на виробництві, скороченню витрат праці на одиницю умовного продукту. Комплексна програма соціальної культурного розвитку населених пунктів України передбачає суттєве поліпшення житлових і комунально-побутових умов життя населення. Максимальний ефект досягається при комплексному використанні газу для тепло забезпечення житлових будинків, об’єктів комунально-побутового обслуговування і виробництва.

При проектуванні, будівництві і реконструюванні систем газопостачання, які використовують природній газ і газоповітряні суміші з збитковим тиском не більшим 1,2 МПа, слід керуватися вказівками ДБН В.2.5–20–2001, Правилами безпеки систем газопостачання України, Правилами експлуатації електроустаткування іншими нормативними документами.

Суттєве значення при проектуванні і будівництві газових мереж і обладнання мають раціональний вибір систем газопостачання і створення умов для їхньої безаварійної роботи шляхом використання сучасного обладнання з високою ступінню автоматизації.

 

Вихідні дані, опис проектованих об’єктів

У відповідності з завданням на проектування, необхідно запроектувати систему газопостачання населеного пункту, розміщеного в Сумській області. Кліматичні дані для населеного пункту є такі: [21] – тривалість опалювального періоду, n, 195 діб;

Розрахунково-технічна частина

2.1 Загальні положення по підрахунках витрат газу

 

При розроблені проекту газопостачання населеного пункту визначаю річну і годинну витрати газу на розрахунковий період з урахуванням перспективи розвитку об’єктів-споживачів природного газу. Розрахунковий період визначається планом перспективного розвитку населеного пункту і складає 20…25 років.

Витрати газу знаходжу окремо для кожної категорії споживачів: на комунально-побутові і санітарно-гігієнічні потреби населення, на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання житлових і громадських будинків, на потреби промислових підприємств.

Споживання газу в населеному пункті в основному залежить від кількості жителів, ступеню благоустрою житла, кількості і потужності промислових підприємств, кліматичних умов.

 

Розрахунок газопостачання

Визначення кількості жителів

N=Fж / f,(2.1) де Fж – загальна площа житлових будинків у районі, м²; f–норма забезпеченості загальною площею, м²/чол(для існуючої забудови, а також малоповерхової забудови f=18…

Витрати газу на потреби теплопостачання

  Vгодов = 3600 * [1 + К * (1 + К1)] * ,(2.5)  

Витрати газу на потреби промислових підприємств

Годинну витрату газу визначаю окремо Vгод, м ³/год, для кожного із промислових підприємств по формулі   Vгодп-п = 3600*Q å /Qнр*h,(2.8)

Розрахункові витрати

Розрахунки веду в формі таблиці (дивись таблицю 2.6). Таблиця 2.6 – Зведена таблиця розрахункових витрат газу Споживачі …  

Система газопостачання

Вибір і обґрунтування систем газопостачання

У дипломному проекті прийнята двохступенева система газопостачання:

При виборі системи газопостачання я врахував такі показники, як надійність, безпечність, технологічність і економічність.

Споживачами газу низького тиску в населеному пункті є: житлові будинки, невеликі комунально-побутові об¢єкти і лікарні. Мережі низького тиску проектую кільцевими для збільшення надійності системи газопостачання.

До мережі середнього тиску підключені слідуючи об¢єкти: великі промислові підприємства, великі комунально-побутові підприємства.

Мережі середнього тиску виконані тупіковими. Джерелом газопостачання населеного пункту є ГРС, яка розміщена на південному заході на відстані 400 метрів від житлової забудови.

Всі зовнішні газопроводи прокладаються підземним способом на глибині не менше 0,8 метра. Відмикаючи пристрої розміщені на вході і виході з ГРП, ГРС, перед споживачами на відгалуженнях, перед житловими будинками

 

Визначення оптимальної кількості ГРП

  nо = Vр-р /Vопт,(2.10)  

Гідравлічний розрахунок газопроводів

 

Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску

Джерелом газопостачання мереж середнього тиску є ГРС. Гідравлічний режим роботи газопроводів призначаю виходячи з умов максимального… 1) накреслюю розрахункову схему газопроводів на яку наносять:

Газопроводи низького тиску

Спочатку знаходжу шляхові витрати газу на ділянках мереж згідно формули   Vшл= Lпр*Vп, (2.18)

Газопостачання житлового будинку

 

Визначення витрат газу

Визначаю витрати газу, V, м3/год, кожним газовим приладом по формулі   V=3,6*Q/Qнр *η, (2.22)

Гідравлічний розрахунок внутрішньо будинкових газопроводів

Рекомендуємий перепад тиску згідно ДБН складає 600Па. Так як втрата тиску на газовий лічильник ΔPл=200Па, а опір газової плити ΔPпг=100Па.… ΔP = 600 –200 – 100–60 = 240 Па. Діаметри газопроводів визначаю, користуючись номограмою низького тиску, по розрахунковій витраті газу на питомих…

Автоматика і телемеханіка

Підбір обладнання газорегуляторних пунктів

По відомим параметрам навантаження (тиск газу на вході в ГРП, Р = 275 кПа, див табл. 2.8, тиск газу на виході з ГРП, Р2 = 3000 Па, пропускна… Користуючись [21] приймаю обладнання для стаціонарного газорегуляторного… 2240 м3/год, при Р= 0,3 кПа; Запас вибраного регулятора по продуктивності достатній для надійної роботи.

Підготовка автоматики до роботи

1. Перед встановленням автоматики необхідно перевірити: стан капіляру і термобалону (поз. 11) на відсутність протікання в місцях пайки, рухливість ручок керуванні і регулювання;

2. При монтуванні слідкувати, щоб матеріал ущільнення труби, бруд не потрапив в середину блока автоматики.

3. Не допускати різких перегинів капіляру термопари, радіус загину повинен бути не меншим, ніж чотири діаметри трубки;

4. Не допускати надмірного затягування різьбових штуцерів термопари, запальника і датчика тяги.

Порядок роботи

1. Перед вмиканням автоматики необхідно перевірити наявність тяги в димоході;

2. Для вмикання автоматики необхідно:

· відкрити кран на опускі газопроводу;

· натиснути кнопку (поз. 16) термоелектромагнітного клапану (поз. 11) і запалити запальник (поз. 12) за допомогою п¢єзозапальнички (поз. 14).

Кнопку тримати натисненою 30 секунд, після чого плавно відпустити.

Запальник повинен горіти;

Примітка: якщо запальник (поз. 12) на горить, необхідно повторити процедуру розпалювання ще раз, не раніше, ніж 30 секунд.

3. Плавно повернути ручку терморегулятора (поз. 3) праворуч до моменту, коли спалахне основний пальник (поз. 8);

4. Виставити ручкою терморегулятора бажану температуру;

5. Для виключення основного пальника і запальника необхідно повернути ручку терморегулятора ліворуч до упору, після чого закрити кран на опуску газопроводу.

Технічне обслуговування

· після закінчення монтування на апараті; · перед першим введенням в експлуатацію; · за графіком профілактичного обслуговування на початку опалювального сезону;

Організаційно-будівельна частина

 

Проект виконання робіт розробляю по спорудженню підземного поліетиленового газопроводу по селищній вулиці при малоповерховій забудові; вулиця має рівнинний характер; геодезична відмітка початку будівництва 209; довжина газопроводу, на який виконується проект 460 м; з діаметром 125х11,4 геодезична відмітка останнього пікету газопроводу 208,1; переважна більшість ґрунтів по трасі віднесена до другої категорії. Виконання робіт ведеться сталевою трубою по ДСТУ Б.В.2.7–73–98; довжина окремої труби – 10 м.

 

Організація будівництва вуличного газопроводу

Земляні роботи по риттю траншеї і котлованів повинні виконуватися після розбивки траси газопроводу, визначення меж розбивки і встановлення… Згідно «Правил безпеки систем газопостачання України» газопроводи, які… У відповідності до вимог [1] відстань від поверхні ґрунту до верху труби складає 1 м.

Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму, підрахунок об’ємів робіт і затрат праці

При будівництві підземних газопроводів розробка ґрунту полягає у копанні шурфів в місці врізання газопроводу та з метою виявлення місць перетину з… Визначаю об’єм ґрунту, що розробляється при копанні шурфів, за формулою на 1…  

Визначаю час транспортної операції згідно формули

tтр оп=tх п+tзав+tр п+tрозв, (4.34)   де tх п – час холостого переїзду, год;

А тому, необхідно вибрати тип автокрану, яким буде здійснюватись вкладання плітей. Підбір машини починаю з визначення розрахункового вильоту стріли автокрана за формулою

 

Rроз=Rmin+1,5+В/2, (4.41)

 

де Rmin – мінімальний виліт стріли, м;

Б – довжина берми, м;

В-ширина низу траншеї, м.

Rроз=3,5+1,5+ 0,5/2=5,25 м

Визначаю вантажопідіймальність крана на розрахунковому вильоті стріли згідно формули

 

, (4.42)

 

де Р – вантажопідйомність крана при мінімальному вильоті стріли, т;

Rmin – мінімальний виліт стріли, м;

Rроз – розрахунковий виліт стріли автокрана, м.

Рроз= 1*3,5/5,25=0,66 т

Навантаження на один гак автокрана знаходжу за формулою

 

Р1гак.= Рпл/2 (4.43)

 

Р1кр= 0,147/2= 0,074 кг

Рроз=0,66>0,074

Тобто кран може працювати без опор.

Визначаю величину розривного зусилля стропа згідно формули


R=S*K, (4.44)

 

де S – навантаження на гілку стропа, кг*с;

K – коефіцієнт запасу міцності (K=6).

R=190*6=1140 кг*с

Визначаю довжину віток стропа згідно формули

 

= =20 (4.45)

 

де В-висота від гака до труби, м;

А – довжина пліті, м.

Для вкладання вибираю кран типу КС-1562 та стропи ТК46х7 (по ГОСТ 3071–88) з розривним зусиллям 3310 кг*с/мм2.

 

Вибір матеріалів для будівництва

Згідно [1] для спорудження підземних поліетиленових газопроводів використовують труби поліетиленові ПЕ 80 ГАЗ SDR-11–125x11,4 ДСТУ Б.В.2.7–73–98. … Кількість труб, необхідних для виконання даного об’єму будівництва визначаю…  

Захист газопроводів від корозії

 

При будівництві сталевих газопроводів використовується активний і пасивний види захисту. До активного відноситься електродренажний захист, катодний, протекторний. До пасивного бітумно-мастичні ізоляції та термоплівки.

Так, як поліетилен не піддається корозії то ні активний ні пасивний захист не виконується. В моєму проекті використано роз’ємне з’єднання поліетилен-сталь. Так, як ставль піддається корозії, виконуємо пасивний захист, тобто наносимо посилену бітумно-мастичну ізоляцію. При нанесенні бітуму, його температуру доводять до 80 Со. При ізоляції поліетиленову частину накривають негорючою тканиною, запобігаючи оплавленню.

 

Технологія будівництва поліетиленових газопроводів

Монтаж газопроводів – це комплекс робіт, який здійснюють у трасових умовах. Відомо, що газопроводи з пластмасових труб мають в порівнянні з… Підготовчі та земляні роботи на трасі газопроводу До підготовчих робіт з будівництва поліетиленових газопроводів будівельна організація повинна приступати після…

Технологія зварювання поліетиленових труб в розтруб

Одним з основних технологічних процесів, що багато в чому визначає експлуатаційну надійність поліетиленових газопроводів і темпи їх будівництва, є… Теплове зварювання термопластів виконується, як відомо, за рахунок дифузії… У в'язкотекучому стані молекули поліетилену мають досить високу швидкість переміщення одна відносно одної. Чим більша…

Будівельний паспорт підземного газопроводу

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ ПІДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДУ

побудованого_______Охтирським НГВУ__________________________________ _________________________________________________________________

за адресою___вул. Крупській_____ПК-0+157,3_____ПК+70_+156,2____

(вулиця, місто, прив’язки початкового та кінцевого пікетів)

П. 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДУ

Вказується довжина (для вводу та ввідного газопроводу – підземних та надземних ділянок), діаметр, робочий тиск газопроводу, тип ізоляційного покриття лінійної частини зварних стиків (для підземних газопроводів та газопроводів вводів), кількість встановлених запірних пристроїв та інших споруд.

____________________L=460 м, D=125х7,1, Р=0,01 МПа

П. 2 ПЕРЕЛІК ПОДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ, ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ (АБО ЇХНІХ КОПІЙ) ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРИКЛАДАЮТЬСЯ ТА ЗАСВІДЧУЮТЬ ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

_____Сертифікат на труби, електроди, паспорт на засувку, паспорт на ковер,____ колодязь______________________________________________________________

Примітка. Допускається прокладати (або розміщувати в даному розділі) витяги із зазначених документів, завірені особою, відповідальною за будівництво об’єкту, та які містять необхідні дані (номер сертифікату, марка (тип), нормативних або технічних документів, розміри, номер партії, завод-виготовлювач, дата випуску, результати випробувань).

П. 3 ДАНІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ГАЗОПРОВОДІВ

Майстер________________________________Максименко Є.В.____________ (посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця робіт)  

П. 5 ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДУ, ВИПРОБУВАННЯ ЙОГО НА МІЦНІСТЬ ТА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

П. 6.2 «18» квітня 2006 р. проведене пневматичне (гідравлічне) випробування газопроводу на міцність тиском 0,6 МПа з витримкою протягом 24 год. До початку випробування підземний газопровід знаходився під тиском повітря… Заміри тиску проводилися манометром (дифманометром) за ГОСТ2405 клас 1.

П. 6 ВИСНОВОК

Газопровід (газовий ввід) збудований згідно з проектом, розробленим

___________Сумським проектним інститутом ____________________________

(найменування проектної організації і дані випуску проекту)

з урахуванням узгоджених змін, внесені в робочі креслення №__

Будівництво розпочато «15» квітня _2006 р.

Будівництво закінчено «20» квітня 2006 р.

Головний інженер будівельно-монтажної організації__Хоруженко Р.І. ________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Представник експлуатаційної організації____________бригадир Кіктенко В.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Представник замовника_____________________майстер Богдан Ю.О._________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

 

 


Експлуатація систем газопостачання

Організація обслуговування режимів зварювання

Одним з основних технологічних процесів, що багато в чому визначає експлуатаційну надійність поліетиленових газопроводів і темпи їх будівництва, є… Теплове зварювання термопластів виконується, як відомо, за рахунок дифузії… У в'язкотекучому стані молекули поліетилену мають досить високу швидкість переміщення одна відносно одної. Чим більша…

Енергоресурсозбереження при експлуатації та контролю якості зварного з’єднання

Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових газопроводів можна розподілити на 3 етапи: попереджувальний – до початку зварювання, активний – в… При попереджувальному контролі рівень якості зварного з'єднання залежить, перш… Вимоги, які ставлять до якості поліетиленових труб, призначених для транспортування газу сформульовано в…

Технологія будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетиленових труб в розтруб

Для з'єднання труб І деталей з поліетилену низького тиску застосовують контактне теплове зварювання у стик. Теплове зварювання термопластів виконується, як відомо, за рахунок дифузії… У в'язкотекучому стані молекули поліетилену мають досить високу швидкість переміщення одна відносно одної. Чим більша…

Організація експлуатації систем газопостачання

На всіх підприємствах, які використовують газ, повинен забезпечуватися комплекс заходів по безпечній експлуатації газового господарства згідно до… Забезпечення безпечної експлуатації газового господарства покладається на… На всіх підприємствах з числа ІТП, наказом, призначаються працівники на яких накладається персональна відповідальність…

Енергоресурсозбереження при експлуатації газового обладнання

З метою зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів в відповідності до законодавства України, Державний комітет України у справах містобудування і… – затвердив нові нормативи, коефіцієнти теплопередачі огороджуючи конструкцій… – затвердив контрольні показники питомих витрат теплоти на опалення житлових будинків;

Питання отримання біогазу

Один із способів економії природних та зріджених газів є отримання в господарстві біогазу. Біогаз отримується при анаеробному (без доступу повітря)… Газ, що утворюється в результаті бродіння містить 50–80% метану, 20–50%… За добу із однієї тварини можна отримати слідуючи кількість біогазу: велика рогата худоба (жива вага 500 кг) – 1,5 м…

Економічна частина

Розрахунок кошторисної вартості об’єкту газифікації

Паспорт проекту по газопостачанню · Характеристика системи: ü тип системи:

Складання локального кошторису

  Основа: креслення №1. Базисна кошторисна вартість 546,02 тис. грн. Складено в цінах 01.01.2007 р.

Техніко-економічні показники газифікації

Розрахунок експлуатаційних витрат

· на матеріали (купівля газу); · на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи; · на амортизацію;

Розрахунок прибутку і рентабельності

  Пб = Д – Со, (6.24)  

Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень

Токуп = = 3,66 роки де К – капітальні вкладення в спорудження системи газопостачання, тис. грн.; … Пч – чистий прибуток, тис. грн.

Охорона праці

Загальні положення

Основним пріоритетним напрямком державної політики в галузі «Охорони праці» є пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів… Закон України «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 р.… Закон «Про охорону праці» задекларував основні принципи державної політики в галузі охорони праці. На перше місце…

Вимоги охорони праці при зварюванні поліетиленових труб

При роботі з пластмасовими трубами, розчинниками, клеями виділяються шкідливі пари та гази. При згорянні пластмасових матеріалів виділяються… До монтажу і обслуговування газопроводів з пластмас допускаються особи не… Працювати потрібно в спецодязі і рукавицях, а також користуватись захисними окулярами з простими скельцями. У випадку…

Вимоги пожежної безпеки

Перебування сторонніх осіб, а також куріння в місцях проведення газонебезпечних робіт і застосування відкритого вогню забороняється. Перед початком ремонтних робіт на підземних газопроводах, пов’язаних з… В приміщенні ГРП можливе небезпечне накопичення газоповітряної суміші в результаті витоку газу. В зв’язку з цим…

Захист навколишнього середовища

Джерела та причини забруднення, рекомендації по їх усуненню при будівництві поліетиленового газопроводу

 

Загальні положення

Зміни в складі і функції цих елементів порушили, наприклад природній кругообіг речовин та енергії в природі, помітно змінили в ряді випадків склад… Створюючи необхідні для свого існування продукти, які відсутні в природі,… Людство змінює живу та неживу природу значно швидше, ніж проходило її еволюційне відтворення.

Джерела забруднення

Газова промисловість – потенційно небезпечна по забрудненню навколишнього середовища.

Всі технологічні процеси (розвідка, буріння, добування, збір, транспорт, зберігання, переробка, використання) при відповідних умовах можуть порушувати екологвчну ситуацію. Головні джерела такі:

- при бурінні та аварійному фонтануванні розвідкових газових свердловин;

- при аварії транспортних засобів;

- при розривах газопроводів;

- при порушенні герметичності обладнання (сальники, фланцеві з’єднання, засувки);

- при скиданні промислових вод;

- згорання газу в факелах.

 

Водні басейни та їх охорона від забруднення

Всі води охороняються від забруднення та спустошення. Закон забороняє скид в водні об’єкти виробничих, побутових та інших відходів.

Головне джерело забруднення поверхових водойм – стічні води. Найбільшу небезпеку дає конденсат (бензин, толуол, бензол, ксилол…). Навіть при малих концентраціях вони отруюють воду.

В процесі буріння гірські породи руйнуються, виникає буровий шлам, а видаляють його промив очною рідиною – джерело хімічного забруднення.

 

Охорона надр, земель та рослинних ресурсів

При прокладанні газопроводів порушується структура і склад землі. Тому необхідно своєчасно проводити рекультивацію порушених земель, яка повинна… Родючий шар ґрунту знімається та переміщується у відвал бульдозерами: вздовж…  

Екологічні проблеми регіону

Комплекси нафтової та газової промисловості та населені пункти перетворюють майже всі компоненти живої природи. В атмосферу, водойми, ґрунт в світі… Атмосферне забруднення прискорює руйнування будівельних матеріалів, гумових,… В багатьох селах регіону проявляється дефіцит чистої питної води. Джерело води все частіше виконує одночасно функції…

Рекомендації при будівництві поліетиленового газопроводу

♦ Дотримання екологічних і технологічних правил зварювання труб і стиків в польових умовах. ♦ Проведення рекультиваційних земляних робіт після прокладання підземних… ♦ Під час рекультиваційних робіт потрібно враховувати потужність (товщину) родючого шару:

Висновок

Працюючи над дипломним проектом на тему: Газифікація с. Слободка Сумської області природним газом одноступеневою системою з розробкою газифікації двохповерхового житлового будинку та питання отримань біогазу, я покращив теоретичні знання по розрахунку газопроводів середнього тиску.

Також покращив знання по організації будівництва газопроводів, їх експлуатації.

Навчився проводити розрахунок кошторисної вартості газопроводів та розрахунок окупності капітальних вкладень.

Я вважаю, що отримані мною знання допоможуть мені в практичній діяльності по будівництву і обслуговуванню систем газопостачання.

 

 


Література

 

1. ДБН В 2.5 – 20 – 2001. «Газопостачання». – К.: Держбуд України, 2001.

2. Г.Г. Шишко, О.М. Скляренко, К.М. Предун, В.Л. Молодих «Газопостачання». Частина 1. Газопостачання населених пунктів. – К.: 1997.

3. Енин П.М. «Газификация сельской местности». – К.: Урожай, 1991.

4. Ионин А.А. «Газоснабжение». – К.: Урожай, 1991.

5. Т.В. Гулько, Б.Х. Драганов, Г.Г. Шишко «Газификация и газоснабжение сельского хозяйства». – М.: ИРИЦ «Фермер», 1994.

6. СНиП 2.04.05–91*. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991.

7. СНиП 11 – 3 – 79*. «Строительная теплотехника». Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

8. СНиП 2.01.01–82. «Строительная климатология и геофизика». – М.: Стройиздат, 1983.

9. «Правила будови ра безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». –:

10. Варфоломєєв В.А. «Справочник по проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения». – К.: Будівельник, 1988.

11. ДБН А. 3.1 – 5 – 96. «Організація будівельного виробництва». – К., 1996.

12. «Правила безпеки систем газопостачання України». – К.: Основа, 1998.

13. Закон України «Про енергозбереження», від 1 липня 1994 року. 74–94-ВР. – К., 1994.

14. Ашмаріна Н.А. «Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту».

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основні положення технології будівництва
Визначення технології.. визначення земляного полотна природні фактори різновиди робіт у дорожньому будівництві..

Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку»
Державний вищий навчальний заклад.. Криворізький національний університет.. Кафедра теплогазоводопостачання водовідведення і вентиляції..

Теоретический раздел - курс лекций. Информация и информатика. Понятие информации
Сигналы и данные данные и методы понятие об информации кодирование данных двоичным кодом единицы представления данных понятия о.. теоретический раздел курс лекций раздел..

Физические свойства жидкости и газа
В гидрогазодинамике рассматриваются идеальные и реальные жидкости.. идеальная совершенная жидкость это воображаемая обладающая абсолютной подвижностью т е лишенная вязкости..

Лексическая тема: по родному краю. Здравницы казахстана. Грамматическая тема: функционально-смысловые типы речи
Специальность общая медицина.. кафедра русского языка.. методические рекомендации..

Лексическая тема: из жизни замечательных людей. Учёные-медики. Грамматическая тема: сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений
Кафедра русского языка.. методические рекомендации.. для практических занятий..

Сутність інституту адвокатури на сучасному етапі державно-правового будівництва
Тема сутність інституту адвокатури на сучасному етапі державно правового будівництва.. лекція.. мета заняття поглибити та систематизувати знання студентів про генезу адвокатури в історії світової цивілізації..

Лексическая тема: из жизни замечательных людей. Учёные-медики. Грамматическая тема: типы сложноподчиненных предложений
Специальность общая медицина.. кафедра русского языка.. методические рекомендации..

До виконання курсового архітектурно-конструктивного проекту житлового будинку середньої поверховості
Харківський державний технічний.. університет будівництва та архітектури..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам