рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення кількості жителів

Визначення кількості жителів - Дипломный Проект, раздел Строительство, На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами Витрати Газу На Комунально-Побутові І Теплофікаційні Потреби Населеного Пункт...

Витрати газу на комунально-побутові і теплофікаційні потреби населеного пункту залежать від кількості жителів. Кількість населення N, чол., може бути визначена по даним статистичного обліку. Але якщо їх кількість не відома, то її визначаю окремо для кожного з районів населеного пункту згідно формули

N=Fж / f,(2.1)

де Fж – загальна площа житлових будинків у районі, м²;

fнорма забезпеченості загальною площею, м²/чол(для існуючої забудови, а також малоповерхової забудови f=18 м²/чол٫ для багатоповерхової f=15 м²/чол; для перспективної f=21 м²/чол.), [22].

Загальну площу житлових будинків у районі визначаю за формулою

Fж=Fз*В,(2.2)

 

де Fз-площа забудови у районі, га (визначається по генплану);

В-густина житлового фонду, м²/га, [22].

Приводжу приклад розрахунку першого району.

Fж=38*500=19000 м2.

N=19000/18=1056 чол.

Інші розрахунки проводжу аналогічно, результати зводжу в таблицю (дивись таблицю 2.1)

 

Таблиця 2.1 – Кількість жителів

Район Площа житлової забудови Fз, га Густина житлового фонду В, м²/га Норма забезпечення житловою площею f, м²/чол. Загальна площа житлових будинків Fж, м² Кількість жителів N, чол.
1,5
Всього        

 

 

Кількість населення: першого району становить – 1056 чол.; другого району-236 чол.

Загальна кількість населення становить – 1292 чол.

 

2.2.2 Визначення витрати газу на комунально-побутові потреби

Витрата газу на комунально-побутові потреби складає 10…15% загальної витрати газу в населеному пункті. До комунально-побутових споживачів належать квартири житлових будинків, лікувальні заклади, підприємства побутового обслуговування населення і хлібозаводи.

Річна витрата газу на комунально-побутові потреби Vрк-п, млн. м³/рік, визначається в залежності від кількості споживачів, норм витрати теплоти з урахуванням ступеню забезпеченості газопостачанням комунально-побутових потреб населенням за формулою

 

Vрк-п=N*S*x*qн/Qр*10–6, (2.3)

 

де N – чисельність населення, чол.;

S – розрахункова кількість комунальних послуг, [3];

x – ступінь забезпечення газопостачанням побутових потреб (приймається в межах від 0 до 1 згідно вихідних даних);

qн – норма витрати теплоти на даний вид комунальних послуг, МДж/рік, [1];

Qр – нижча теплота згорання палива, МДж/м³.

Витрати газу на потреби підприємств торгівлі, побутового обслуговування населення невиробничого характеру необхідно приймати в розмірі 5% від витрат газу житловими будинками.

Приводжу приклад розрахунку першого району.

Vрк-п=1056*1*1*4600/37*10-6=0,13 млн. м³/рік

Інші розрахунки проводжу аналогічно, результати зводжу в таблицю

 

 


Таблиця 2.2 – Річні витрати газу на комунально-побутові потреби

Споживач, послуга Розрахункова одиниця Норма витрати теплоти, qн МДж/рік Кількість розрахункових одиниць на 1 жи- теля, S Ступінь забезпечення, x Загальна кількість розрахункових одиниць Річна витрата газу, Vрк-п млн. м³/рік
Житлові будинки     1 житель         0,13
1 житель 0,05
  Тваринництво: - свині - корови     1 тварина 1 тварина                     0,11 0,11
Немеханізовані пральні 1т сухої білизни 0,05 0,4 25,84 0,01
Лазні 1 помивка 0,45 30814,2 0,03
Хлібозаводи 1т виробів 0,22 0,99 281,4 0,02
Лікарні 1 ліжко 0,012 0,95 14,73 0,001
Підпр. громад. харч. 1 обід 4,2 0,65 0,009
Невеликі комунально-побутові підпр. 5% від житлових будинків 0,01
Всього           0,48

 

Сумарні річні витрати газу на комунально-побутові потреби мікрорайону населеного пункту складають Vр к-п =0,48 млн. м³/рік.

Максимальну годинну витрату газу Vгодк-п, м³/год, визначаю як частку річної витрати за формулою

Vгодк-п=Vрк-п*Kmax*106,(2.4)

де Vрк-п – річна витрата газу споживачем, млн. м ³/рік (дивись табл. 2.2); Кmax – коефіцієнт годинного максимуму, рік/год, [22].


Таблиця 2.3 – Годинні витрати газу на комунально-побутові потреби

Споживач, послуга Річні витрати газу Vрк-п, млн. М³/рік Коефіцієнт годинного максимуму Kmax, рік/год Кількість споживачів N, чоловік Годинна Витрата газу Vгодк-п, м ³/год
Житлові будинки і нев. к-п підпр. і тваринництво 0,41     1/2000    
Немеханізовані пральні 0,01 1/2900  
Лазні 0,03 1/2700  
Хлібзавод 0,02 1/6000  
Лікарня 0,001 1/2000
Підприємства громадського харчування 0,009 1/2000  
Всього      

Сумарні годинні витрати газу на комунально-побутові потреби населеного пункту становлять Vгодк-п =229 м ³/год.

По результатам розрахунків годинних витрат газу на великі комунально-побутові підприємства розміщую одну лазню, одну лікарню, одну механізовану пральню, один хлібозавод.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами

Пояснювальна записка до дипломного проекту На тему Газифікація с Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації з висвітленням технології зварювання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення кількості жителів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вихідні дані, опис проектованих об’єктів
  У відповідності з завданням на проектування, необхідно запроектувати систему газопостачання населеного пункту, розміщеного в Сумській області. Кліматичні дані для населеног

Витрати газу на потреби теплопостачання
Годинну витрату газу, на опалення і вентиляцію житлових і громадських будинків Vгодов, м ³/год, визначаю за формулою   Vгодов

Витрати газу на потреби промислових підприємств
Кількість газу, спожитого промисловими підприємствами, знаходяться на основі теплотехнічних характеристик встановленого обладнання, яке забезпечує технологічні процеси і опалювально-вентиляційні по

Розрахункові витрати
За результатами розрахунків витрат газу різними категоріями споживачів з урахуванням рекомендацій по підключенню споживачів до газових мереж складаю зведену таблицю розрахункових витрат газу. На ос

Визначення оптимальної кількості ГРП
Оптимальне число газорегуляторних пунктів (ГРП), n0, визначаю за формулою   nо = Vр-р /Vопт,(2.10)

Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску
Мета розрахунку – визначення діаметрів труб для проходження необхідної кількості газу при допустимих втратах тиску, або навпаки – знаходження втрат тиску при транспортуванні необхідної кількості га

Газопроводи низького тиску
Згідно вимог сумарна втрата тиску від ГРП до найбільш віддаленого приладу не повинна перевищувати 1200 Па. Гідравлічний розрахунок виконую методом питомих втрат тиску на тертя. Накреслюю розрахунко

Визначення витрат газу
Згідно завдання розраховую газопостачання двохповерхового житлового будинку. В кухні встановлена газова плита типу ПГ-4, і опалювальний котел марки «Данко» Визначаю витрати газу, V, м

Гідравлічний розрахунок внутрішньо будинкових газопроводів
Гідравлічний розрахунок розпочинаю від точки підключення дворового газопроводу до вуличної мережі (точка 1). Кінцева точка розрахунку – останній газовий прилад найвіддаленішого стояка верхнього пов

Підбір обладнання газорегуляторних пунктів
  По відомим параметрам навантаження (тиск газу на вході в ГРП, Р = 275 кПа, див табл. 2.8, тиск газу на виході з ГРП, Р2 = 3000 Па, пропускна здатність ГРП Vгр

Технічне обслуговування
1. Для підтвердження придатності автоматики провести перевірку технічного стану: · після закінчення монтування на апараті; · перед першим введенням в експлуатацію; · за г

Організація будівництва вуличного газопроводу
  Земляні роботи по риттю траншеї і котлованів повинні виконуватися після розбивки траси газопроводу, визначення меж розбивки і встановлення попереджуючих знаків про наявність на дані

Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму, підрахунок об’ємів робіт і затрат праці
  При будівництві підземних газопроводів розробка ґрунту полягає у копанні шурфів в місці врізання газопроводу та з метою виявлення місць перетину з іншими інженерними комунікаціями,

Визначаю час транспортної операції згідно формули
  tтр оп=tх п+tзав+tр п+tрозв, (4.34)   де tх п – час холостого переїзду, год; t

Вибір матеріалів для будівництва
  Згідно [1] для спорудження підземних поліетиленових газопроводів використовують труби поліетиленові ПЕ 80 ГАЗ SDR-11–125x11,4 ДСТУ Б.В.2.7–73–98. Кількість труб, необхідних

Технологія будівництва поліетиленових газопроводів
  Монтаж газопроводів – це комплекс робіт, який здійснюють у трасових умовах. Відомо, що газопроводи з пластмасових труб мають в порівнянні з сталевими корінну відмінність – легкість.

Технологія зварювання поліетиленових труб в розтруб
  Одним з основних технологічних процесів, що багато в чому визначає експлуатаційну надійність поліетиленових газопроводів і темпи їх будівництва, є зварювання. Для з'єднання труб І д

Дані про зварювання стиків газопроводів
П.І.П. зварника Номер(клеймо) зварника Зварено стиків Дата проведення зварювальних робіт діаметр труб, мм

Продувка газопроводу, випробування його на міцність та герметичність
П. 6.1 «18» квітня 2006 р. перед випробуванням на міцність зроблена продувка газопроводу повітрям П. 6.2 «18» квітня 2006 р. проведене пневматичне (гідравлічне) випробування газопроводу на

Організація обслуговування режимів зварювання
  Одним з основних технологічних процесів, що багато в чому визначає експлуатаційну надійність поліетиленових газопроводів і темпи їх будівництва, є зварювання. Для з'єднання труб І д

Енергоресурсозбереження при експлуатації та контролю якості зварного з’єднання
  Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових газопроводів можна розподілити на 3 етапи: попереджувальний – до початку зварювання, активний – в процесі зварювання, приймальний – п

Технологія будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетиленових труб в розтруб
  Для з'єднання труб І деталей з поліетилену низького тиску застосовують контактне теплове зварювання у стик. Теплове зварювання термопластів виконується, як відомо, за рахун

Організація експлуатації систем газопостачання
  На всіх підприємствах, які використовують газ, повинен забезпечуватися комплекс заходів по безпечній експлуатації газового господарства згідно до вимог «Правил безпеки в системах га

Енергоресурсозбереження при експлуатації газового обладнання
  З метою зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів в відповідності до законодавства України, Державний комітет України у справах містобудування і архітектури розробив ряд заходів

Питання отримання біогазу
  Один із способів економії природних та зріджених газів є отримання в господарстві біогазу. Біогаз отримується при анаеробному (без доступу повітря) переброжувані біологічної маси (н

Розрахунок кошторисної вартості об’єкту газифікації
  Паспорт проекту по газопостачанню · Характеристика системи: ü тип системи: v середній, низький тиск – змішана; ü параметри проекту:

Складання локального кошторису
Локальний кошторис на підземні газопроводи   Основа: креслення №1. Базисна кошторисна вартість 546,02 тис. грн. Складено в цінах 01.01.2007 р.  

Розрахунок експлуатаційних витрат
Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат: · на матеріали (купівля газу); · на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи; · на ам

Розрахунок прибутку і рентабельності
Балансовий прибуток Пб, тис. грн., визначаю згідно формули   Пб = Д – Со, (6.24)   де Д – сума доходу від реалізації г

Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень
Токуп = ,(6.28) Токуп =

Загальні положення
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та прац

Вимоги охорони праці при зварюванні поліетиленових труб
  При роботі з пластмасовими трубами, розчинниками, клеями виділяються шкідливі пари та гази. При згорянні пластмасових матеріалів виділяються токсичні речовини, які впливають на нерв

Вимоги пожежної безпеки
Підприємства газового господарства належать до об’єктів підвищеної пожежної безпеки. Відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України та Правил пожежної безпеки в Україні ремонтні р

Загальні положення
Зріст добутку, а відповідно транспорту, переробітку і використання газу; широке застосування в технології нових фізичних принципів, високих тисків, температур, швидкостей, спорудження трансконтинен

Охорона надр, земель та рослинних ресурсів
Геологорозвідувальні роботи на газ можуть виконуватись лише при наявності проекту та реалізації заходів по запобіганню забруднення надр. Місцеві забруднення ґрунту пов’язані з витоком газу при пошк

Екологічні проблеми регіону
  Комплекси нафтової та газової промисловості та населені пункти перетворюють майже всі компоненти живої природи. В атмосферу, водойми, ґрунт в світі щорічно викидається більше, ніж 3

Рекомендації при будівництві поліетиленового газопроводу
♦ Правильний (раціональний) вибір траси газопроводу, що виключає шкоду навколишньому середовищу. ♦ Дотримання екологічних і технологічних правил зварювання труб і стиків в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги