рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок експлуатаційних витрат

Розрахунок експлуатаційних витрат - Дипломный Проект, раздел Строительство, На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами Річні Експлуатаційні Витрати Системи Газопостачання Складаються З Витрат:...

Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат:

· на матеріали (купівля газу);

· на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи;

· на амортизацію;

· на поточний ремонт та інші витрати.

Загальну суму собівартості реалізації газу Со, тис. грн., визначаю згідно формули

 

Со = Зк.г. + За + Зп.р. + Зо.п. + Зінші, (6.4)

 

де Зк.г. – витрати на купівлю газу, тис. грн.;

Зо.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;

За – витрати на амортизацію, тис. грн.;

Зп.р – витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, тис. грн.;

Зінші – інші витрати, тис. грн.

а) витрати на купівлю газу Зк.г., тис. грн., визначаю згідно формули

 

Зк.г. = Qбрутто ∙ Ц1000 м3, (6.5)

 

де Qбрутто – об’єм подачі газу споживачам з урахуванням витрат газу;

Ц1000 м3 – ціна купівлі 1000 м3 газу – 982 грн.

Зк.г. = 5271,8 ∙ 982 = 5176,9 тис. грн.

б) витрати на оплату праці Зо.п., тис. грн., визначаю згідно формули

 

Зо.п. = Зср. ∙ Чзаг ∙ Квідр ∙ n, (6.6)

 

де Зо.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;

Зср. – середньомісячна заробітна плата одного працюючого.;

Чзаг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.;

Квідр – коефіцієнт відрахувань на соціальні потреби;

n – кількість місяців за рік – 12.

Загальна чисельність виробничого персоналу становить

 

Чзаг = Чауп + Чвироб.персонал., (6.7)

 

Чисельність адміністративного персоналу по нормативній трудоємкості обслуговування квартир, мереж газопроводів і подачі 1 млн. м3 газу в рік.

Трудоємкість обслуговування 1 квартири Тр кв, у.о., дорівнює 1 умовній одиниці (у.о.), визначаю згідно формули

 

Тр кв = Ккв ∙ 1, (6.8)

 

де Ккв – кількість квартир, шт.

Тр кв =345 ∙ 1 = 345 у.о.

Трудоємкість обслуговування 1 км мережі газопроводу Тр км, у.о., дорівнює 10 умовних одиниць (у.о.), визначаю згідно формули

 

Тр км = Lкм ∙ 10, (6.9)

 

де Lкм – довжина газопроводу, км.

Тр км =5,73 ∙ 10 = 57,3 у.о.

Трудоємкість обслуговування подачі 1 млн. м3 газу в рік Тр 1 млн. м3, у.о., дорівнює 2 умовним одиницям (у.о.), визначаю згідно формули

 

Тр 1 млн. м3 = Qбрутто млн. м3 ∙ 2, (6.10)

 

де Qбрутто млн. м3 – потужність системи, тис. м3/рік.

Тр 1 млн. м3 = 5,23 ∙ 2 = 10,46 у.о.

Чисельність адміністративного персоналу Чадп, чол., знаходжу по формулі

 

, (6.11)

 

де g – чисельність адміністративного персоналу в залежності від суми трудоємкості, в умовних одиницях.

чол.

SТ = 412,76 ум. од.

Чисельність виробничого персоналу по основним службам сільського газового господарства визначається на основі нормативів чисельності чоловік, виходячи з кількості газифікованих квартир, протяжності газопроводів.

Чисельність служби будинкових мереж Чб.м., чол., визначаю згідно формули

 

Чб.м. = Ккв.∙ 0,00035, (6.12)

 

де Ккв–загальна кількість квартир, шт.

Чб.м. = 345 ∙ 0,00035 = 0,12 чол.

Чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів Чв.м., чол., визначаю згідно формули

 

Чв.м. = Lкм ∙ 0,3, (6.13)

 

Чв.м. = 5,73 ∙ 0,3 = 1,72 чол.

Чисельність аварійно-диспетчерської служби Чадс, чол., визначаю згідно формули

 

Чадс = 0,0005 ∙ SТр, (6.14)

 

де SТр – загальна трудоємкість в умовних одиницях.

Чадс = 0,0005 ∙ 412,76 = 0,2 чол.

Чисельність ремонтної служби Чр.с, чол., визначаю згідно формули

 

Чр.с = 0,0007 ∙ SТр, (6.15)

 

де SТр – загальна трудоємкість в умовних одиницях.

Чр.с = 0,0007 ∙ 412,76 =0,3 чол.

Загальна чисельність виробничого персоналуЧзаг, чол., визначаю згідно формули

 

Чзаг = Чадп + Чб.м. + Чв.м. + Чадс + Чр.с, (6.16)

 

де ЧАДП – чисельність адміністративного персоналу, чол.;

Чб.м. – чисельність служби будинкових мереж, чол.;

Чв.м. – чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів, чол.;

ЧАДС – чисельність аварійно-диспетчерської служби, чол.;

Чр.с – чисельність ремонтної служби, чол.

Чзаг = 0,54+0,12+1,72+0,2+0,3 = 2,88 ≈ 3 чол.

Виплати на оплату праці Зоп, тис. грн., визначаю згідно формули

 

Зоп = 792 ∙ Чзаг ∙ 1,36 ∙ 12, (6.17)

 

де Чзаг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.

Зоп = 792 ∙ 3 ∙ 1,36 ∙ 12 = 38,78 тис. грн.

в) витрати на амортизацію За, тис. грн., визначаю згідно формули

 

, (6.18)

 

де На – норма амортизації – 5%;

К – сума капітальних вкладень, яка дорівнює базисній кошторисній вартості будівництва газопроводу, тис. грн.

тис. грн.

г) витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт Зп.р., тис. грн., визначаю згідно формули

 

Зп.р. = 40% ∙ За, (6.19)

 

де За – витрати на амортизацію, тис. грн.

Зп.р. = 0,4 ∙ 29,34 = 11,74 тис. грн.

д) інші витрати Зінші, тис. грн., визначаю згідно формули

 

Зінші = 10% ∙ (За + Зоп), (6.20)

 

де За – витрати на амортизацію, тис. грн.

Зоп – виплати на оплату праці, тис. грн.

Зінші = 0,1 ∙ (29,34+38,78) = 6,8 тис. грн.

Тоді загальна сума собівартості реалізації газу Со, тис. грн., дорівнює

Со = 5176,9 + 29,34 + 38,78 + 11,74 + 6,8 = 5263,56 тис. грн.

Собівартість реалізації 1000 м3 газу С1000 м3, грн./1000 м3, визначаю згідно формули

 

, (6.21)

 

де Со – загальна собівартість реалізації газу, тис. грн;

Qнетто – об’єм реалізованого газу споживачам, тис. м3/рік.

грн./1000 м3

Тариф реалізації споживачам Трг, грн./1000 м3, представляє собою ціну реалізації газу для даного газового господарства (підприємства), визначаю згідно формули

 

Трг = 1,2 ∙Цпідпр, (6.22)

 

де Цпідпр – ціна реалізації газу для підприємства, грн./1000 м3.

Ціну реалізації газу для підприємства Цпідпр, грн./1000 м3, визначаю згідно формули

 

Цпідпр = С1000 м3 ∙(1+) = С1000 м3 ∙(1+) = С1000 м3 ∙ 1,1, (6.23)

 

де С1000 м3 – собівартість реалізації 1000 м3 газу, грн./1000 м3

Цпідпр =1006,4 ∙ 1,1 = 11107,04 грн./1000 м3

Визначаю тариф реалізації споживачам

Трг= 1,2 ∙ 1107,04 = 1328,5 грн./1000 м3


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

На тему: Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами

Пояснювальна записка до дипломного проекту На тему Газифікація с Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації з висвітленням технології зварювання..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок експлуатаційних витрат

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вихідні дані, опис проектованих об’єктів
  У відповідності з завданням на проектування, необхідно запроектувати систему газопостачання населеного пункту, розміщеного в Сумській області. Кліматичні дані для населеног

Визначення кількості жителів
Витрати газу на комунально-побутові і теплофікаційні потреби населеного пункту залежать від кількості жителів. Кількість населення N, чол., може бути визначена по даним статистичного обліку. Але як

Витрати газу на потреби теплопостачання
Годинну витрату газу, на опалення і вентиляцію житлових і громадських будинків Vгодов, м ³/год, визначаю за формулою   Vгодов

Витрати газу на потреби промислових підприємств
Кількість газу, спожитого промисловими підприємствами, знаходяться на основі теплотехнічних характеристик встановленого обладнання, яке забезпечує технологічні процеси і опалювально-вентиляційні по

Розрахункові витрати
За результатами розрахунків витрат газу різними категоріями споживачів з урахуванням рекомендацій по підключенню споживачів до газових мереж складаю зведену таблицю розрахункових витрат газу. На ос

Визначення оптимальної кількості ГРП
Оптимальне число газорегуляторних пунктів (ГРП), n0, визначаю за формулою   nо = Vр-р /Vопт,(2.10)

Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску
Мета розрахунку – визначення діаметрів труб для проходження необхідної кількості газу при допустимих втратах тиску, або навпаки – знаходження втрат тиску при транспортуванні необхідної кількості га

Газопроводи низького тиску
Згідно вимог сумарна втрата тиску від ГРП до найбільш віддаленого приладу не повинна перевищувати 1200 Па. Гідравлічний розрахунок виконую методом питомих втрат тиску на тертя. Накреслюю розрахунко

Визначення витрат газу
Згідно завдання розраховую газопостачання двохповерхового житлового будинку. В кухні встановлена газова плита типу ПГ-4, і опалювальний котел марки «Данко» Визначаю витрати газу, V, м

Гідравлічний розрахунок внутрішньо будинкових газопроводів
Гідравлічний розрахунок розпочинаю від точки підключення дворового газопроводу до вуличної мережі (точка 1). Кінцева точка розрахунку – останній газовий прилад найвіддаленішого стояка верхнього пов

Підбір обладнання газорегуляторних пунктів
  По відомим параметрам навантаження (тиск газу на вході в ГРП, Р = 275 кПа, див табл. 2.8, тиск газу на виході з ГРП, Р2 = 3000 Па, пропускна здатність ГРП Vгр

Технічне обслуговування
1. Для підтвердження придатності автоматики провести перевірку технічного стану: · після закінчення монтування на апараті; · перед першим введенням в експлуатацію; · за г

Організація будівництва вуличного газопроводу
  Земляні роботи по риттю траншеї і котлованів повинні виконуватися після розбивки траси газопроводу, визначення меж розбивки і встановлення попереджуючих знаків про наявність на дані

Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму, підрахунок об’ємів робіт і затрат праці
  При будівництві підземних газопроводів розробка ґрунту полягає у копанні шурфів в місці врізання газопроводу та з метою виявлення місць перетину з іншими інженерними комунікаціями,

Визначаю час транспортної операції згідно формули
  tтр оп=tх п+tзав+tр п+tрозв, (4.34)   де tх п – час холостого переїзду, год; t

Вибір матеріалів для будівництва
  Згідно [1] для спорудження підземних поліетиленових газопроводів використовують труби поліетиленові ПЕ 80 ГАЗ SDR-11–125x11,4 ДСТУ Б.В.2.7–73–98. Кількість труб, необхідних

Технологія будівництва поліетиленових газопроводів
  Монтаж газопроводів – це комплекс робіт, який здійснюють у трасових умовах. Відомо, що газопроводи з пластмасових труб мають в порівнянні з сталевими корінну відмінність – легкість.

Технологія зварювання поліетиленових труб в розтруб
  Одним з основних технологічних процесів, що багато в чому визначає експлуатаційну надійність поліетиленових газопроводів і темпи їх будівництва, є зварювання. Для з'єднання труб І д

Дані про зварювання стиків газопроводів
П.І.П. зварника Номер(клеймо) зварника Зварено стиків Дата проведення зварювальних робіт діаметр труб, мм

Продувка газопроводу, випробування його на міцність та герметичність
П. 6.1 «18» квітня 2006 р. перед випробуванням на міцність зроблена продувка газопроводу повітрям П. 6.2 «18» квітня 2006 р. проведене пневматичне (гідравлічне) випробування газопроводу на

Організація обслуговування режимів зварювання
  Одним з основних технологічних процесів, що багато в чому визначає експлуатаційну надійність поліетиленових газопроводів і темпи їх будівництва, є зварювання. Для з'єднання труб І д

Енергоресурсозбереження при експлуатації та контролю якості зварного з’єднання
  Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових газопроводів можна розподілити на 3 етапи: попереджувальний – до початку зварювання, активний – в процесі зварювання, приймальний – п

Технологія будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетиленових труб в розтруб
  Для з'єднання труб І деталей з поліетилену низького тиску застосовують контактне теплове зварювання у стик. Теплове зварювання термопластів виконується, як відомо, за рахун

Організація експлуатації систем газопостачання
  На всіх підприємствах, які використовують газ, повинен забезпечуватися комплекс заходів по безпечній експлуатації газового господарства згідно до вимог «Правил безпеки в системах га

Енергоресурсозбереження при експлуатації газового обладнання
  З метою зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів в відповідності до законодавства України, Державний комітет України у справах містобудування і архітектури розробив ряд заходів

Питання отримання біогазу
  Один із способів економії природних та зріджених газів є отримання в господарстві біогазу. Біогаз отримується при анаеробному (без доступу повітря) переброжувані біологічної маси (н

Розрахунок кошторисної вартості об’єкту газифікації
  Паспорт проекту по газопостачанню · Характеристика системи: ü тип системи: v середній, низький тиск – змішана; ü параметри проекту:

Складання локального кошторису
Локальний кошторис на підземні газопроводи   Основа: креслення №1. Базисна кошторисна вартість 546,02 тис. грн. Складено в цінах 01.01.2007 р.  

Розрахунок прибутку і рентабельності
Балансовий прибуток Пб, тис. грн., визначаю згідно формули   Пб = Д – Со, (6.24)   де Д – сума доходу від реалізації г

Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень
Токуп = ,(6.28) Токуп =

Загальні положення
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та прац

Вимоги охорони праці при зварюванні поліетиленових труб
  При роботі з пластмасовими трубами, розчинниками, клеями виділяються шкідливі пари та гази. При згорянні пластмасових матеріалів виділяються токсичні речовини, які впливають на нерв

Вимоги пожежної безпеки
Підприємства газового господарства належать до об’єктів підвищеної пожежної безпеки. Відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України та Правил пожежної безпеки в Україні ремонтні р

Загальні положення
Зріст добутку, а відповідно транспорту, переробітку і використання газу; широке застосування в технології нових фізичних принципів, високих тисків, температур, швидкостей, спорудження трансконтинен

Охорона надр, земель та рослинних ресурсів
Геологорозвідувальні роботи на газ можуть виконуватись лише при наявності проекту та реалізації заходів по запобіганню забруднення надр. Місцеві забруднення ґрунту пов’язані з витоком газу при пошк

Екологічні проблеми регіону
  Комплекси нафтової та газової промисловості та населені пункти перетворюють майже всі компоненти живої природи. В атмосферу, водойми, ґрунт в світі щорічно викидається більше, ніж 3

Рекомендації при будівництві поліетиленового газопроводу
♦ Правильний (раціональний) вибір траси газопроводу, що виключає шкоду навколишньому середовищу. ♦ Дотримання екологічних і технологічних правил зварювання труб і стиків в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги