рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Архітектура будівель та споруд

Архітектура будівель та споруд - раздел Строительство, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПАНЕЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

 

 

Навчальний посібник для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура»

 

 

Київ – 2013

 

 

УДК 725.4

ББК 38.71

 

 

Укладачі:

В.О.Плоский доктор техн. наук, професор

Г. В. Гетун канд. техн. наук, доцент

 

Рецензенти:

В.Д.Віроцький канд. техн. наук, доцент

Б.Г.Криштоп канд. архітектури, доцент

 

Відповідальний за випуск:

В.О. Плоский доктор техн. наук, професор

 

Затверджено на засіданні кафедри архітектурних конструкцій протокол № 6 від 10.12.2012 р.

 

 

Архітектура будівель та споруд. Багатоповерховий панельний житловий будинок

Навчальний посібник для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» всіх форм навчання.

Укл. Плоский В.О., Гетун Г.В. – К.; КНУБА, 2013 р.

 

Видається в авторській редакції

 

Загальні положення

За призначенням багатоповерхові панельні житлові будинки відносяться до класу «будинки з трьома та більше квартирами» та підкласу «будинки… За ступенем розповсюдження такі будинки відносяться до будинків масового… За формою фінансування будівництва, рівнем комфорту і соціальної спрямованості такі будинки відносяться до ІІ…

Склад і порядок виконання курсового проекту

Складові частини курсового проекту: Ескізи: План типового поверху, М 1:100.

Рис. 2. Графічні зображення матеріалів у розрізах

 

У визначений термін студенти повинні захистити проект перед комісією, яка складається з викладачів кафедри. Під час захисту студент відповідає на питання, що стосуються архітектурно-конструктивного рішення запроектованого ним будинку. При оцінці проекту враховується: раціональність та правильність прийнятих рішень, якість графічного оформлення креслень, повнота розробок креслень і пояснювальної записки, а також правильність відповідей під час захисту. Остаточна оцінка за проект виставляється після виконання студентом контрольного завдання.

Об’ємно-планувальні рішення та інженерне обладнання

Будинок представник – це секційний будинок простої геометричної форми, секції якого визначаються вертикальними комунікаціями (сходовою кліткою,… Багатоповерхові житлові будинки проектують переважно із підвальними або… За існуючими нормами [8] виходи назовні із підвальних і цокольних поверхів не повинні сполучатися зі сходовими…

Рис. 4. Габаритні схеми ліфтових шахт пасажирських ліфтів

За рівнем комфорту та соціальної спрямованості проектоване житло в багатоповерхових панельних житлових будинках відносяться до ІІ категорії соціального житла із нормованим нижнім і верхнім межами площ квартир та житлових кімнат відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання.

Квартири в житлових будинках необхідно проектувати виходячи з умов їх заселення однією сім’єю (принцип посімейного заселення).

При розробці планувального рішення у кожній квартирі необхідно передбачити: житлові кімнати і підсобні приміщення – кухня, передпокій, санвузли, внутрішньоквартирні коридори, вбудовані комори, літні приміщення (балкон або лоджію).

Типи квартир за кількістю житлових кімнат і їх площі у житлових будинках ІІ категорії приймаються за таблицею 1.

Таблиця 1

Типи квартир і їх площі залежно від кількості житлових кімнат

Рис. 5. Будівельна частина пасажирського ліфта     Площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не менше 15 м2, в інших квартирах – не менше 17 м2.…

Номенклатура залізобетонних санітарно-технічних кабін

Загальний вид і варіант виконання кабіни   Марка Основні розміри, мм Вага, т
Ліві кабіни Праві кабіни L b h
             

Таблиця 3

Умовні графічні зображення санітарно-технічних пристроїв

При всіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати утеплені тамбури глибиною не менше як 1400 мм, обладнані дверима. Біля входів до… Позначка підлоги приміщень при вході до будинку повинна бути вище позначки… Позначка низу віконних прорізів приміщень квартир перших поверхів, як правило, приймають не нижче за 1,8 м від…

Конструктивні рішення

Рис. 8. Елементи збірних стрічкових фундаментів: а – фрагмент плану; б – розріз по внутрішній стіні; в, г, д – стінові… Глибина закладання фундаментів залежить від глибини промерзання ґрунтів,… · нижче на 100 мм глибини залягання ґрунтів природної основи;

Вибірка із номенклатури збірних залізобетонних фундаментних плит стрічкових фундаментів

Таблиця 5

Вибірка із номенклатури стінових фундаментних блоків стрічкових фундаментів

  Для забезпечення рівномірної передачі навантажень на ґрунт фундаментні плити… б Рис. 9. Стрічкові фундаменти із збірних залізобетонних елементів: …

Перекриття панельних будівель

Чисто дерев’яні вікна в масовому житловому будівництві часто замінюють на дерево-алюмінієві, в яких алюмінієві профілі захищають дерев’яні… Рис. 24. Розріз дерев’яного вікна з одинарною рамою і двокамерним склопакетом:

Розміри стандартних рядових залізобетонних панелей перекриттів суцільного перерізу товщиною 120 мм

Розміри стандартних рядових залізобетонних панелей перекриттів суцільного перерізу товщиною 160 мм

На усі закладні деталі, арматурні випуски і підйомні петлі плит перекриттів у заводських умовах наносять антикорозійне покриття. Для забезпечення… Рис. 29. Перекриття панельних будинків та їх деталі:

Розміри багатопустотних залізобетонних панелей перекриттів будівель з несучими стінами

Багатопустотні панелі виготовляють із важкого бетону класу не нижче В15. Панелі армують звареними плоскими каркасами та арматурними сітками із… в б … Рис. 31. Багатопустотні залізобетонні панелі перекриттів:

Індустріальні покриття багатоповерхових житлових будинків

В Україні, де має місце морозне руйнування водостічних труб, для житлових будинків вище п’яти поверхів проектують внутрішній водовідвід, який… Залізобетонні покриття із повнозбірних елементів проектують за трьома… Гідроізоляцію залізобетонних плоских покриттів влаштовують залежно від варіантів конструктивного рішення: для…

Залізобетонні конструкції індустріальних покриттів.

Залізобетонні опорні елементи використовують у горищних покриттях для спирання рядових і лоткових панелей покриття та для кріплення фризових… Залізобетонні опорні елементи виготовляють із важкого бетону класу В15 і В20… Рядові панелі покриття для рулонних покрівель можуть бути ребристими або плоскими тришаровими.

Рис. 46. Панельний будинок із теплим горищем і мастичною покрівлею

Сходово-ліфтові вузли та протипожежні комунікації багатоповерхових житлових будинків

Сходово-ліфтовий вузол багатоповерхового житлового будинку включає: сходи, ліфти, на першому поверсі – вестибюль і сміттєзбиральну камеру, а на… Сходи та сходові клітки, призначені для пересування людей між приміщеннями… Таблиця 9

Класифікація сходів, сходових кліток та зовнішніх пожежних драбин

Основні вимоги, які висувають до сходів – це функціональність, міцність, зручність та безпека користування, відповідність стилю будівлі та… За об’ємно-планувальним рішенням сходи залежно від кількості маршів і… Найбільше розповсюдження отримали двомаршеві сходи, які розташовують у замкнутих просторах сходових кліток.

Елементи санітарно-технічного обладнання

В багатоповерхових житлових будинках масового будівництва прийнята наступна схема вентиляції квартир: відпрацьоване повітря вилучається… Для здійснення організованого притоку зовнішнього повітря в приміщення…

Фрагмент плану першого поверху.

Рис. 60 Рис. 61 випадках, коли вхід до житлових будинків передбачають через сходову клітку, для збільшення висоти тамбуру, на першому…

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

2. Волга В.С., Армановский Л.И., Дехтяр С.Б. и др. Архитектурные конструкции гражданских зданий/ Волга В.С., Армановский Л.И., Дехтяр С.Б. и др. –… 3. Гетун Г.В. Основи проектування промислвих будівель. – К.: КОНДОР, 2003. –… 4. Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 1.Основи проектування: Підручник/ Гетун Г.В.– К.: КОНДОР, 2011. –…

Зміст

Загальні положення .............…………………………. ……………. ......... 3

1. Склад і порядок виконання курсового проекту …………………………. 4

2. Об’ємно-планувальні рішення та інженерне обладнання ….................... 8

3. Конструктивні рішення ………………………………………. …..……. 18

3.1. Фундаменти…………………………………………………………18

3.2. Цокольні панелі ……………………………………………………. 22

3.3. Зовнішні стіни ……………………………………………………... 24

3.4. Внутрішні стіни………………………………………… ………… 34

3.5. Стаціонарні перегородки …………………………………………. 35

3.6. Вікна житлових будинків ………………………………………… .39

3.7. Плити перекриттів ………………………………………………..…46

3.8. Індустріальні покриття багатоповерхових житлових будинків …56

3.9. Залізобетонні конструкції індустріальних покриттів …………… 66

3.10. Сходово-ліфтові вузли та протипожежні комунікації багатоповерхових житлових будинків ……………………………73

3.11. Балкони, лоджії та еркери ………………………………………… 82

4. Розробка креслень проекту одноквартирного житлового будинку……. 89

Список літератури ……………………………………………………... .. 128

Зміст ……………………………………………………………………..... 129

 

 

Додаток

 

Відомість збірних конструктивних елементів будинку

 

– Конец работы –

Используемые теги: Архітектура, будівель, споруд0.045

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Архітектура будівель та споруд

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Архітектура будівель і споруд
Міністерство освіти і науки України.. київський національний університет будівництва і архітектури.. в з ткаленко..

Архітектура будівель і споруд
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського..

Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок”
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

До курсового проекту Житловий квартал Архітектура будівель і споруд
Український державний університет водного.. господарства та природокористування.. Кафедра архітектури..

З дисципліни історія мистецтва, архітектури та містобудування основ архітектури
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.. спеціальності..

Види мистецтва. Архітектура – мистецтво зведення споруд
План.. Видова структура мистецтва.. Архітектура мистецтво створення споруд Загальні положення Мова архітектури..

До виконання контрольних робіт 1,2 за курсом інженерні мережі та обладнання будівель і споруд
Донбаська національна академія будівництва і архітектури.. кафедра теплотехніка теплогазопостачання і вентиляція..

Курс лекцій з дисципліни основи реконструкції будівель і споруд
Національний університет львівська політехніка.. курс лекцій з дисципліни..

Історія архітектури. Історія архітектурних стилів
Вп брянківський технолого економічний технікум.. луганського національного університету імені тараса шевченка..

0.024
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам