рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні положення

Загальні положення - раздел Строительство, Архітектура будівель та споруд Навчальний Посібник Призначений Для Виконання Курсового Проекту Студентами З ...

Навчальний посібник призначений для виконання курсового проекту студентами з дисциплін: «Архітектура будівель і споруд», які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» спеціальностей ПЦБ, ТВ, ТБКВМ та «Будівельні конструкції будівель і споруд», які навчаються за напрямом підготовки «Архітектура» спеціальностей АБС, ДАС і МБ. В ній розглядаються об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоквартирних панельних житлових будинків стінової конструктивної системи із індустріальних будівельних конструкцій.

За призначенням багатоповерхові панельні житлові будинки відносяться до класу «будинки з трьома та більше квартирами» та підкласу «будинки багатоквартирні масової забудови» [11].

За ступенем розповсюдження такі будинки відносяться до будинків масового будівництва, які тиражуються при забудові за типовими проектами або проектами, що багатократно використовуються.

За формою фінансування будівництва, рівнем комфорту і соціальної спрямованості такі будинки відносяться до ІІ категорії (соціальні) [8].

За умовною висотою, що визначається висотою розташування верхнього поверху, без урахування верхнього технічного, житлові будинки із висотою 15,0 м < h < 26,5 м (до 9-ти поверхів включно) відносяться до багатоповерхових [7].

За об’ємно-планувальними рішеннями, які безпосередньо зв’язані з умовною висотою, такі житлові будинки відносяться до ліфтових із секційними об’ємно-планувальними схемами, в яких квартири групуються навколо єдиного стовбура вертикальних комунікацій – ліфтів, ліфтових холів, евакуаційних сходів.

За способом зведення багатоповерхові панельні житлові будинки відносяться до будівель із збірних великорозмірних елементів (великих стінових панелей, плит перекриттів і покриттів, об’ємних блоків тощо), які виготовляють на будівельних комбінатах. Для їх транспортування та монтажу використовують спеціальні засоби механізації. Зведення таких будівель ведуть індустріальними методами.

Будівництво панельних житлових будинків здійснюють індустріальними методами, що ґрунтуються на механізації виробничих процесів. Збірні конструкції виготовляють на будівельних комбінатах, а потім монтують на будівельних майданчиках. Основою масового житлового будівництва є типове проектування, система серійної розробки архітектурно-конструктивних проектів на основі типізації будівель, їх фрагментів або окремих елементів з метою багаторазового повторення в будівництві.

В колишньому Радянському Союзі була створена методика типового проектування, в основу якої покладені дві системи типізації – закрита та відкрита.

Закрита система типізації спрямована на розробку серій декількох типів будівель та комплексний випуск збірних залізобетонних конструкцій для них. Вона була покладена в основу створення вітчизняних будівельних комбінатів, які задовольняли потреби житлового будівництва. Але формування житлової забудови тільки типовими будинками естетично збіднило її.

Для ліквідації недоліків закритої системи був розроблений варіант блок-секційного проектування, основні принципи якого ґрунтуються на:

• проектуванні окремих секцій, які у різних комбінаціях поєднуються в житлових будинках;

• базуванні на одній конструктивній системі та в єдиній системі геометричних параметрів;

• можливості влаштування нежитлових приміщень на перших поверхах;

• уніфікації вузлів стикування конструктивних елементів.

Об’єктом типізації відкритої системи є сортамент індустріальних виробів, із набору яких в різних комбінаціях проектують будівлі.

Відкрита система типізації основана на проектуванні житлових будинків із використанням розгалуженої номенклатури типових індустріальних виробів, передбачених відповідними каталогами підприємств будівельної індустрії.

Номенклатуру таких виробів формують:

• за розмірами (відповідно до прийнятих правил модульної координації розмірів у будівництві);

• за перерізами несучих конструкцій (згідно уніфікованого ряду розрахункових навантажень);

• за перерізами та конструктивними рішеннями теплоізоляції зовнішніх стін (відповідно до теплотехнічних розрахунків).

Всі збірні елементи номенклатури об’єднані у Єдиному каталозі уніфікованих виробів для будівництва багатоповерхових житлових будинків.

Ідея Єдиного каталогу допускає використання та розвиток блок-секційного і блок-квартирного методів типового проектування, стимулює створення індивідуальних проектних рішень будівель. Типове проектування будівель за блок-секційним методом і відкритою системою здійснюють серійно у вигляді взаємопов’язаного комплекту проектної документації для будинків-представників серії та набору блок-секцій будинків для будівництва в регіонах із різними природно-кліматичними особливостями.

Основні положення Єдиного каталогу:

• всі розміри будинків підлягають правилам модульної координації розмірів у будівництві (МКРБ). В якості основного прийнятий модуль 6М = 600 мм, додатковий 3М = 300 мм;

• регламентовані правила прив’язки вертикальних конструкцій до координаційних осей: для зовнішніх несучих стін – матеріальна 100 мм; для зовнішніх самонесучих стін – нульова; для внутрішніх несучих стін – центральна; заведення панелей внутрішніх стін у стик зовнішніх – 30 мм;

• уніфіковані ряди геометричних розмірів прогонів, кроків, виступаючих ризалітів і висот поверхів. Для житлових будинків: висоти поверхів – 2,8 і 3,0 м, розміри у плані – 1,2; 1,8; 2,4; 3,0; 3,3; 3,6; 4,2; 4,5; 4,8; 5,4; 6,0; 6,6 м.

Креслення курсового проекту «Багатоквартирний панельний житловий будинок» студенти розробляють за відкритою системою типізації, як будинок-представник серії, відповідно до завдання, в якому задаються: схематичні рішення плану типового поверху, місто будівництва, конструкції будинку, склад проекту, термін виконання тощо.

Мета виконання проекту – формування і розвиток у студентів практичних навичок по комплексній розробці архітектурно-планувального, композиційного і конструктивного рішення будівлі, закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні відповідної частини курсу дисципліни.

У процесі роботи над проектом повинні бути вирішені наступні задачі:

• вибрати раціональну конструктивну схему будинку;

• розробити оптимальне планування будинку;

• використати сучасні повнозбірні несучі та огороджувальні конструкції;

• розробити архітектурно-художнє рішення багатоповерхового панельного будинку з використанням композиційних прийомів характерних для повнозбірного будівництва.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура будівель та споруд

Київський національний університет будівництва і архітектури.. Архітектура будівель та споруд..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні положення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Склад і порядок виконання курсового проекту
Архітектурно-конструктивний проект складається з графічної частини і пояснювальної записки. Складові частини курсового проекту: Ескізи:

Об’ємно-планувальні рішення та інженерне обладнання
Об’ємно-планувальні рішення житлового будинку розробляються як для будинку представника на основі завдання. При цьому планувальна схема, що була задана, є основою для роботи студента над проектом.

Типи квартир і їх площі залежно від кількості житлових кімнат
  Кількість житлових кімнат Нижня і верхня межа

Умовні графічні зображення санітарно-технічних пристроїв
При всіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати утеплені тамбури глибиною не менше як 1400 мм, обладнані дверима.

Конструктивні рішення
3.1. Фундаментипід несучі та самонесучі стіни у курсовому проекті слід проектувати стрічковими із збірних конструкцій (рис. 8).

Вибірка із номенклатури стінових фундаментних блоків стрічкових фундаментів
В12,5 В7,5

Перекриття панельних будівель
  Чисто дерев’яні вікна в масовому житловому будівництві часто замінюють на дерево-алюмінієві, в яких алюмінієві профілі захищають дерев’яні конструкції вікон від атмосферних впливів

Розміри стандартних рядових залізобетонних панелей перекриттів суцільного перерізу товщиною 120 мм
Довжина, Мм Ширина, мм

Розміри стандартних рядових залізобетонних панелей перекриттів суцільного перерізу товщиною 160 мм
Ширина, мм Довжина, мм

Розміри багатопустотних залізобетонних панелей перекриттів будівель з несучими стінами
Довжина, мм Товщина, мм Ширина, мм

Індустріальні покриття багатоповерхових житлових будинків
Покриття будівлі – це зовнішній конструктивний елемент, який виконує комплекс несучих та огороджувальних функцій. Покриття формують силует забудов і відіграють активну роль в а

Залізобетонні конструкції індустріальних покриттів
Для горищних покриттів використовують опорні залізобетонні елементи, рядові та лоткові панелі покриття, фризові стінові панелі огородження горища та плити парапетів. Залізобетонні

Сходово-ліфтові вузли та протипожежні комунікації багатоповерхових житлових будинків
Функціональне призначення сходово-ліфтового вузла – це забезпечення надійних вертикальних і горизонтальних зв’язків між квартирами та навколишнім середовищем, найбільш швидкої та безпечної евакуаці

Класифікація сходів, сходових кліток та зовнішніх пожежних драбин
Типи Планувальні та конструктивні рішення Сходи С1 Внутрішні, що розміщуються в сходових клітках

Елементи санітарно-технічного обладнання
Вентиляційні пристрої. Основною задачею вентиляції є забезпечення в житлових приміщеннях нормальної чистоти і вологості повітря шляхом видалення забрудненого повітря і подачі свіжо

Фрагмент плану першого поверху
На кресленні показують лише ту частину плану будинку, яка відрізняється від типового поверху, а саме – один прогін і один або два кроки будинку, в яких розміщені сходова клітка, ліфти і сміттєпрові

Список літератури
1. Великовский Л.Б., Ильяшев А.С., Маклакова Т.Г. и др. Архитектура гражданских и промышленных зданий/ Великовский Л.Б., Ильяшев А.С., Маклакова Т.Г. и др. Т.3. Жилые здания. – М.: Стройиздат, 1983

Відомість збірних конструктивних елементів будинку
№ п/п Найменування конструкції Марка Ескіз Розміри, мм Кількість L

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги