рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Залізобетонні конструкції індустріальних покриттів

Залізобетонні конструкції індустріальних покриттів - раздел Строительство, Архітектура будівель та споруд Для Горищних Покриттів Використовують Опорні Залізобетонні Елементи, Рядові Т...

Для горищних покриттів використовують опорні залізобетонні елементи, рядові та лоткові панелі покриття, фризові стінові панелі огородження горища та плити парапетів.

Залізобетонні опорні елементи використовують у горищних покриттях для спирання рядових і лоткових панелей покриття та для кріплення фризових стінових панелей і створення просторової жорсткості у рівні горища, де відсутні внутрішні стіни. Ці елементи можуть мати вигляд плоскої рами або панелі із прорізами та мати розміри: товщину 160 мм, висоту 1800 мм (визначається висотою горищного простору), довжину – у залежності від виду спирання на нього рядових і лоткових плит покриття. Залізобетонні опорні елементи установлюють по шару цементно-піщаного розчину товщиною 20 мм на внутрішні несучі стіни панельних будинків. З’єднання із суміжними конструктивними елементами здійснюють зварюванням закладних деталей, арматурних випусків і монтажних петель та бетонуванням стиків.

Залізобетонні опорні елементи виготовляють із важкого бетону класу В15 і В20 та армують звареними просторовими арматурними каркасами, які складаються із горизонтальних і вертикальних плоских каркасів.

Рядові панелі покриття для рулонних покрівель можуть бути ребристими або плоскими тришаровими.

Ребристі залізобетонні панелі покриття мають розміри: ширину 1500 і 1200 мм, довжину 4800...6600 мм із градацією 300 мм, висоту поздовжніх ребер 300 мм, поперечних ребер 140 мм і товщину верхньої плити 30 мм (рис. 42). На опорних кінцях ребристої панелі передбачені сталеві закладні деталі, необхідні для зв’язку із стінами та опорними елементами панельних будинків. Ребристі панелі покриття виготовляють із бетону класу В15. Поздовжні ребра армують напруженими стрижнями і двома плоскими арматурними каркасами. Поперечні ребра, які надають жорсткість панелі, армують арматурними каркасами, а плиту – арматурною сіткою. При необхідності в верхній плиті таких плит можна передбачати прорізи для пропусків вентиляційних каналів, лійок внутрішнього водовідведення, дефлектора сміттєпроводу, люків для виходу на покрівлю тощо.

 
Ребристі залізобетонні плити покриття шириною 3000 мм і довжиною 5100...5700 мм проектують аналогічно, але вони мають опорні ребра висотою 300 мм по чотирьох боках. Такі плити спирають на фризові панелі зовнішніх поздовжніх стін горища та на поздовжні опорні елементи, які передають навантаження на внутрішні поздовжні несучі стіни. На таких поздовжніх опорних елементах передбачена чверть, при спиранні на яку суміжні ребристі панелі покриття взаємно зміщуються по вертикалі на 80 мм, що покращує вирішення жолобини та установку водоприймальної лійки.

Для кріплення фризових панелей та створення просторової жорсткості будинку, в рівні горища на всі внутрішні поперечні несучі стіни біля зовнішніх стін горища установлюють опорні залізобетонні елементи товщиною 160 мм, висотою 1500…1800 мм, довжиною 1200…1800 мм.

9
8
7
7
1
2
3
4
2
4
5
1
3
2
6

Рис. 42. Залізобетонні конструктивні елементи покриттів:

а – ребриста залізобетонна плита; б, в – поперечний і поздовжній розріз плити; г – армування поздовжнього ребра плити; д – армування поперечного ребра плити; е – те саме, на опорі; ж, з – парапетні залізобетонні плити; и – карнизна залізобетонна плита; 1 – плита; 2 – ребро поздовжнє; 3 – ребро поперечне; 4 – ребро біля опори; 5 – підйомні петлі; 6 – закладні деталі; 7– плоский каркас; 8 – сітка; 9 – напружений стрижень

 

У будинках із поперечними несучими стінами із кроком 3000...4500 мм опорні залізобетонні ґратчасті елементи установлюють на них. У якості плит покриття використовують ребристі плити довжиною 3000...4500 мм і шириною до 6000 мм включно із висотою поздовжніх несучих ребер 200 мм, поперечних ребер жорсткості 150 мм і поличкою 30 мм.

Для надійного водовідведення найбільш раціональним рішенням є встановлення лоткової панелі шириною 900, 1200 або 1500 мм уздовж поздовжньої осі в середній частині будинку.

Плити покриття для мастикових покрівель проектують ребристими із контурними ребрами 100 мм та товщиною полички 40 мм та укладають ребрами вгору. Конструктивною особливістю мастикових покрівель є перекривання стиків суміжних плит П-подібними залізобетонними нащільниками або напуском ребра однієї плити на ребро суміжної плити.

Лоткові панелі покриття та водозбірні лотки для мастикових покрівель приймають ребристими шириною не менше 900 мм, а довжиною не більше 6000 мм та укладають ребрами угору. Висоту ребер приймають 350 мм, а товщину плити лоткової панелі – 80 мм. Такі плити у залежності від наявності в них прорізу для монтажу водоприймальної лійки можуть мати ребра уздовж двох або трьох боків.

Конструктивне рішення покриттів із мастичними покрівлями може складатися із опорних елементів установлених під лоткові панелі та рядових плит покриття, які спираються на поздовжні фризові панелі горища та на ребра лоткових плит.

Утеплення індустріальних покриттів житлових багатоповерхових будинків вирішують по різному. В будинках з холодними горищами шар утеплювача укладають по шару пароізоляції на плити перекриттів над верхнім житловим поверхом і захищають його шаром цементно-піщаної стяжки. Уздовж зовнішніх неутеплених фризових панелей товщину шару утеплювача збільшують смугою шириною 1 м. У будинках із теплими горищами утеплюють плити покриття. При рулонній покрівлі шар утеплювача укладають по шару пароізоляції на плити покриття. Потім влаштовують армовану цементно-піщану стяжку, на яку наплавляють два шари руберойду. При мастичні покрівлі використовують тришарові панелі покриття товщиною 300...350 мм верхній шар якого виконують із морозостійкого бетону товщиною не менше 40 мм. У таких тришарових панелях покриттів із залізобетону виконують зовнішні шари, між якими розташовують ефективний утеплювач, і крайові ребра для їх стикування унапусток або із використанням нащільників. А тому середню частину стиків між суміжними панелями заповнюють теплоізоляційним матеріалом, а нижню і верхню герметиком на мастиці.

Вузли стикування конструкцій покриття з холодним горищем і рулонною покрівлею, з теплим горищем і мастичною покрівлею та з холодним горищем і мастичною покрівлею наведені на рис. 43, 44 і 45.

 

 

2-2
1-1

Рис. 43. Вузли стикування конструкцій покриття з холодним горищем і рулонною покрівлею:

1 – фризова панель; 2 – цементно-піщаний розчин; 3 – анкерний випуск для кріплення огородження; 4 – покрівельні костилі через 600 мм пристріляні дюбелями; 5 – оцинкована покрівельна сталь; 6 – стояк огородження; 7 – додатковий шар руберойду на бітумній мастиці; 8 – два шари наплавленого руберойду; 9 – ребриста залізобетонна плита покриття; 10 – бетонний бортовий камінь; 11 – захисний фартух із покрівельної сталі; 12 – додаткова смуга рулонного матеріалу; 13 – утеплювач із мінераловатних прошивних матів; 14 – приклеяна смуга із рулонного матеріалу; 15 – опорна рама під лоткову панель; 16 – закладна деталь;17 – металеві кутики; 18 – лоткова панель; 19 – лійка водовідведення; 20 – герметизуюча мастика; 21 – труба водоприймальної лійки

Рис. 44. Вузли стикування конструкцій покриття з теплим горищем і мастичною покрівлею:

1 – фризова панель; 2 – пружна прокладка; 3 – герметизуючи мастика;

4 – бетонний парапет; 5 – утеплювач; 6, 8 – три- і двошарова і панеліь покриття; 7 – цементно-піщаний розчин; 9 – П-подібний бетонний нащільник; 10 – тришарова лоткова панель; 11 – те саме, двошарова

Рис. 45. Вузли стикування конструкцій покриття з холодним горищем і мастичною покрівлею:

1 – плити покриття; 2 – анкерний випуск; 3 – стояк огородження; 4 – нащільник; 5 – мастична гідроізоляція; 6 – цементно-піщаний розчин; 7 – фризова панель; 8 – герметик; 9 – покрівельні костилі з кроком 600 мм; 10 – оцинкована покрівельна сталь; 11 – захисний фартух із оцинкованої сталі; 12 – закладні деталі; 13 – металеві кутики; 14 – лоткова панель покриття; 15 – лійка водовідведення; 16 – ущільнююча гумова прокладка по периметру труби; 17 – затискуючий хомут лійки; 18 – утеплювач із мінераловатних прошивних матів; 19 – труба водоприймальної лійки; 20 – гідроізоляційна мастика; 21 – шпилька; 22 – металева шайба; 23 – смуга із сталі через 600 мм; 24 – компенсатор із оцинкованої покрівельної сталі; 25 – внутрішні опорні елементи горища

 

Загальний вигляд багатоповерхового панельного житлового будинку з теплим горищем і мастичною покрівлею наведено на рис. 46.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура будівель та споруд

Київський національний університет будівництва і архітектури.. Архітектура будівель та споруд..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Залізобетонні конструкції індустріальних покриттів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
Навчальний посібник призначений для виконання курсового проекту студентами з дисциплін: «Архітектура будівель і споруд», які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» спеціальностей ПЦБ, ТВ,

Склад і порядок виконання курсового проекту
Архітектурно-конструктивний проект складається з графічної частини і пояснювальної записки. Складові частини курсового проекту: Ескізи:

Об’ємно-планувальні рішення та інженерне обладнання
Об’ємно-планувальні рішення житлового будинку розробляються як для будинку представника на основі завдання. При цьому планувальна схема, що була задана, є основою для роботи студента над проектом.

Типи квартир і їх площі залежно від кількості житлових кімнат
  Кількість житлових кімнат Нижня і верхня межа

Умовні графічні зображення санітарно-технічних пристроїв
При всіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати утеплені тамбури глибиною не менше як 1400 мм, обладнані дверима.

Конструктивні рішення
3.1. Фундаментипід несучі та самонесучі стіни у курсовому проекті слід проектувати стрічковими із збірних конструкцій (рис. 8).

Вибірка із номенклатури стінових фундаментних блоків стрічкових фундаментів
В12,5 В7,5

Перекриття панельних будівель
  Чисто дерев’яні вікна в масовому житловому будівництві часто замінюють на дерево-алюмінієві, в яких алюмінієві профілі захищають дерев’яні конструкції вікон від атмосферних впливів

Розміри стандартних рядових залізобетонних панелей перекриттів суцільного перерізу товщиною 120 мм
Довжина, Мм Ширина, мм

Розміри стандартних рядових залізобетонних панелей перекриттів суцільного перерізу товщиною 160 мм
Ширина, мм Довжина, мм

Розміри багатопустотних залізобетонних панелей перекриттів будівель з несучими стінами
Довжина, мм Товщина, мм Ширина, мм

Індустріальні покриття багатоповерхових житлових будинків
Покриття будівлі – це зовнішній конструктивний елемент, який виконує комплекс несучих та огороджувальних функцій. Покриття формують силует забудов і відіграють активну роль в а

Сходово-ліфтові вузли та протипожежні комунікації багатоповерхових житлових будинків
Функціональне призначення сходово-ліфтового вузла – це забезпечення надійних вертикальних і горизонтальних зв’язків між квартирами та навколишнім середовищем, найбільш швидкої та безпечної евакуаці

Класифікація сходів, сходових кліток та зовнішніх пожежних драбин
Типи Планувальні та конструктивні рішення Сходи С1 Внутрішні, що розміщуються в сходових клітках

Елементи санітарно-технічного обладнання
Вентиляційні пристрої. Основною задачею вентиляції є забезпечення в житлових приміщеннях нормальної чистоти і вологості повітря шляхом видалення забрудненого повітря і подачі свіжо

Фрагмент плану першого поверху
На кресленні показують лише ту частину плану будинку, яка відрізняється від типового поверху, а саме – один прогін і один або два кроки будинку, в яких розміщені сходова клітка, ліфти і сміттєпрові

Список літератури
1. Великовский Л.Б., Ильяшев А.С., Маклакова Т.Г. и др. Архитектура гражданских и промышленных зданий/ Великовский Л.Б., Ильяшев А.С., Маклакова Т.Г. и др. Т.3. Жилые здания. – М.: Стройиздат, 1983

Відомість збірних конструктивних елементів будинку
№ п/п Найменування конструкції Марка Ескіз Розміри, мм Кількість L

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги