рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України - раздел Строительство,  ...

 

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Інженерне обладнання будинків і споруд

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

ДБН В.2.5-56-2010

      Місце для елемента захисту від копіювання …  

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд ДБН В.2.5-56-2010 На заміну ДБН В.2.5-13-98*

 

Сфера застосування

- автоматичних систем пожежогасіння (далі - АСПГ); - систем пожежної сигналізації (далі - СПС); - систем оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей (далі - СО);

Нормативні посилання

Перелік нормативних документів і нормативно-правових актів, на які є посилання в цих будівельних нормах, подано у додатку А.

Терміни та визначення понять

Терміни та визначення позначених ними понять, що вживаються у цих будівельних нормах, подано у додатку Б.

Загальні положення

4.2 Ці будівельні норми встановлють види об’єктів, які підлягають обов’язковому обладнанню АСПГ та СПС під час їхнього будівництва, розширення,… У випадку неможливості заходами технічного обслуговування та планово… 4.3 Під час визначення об’єктів, які підлягають обладнанню АСПГ та СПС, окрім цих будівельних норм, необхідно…

Склад систем протипожежного захисту

а) системи пожежної сигналізації; б) автоматичні системи пожежогасіння; в) системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей;

Системи пожежної сигналізації

Галузь застосування

Системи пожежної сигналізації призначені для раннього виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вживання необхідних заходів (наприклад: евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск систем димо- та тепловидалення, підпору повітря, пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, протипожежними дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокуванням (розблокуванням) інших інженерних систем та устатковання при сигналі «пожежа», тощо).

Загальні вимоги

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги та… в) формувати сигнали управління для систем протипоженого захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне при…

Прийняття СПС до експлуатування

Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами додатку К цих будівельних норм.

Технічне обслуговування СПС

Під час проведення технічного обслуговування необхідно виконувати вимоги ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та додатку Л цих будівельних норм.

Автоматичні системи пожежогасіння

Загальні вимоги

7.1.2 Вибір АСПГ слід здійснювати з урахуванням характерних небезпечних факторів можливої пожежі. 7.1.3 АСПГ повинні забезпечувати: - спрацювання протягом часу, який має бути меншим за час початкової стадії розвитку пожежі;

Вимоги до автоматичних систем пожежогасіння за видами вогнегасної речовини.

Проектування автоматичних спринклерних систем водяного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN 12845[1] Проектування автоматичних дренчерних систем водяного та пінного пожежогасіння… Проектування, монтування та технічне обслуговування системи пінного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог…

Прийняття АСПГ до експлуатування

Таблиця 7.1 вогнегасні речовини для автоматичних систем газового пожежогасіння дозволені до застосування Вогнегасна речовина …   Примітка: В разі застосування інших типів газів…  

Технічне обслуговування АСПГ

Під час проведення технічного обслуговування необхідно виконувати вимоги ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та додатку Л цих будівельних норм.

Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей

Галузь застосування

8.1.2 Улаштування, експлуатування та технічне обслуговування СО в будинках та спорудах слід здійснювати згідно з вимогами НАПБ А.01.003 та інших… 8.1.3 Оповіщування здійснюється одним з таких способів або їх комбінацією: - передачею звукових, а також, при необхідності, світлових сигналів оповіщування у всі приміщення будинку;

Загальні вимоги

8.2.2 СО з використанням світлової (візуальної) сигналізації складається із світлових оповіщувачів, світлових вказівників, знаків, табло або інших… 8.2.3 СО з використанням звукової сигналізації складається із звукових… 8.2.4 СО для забезпечення мовленнєвого оповіщування складаються з устаткування управління та індикації і гучномовців…

Вимоги до сигналів оповіщування

8.3.2 Загальний рівень звукового тиску, отриманий в результаті складання шумів навколишнього середовища з акустичними сигналами від усіх працюючих… 8.3.3 Звукові оповіщувачі або гучномовці для встановлення в туалетних кімнатах… 8.3.4 Звукові оповіщувачі або гучномовці для встановлення в спальних кімнатах повинні забезпечувати рівень звукового…

Вимоги до розміщення оповіщувачів та гучномовців

8.4.2 Необхідно враховувати, що правильний вибір оповіщувачів, їх кількість та правильність розміщення є надзвичайно важливими для досягнення… 8.4.3 При проведенні акустичних розрахунків приміщень слід користуватись… 8.4.4 Монтування оповіщувачів необхідно виконувати згідно з проектною документацією та інструкціями виробника…

Зони оповіщування

8.5.1 Визначення зон ведеться за наступними показниками:

- особливості пожежної небезпеки та архітектурно-планувальних рішень будинку;

- можливі шляхи поширення небезпечних факторів пожежі;

- умови та шляхи евакуювання людей.

8.5.2 Межі зон оповіщування повинні співпадати із зовнішніми стінами будинку, межами протипожежних відсіків, міжповерховими перекриттями та іншими будівельними конструкціями.

8.5.3 Простори без протипожежних перегородок, будівельних конструкцій та протидимних екранів (завіс) з нормованим класом вогнестійкості не повинні розділятися на окремі зони оповіщування.

8.5.4 Якщо окрема зона оповіщування забезпечується декількома лініями оповіщування, всі оповіщувачі в цій зоні повинні керуватись одночасно.

8.5.5 Двосторонній телефонний зв'язок влаштування якого передбачено п. 8.1.3, повинен бути призначений тільки для використання пожежними підрозділами.

Вимоги до електроживлення та кабельних ліній

8.6.2 Після аварійного відключення основного джерела електроживлення резервне джерело електроживлення повинно забезпечити працездатність СО в режимі… 8.6.3 Резервним джерелом електроживлення можуть бути додаткові лінії… 8.6.4 Вибір способу резервного електроживлення визначається в залежності від призначення будинку.

Вимоги до аварійного освітлення та показників напрямку евакуювання

8.7.1 Аварійне освітлення евакуювання призначене для того, щоб дати людям можливість покинути небезпечне місце та створити необхідні умови бачення та орієнтації на шляхах евакуювання і забезпечити легкий пошук засобів безпеки та пожежогасіння.

8.7.2 Аварійне освітлення евакуювання повинно бути стаціонарно встановлено, освітлювати зону підлоги та мати ударостійкий корпус.

8.7.3 Аварійне освітлення евакуювання повинно створювати на підлозі головних проходів і на сходах 0,5лк.

8.7.4 Аварійне освітлення евакуювання при вимкненні основного джерела електроживлення повинно працювати не менше 60 хв від резервного джерела.

8.7.5 Вимоги до влаштування аварійного освітлення евакуювання необхідно встановлювати згідно з вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28.

 

 

Прийняття систем оповіщування до експлуатування

Прийняття СО до експлуатування здійснюється згідно з вимогами додатку К цих будівельних норм.

Технічне обслуговування систем оповіщування

Технічне обслуговування СО здійснюється з гідно з вимогами додатку Л цих будівельних нормах.

Системи протидимного захисту

Галузь застосування

Припливно-витяжну протидимову вентиляцію для видалення диму при пожежі (далі «систему димо- та тепловидалення») потрібно передбачати і проектувати для забезпечення евакуювання людей з приміщень будинку (споруди), для сприяння проведенню пожежно-рятувальних робіт, для зниження теплового температурного навантаження на несучі конструкції будинку (споруди), для уповільнення поширення вогню та осідання летких продуктів згоряння.

Загальні вимоги

9.2.2 СДТ слід передбачати згідно з вимогами СНиП 2.04.05 в залежності від функціонального призначення будинку необхідно додатково враховувати… 9.2.3 Розрахунки СДТ слід виконувати згідно вимог СНиП 2.04.05. 9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної…

Прийняття до експлуатування СДТ

Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами додатку К цих будівельних норм. Приймальні випробовування СДТ проводити згідно вимог НАПБ Б.05.022.

Технічне обслуговування СДТ

Під час проведення технічного обслуговування необхідно виконувати вимоги додатку Л цих будівельних норм. Періодичні випробовування СДТ проводити згідно вимог НАПБ Б.05.022.

Диспетчеризація (Центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ

Галузь застосування

10.1.1 Диспетчеризація (центральний пульт управління системами протипожежного захисту - далі ЦПУ СПЗ) та автоматизація систем протипожежного захисту забезпечує контроль, сигналізацію і електрокерування роботою систем згідно з вимогами розділу 5 цих будівельних норм.

10.1.2 ЦПУ СПЗ встановлюється на об'єктах, де передбачені системи оповіщування людей про пожежу та управління евакуюванням 4 та 5 типу (СО4 та СО5), а також у будинках житлово-громадського призначення умовною висотою понад 47 м, якщо їх клас наслідків (відповідальності) відповідає ССЗ за ДБН В.1.2.-14.

На інших об'єктах електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ і систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій повинні відповідати вимогам підрозділу 10.3.

Центральний пункт управління СПЗ

10.2.2 ЦПУ СПЗ повинен забезпечувати: а) інтеграцію автоматичних систем протипожежного захисту і систем та… б) графічне та текстове відображення інформації стану та зміни режимів роботи систем СПЗ і систем та устаткування,що…

Автоматизація систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ

10.3.1.1 Електрокерування повинне забезпечити: а) автоматичний пуск робочих насосів; б) автоматичний пуск резервних насосів в разі відмови пуску або не виходу робочого насосу на режим;

Системи централізованого пожежного спостерігання

Галузь застосування

Системи централізованого пожежного спостерігання призначені для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей і автоматичних систем пожежегасіння об’єктів. Це здійснюється шляхом прийняття, обробляння і передавання тривожних сповіщень від цих систем та реагування на них.

Організація спостерігання за СПЗ об’єктів

11.2.1.1 Після отримання ліцензії на провадження діяльності зі спостерігання за СПЗ об’єктів пультова організація здійснює підключення ЦПТС до точки… 11.2.1.2 Для підключення ЦПТС до точки доступу та реєстрації в ЄБД пультова… - назва пультової організації та її ідентифікаційний код;

Проектування систем передавання тривожних сповіщень

11.3.2 У проекті необхідно зазначати тип СПТС, по якому СПЗ об’єкта підключається до центру передавання тривожних сповіщень (далі – ЦПТС). 11.3.3 До проектної документації додаються наступні документи: - копії сертифікатів на обладнання, що застосовується;

Монтування систем передавання тривожних сповіщень

11.4.2 СПЗ об’єкту може бути підключена до будь-якого ЦПТС незалежно від його територіального розташування. 11.4.3 Монтування СПТС виконується, як правило, одночасно з монтуванням СПЗ… 11.4.4 Після закінчення робіт з монтування СПЗ монтувальна організація повідомляє пультову про готовність об’єкта для…

Прийняття СПТС до експлуатування

Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами додатку К цих будівельних норм.

Технічне обслуговування систем передавання тривожних сповіщень

11.6.3 Якщо устатковання передавання СПТС інтегроване у ППКП - його технічне обслуговування здійснює організація, яка обслуговує СПЗ цього об’єкта.… 11.6.4 Для забезпечення допуску до об’єктів спостерігання для проведення робіт… 11.6.5 Обслуговувальна організація перед початком проведення на об’єкті спостерігання робіт з технічного…

Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об’єктах

Обладнання електрокерування, контролю і сигналізації, що використовується згідно з вимогами, які наведені в цих будівельних нормах повинно мати сертифікат відповідності Національної системи сертифікації та відповідати всім обов’язковим вимогам щодо обладнання протипожежного призначення.

Системи пожежної сигналізації.

12.1.1 В приміщенні пожежного поста повинен бути встановлений ППКП на якому відображається світлова і звукова сигналізація згідно вимог ДСТУ EN54-2.

12.2 Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей.

12.2.1 В приміщенні пожежного поста повинна бути:

1) світлова і звукова сигналізація:

а) несправність в системі оповіщування;

б) несправність електроживлення системи оповіщування;

в) несправність ланцюгів пуску системи оповіщування;

г) відключення автоматичного режиму.

2) світлова сигналізація:

а) спрацювання (з розшифруванням зон оповіщування);

3) модулі:

а) запуску системи оповіщування (з вибиранням зон оповіщування);

б) запуску системи оповіщування (для всього будинку);

в) зупинки системи оповіщування (з вибиранням зон оповіщування);

г) зупинки системи оповіщування (для всього будинку).

Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння.

а) автоматичний пуск робочих насосів; б) автоматичний пуск резервних насосів в разі відмови пуску або невиходу… в) автоматичне включення електроприводів запірної арматури;

Автоматичні системи газового, порошкового та аерозольного пожежогасіння.

а) автоматичний пуск; б) дистанційний пуск; в) відключення і відновлення автоматичного пуску;

Системи димо- та тепловидалення

а) автоматичний пуск вентиляторів димо- та тепловидалення, підпору повітря, обладнання гравітаційного димовидалення (далі – вентиляційні пристрої… б) автоматичне відкриття вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення,… в) місцеве та дистанційне управління вентиляторами і клапанами димо- та тепловидалення, підпору повітря; вентиляційних…

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ДАНИХ НОРМАХ

ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 2273-2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять. … ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробування.

ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

Терміни та визначення понять

б.1 автоматична система пожежогасіння (АСПГ) – система пожежогасіння автоматично контролює стан працездатності та виконує функції виявляння ознак… б.2 автономна модульна система локального пожежогасіння - модуль… б.3 автономний пожежний сповіщувач – пожежний сповіщувач, який виконує функції виявляння пожежі та видачу звукового…

Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними системами пожежної сигналізації та пожежогасіння і тип системи передавання тривожних сповіщень

 

Таблиця В.1 - Будинки різного призначення

Таблиця В.2 – Приміщення у будинках та спорудах різного призначення

Додаток Г

(обов’язковий)

Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей, вибір типу системи оповіщування

Таблиця Г.1

 

Таблиця Г.2

 

ДОДАТОК Д

(обов’язковий)

Завдання на проектування

Системи протипожежного захисту ____________________________________   Об´єкт:

ДОДАТОК Е

(обов’язковий)

Проектування систем порошкового пожежогасіння

Е.1 Галузь застосування

Е.1.2 У приміщеннях категорій А, Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.03.002 та у вибухопожежних зонах за НПАОП 40.1-1.32… Е.1.3 Застосування автоматичних систем порошкового пожежогасіння для гасіння… Е.1.4 Системи порошкового пожежогасіння, як правило, не слід застосовувати для захисту приміщень із великою кількістю…

Е.2 Загальні положення

1) за способом гасіння на: а) системи пожежогасіння об'ємним способом; б) системи пожежогасіння поверхневим способом;

Е.2.9 Системи пожежогасіння об'ємним способом

Двері в приміщення, яке підлягає протипожежному захисту, повинні бути такими, що самі закриваються. Вентиляція цього приміщення повинна відключатися… Е.2.9.2 Конструкція розподільного трубопроводу з розпилювачами або… Об‘єм, що захищається кожним розпилювачем, забезпечувана їм витрата ВП, висота розміщення й відстань між розпилювачами…

Е.2.10 Системи пожежогасіння поверхневим способом

Е.2.10.1 Системи пожежогасіння поверхневим способом призначені для подавання та розподілу вогнегасного порошку по поверхні об‘єкта протипожежного захисту.

В якості вихідної величини для визначення параметрів системи пожежогасіння поверхневим способом, як правило, приймають площу підлоги приміщення, що захищається, у межах якого можливе виникнення пожежі.

Розрахунок основних параметрів систем пожежогасіння поверхневим способом слід виконувати за методикою, викладеною в Е.3.

Е.2.11 Системи локального пожежогасіння

При виборі виду системи локального пожежогасіння слід враховувати співвідношення максимальної висоти обладнання, що захищається, (hз) і висоти… Е.2.11.2 Розрахункова величина зони, що захищається системою локального… При використанні системи локального пожежогасіння поверхневим способом розрахункова величина захищуваної зони,…

Е.2.14 Трубопроводи систем

Для роботи в корозійно-активному середовищі повинні застосовуватися відповідні конструкційні матеріали. Е.2.14.2 З‘єднання трубопроводів можуть бути зварні, фланцеві та за допомогою… Е.2.14.3 При монтуванні трубопроводів розподільної мережі систем горизонтальні ділянки трубопроводів повинні…

Е.2.15 Розміщення систем. Станція пожежогасіння

Приміщення станції повинне бути обладнане телефонним зв‘язком із приміщенням чергового персоналу. Біля входу до приміщення станції пожежогасіння повинне бути встановлене… Е.2.15.2 Приміщення станції пожежогасіння не можна розташовувати безпосередньо під і над приміщеннями категорій А, Б і…

Е.3 Методика розрахунку систем порошкового пожежогасіння

- визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається; - вибір способу гасіння; - вибір способу подачі ВП;

Е.3.5 Вибір типу й марки ВП

Для гасіння пожеж твердих, рідких і газоподібних речовин (пожежі класів А, В і С відповідно до ГОСТ 27331), а також електроустаткування під напругою до 1000 В і більше (залежно від марки вогнегасного порошку) повинні застосовуватися ВП, що задовольняють вимогам ДСТУ 3105 і сертифіковані в Україні.

Наведені нижче значення норм та інтенсивності подачі вогнегасного порошку з систем порошкового пожежогасіння стосуються вогнегасних порошків, які задовольняють мінімальним вимогам ДСТУ 3105. В разі застосування порошків, вогнегасна ефективність яких вище, відповідні значення норми та інтенсивності подачі можуть змінюватись за умови їх обґрунтування результатами випробувань, проведених згідно з вимогами ДСТУ 3105 та ДСТУ 3972.

Е.3.6 Визначення основних параметрів систем пожежогасіння об'ємним способом

Е.3.6.1 Параметри системи об‘ємного пожежогасіння з розподільною мережею та масою заряду ВП в резервуарі 150 кг і більше

Mmin = M1 + M2 + M3, [Е.1] де М1 - основна маса ВП, пропорційна обсягу приміщення, що захищається, кг; … М2 - додаткова маса ВП для компенсації віднесення частини порошку через відкриті прорізи, площа кожного з яких Sп1,…

Е.3.6.2 Параметри системи пожежогасіння об'ємним способом

З розподільною мережею й масою заряду ВП в резервуарі до 150 кг

Вибирають систему виходячи з необхідності виконання умови Vзс ≥ Vз. У випадку наявності прорізів, що не закриваються в процесі гасіння, загальною… Зазначені значення маси ВП визначають за формулами:

Е.3.6.3 Параметри нетрубопровідної модульної системи пожежогасіння об‘ємним способом

Nм = Кз [Vз / Vзм + (2,5 Σ Sп1 + 5,0 Σ Sп2 ) / Mзм ], [Е.8] де Vзм - значення показника “захищуваний об‘єм” (за паспортом) одного модуля,… Mзм - маса заряду ВП в одному модулі, кг;

Е.3.7 Визначення основних параметрів систем локального пожежогасіння

Е.3.7.1 Параметри системи локального пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею

qsл = 0,45 kу (kсп + 1,44 ) S0,5 , [Е.9] де qsл - норма подачі ВП для локального пожежогасіння поверхневим способом, кг… S - площа гасіння (наприклад, максимальна площа розливу горючої рідини під час пожежі), м2;

Е.3.7.2 Параметри нетрубопровідної модульної системи локального

Пожежогасіння поверхневим способом

Rм ³ S, [Е.16] де Rм - паспортне значення показника “вогнегасна здатність”, визначеного… Якщо умова [Е.16] не виконується, визначають загальну кількість модулів у системі, які забезпечують локальне…

Е.3.7.3 Визначення основних параметрів системи локального пожежогасіння об'ємним способом

Ммin = qvл·. Vзл , [Е.19] де qvл - норма подачі ВП для локального гасіння по об‘єму приймається qvл = 2 qvо = 1,2 кг . м-3;

Е.3.8 Визначення основних параметрів систем пожежогасіння поверхневим способом

Е.3.8.1 Параметри системи пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею

Параметри системи визначають на основі значення площі максимального вогнища пожежі – Smax, що може виникнути в межах захищуваної площі – Sз. Для гасіння “усередині” або “ззовні” приміщення при подавані ВП… - для гасіння “усередині” qsп = 0,45 (4 + 1,44.Smax0,5) [Е.22]

Д.3.8.2 Параметри модульної системи пожежогасіння поверхневим способом

Nм = Кз . So / Sзм , [E.27] де So - загальна площа, що підлягає захисту системою в даному приміщенні,… Sзм - значення показника “захищувана площа” (за паспортом) одного модуля, визначеного відповідно до вимог ДСТУ 3972,…

Додаток Ж

(обов’язковий)

Зразки карток, журналів, актів

 

Форма Ж.1

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ______________ (замовник)

Форма Ж.2

Зразок таблички

Форма Ж.3

Акт

Про виявлені дефекти ___________________________

(вказується тип пожежної автоматики)

 

м. ____________ “___” _________ ____ р.

 

Ми, які нижче підписалися, члени комісії: _______________________________

____________________________________________________________________

(посада, підприємство, прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________

 

склали цей акт про те, що під час технічного огляду системи ______________

____________________________________________________________________

(тип пожежної автоматики)

що змонтована _______________________________________________________

(найменування монтажної організації)

____________________________________________________________________

(дата здавання до експлуатування)

 

за проектом, виконаним _______________________________________________

(найменування проектної організації)

____________________________________________________________________

(номер і дата випуску проекту, номер експертного висновку)

встановлено _________________________________________________________

(детальна характеристика технічного стану системи та/або перелік виявлених недоліків)

____________________________________________________________________

 

Висновок комісії: __________________________________________________

____________________________________________________________________

(наводиться один з висновків: а) СПЗ не придатна до використання та потребує заміни; б) провести ремонт СПЗ; в) продовжити експлуатування СПЗ з підключенням її до системи пожежного спостерігання тощо).

 

Члени комісії:

___________________ ______________________ _____________________
___________________ ______________________ _____________________
___________________ ______________________ _____________________

 

Форма Ж.4

 

АКТ №______

прийняття ____________________до експлуатування

(вказується тип системи)

 

м.__________ "____"_________200 р.

І. Комісія, яка призначена наказом ______________________________________________

(назва організації-замовника робіт, яка призначила комісію)

Ускладі:

Голови - представника замовника робіт ____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Членів комісії-представників:

 

монтувальної організації _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостерігання:

________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

організації, що здійснює технічне обслуговування СПЗ:

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

державного пожежного нагляду

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

ІІ. Провела перевірку виконаних робіт та встановила:

 

Монтувальною організацією _________________________________________________________________________

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія ________№ ___________, термін дії до “ ___ ” ________ 200__р.

 

Змонтована на __

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень у будинку, відомча належність, адреса )

__________________________________________на площі _____________________м²,

(площа, що захищається)

Що входить до складу______________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, його черги,

 

пускового комплексу, відомча належність, адреса)

 

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої_______________

_________________________________________________________________________

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

 

яка пройшла експертизу в _________________________________________________________________________

(найменування органу, що проводив експертизу)

 

експертний висновок № _________________від "__" _________ 200___р. виданий ____________________________

 

ІІІ. Тип СПЗ:

 

Перелік обладнання змонтованого на об’єкті та пред’явлене до здачі:

 

№ п/п Найменування (тип) обладнання, що змонтоване Кількість встановленого обладнання № сертифікату та термін дії Резерв обладнання, що передано замовнику Примітка
           
           
           
           
  Всього        

 

Примітка: в разі зберігання резерву обладнання не на захищуваному об’єкті до акту додається договір між замовником та організацією яка забезпечує зберігання резерву обладнання. В цьому договорі обов’язково указуються зобов’язаня щодо поставки на об’єкт резерву обладнання у термін визначений цими нормами Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об’єкті систему (кількість шлейфів, направлень, тощо)

 

ІV. Результати перевірки:

Система _________________________________________________________________________

(вказується тип СПЗ)

пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатування, про що складено відповідний акт.

Найменування суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування системи протипожежного захисту___________________________________________________________

(адреса суб’єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на технічне обслуговування)

_________________________________________________________________________________________________________________________

V. Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта

(вказується тип СПЗ) виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про… _________________________________________________________________________

Форма Ж.5

АКТ №____

Прийняття до експлуатування системи

Передавання тривожних сповіщень

Робоча комісія у складі: Представника замовника______________________________________________  

Система передавання тривожних сповіщень____________________________

(вказується працездатна чи не працездатна)

 

та__________________________________________________________________

(вказується прийнята чи не прийнята до експлуатування)

 

  Представник замовника     ___________________       ____________________ М.П.
Представник пульта пожежного спостерігання     ___________________     ____________________ М.П.
  Представник виконавця робіт з монтування системи передавання тривожних сповіщень     ___________________     ____________________ М.П.
  Організації, що здійснює технічне обслуговування системи передавання тривожних сповіщень     ___________________     ___________________ М.П.
Представник державного пожежного нагляду   ___________________   ____________________ М.П.

Форма Ж.6

прийняття до експлуатування систем протипожежного захисту на об’єкті ____________________________________

I. Система пожежної сигналізації

Монтувальна організація _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№ ___________, термін дії до “ ___ ” ________ 20__р. проведено монтування системи пожежної…

II. Система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей

Монтувальною організацією _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№ ___________, термін дії до “ ___ ” ________ 20__р. проведено монтування системи оповіщування…

III. Автоматичні системи пожежогасіння

(назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№ ___________, термін дії до “ ___ ” ________ 20__р.… _________________________________________________________________________ (водяне, пінне, газове, порошкове,…

IV. Система протидимного захисту

Монтувальною організацією _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№ ___________, термін дії до “ ___ ” ________ 20__р. проведено монтаж системи протидимного…

V. Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта

_________________________________________________________________________ (найменування суб’єкта господарювання, що здійснює пожежне спостерігання,… ліцензія серії ____ № ______________, що діє до _______________________. Реєстраційний номер ППСН___________________________________________

Форма Ж.7

 

Повідомлення

В ________________________ о ____год.___хв. надійшло сповіщення про

(найменування підрозділу)

пожежу. О ____ год _____ хв. Бойовий розрахунок прибув до місця виклику

 

за адресою: ______________________________________.

(адреса об’єкту за якою прибув бойовий розрахунок)

По зовнішнім ознакам та за результатами проведеного огляду Вашого об’єкту ознак пожежі не виявлено.

О ___ год. ____хв. зафіксовано факт хибного виклику.

 

Начальник чергової варти ____________ ___________

(підпис) (П І Б)

 

Форма Ж.8

АКТ

Встановлення факту хибного спрацювання

СПЗ

________________________________

(направляється керівнику (власнику)

_______________________________

об’єкта, на якому виникло хибне

_______________________________

спрацювання пожежної автоматики)

 

 

1.Найменування та місцезнаходження підприємства____________________________________________

2. Дата спрацювання пожежної автоматики:_________________________________________

3. Назва приміщень, що захищаються ____________________________________________________

4. Тип СПЗ: ______________________________________________________________________

5. Кількість сповіщувачів або зрошувачів, що спрацювали_______________________

 

6. Організація, що змонтувала систему_______________________________________________________

( вказується назва організації, номер ліцензії, наявність проекту та експертного висновку, рік введення системи до експлуатування)

 

7. Технічне обслуговування ________________________________________________________________________

( обслуговується ( вказується назва організації, номер ліцензії та номер договору на технічне _________________________________________________________________________

обслуговування) чи не обслуговується)

8. Ймовірна причина хибного спрацювання ___________________________________________________________

9. Кількість особового складу та пожежної техніки, задіяної при виїзді, кількість витраченого часу_______________________________________________________

 

10. Хто прибув з організації, що відповідає за проведення ТО, час прибуття, висновки обслуговуючої організації_______________________________________

___________________________________________________________

 

Представник замовника _______________ ________________

 

Представник пульта

пожежного спостерігання ______________ ________________

 

"___" ____________ 20 ___ р.

Примітка: цей акт складається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та залишається у кожної із сторін.  

 

 

Форма Ж.9

 

 

КАРТКА ПУЛЬТА

  Назва суб’єкта господарської діяльності:_______________________________ __________________________________________________________________

Додаток И.(обов’язковий) Опис інших функцій устатковання індикації.

НБ 1. Для передачі тривожних сповіщень на вищий рівень реагування устатковання індикації повинно мати: а) можливість трансляції тривожних сповіщень без обробляння їх оператором… б) проміжок часу між надходженням тривожного сповіщення на вхідний інтерфейс устатковання індикації та появою його на…

Додаток К

(обов’язковий)

ПРИЙНЯТТЯ СПЗ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ.

Комісія створюється не пізніше як у 5 - денний термін (5 робочих днів) після одержання повідомлення від монтувальної (пультової) організації про… К.2 При прийманні до експлуатування СПЗ та (або) СПТС комісія перевіряє: К.2.1 Наявність відповідної документації:

Додаток Л

(обов’язковий)

Технічне обслуговування систем протипожежного захисту

Л.1 Галузь застосування

Під час експлуатування СПЗ слід також керуватися Законом України "Про пожежну безпеку", НАПБ А.01.001, та іншими чинними НД. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із…

Л.2 Загальні положення

Л.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на… Л.2.3 Керівники (власники) підприємств та уповноважені ними особи, а також… а) розробляти комплексні заходи щодо забезпечення утримування СПЗ відповідно до вимог ТО, впроваджувати досягнення…

Л.3 Обов'язки обслуговуючого і оперативного (чергового)персоналу

- особа, відповідальна за експлуатування СПЗ; - оперативно-черговий персонал для контролю за працездатним станом СПЗ… Л.3.2 Особа, відповідальна за експлуатування СПЗ, повинна мати відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами…

Л.4 Експлуатувальна та технічна документація

а) проектна та технічна документація на СПЗ; б) акт прийняття-здавання СПЗ до експлування; в) паспорти та інструкції з експлуатування на обладнання, прилади та технічні засоби СПЗ, що викладені українською або…

Л.5 Організація робіт із забезпечення експлуатування СПЗ

Л.5.2 Технічне обслуговування СПЗ має починатися з моменту їх здавання до експлуатування з оформленням відповідної документації. Л.5.3 З метою організації робіт з технічного обслуговування СПЗ адміністрацією… Л.5.4 Для вирішення питання про технічне обслуговування СПЗ на об’єкті власними силами адміністрація об’єкту повинна…

Л.6 Загальні вимоги

Л.6.2 Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації СПЗ не була змонтована та прийнята до експлуатування, то проектна… Л.6.3 Усі СПЗ мають бути справними і утримуватися у постійній готовності до… Л.6.4 Технічне обстеження СПЗ щодо технічної можливості та економічної доцільності її використання за призначенням…

Л.7 Системи пожежної сигналізації

Л.7.1.1 Сповіщувачі повинні утримуватися в чистоті. На період проведення у контрольованих приміщеннях ремонтних робіт сповіщувачі мають бути… Л.7.1.2 Забороняється встановлювати замість непрацездатних сповіщувачів… Л.7.1.3 До сповіщувачів має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від матеріалів, що зберігаються у приміщенні,…

Л.8 Автоматичні системи пожежогасіння

Л.8.1 Системи водяного і пінного пожежогасіння

Л.8.1.1.1 Температура плавлення легкоплавкого замка (колби) зрошувачів повинна відповідати значенню, що вказане в проектній документації, та не… Забороняється заміна колб (замків) зрошувачів на колби (замки) з іншими… Л.8.1.1.2 У місцях, де є небезпека механічного пошкодження, зрошувачі мають бути захищені надійним огороджуванням, яке…

Л.8.2 Системи газового пожежогасіння

Л.8.2.1 Насадки та зрошувачі збуджувальних систем

Насадки та зрошувачі збуджувальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.2.1 - Л.8.1.2.4 цих будівельних норм.

Л.8.2.2 Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.2.1 - Л.8.1.2.4 цих будівельних норм.

Л.8.2.3 Модулі

- відсутність витоку вогнегасної речовини з модулів; - за допомогою штатних манометрів тиск у пускових модулях та модулях з… - цілісність пломб на пускових (запірно-пускових) пристроях;

Л.8.3 Системи порошкового пожежогасіння

Л.8.3.1 Розпилювачі та зрошувачі збуджувальних систем

Розпилювачі та зрошувачі збуджувальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.1.2 - Л.8.1.1.8 цих будівельних норм.

Л.8.3.2 Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.2.1 - Л.8.1.2.4 цих будівельних норм.

Л.8.3.3 Станції

- тиск у балонах з робочим газом; - цілісність пломб на обладнанні; - надійність з'єднання резервуарів з трубопроводами.

Л.8.4 Системи аерозольного пожежогасіння

- зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання (наявність пломб на щитах електроживлення тощо); - працездатності технічних засобів, що входять до складу систем: сповіщувачів,… - цілості електричних мереж запуску генераторів вогнегасного аерозолю.

Л.9 Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей

Л.9.2 Персонал, який відповідає за евакуювання, оповіщується в першу чергу. Л.9.3 У готелях, лікарнях, санаторіях та інших будинках, у разі виникнення… Л.9.4 Кожного дня перед початком роботи оперативний (черговий) персонал повинен контролювати положення вимикачів,…

Л.10 Системи димо- та тепловидалення і підпору повітря

- щомісяця перевіряти стан електровентиляторів, виконавчих механізмів, положення клапанів, засувок; наявність замків та пломб на щитах… - періодично очищати від бруду та пилу (у зимовий час - від обмерзання)… Л.10.2 Щит (пульт) ручного керування пристроями системи протидимного захисту має бути забезпечений інструкцією про…

Л.11 Системи передавання тривожних сповіщень

Л.11.2 Технічне обслуговування СПТС здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності… Л.11.3 Технічне обслуговування СПЗ та СПТС розпочинається з моменту прийняття… Л.11.4 Для забезпечення допуску до об’єктів спостерігання для проведення робіт з технічного обслуговування та…

Форма Л.1

 

Повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимкнення

  1. Найменування підприємства та його місцезнаходження ________________  

Форма Л.2

Журнал N ____

Обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) системи СПЗ

Тип системи ____________________________________________________

 

Дата монтування системи ____________________________________________

 

Захищуваний об'єкт ________________________________________________ __________________________________

 

Розпочато "___" _______________ 20__ р.

 

Закінчено "___" _______________ 20__ р.

 

 

Продовження форми Л.2

1. Найменування об'єкта та його місцезнаходження (адреса, телефон) …  

Продовження форми Л.2

  Дата виконання робіт   Тип систем, технічних засобів, вузлів   Опис виконаних робіт, висновки про технічний стан систем   Найменування та кількість комплектуючих виробів, що були замінені   Посада, прізвище і підпис особи, яка проводила технічне обслуговування та ремонт   Висновки про виконану роботу особи, яка відповідає за експлуатування систем, її підпис
                     

Форма Л.3

 

Журнал N ____

Обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань

Відмов, несправностей) СПЗ

 

 

Розпочато "___" _______________ 20__ р.

 

Закінчено "___" _______________ 20__ р.

 

Продоження форми Л.3

  N з/п   Дата і час надход- ження виклику   Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка зробила виклик, її службовий телефон   Наймену- вання об'єкта, його адреса   Тип системи   Причина виклику   Прізвище, ім'я, по батькові представника Виконавця   Причина спрацьо- вування (відмови) і вжиті заходи щодо його усунення   Дата і час закінчення робіт за викликом
                                 

Форма Л.4

 

План-графік технічного обслуговування систем СПЗ на ____ рік

_____________________________________________________________________

(найменування об'єкта)

  м. ___________   "___" _________________ 20____ р.  
  Тип систем, технічних засобів, вузлів   Вид робіт (зовнішній огляд, перевірка працездатності, профілактика)   I квартал   II квартал   III квартал   IV квартал
січень лютий березень квітень квітень травень травень червень червень липень липень серпень серпень вересень вересень жовтень жовтень листопад листопад грудень грудень
                                                       
                               

 

___________________________ (посада) ___________________________ (підпис, ініціали, прізвище) "___" _______________ 20__ р. М. П.

 

Форма Л.5

 

 

Журнал N ____

Здавання-прийняття чергувань оперативним (черговим) персоналом

  Дата монтування системи ____________________________________________  

Форма Л.6

 

Перелік

Технічних характеристик щодо визначення параметрів

Працездатності систем протипожежного захисту

1. Тип системи _____________________________________________________ 2. Склад системи____________________________________________________   Перелік технічних засобів Метод перевірки, прилад Основні технічні характеристики…

Форма Л.7

 

Дефектна відомість

 

Тип системи та технічних засобів Несправний вузол або деталь Дефект Метод усунення
       

 

Висновки та пропозиції _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

_______________________________

(посада)

_______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 

“_____” ______________ 20 ___ р. М.П.

Форма Л.8

Акт

Технічного обстеження системи протипожежного захисту

м. ____________ “___” _________ ____ р.   Ми, які нижче підписалися, члени комісії: _______________________________

– Конец работы –

Используемые теги: державні, Будівельні, норми, України0.068

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Державні будівельні норми України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Державні будівельні норми України
Державні будівельні норми України конструкції будинків і споруд теплова ізоляція будівель державні будівельні..

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006
Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Понятие норм морали. Общие черты и отличия норм права и норм морали. Реализация права, формы и стадии реализации
Народная мудрость гласит: мораль начинается там, где один человек позаботится о другом. Мораль созидательна: она строит мир, соединяет людей. В.. Он сформулировал великий принцип моралипринцип гуманизма.Начало нашей эры.. Человечество сформулировало огромное количество правил поведения, регулирующих самые разнообразные отношения, и..

Государственные строительные нормы Украины ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
Ресурсные элементные сметные нормы.. на ремонтно Строительные работы.. Сборник Лепные работы..

Нормы права. Структура норм права
Для правоприменения и других форм реализации права первостепенное значение имеет понятие о праве как о системе норм. Правовой нормой называется.. Общий характер правовой нормы, состоит в том, что она регулирует определенный.. Норма это правило должного, обращенное в будущее. От других социальных норм правовые нормы отличаются неразрывной..

Нормы права. Структура норм права
Для правоприменения и других форм реализации права первостепенное значение имеет понятие о праве как о системе норм. Правовой нормой называется.. Общий характер правовой нормы, состоит в том, что она регулирует определенный.. Норма это правило должного, обращенное в будущее. От других социальных норм правовые нормы отличаются неразрывной..

Тематика курсу лекцій історія України. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція.. план..

Яка чисельність населення України? яке місце за кількістю населення в Європі займає Україна
Яка чисельність населення України яке місце за кількістю населення в європі займає україна.. станом на р населення України становить млн осіб займає.. назвіть причини депопуляції населення..

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам