рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні вимоги

Загальні вимоги - раздел Строительство, Державні будівельні норми України 6.2.1 Системи Пожежної Сигналізації Повинні : А) Виявляти Ознаки Пож...

6.2.1 Системи пожежної сигналізації повинні :

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії;

б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги та попередження про несправність;

в) формувати сигнали управління для систем протипоженого захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі;

г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на нормальну роботу СПС.

6.2.2 При побудові, проектуванні, монтуванні, уведенні до експлуатування, і технічному обслуговуванні систем пожежної сигналізації необхідно керуватися вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм

6.2.3 Системи пожежної сигналізації не повинні:

а) підпадати під несприятливий вплив інших систем, незалежно від того, з’єднані вони з ними чи ні;

б) виходити з ладу (частково або повністю) через вплив на них вогню або явища, для виявлення якого вони призначені, до того як вогонь чи це явище було виявлено.

в) реагувати на інші явища не пов’язані з виявленням пожежі.

6.2.4 Компоненти систем пожежної сигналізації повинні відповідати вимогам серії стандартів ДСТУ-Н CЕN/ТS 54-14.

6.2.5 Під час проектування СПС, з компонентів різних виробників, необхідно враховувати сумісність роботи всіх компонентів як визначається в ДСТУ pr EN54-13.

6.2.6 При виборі пожежних сповіщувачів необхідно керуватися вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм:

а) вибір типу димового сповіщувача рекомендується проводити згідно з його чутливістю до різного типу димів;

б) пожежні сповіщувачі полум’я слід використовувати, якщо в зоні контролювання при виникненні пожежі на її початковій стадії можливе виникнення відкритого полум’я або перегрітої поверхні (як правило, більше 600ºС). Сповіщувачі полум’я можуть застосовуватися у контрольованих зонах перегрітих, але не випромінюючих світла предметів, наприклад у камерах сушіння;

в) теплові пожежні сповіщувачі слід використовувати, якщо в зоні контролювання в разі виникнення пожежі на її початковій стадії передбачається тепловиділення та застосування других типів сповіщувачів недоцільно по причині наявності факторів, що приводять до їх хибних спрацювань;

г) при застосуванні теплових пожежних сповіщувачів необхідно здійснювати їх вибір враховуючи класи сповіщувачів зі значеннями їх нормальної температури використовування, максимальної температури використовування; мінімальної та максимальної статичної температури спрацювань згідно з вимогами ДСТУ EN – 54-5;

д) якщо в контрольованій зоні невідома домінуюча ознака виявлення пожежі на начальній її стадії, то в цьому разі рекомендується застосовувати комбінацію пожежних сповіщувачів, які реагують на різні ознаки пожежі або комбіновані пожежні сповіщувачі;

е) димові пожежні сповіщувачі, які мають у своїй конструкції звуковий оповіщувач, допускається застосовувати в разі коли виконуються одночасно такі вимоги - основною ознакою виникнення пожежі на початковій її стадії є дим, і контрольовані приміщення використовуються для короткострокового проживання (перебування) людей (готелі, лікарні, гуртожитки тощо).

Наявність таких пожежних сповіщувачів не виключає обладнання цих об’єктів мовленєвою системою оповіщування про пожежу згідно з вимогами розділу 8.

6.2.7 Пожежні сповіщувачі повинні використовуватися згідно з вимогами експлуатувальних документів та з урахуванням середовища контрольованих приміщень.

6.2.8 В одному приміщенні можливо встановлювати один пожежний сповіщувач.

6.2.9 У разі ширини контрольованого приміщення до 3 м (з висотою до 7,5м) відстань між димовим пожежними сповіщувачами дозволяється збільшувати до 15 м, при цьому відстань від першого і останнього сповіщувача до стіни не повинна бути більше 7,5 м.

При розміщенні пожежних сповіщувачів під фальшпідлогою, за підвісною стелею та в інших просторах заввишки менше 1,70 м відстань між сповіщувачами допускається збільшувати в 1,5 раза від нормативної.

6.2.10 Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі високої та підвищенної чутливості рекомендується застосовувати для контролю великої відкритої поверхні та приміщень з висотою більше ніж 8 м - атріуми, виробничі цехи, складські приміщення, торгівельні зали, пасажирські термінали, спортивні зали і стадіони, цирки, зали музеїв, картинних галерей і т.д., а також для контролю приміщень з великою концентрацією електронно-комп’ютерної техніки (серверні, АТС, центри обробки даних, тощо).

6.2.11 При проектуванні контролю приміщень пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного(рисунок 6.1) або квадратного розміщення(рисунок 6.2)

 

Рисунок 6.1 - Схема трикутного розміщення сповіщувачів.

 

а - відстань між сповіщувачами;

б - відстань від стіни до сповіщувача

Рисунок 6.2 - Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Максимальна відстань між тепловими пожежними сповіщувачами, сповіщувачами і стіною, визначаються за таблицею 6.1, але не повинні перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця 6.1

Висота приміщення, що захищається, м Схема квадратного розміщення сповіщувачів Схема трикутного розміщення сповіщувачів
Максимальна відстань, м Максимальна відстань, м
  між сповіщувачами а (м) від сповіщувача до стіни б (м) між сповіщувачами а (м) від сповіщувача до стіни б (м)
До 8,0 7,0 3,5 8,6 2,5
Понад 8,0 до 11,0 Дивись примітку 2 Дивись примітку 2 Дивись примітку 2 Дивись примітку 2
         
Примітка: 1. Відстані а і б - за рисунками 6.1 та 6.2;
  2. Зазвичай за цих висот не застосовують , проте в окремих випадках використовування допускають.

Максимальна відстань між димовими пожежними сповіщувачами, сповіщувачем і стіною визначаються за таблицею 6.2, але не повинні перевищувати значень, вказаних у технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця 6.2

  Висота приміщення, що захищається, м Схема квадратного розміщення сповіщувачів Схема трикутного розміщення сповіщувачів
Максимальна відстань, м Максимальна відстань, м
  між сповіщувачами а (м) від сповіщувача до стіни б (м) між сповіщувачами а (м) від сповіщувача до стіни б (м)
До 11,0 10,5 5,3 3,75
Понад 11,0 до 25,0 Дивись примітку 2 Дивись примітку 2 Дивись примітку 2 Дивись примітку 2
         
Примітка: 1відстані а і б - за рисунками 6.1 та 6.2;
  2зазвичай за цих висот не застосовують , проте в окремих випадках використовування допускають.
           

 

6.2.12 Необхідно додатково встановлювати точкові пожежні сповіщувачі під технологічними площадками, платформами, коробами, що мають суцільну конструкцію в залежності від значень довжини l, ширини b та площі F, що перевищує вказані в таблиці 6.3 значення з урахуванням висоти розміщення пожежних сповіщувачів h .

Таблиця 6.3

Тип автоматичного пожежного сповіщувача Висота h Довжина l Ширина b Площа F
  Тепловий сповіщувач ДСТУ EN 54-5   до 7,5 м     від 2 м   від 2 м   від 9 м
    Димовий сповіщувач ДСТУ EN 54-7   до 6 м     від 2 м   від 2 м   від 16 м
  від 6 до 12 м   від 7,5 м   від 7,5 м   від 71,5 м

 

6.2.13 При розміщенні пожежних сповіщувачів під фальш підлогою, за підвісною стелею чи в інших недоступних для огляду місцях повинна бути передбачена можливість визначення місця знаходження пожежного сповіщувача за допомогою виносного пристроя світлової індикації. При цьому конструкція фальшпідлоги, або підвісної стелі повинна забезпечувати доступ до пожежних сповіщувачів для їх технічного обслуговування.

Примітка: Для захисту приміщень з наявністю підвісних стель висотою до 0,9 м включно можуть бути застосовані двоточкові пожежні сповіщувачі.

 

6.2.14 Точкові пожежні сповіщувачі належить встановлювати під покриттям (перекриттям).

У місцях, де є загроза механічного ушкодження пожежного сповіщувача повинна бути передбачена захисна конструкція, яка не порушує його працездатність та ефективність виявлення пожежі.

Пожежні сповіщувачі та шлейфи СПС, які змонтовані на висоті менше ніж 2,2 м від підлоги обов’язково захищаються від механічних ушкоджень.

6.2.15 Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі слід встановлювати з максимальною висотою повітрозабірних труб в залежності від класу чутливості:

- клас С (стандартна) –до 8 м включно;

- клас В (підвищена) –до 15 м включно;

- клас А (висока) –вище 15 м.

При цьому, загальна площа, яка контролюється одним аспіраційним димовим пожежним сповіщувачем, не повинна перевищувати більше ніж одну димову зону за СНиП 2.04.05.

6.2.16 Передавач та приймач променевого димового сповіщувача повинні встановлюватись на стінах, перегородках, колонах та інших конструкціях, які гарантують їх нерухоме кріплення. Їх монтування слід здійснювати згідно з технічними вимогами виробника.

6.2.17 Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати таким чином, щоб в зоні виявляння пожежним сповіщувачем при його експлуатуванні не знаходилися сторонні об’єкти.

Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.

Максимальна відстань між передавачем та приймачем променевого димового сповіщувача повинна бути не більше ніж 100 м.

6.2.18 Максимальна відстань між паралельними оптичними осями лінійних пожежних сповіщувачів, оптичною віссю і стіною визначається за таблицею 6.4, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на ці сповіщувачі.

У приміщеннях заввишки більше 11м променеві сповіщувачі встановлюються в два яруси. Розміщення ярусів визначається за таблицею 6.4, при цьому перший ярус слід передбачати на відстані 1,5-2м від верхнього рівня пожежного навантаження, але не менше ніж 4м від рівня підлоги, встановлення додаткового ярусу сповіщувачів слід передбачати на відмітці не більше ніж 0,8 м від рівня перекриття.

Таблиця 6.4

Висота приміщення, що захищається, м Висота встановлення сповіщувача, м Ярус Максимальна відстань у плані, м
між сповіщувачами від сповіщувача до стіни
До 11,0 не більше 0,6м від рівня перекриття (покриття)   9,0 4,5
Понад 11,0 не більше 0,8м від рівня перекриття (покриття) ІІ 9,0 4,5
не менше ніж 1,5-2м від рівня пожежного навантаження, але не менше ніж 4м від рівня підлоги І 9,0 4,5

 

6.2.19 Максимальна відстань між лінійними тепловими пожежними сповіщувачами, сповіщувачами і стіною визначається за таблицею 6.5, але не повинна перевищувати значень, вказаних у технічній документації на ці сповіщувачі.


Таблиця 6.5

Висота встановлення сповіщувача, м Максимальна відстань, м
між сповіщувачами від сповіщувача до стіни
До 8 7,0 3,5
Понад 8 Дивись примітку Дивись примітку

 

Примітка: зазвичай для цих висот застосовують адресовані (сенсорні) теплові сповіщувачі, де вказані відстані визначаються згідно рекомендації виробника щодо конкретних об’єктів

 

6.2.20 Резерв ємності приймально-контрольних приладів, або кільцевих шлейфів пожежної сигналізації для систем з адресованими компонентами повинен бути не менше ніж 10 %.

6.2.21 Зовні будинків ручні пожежні сповіщувачі слід встановлювати на відстані не більше 150 м один від одного та забезпечувати їх штучним освітленням та світловими покажчиками згідно ДСТУ ISO 6309.

6.2.22 Резервний запас пожежних сповіщувачів (димових, теплових, ручних, тощо) повинен становити не менше 10% від загальної кількості їх в СПС. Зазначений запас повинен зберігатися на об’єкті, а в обґрунтованих випадках, може зберігатися у організації, яка здійснює технічне обслуговування СПС.

6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:

а) з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні);

б) санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами у громадських висотних будинках, вокзалах всіх видів транспорту, театрах, критих спортивних спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням людей;

в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В; насосних станцій водопостачання та бойлерних;

г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;

д) сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.

6.2.24 Прилади приймально - контрольні пожежні (далі – ППКП) як правило належить встановлювати в передбаченому для цього приміщенні пожежного поста. Це приміщення слід обладнувати пожежними сповіщувачами. В обгрунтованих випадках допускається встановлення приймально-контрольних приладів пожежних у приміщеннях без постійного чергування персоналу за умови передавання тривожних сповіщень на пульти пожежного спостерігання. У цих приміщеннях слід передбачити заходи, що запобігають доступу сторонніх осіб до ППКП.

У разі встановлення ППКП у приміщенні без постійного перебування чергового персоналу значення температури і вологості повітря повинні відповідати вимогам технічної документації на прилади та обладнання СПС, а освітленість цього приміщення повинна відповідати вимогам 4.10 цих будівельних норм.

6.2.25 ППКП і апаратуру управління заборонено встановлювати у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах (згідно з НПАОП 40.01-1.32). Обладнання АСПГ та СПС, що розміщується у межах вибухонебезпечної зони, повинно мати допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів. Прокладання проводів і кабелів у таких зонах повинні відповідати вимогам НПАОП 40.01-1.32 відповідно до класу вибухонебезпечної зони.

6.2.26 ППКП і устатковання управління встановлюють на будівельних конструкціях, виконаних з негорючих матеріалів (ДСТУ Б В.2.7-19).

Допускається встановлення вказаного устаковання на конструкціях, виконаних із горючих матеріалів (ДСТУ Б В.2.7-19), за умови захисту цих конструкцій металевим листом завтовшки не менше 1 мм або іншим листовим негорючим матеріалом завтовшки не менше 10 мм. При цьому листовий матеріал повинен виступати за контури встановленого на ньому обладнання не менше ніж на 100 мм.

6.2.27 У випадках, коли використовуються системи оповіщування СО4 та СО5 система пожежної сигналізації повинна бути з адресними компонентами.

6.2.28 Системи пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на управління автоматичними системами пожежогасіння та оповіщування про пожежу типу СО4, СО5 при спрацьовуванні не менше двох пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні та контролюють кожну точку поверхні. Розміщення пожежних сповіщувачів при цьому повинно здійснюватися на відстані не більше половини нормативної щодо відстані між сповіщувачами, визначеної згідно ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.

Формування сигналів управління систем димо- та тепловидалення, підпору повітря, оповіщування про пожежу типів СО1 - СО3, хибне спрацювання якого не може привести до зниження рівня безпеки людей, технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується системами пожежної сигналізації, допускається здійснювати від спрацювання одного пожежного сповіщувача.

6.2.29 Не допускається передбачати в проектах для контролювання одного об’єкта більш ніж одного ППКП системи пожежної сигналізації окрім, як при застосуванні ієрархічних систем.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України

Державні будівельні норми України..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні вимоги

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ДБН В.2.5-56-2010
(проект остаточна редакція)       Місце для елемента захисту від копію

Сфера застосування
1.1 Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – СПЗ), а саме: - автомати

Загальні положення
4.1 Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту, або галузь їх застосування визначається відповідно до вимог цих Норм, а також відомчими (галузевими) переліками, нормами та ін

Склад систем протипожежного захисту
5.1 Системи протипожежного захисту поділяються на: а) системи пожежної сигналізації; б) автоматичні системи пожежогасіння; в) системи оповіщування про пожежу та управлінн

Загальні вимоги
7.1.1 АСПГ поділяються за конструктивним виконанням, за характером впливу на осередок пожежі або способом гасіння, за способом пуску відповідно до ДСТУ 2273. 7.1.2 Вибір АСПГ слід здійснюв

Вимоги до автоматичних систем пожежогасіння за видами вогнегасної речовини
7.2.1 Автоматичні системи водяного та пінного пожежогасіння Проектування автоматичних спринклерних систем водяного пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN 12845[1]

Прийняття АСПГ до експлуатування
Прийняття до експлуатування здійснюється згідно з вимогами ДСТУ за видами АСПГ та додатку К цих будівельних норм. Таблиця 7.1 вогнегасні речовини для автоматичних систем газового пожежогас

Галузь застосування
8.1.1 Система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей призначена для оповіщування людей, що знаходяться в будинку (споруді), про виникнення пожежі з метою створення умов для їх сво

Загальні вимоги
8.2.1 За способами оповіщування СО діляться на світлові (візуальні), звукові, мовленнєві та комбіновані. 8.2.2 СО з використанням світлової (візуальної) сигналізації складається із світлов

Вимоги до сигналів оповіщування
8.3.1 Рівень звукового тиску сигналів оповіщування повинен бути не менше ніж на 15 дБ вище рівня постійного шуму та не менше ніж на 5дБ вище рівня максимального шуму тривалістю не менше 60 с. Вимір

Вимоги до розміщення оповіщувачів та гучномовців
8.4.1 При проектуванні СО необхідно користуватись даними про акустичні та планувальні характеристики приміщень будинку, акустичні та світлові характеристики оповіщувачів, що плануються для використ

Вимоги до електроживлення та кабельних ліній
8.6.1 Устатковання електроживлення СО повинно відповідати вимогам ДСТУ EN54-4. 8.6.2 Після аварійного відключення основного джерела електроживлення резервне джерело електроживлення повинно

Загальні вимоги
9.2.1 Протидимну вентиляцію (систему димо- та тепловидалення і підпору повітря, далі - СДТ) слід проектувати для забезпечення евакуювання людей з приміщень будинків під час пожежі, яка виникла в од

Центральний пункт управління СПЗ
10.2.1 ЦПУ СПЗ повинен розміщуватись в приміщенні пожежного посту. 10.2.2 ЦПУ СПЗ повинен забезпечувати: а) інтеграцію автоматичних систем протипожежного захисту і систем та устат

Автоматизація систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ
10.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід: 10.3.1.1 Електрокерування повинне забезпечити: а) автоматичний пуск робочих насосів; б) автоматичний пуск резервних насосів в

Організація спостерігання за СПЗ об’єктів
11.2.1 Підключення ЦПТС до точки доступу 11.2.1.1 Після отримання ліцензії на провадження діяльності зі спостерігання за СПЗ об’єктів пультова організація здійснює підключення ЦПТС до точк

Проектування систем передавання тривожних сповіщень
11.3.1 Проект на систему передавання тривожних сповіщень (далі – СПТС) може розроблятися як окремо, у разі виведення сигналу від існуючої СПЗ, так і у складі проекту СПЗ окремим розділом та містити

Монтування систем передавання тривожних сповіщень
11.4.1 Роботи з монтування СПТС повинні здійснюватись відповідно до розробленого проекту та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що застосовується. Проведення монтувальних р

Технічне обслуговування систем передавання тривожних сповіщень
11.6.2 Технічне обслуговування СПТС здійснюється згідно з вимогами додатку Л цих будівельних норм. 11.6.3 Якщо устатковання передавання СПТС інтегроване у ППКП - його технічне обслуговуван

Автоматичні системи водяного, пінного пожежогасіння
12.3.1 Електрокерування повинно забезпечити: а) автоматичний пуск робочих насосів; б) автоматичний пуск резервних насосів в разі відмови пуску або невиходу певного робочого насоса

Автоматичні системи газового, порошкового та аерозольного пожежогасіння
12.4.1 Електрокерування повинно забезпечити: а) автоматичний пуск; б) дистанційний пуск; в) відключення і відновлення автоматичного пуску; г) автоматичне переклю

Системи димо- та тепловидалення
12.5.1 Електрокерування повинно забезпечити: а) автоматичний пуск вентиляторів димо- та тепловидалення, підпору повітря, обладнання гравітаційного димовидалення (далі – вентиляційні пристр

Перелік нормативних документів і нормативно-правових актів, на які є посилання в даних нормах
  ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 2273-2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 3105-95 (ГО

Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять. б.1 автоматична система пожежогасіння (АСПГ) – система пожежогасіння автоматичн

Будинки різного призначення
  Призначення будинку Умови обладнання будинку СПС Умови обладнання будинку АСПГ Тип системи передавання тривожних

Приміщення у будинках та спорудах різного призначення
  Призначення приміщення Умови обладнання приміщення СПС Умови обладнання приміщення АСПГ Примітки  

Таблиця Г.1
Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника) Нормативний показник Тип СО

Таблиця Г.2
Характеристика СО та управління евакуюванням людей при пожежі Наявність зазначених характеристик у різних типів СО

Завдання на проектування
  Системи протипожежного захисту ____________________________________   Об´єкт:   Проектна організація:   &n

Галузь застосування
Е.1.1 Системи порошкового пожежогасіння застосовуються для ліквідації пожеж класів А, В, С за ГОСТ 27331 та електрообладнання, яке знаходиться під напругою електричного струму. Е.1.2 У при

Загальні положення
Е.2.1 Системи порошкового пожежогасіння поділяються: 1) за способом гасіння на: а) системи пожежогасіння об'ємним способом; б) системи пожежогасіння поверхневим способом;

Загальні положення
Е.2.1 Системи порошкового пожежогасіння поділяються: 1) за способом гасіння на: а) системи пожежогасіння об'ємним способом; б) системи пожежогасіння поверхневим способом;

Системи локального пожежогасіння
Е.2.11.1 Системи локального пожежогасіння застосовуються в тих випадках, коли технічно неможливо або економічно недоцільно застосовувати системи пожежогасіння об‘ємним або поверхневим способами по

Трубопроводи систем
Е.2.14.1 Трубопроводи та з‘єднання розподільної мережі систем, а також розпилювачі повинні виготовлятися з негорючих матеріалів, фізичні й хімічні властивості яких забезпечують достатній запас міцн

Розміщення систем. Станція пожежогасіння
Е.2.15.1 Резервуари з ВП систем з розподільною мережею, джерело робочого газу та пристрій керування розміщають у спеціальному приміщенні, відділеному від приміщення, що захищається, протипожежними

Методика розрахунку систем порошкового пожежогасіння
Е.3.1 Визначення основних параметрів систем порошкового пожежогасіння при проектуванні включає такі етапи: - визначення характеристик пожежної небезпеки об'єкта, що захищається; -

Параметри системи об‘ємного пожежогасіння з розподільною мережею та масою заряду ВП в резервуарі 150 кг і більше
Мінімальна маса ВП, кг, необхідна для захисту даного приміщення, розраховується за формулою Mmin = M1 + M2 + M3, [Е.1] де М1 - основна маса ВП, пропорційна обсягу приміщення, що з

З розподільною мережею й масою заряду ВП в резервуарі до 150 кг
На підставі технічних характеристик: “захищуваний об‘єм” (згідно з ДСТУ 3972) - Vзс, маса заряду - Mзс й тривалість подачі ВП - tс, зазначених у паспорті, перевірку можливості використання даної си

Параметри нетрубопровідної модульної системи пожежогасіння об‘ємним способом
Загальна кількість модулів Nм, шт., необхідна для комплектації модульної системи, розраховується за формулою Nм = Кз [Vз / Vзм + (2,5 Σ Sп1 + 5,0 Σ Sп2 ) / Mзм ], [Е.8]

Параметри системи локального пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею
Мінімально необхідна для гасіння маса порошку визначається на підставі норми подачі, що розраховується за формулою qsл = 0,45 kу (kсп + 1,44 ) S0,5 , [Е.9] де qsл - норма подачі В

Пожежогасіння поверхневим способом
На основі прогнозованого значення площі гасіння S під час пожежі (див. Е.2.7.1) підбирають модуль, застосування якого забезпечує виконання умови: Rм ³ S, [Е.16] де Rм - паспо

Пожежогасіння поверхневим способом
На основі прогнозованого значення площі гасіння S під час пожежі (див. Е.2.7.1) підбирають модуль, застосування якого забезпечує виконання умови: Rм ³ S, [Е.16] де Rм - паспо

Параметри системи пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею
Системи поверхневого пожежогасіння застосовують якщо існує необхідність захисту площі, у межах якої можуть виникнути вогнища пожежі різної величини. Параметри системи визначають на основі

Параметри модульної системи пожежогасіння поверхневим способом
Загальна кількість модулів, необхідне для комплектації модульної системи, розраховується за формулою Nм = Кз . So / Sзм , [E.27] де So - загальна площа, що підлягає захисту систем

Форма Ж.1
  ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ______________ (замовник) М.П.     КАРТКА ОБ’ЄКТА № \_______\_______\__________\ (код пу

Зразок таблички
  ОБ’ЄКТ ПІДКЛЮЧЕНО ДО CИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРІГАННЯ   Фірмовий знак (логотип) підприємства (за наявності) _______________________

Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта
Сигнал про спрацювання системи___________________________________________ (вказується тип СПЗ) виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про несправність

Передавання тривожних сповіщень
  Робоча комісія у складі: Представника замовника______________________________________________   Представника пульта

Форма Ж.6
АКТ №______ прийняття до експлуатування систем протипожежного захисту на об’єкті ____________________________________ &nb

Система пожежної сигналізації
  Монтувальна організація _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№

Система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей
  Монтувальною організацією _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________

Автоматичні системи пожежогасіння
Монтувальною організацією ________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________№ ___________, те

Система протидимного захисту
  Монтувальною організацією _________________________________________________________________________ (назва організації та її адреса) ліцензія серія ________

Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта
Сигнал про спрацювання систем пожежної автоматики виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про несправність ________________________________________________________

Картка пульта
№_______ від "____"________20__ року   Назва суб’єкта господарської діяльності:_______________________________ ____________________________________________

Додаток И.(обов’язковий) Опис інших функцій устатковання індикації
Для систем пожежного спостерігання іншою (додатковою) функцією устатковання індикації є необхідність передачі тривожного сповіщення, без обробляння його оператором, на більш високий рівень реагуван

Прийняття спз до експлуатування
К.1 Для прийняття СПЗ та СПТС до експлуатування замовником створюється комісія з представників замовника, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та державного пожежного нагляду. Порядо

Галузь застосування
Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – ТО) встановлює загальні вимоги до технічного обслуговування діючих СПЗ на об’єктах та СПЗ, які були прийнятими до експлуатування згідно

Загальні положення
Л.2.1 Дотримання вимог ТО сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ та їх надійного і безпечного експлуатування. Л.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом про

Загальні положення
Л.2.1 Дотримання вимог ТО сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ та їх надійного і безпечного експлуатування. Л.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом про

Експлуатувальна та технічна документація
Л.4.1 В особи, яка відповідає за експлуатування СПЗ на об’єкті, обов'язково має бути наступна експлуатувальна та технічна документація: а) проектна та технічна документація на СПЗ;

Організація робіт із забезпечення експлуатування СПЗ
Л.5.1 Перед уведенням СПЗ до експлуатування керівник об'єкта або уповноважена ним особа разом з представниками проектувальної та монтувальної організації повинні забезпечити розробку експлуатувальн

Загальні вимоги
Л.6.1 СПЗ повинні відповідати проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та стандартів. Внесення будь-яких змін до проектної документації, яка пройшла експертизу в органах держ

Системи пожежної сигналізації
Л.7.1 Пожежні сповіщувачі Л.7.1.1 Сповіщувачі повинні утримуватися в чистоті. На період проведення у контрольованих приміщеннях ремонтних робіт сповіщувачі мають бути захищені від попаданн

Системи водяного і пінного пожежогасіння
Л.8.1.1 Зрошувачі Л.8.1.1.1 Температура плавлення легкоплавкого замка (колби) зрошувачів повинна відповідати значенню, що вказане в проектній документації, та не суперечити чинним НД, що в

Модулі
Л.8.2.3.1 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд модулів, у яких зберігається вогнегасна речовина, та пускових (запірно-пускових) пристроїв для перевірки на в

Станції
Л.8.3.3.1. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд резервуарів, у яких зберігається вогнегасний порошок, та запірних клапанів для перевірки на відсутність бруд

Системи аерозольного пожежогасіння
Л.8.4.1 Щотижневе технічне обслуговування систем аерозольного пожежогасіння включає перевірку: - зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання (наявність пломб на щитах електроживлення

Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей
Л.9.1 Порядок використання систем оповіщування необхідно визначати в інструкціях з їх експлуатування та в планах евакуювання, де потрібно також зазначати осіб, які мають право приводити систему до

Системи димо- та тепловидалення і підпору повітря
Л.10.1 Для підтримування систем протидимного захисту в працездатному стані необхідно: - щомісяця перевіряти стан електровентиляторів, виконавчих механізмів, положення клапанів, засувок; на

Системи передавання тривожних сповіщень
Л.11.1 Упродовж експлуатування СПТС замовник робіт повинен забезпечити підтримання її у відповідному технічному стані, для чого шляхом укладення договорів з пультовою організацією здійснюється техн

Повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимкнення
  ____________________________________ (направляється до відповідного ____________________________________ територіального органу державного _______________

Продовження форми Л.2
  1. Найменування об'єкта та його місцезнаходження (адреса, телефон) _________________________________________________________________________________________________________

Здавання-прийняття чергувань оперативним (черговим) персоналом
Тип системи ____________________________________________________   Дата монтування системи ____________________________________________   Захищуваний о

Працездатності систем протипожежного захисту
  1. Тип системи _____________________________________________________ 2. Склад системи____________________________________________________  

Технічного обстеження системи протипожежного захисту
  м. ____________ “___” _________ ____ р.   Ми, які нижче підписалися, члени комісії: _______________________________ _________________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги