рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок геометричних параметрів глядацької зали

Розрахунок геометричних параметрів глядацької зали - раздел Строительство, До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки   Розміри В Плані Розраховуємо, Виходячи З Умов Забезпечення Фі...

 

Розміри в плані розраховуємо, виходячи з умов забезпечення фізико-технічних параметрів демонстрації фільмів, планувальних нормалей розміщення глядачів і утворення проходів, та з урахуванням положень Модульної координації розмірів у будівництві (МКРБ) для застосування типових конструкцій.

Схеми плану і поздовжнього розрізу глядацької зали з необхідними для розрахунку геометричними параметрами наведені на рис. 1.3.1.

Визначаємо розрахункову довжину Д глядацької зали (від екрана до спинки останнього ряду) за формулою:

Д = 1,1 N, (1.3.1)

де N – місткість партера зали, осіб.

Приймаємо залу без балкона; тоді місткість залу дорівнює місткості партера. При N = 300 осіб: Д = 1,1·300 = 1,1·17,32 = 19,05 м

Мінімальна проекційна відстань від центру екрана до об'єктива кінопроектора:

Пmin = 0,85Д = 0,85·19,05 = 16,19 м. (1.3.2)

 

Ширину поза екранного простору для широких екранів Т = 0,9 м. Кут з нормаллю в центрі екрана, що обмежує зону розміщення глядачів у горизонтальній площині, приймаємо α ≤ 45.

Ширину бічних проходів Шп у чистоті приймаємо за нормами евакуації з розрахунку 0,6 м ширини проходу на кожні 100 глядачів, але не менше 1,2 м, тобто при двосторонній евакуації глядачів із зали:

2Шп = 2·0,6 300/2 100 = 1,8 м; приймаємо 2,4 м; Шп = 1,2 м. (1.3.3)

 

 

Рис.1.3.1 – Схеми плану і поздовжнього розрізу глядацької зали: Т, Г, З, П, L3, М, Шш, Шп, Шз, Ц, Вш, α, φв геометричні параметри.

 

Згідно з рис. 1.3.1 маємо відстань для глядацьких місць:

З = Д Г = 19,05 – 6,88 = 12,17 м, (1.3.4)

 

де Г відстань від екрана до спинки крісел першого ряду.

При відстані між спинками крісел 0,9 м, кількість рядів nр:

nр= З/0,9+ 1 =12,17/0,9+ 1 14 рядів. (1.3.5)

 

Приймемо конструктивно 15 рядів. Тоді кількість місць у ряді:

nм = N/nр=300/15= 20. (1.3.6)

 

Разом: 15 рядів ×20 місць = 300 глядачів (згідно із завданням). Згідно з нормаллю розміру ширини крісла (між осями підлокітників) 0,5 м отримуємо ширину зали Шз:

 

Шз = 2 Шп + 0,5 nм= 2·1,2 + 0,5·20 = 12,4 м. (1.3.7)

 

Зважаючи на правила МКРБ, необхідно також, щоб проектний розмір зали був кратним 30М або 60М, де М – основний геометричний модуль, що дорівнює 100 мм. Найближчий укрупнений модульний розмір до розрахункової ширини зали Шз =15 м.

Таким чином, довжина зали Lз, дорівнює:

 

Lз = Т + Д = 0,9 + 19,05 = 19,95 м. (1.3.8)

З огляду на правила МКРС, приймаємо конструктивно найближчий розмір, кратний укрупненому модулю, Lз=21 м. Остаточно приймаємо розмір зали в плані: Шз × Lз= 15×21 м.

Профіль підлоги. Для визначення профілю приймаємо схему поздовжнього розрізу залу, наведену на рис. 1.3.2.

 

Рис. 1.3.2 – Схема для розрахунку підйому глядацьких місць.

 

Для забезпечення безперешкодної видимості, приймаємо похилу пряму з однаковою висотою підсхідця кожного ряду, яка дорівнює величині перевищення лінії зору с=14 см. Таке рішення спрощує конструкцію підлоги, оскільки дає однакову висоту східців. При цьому приймемо одну групу місць, що має однакове перевищення променя зору.

При кількості рядів глядацьких місць nр =15 загальний підйом останнього глядацького ряду над рівнем підлоги першого ряду f300 становить:

 

f300 = с·(nр – 1) = 0,14 (15 – 1) = 1,96 м (1.3.9)

Висота зали. Загальна мінімальна висота зали по параметрах висоти екрана і висоти планшета естради Н1 дорівнює (див. рис. 1.3.2)

 

Н1 = 1,0 + 0,5 + Вш + 0,5 = 2,1 + 3,49 5,60 м, (1.3.10)

де 1,0 – висота планшета естради над рівнем підлоги в проході між сценою і першим рядом, м;

0,5 – висота від низу екрана до планшета естради, м;

0,5 – висота від верха широкого екрана до стелі, м.

Необхідна висота зали з огляду на підйом глядацьких місць

 

Н2 = f300 + 1,2 + 3,0 = 1,96 + 4,2 = 6,16 м, (1.3.11)

де 1,2 – висота ока глядача в першому ряді над рівнем підлоги, м;

3,0 – висота від ока глядача в останньому ряді до стелі, м.

 

Зважаючи на правила МКРБ, беремо конструктивну висоту зали рівну 6,6 м, як найближчу кратну укрупненому модулю 3М. Висоту першого поверху глядацького комплексу (з вхідним вузлом) приймемо 3,6 м, другого поверху клубного комплексу – 3,0 м; загальна висота клубного комплексу будівлі до низу несучих конструкцій буде 6,6 м.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки

Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок геометричних параметрів глядацької зали

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тернопіль
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Архітектура будівель і споруд (спецкурс)” для студентів бакалаврату 6.060101 “Будівництво” / В.Б. Гладьо, – Тернопіль, ТНТУ, 2011. – 36 с.

Загальні вимоги
  Метою розрахунково-графічного завдання (РГЗ) є закріплення студентами знань зі змістового модуля «Громадські будівлі і споруди» дисципліни «Архітектура будівель і споруд (спецкурс)»

Індивідуальні варіанти
  Індивідуальні варіанти на виконання РГЗ відповідають порядковому номеру студента в обліковому складі журналу академічної групи. Індивідуальні варіанти (табл. 2.1) містять в

Нормативні вказівки до виконання РГЗ
  Площу глядацької зали (в тому числі балкони, ложі і яруси) визначають в межах огороджувальних конструкцій: клубів і театрів – до передньої границі естради (сцени, авансцени чи бар’є

Приклад виконання РГЗ
  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВАРІАНТ РГЗ Варіант № 33   а) Об'ємно-планувальна схема

Загальна характеристика
Функціональний процес запроектованого культурно-видовищного закладу характеризується такими складовими: - перегляд кінофільмів (є кінопроекційна з допоміжними приміщеннями, екран, з

Розрахунок необхідної площі клубної частини
  Для розрахунку необхідної площі обох частин будівлі – глядацького і клубного комплексів керуємося питомими планувальними нормалями (на 1-го глядача глядацької зали, на одного відвід

Загальна характеристика
  Архітектурно-конструктивне рішення відповідає об'ємно-планувальному, засноване на модульній координаційній сітці згідно з МКРС, що дозволяє скоротити номенклатуру будівельних констр

Застосовані архітектурні конструкції
  Фундаменти у безкаркасній двоповерховій частині будівлі стрічкові монолітні бутобетонні; прив'язка до координаційних осей відповідна до прив'язці несучих стін; у двоповерховій части

Застосовані архітектурні конструкції
  Фундаменти у безкаркасній двоповерховій частині будівлі стрічкові монолітні бутобетонні; прив'язка до координаційних осей відповідна до прив'язці несучих стін; у двоповерховій части

Використана література
1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / [Адамович В.В, Бархин Б.Г., Варежкин В.А. и др.]; под. общ. ред. И.Е. Рожина, А.И. Урбаха. – [2-е изд.] – М.: Стройиздат, 1984.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги