рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок необхідної площі клубної частини

Розрахунок необхідної площі клубної частини - раздел Строительство, До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки   Для Розрахунку Необхідної Площі Обох Частин Будівлі – Глядаць...

 

Для розрахунку необхідної площі обох частин будівлі – глядацького і клубного комплексів керуємося питомими планувальними нормалями (на 1-го глядача глядацької зали, на одного відвідувача клубного комплексу) відповідно до норм ДБН. Визначаємо тип клубної частини закладу за співвідношенням глядачів глядацької зали (300 людей) до відвідувачів клубу. Приймемо І тип клубного закладу, якому відповідає таке співвідношення 1:0,3. Тоді відвідувачів у клубній частині буде 300·0,30= 90 осіб.

Експлікація приміщень, по поверхах, необхідна для розрахунку потрібної площі, наведена у табл. 1.5.1.

Виходячи з норм площі, знаходимо необхідні (мінімальні) площі для приміщень певного функціонального призначення (табл. 1.5.1), після чого підраховуємо загальну необхідну площу будівлі.

Додатково враховуємо площу 2-х сходових кліток розмірами (3×6)·2=36 м2, коридорів 1,8 ×48 ≈ 86 м2 на кожному поверсі та зовнішніх стін з прив'язкою до планувальних осей, рівною 0,2 м, і внутрішніх стін з перегородками:

 

0,2×2×(30+30)+0,38×(24+24+27) = 24,0+28,5 53 м2.

Таким чином, потрібна площу забудови (як проекція на горизонтальну площину всіх поверхів будівлі) приблизно має бути:

 

F = 636,5+36+86+53 812 м2.

Приймаємо з урахуванням вимог МКРБ (кратне укрупненим модулям) розміри будівлі в плані 33×27 м при розмірах глядацької зали з естрадою 15×18 м (270 м2).

Розміри будівлі у плані узгоджують із заданою об'ємно-планувальною схемою будівлі; прийняті такі модульні сітки: для глядацької зали – 15×6 (крок) м, для інших приміщень 3×3, 3×6 (крок) і 6×6 м.

Експлікація приміщень 1-го і 2-го поверхів містить всі приміщення, передбачені індивідуальним завданням і деякі додаткові, утворені при формуванні плану двоповерхової частини за модульною координаційною сіткою відповідно до укрупненого модуля 60М.

 

 

Таблиця 1.5.1 –Розрахунок необхідної площі культурно-видовищного закладу

 

№ п/п Найменування приміщень   Норма площі, м2/люд. Кіль- кість Необхідна площа  
1 поверх
Вхідний вузол з тамбуром     6,0
Вхідний вестибюль 0,2 60,0
Фойє 0,45 135,0
Буфет - - у фойє
Гардеробна за бар'єром 0,04 15,0
Глядацька зала 0,65 195,0
Естрада Е-2 12×7,5 90,0
Склад декорацій - - 18,0
Артистичні гримувальні 5м2/100 2×15,0
Адміністративні приміщення 0,03 >10
Каси 1каб/400 2,5*
Приміщення інженерно-технічного обладнання - - 6,0
Санвузли глядацького комплексу 0,06 54,0
Комори інвентарю - - 15,0
2 поверх
Гурткове приміщення 2,0 60,0
Гурткове приміщення 2,0 50,0
Гурткове приміщення 2,0 50,0
Кінопроекційна, перемотувальна, санвузол кіномеханіка - - 37,0
Адміністративні приміщення клубного комплексу - 2/ос. 2×9,0
Бібліотека з читальною залою 2,8 56,0
Конференц-зала 0,65 58,5
Санвузли клубного комплексу - - 16,2
Господарські комори 0,05 >10

*На площі вестибюля.

 

Разом: 1-й поверх 636,5 м2; 2-й поверх 283 м2.

 

У глядацькій залі прийнята естрада Е-3, що має ширину 15 м, глибину 7,5 м, висоту 7,5 м, останню приймемо по висоті зали – 6,6 м.

По будівельному порталу естрада має ширину 10,5 м, глибину авансцени 1,5 м, висоту 5,5 м. Планшет естради (авансцени) і підлоги кишень мають один рівень.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки

Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок необхідної площі клубної частини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тернопіль
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Архітектура будівель і споруд (спецкурс)” для студентів бакалаврату 6.060101 “Будівництво” / В.Б. Гладьо, – Тернопіль, ТНТУ, 2011. – 36 с.

Загальні вимоги
  Метою розрахунково-графічного завдання (РГЗ) є закріплення студентами знань зі змістового модуля «Громадські будівлі і споруди» дисципліни «Архітектура будівель і споруд (спецкурс)»

Індивідуальні варіанти
  Індивідуальні варіанти на виконання РГЗ відповідають порядковому номеру студента в обліковому складі журналу академічної групи. Індивідуальні варіанти (табл. 2.1) містять в

Нормативні вказівки до виконання РГЗ
  Площу глядацької зали (в тому числі балкони, ложі і яруси) визначають в межах огороджувальних конструкцій: клубів і театрів – до передньої границі естради (сцени, авансцени чи бар’є

Приклад виконання РГЗ
  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВАРІАНТ РГЗ Варіант № 33   а) Об'ємно-планувальна схема

Загальна характеристика
Функціональний процес запроектованого культурно-видовищного закладу характеризується такими складовими: - перегляд кінофільмів (є кінопроекційна з допоміжними приміщеннями, екран, з

Розрахунок геометричних параметрів глядацької зали
  Розміри в плані розраховуємо, виходячи з умов забезпечення фізико-технічних параметрів демонстрації фільмів, планувальних нормалей розміщення глядачів і утворення проходів, та з ура

Загальна характеристика
  Архітектурно-конструктивне рішення відповідає об'ємно-планувальному, засноване на модульній координаційній сітці згідно з МКРС, що дозволяє скоротити номенклатуру будівельних констр

Застосовані архітектурні конструкції
  Фундаменти у безкаркасній двоповерховій частині будівлі стрічкові монолітні бутобетонні; прив'язка до координаційних осей відповідна до прив'язці несучих стін; у двоповерховій части

Застосовані архітектурні конструкції
  Фундаменти у безкаркасній двоповерховій частині будівлі стрічкові монолітні бутобетонні; прив'язка до координаційних осей відповідна до прив'язці несучих стін; у двоповерховій части

Використана література
1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / [Адамович В.В, Бархин Б.Г., Варежкин В.А. и др.]; под. общ. ред. И.Е. Рожина, А.И. Урбаха. – [2-е изд.] – М.: Стройиздат, 1984.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги