рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення кошторисної вартості будівництва

Визначення кошторисної вартості будівництва - раздел Строительство, Організація та планування будівництва доріг. Курсова робота     Структуру Кошторисної Вартості Складають: Пря...

 

 

Структуру кошторисної вартості складають: прямі накладні витрати, планові накопичення, інші роботи та затрати на утримання управління та проектно-вишукувальні роботи, непередбачені роботи та затрати.

Для визначення кошторисної вартості будівництва ділянки автомобільної дороги складаємо таку документацію: ресурсні елементні кошторисні норми, відомість ресурсів до локальному кошторису за формою 4а, локальні кошториси на будівництво шару дорожнього одягу за формою 4.

Для складання відомості ресурсів до локального кошторису необхідно виконати наступні операції:

Середній розряд ланки робітників, зайнятих експлуатацією машин, розраховується по ДБН Д.2.7-2000

 

розряд (9.1)

Заробітна плата працівників в загально виробничих витратах визначається як сума нормативних трудоємкостей робіт у прямих витратах, враховуючи трудовитрати робітників-будівельників і робітників експлуатуючих машини 82,27+29,61=111,88 чол.год. помножену на усереднений коефіцієнт переходу до заробітної плати врахованої в загально-виробничих витратах ДБН Д.1.1-1-2007 (додаток 3, ст.128) К=0,098. Тоді:

111,88∙0,098 = 10, 96 чол.год. (9.2)

Поточна ціна для визначення заробітної плати для працівників, що враховується в накладних витратах, приймається по п'ятому нормативному розряду ДБН Д.1.1-1-2007 (додаток 1, стор. 122).

Середній розряд робіт по І розділу визначають по наступній методиці:

 

розряд (9.3)

 

Вартість експлуатації дорожніх машин визначається за цінами на сучасний момент часу.

Вартість (маш.год) авто гудронатора ДС-3 грн.

Вартість (маш.год) котка HW90B/12 - грн.

Вартість (маш.год) щебенорозподільника ДС-49 грн.

Вартість (маш.год) дорожньої щітки ДЗ-82 грн.

 

Відпускні ціни матеріалу визначаємо за даними заводів-виготовлювачів на сучасний момент часу.

а) Вартість перевезення на 19 км становить для:

Щебеню фр. 20-40 - 4,11 грн.

Щебеню фр. 40-70 - 26, 2 грн.

Бітуму - 1,24 грн.

Вартість одиниці (1000 м2)

- Очищення основи, укладання і закріплення бокових упорів

0,75·71,6 + 0,0101·4523,06+0,021·22,09+0,19·901,11 =

= 53,7 + 49,75 + 0,46 + 171,2 = 275,11

- Укладання та розлив в’яжучих матеріалів

2,4·130,2+5,12·112,5+12,8·990,77+112,2·7231+10,3·4952,6 =

= 312,48 + 576 + 12681,9 + 811318,2 + 51011,78 = 875900,36 грн

- Укочування 11,24 · 74,9 = 841,88 грн.

Всього прямі витрати 7510872,6 + 94954,52 = 7605827,1 грн

В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій –

7605827,1 - 94954,52 – 125116,2 = 7285756,4 грн.

Заробітна плата 94954,52+ 116076 = 211030,52 грн.

Загальновиробничі витрати складаються з трьох блоків:

1) Заробітна плата

Тп.з. = 7633 +7235,2 = 14868,2 чол-год.

Тз.в. = 14868,2 ·0,098 = 1457 чол-год.

заробітна плата в загальновиробничих витратах 41457·16,18= 23575,6 грн.

2) Збір на обов’язкове соціальне строхування

Р = (211030,52 +23575,6)0,375 = 87977 грн.

3) Загальновиробничі витрати:

К = 14868,2 ·0,47= 6988,05 грн.

Всього по трьом блокам

23575,6 + 87977 + 6988,05 = 118540,65 грн.

Всього по кошторису 7605827,1 + 118540,65 = 7724367,8 грн

Кошторисна трудоємність 389,2 чол-год.

Кошторисна заробітна плата 211030,52 + 23575,6 = 234606,12 грн

 


9.1 Улаштування шару із щебеню за способом просочення бітумом 10 см.

 

Склад робіт: 1.Очищення основи. 2.Укладання і закріплення бокових упорів. 3.Укладання та укочування щебеню великих фракцій 4. Розсипання чорного клинця. 5.Розлив в’яжучих матеріалів. 6. Укочування

Вимірник 1000 м2 основи

 

Таблиця 10.1 - Ресурсні елементні кошторисні норми

Шифр ресурса Найменування Одиниці виміру   27-49-6, 27-49-7  
 
Витрати праці  
Витрати праці робочих-будівельників люд-год 82,27  
Середній розряд робіт розряд 2,6  
Витрати праці машиністів люд-год 29,61  
Машини и механізми  
212-0102 Авто гудронатори АГ-3,5 маш-год 5,12  
212-0907 Котки дорожні самоходні гладкі, масса 13 т маш-год 11,24  
212-1801 Розподільники щебеню та гравію маш-год 2,4  
270-0149 Щітки дорожні на тракторі маш-год 0,75  
Будівельні матеріали, вироби і конструкції  
111-0782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0101  
111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 0,021  
142-0025 Бруски обрізні хвойних порід, довжиною 4-6.5 м, шириною 75-150 мм, товщиною 40-75, ІІІ сорт м3 0,19  
1421-9453     Щебінь М 1000, фракція 20-40 мм     м3     12,8      
1421-9453   Щебінь М 1000, фракція 40-70 мм   м3   112,2    
    Бітум   т   10,3  
           

 


 

Таблиця 9.2 - Відомість ресурсів до локального кошториса (форма №4а)

№ п.п. Шифр ресурса Найменування Одиниці виміру Кількість Поточна ціна за одиницю виміру В том числі
Відпускна вартість, грн Транспортна складова, грн Заготівельна складова, грн
Витрати праці
Витрати праці робочих-будівельників люд-год 82,27 14,05 - - -
Середній розряд робіт розряд 2,6 - - - -
Витрати праці машиністів люд-год 29,61 16,18 - - -
- Середній розряд машиністів розряд 5,1 - - - -
- Витрати праці робочих, зарплата яких в накладних витратах люд-год 10,96 14,05 - - -
    Всього кошторисна трудоємність люд-год 389,2 - - - -
    Середній розряд робіт разряд 3,2 - - - -
Машини и механізми
212-0102 Авто гудронатори АГ-3,5 маш-год 5,12 112,5 - - -
212-0907 Котки дорожні самоходні гладкі, масса 13 т маш-год 11,24 74,9 - - -
212-1801 Розподільники щебеню та гравію маш-год 2,4 130,2 - - -
270-0149 Щітки дорожні на тракторі маш-год 0,75 71,6 - - -
Будівельні матеріали, вироби і конструкції
111-0782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0101 4540,73 131,73
111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 0,021 5,18 4,97 0,06 0,15
142-0025 Бруски обрізні хвойних порід, довжиною 4-6.5 м, шириною 75-150 мм, товщиною 40-75, ІІІ сорт   м3 0,19 1189,32 34,32
1421-9453   Щебінь М 1000, фракція 20-40 мм   м3     12,8     186,6     4,11 3,49  
1421-9453   Щебінь М 1000, фракція 40-70 мм   м3   81,6   187,29 26,2 3,09
    Бітум БНД 60/90   т   7,21 4449,5 358,3   1,24  
                   

 

 

Локальний кошторис (форма 4)    
на улаштування шару за способом просочення бітумом    
    Кошторисна вартість 7724,37 тис.грн.            
    Кошторисна трудомісткість 389,2 люд.год.            
    Кошторисна заробітна плата 234,6 тис.грн.            
    Середній розряд робіт 3,2 розряд            
  Складена у поточних цінах за станом на 1 квітня 2011р.  
№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати праці робітників, люд. год. не зайнятих обслуговуван-ням машин -------------------Витрати праці машиніста    
Всього   ----------   Зар. плата   Експл. машини ----------- у тому числі зар. плата Усього Зар. плата Експл. машин ---------- у тому числі зар. плата    
на одини цю усього    
270-0149 Очищення основи, укладання і закріплення бокових упорів 1000 м2 281,4 38,3 7583,4   - - -    
212-1801 212-0202 212-0102 Укладання та розлив в’яжучих матеріалів, 1000 м2 281,4 37857,19 7495705,8   - - -    
212-0906 212-0907 Укочування 281,4 38,3 7583,4   - - -    
    Усього   - - 7510872,6 94954,52    
                                 

Всього прямі витрати – 7605827,1 грн.

в тому числі:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій – 7285756,4 грн.

заробітна плата –199848,77 грн.

Загальновиробничі витрати:

трудоємність в загальновиробничих витратах – 41чол.год.

заробітна плата в загальновиробничих витратах – 663,38 грн.

Всього по кошторису – 7724367,8 грн.

Кошторисна трудоємність –389,2 чол-год.

Кошторисна заробітна плата – 234606,12 грн.

 


 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Організація та планування будівництва доріг. Курсова робота

Харківський національний автомобільно дорожній університет.. Кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення кошторисної вартості будівництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Організація будівництва автомобільної дороги
      Виконав: ст. гр. Д-44 Жеглачов К.В.   Перевірила: доц. Арінушкіна Н.С.   Харків

Аналіз природно-кліматичних, грунтових і гідрологічних умов района будівництва ділянки дороги
Житомирська область розташована в північній частині України. Площа 29,9 тис.км2 поділяється на 22 райони. Має 8 міст і 37 селища міського типу. Центр – місто Житомир. За геолого

Будівництва
  Будівництво автомобільної дороги починаються зі зведення земляного полотна або влаштування виїмки в залежності від проекту. Визначення об’ємів лінійних та зосереджених земл

Загонів
  Вибір ведучих i комплектуючих машин слід виконувати залежно від рельєфу місцевості, типу ґрунту, довжини його переміщення, строків і типів виконання робіт. Вибір складу МДЗ

Склад МДЗ для будівництва шарів дорожнього одягу
Найменування робіт Наймену-вання машин Змінний обсяг, м2, Джерело обґрунтування Прийнята кільк

Продовження таблиці 4.2.
Влашту

Підприємств
  Виробнича база становить комплекс підприємств різного призначення. Звичайно ці підприємства підрозділяють на виробничі підприємства, які безпосередньо беруть участь у будівельному п

Організація матеріально-технічного забезпечення дорожньо-будівельних робіт
  Розраховуємо потребу в основних матеріалах для влаштування основи та покриття дороги І категорії з проїзною частиною 18,5 м. Довжина дороги – 14 км. Таким чином визначаємо

Організація роботи автомобільного транспорту
  Мета транспортних робіт – своєчасна доставка на об'єкт матеріалів і виробів. Середню відстань перевезення матеріалів, напівфабрикатів виробів визначаємо згідно зі схемою (р

Та графіків потреби робочих і автомобільного транспорту
На основі календарного плану виробництва робіт будуємо лінійний календарний графік організації будівництва ділянки дороги. На цьому графіку показано наступні данні: 1) строки вико

Перелік посилань
  1.Большая советская энциклопедия: в 30 т [гл. редактор А.М. Прохоров] – М.: «Советская энциклопедия», 1975- , - Т. 5. – 1975. – 639 с. 2. Альбом типових конструкцій дорожні

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги